C07D 249/14

N-(tetrazol-5-yl)- a N-(triazol-5-yl)arylkarboxamidy a ich použitie ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16900

Dátum: 29.08.2011

Autori: Dörner-rieping Simon, Braun Ralf, Gatzweiler Elmar, Van Almsick Andreas, Ahrens Hartmut, Rosinger Christopher Hugh, Willms Lothar, Heinemann Ines, Häuser-hahn Isolde, Köhn Arnim

MPK: A01N 43/653, A01N 43/713, A01N 43/40...

Značky: použitie, n-(triazol-5-yl)arylkarboxamidy, herbicidy, n-(tetrazol-5-yl

Text:

...halogén-(Ci-CQ-alkyl, (Cz-CQ-alkenyl, halogén-(Cz-CQ-alkenyl, (Cz-CQ-alkinyl, halogén-(Cz-Cd-alkinyl, CHzRó, heteroaryl, heterocyklylalebo fenyl, pričom 3 posledné zvyšky sú vždy substituované zvyškami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, nitroskupiny, kyanoskupiny, (Cu-CQ-alkylu, halogén-(Cl-CQ-alkylu,(Cg-Cg-cykloalkylu, S(O)-(C|-C 5)-alkylu, (Cn-CQ-alkoxyskupiny, halogén-(Cl-CQ-alkoxyskupiny, (Ci-Cd-alkoxy-(Cx~C 4)-a 1 kylu, R...

Triazoly, substituované premosteným bicyklickým arylom a premosteným bicyklickým heteroarylom, použiteľné ako inhibítory AXL

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13877

Dátum: 28.12.2007

Autori: Holland Sacha, Singh Rajinder, Yu Jiaxin, Ding Pingyu, Zhang Jing, Litvak Joane, Goff Dane

MPK: C07D 249/14, A61P 19/00, A61K 31/4196...

Značky: inhibitory, bicyklickým, heteroarylom, triazoly, substituované, použitelné, arylom, premosteným

Text:

...rôznych iných chorobných stavoch vrátane endometriózy, vaskulámeho poškodenia a choroby obličiek, a signalizácia Axl je funkčne zahrnutá pri dvoch posledne menovaných índíkácíách. Axl - Gasó signalizácia zvyšuje odozvu doštičiek a zúčastňuje sa tvorby trombov. Axl môže teda potenciálne reprezentovať terapeutický ciel pre mnoho rôznych patologických stavov vrátane solídnych nádorov, vrátane (bez toho aby bol počet obmedzujúci) nádorov prsníka,...

Vynálezy kategórie «C07D 249/14» v Ukrajine.

Deriváty 2-adamantylmočoviny ako selektívne inhibítory 11-beta-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15186

Dátum: 22.11.2006

Autori: Gleitz Johannes, Roche Didier, Hock Bjoern, Charon Christine, Carniato Denis

MPK: C07C 275/30, C07C 275/26, C07C 275/34...

Značky: inhibitory, selektivně, 2-adamantylmočoviny, 11-beta-hsd1, deriváty

Text:

...u pacientov, ktorí trpia Cushíngovým syndrómom, čo je metabolické ochorenie, pre ktoré sú charakteristické vysoké hladiny kortízolu v krvnom obehu. U pacientov s Cushingovým syndrómom sa často vyvinie NlDDM.Nadmemá hladina kortízolu súvisí s obezitou pravdepodobne na základe zvýšenej glukoneogenézie v pečení. Abdominálna obezita úzko súvisí s intoleranciou glukózy,diabetom, hyperinsulinémiou, hypertriglyceridémiou a inými faktormi...

Triazoly použiteľné ako inhibítory proteínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8548

Dátum: 21.10.2005

Autori: Arnost Michael, Wang Jian, Davies Robert, Forster Cornelia

MPK: A61P 37/08, A61P 35/00, A61K 31/4196...

Značky: použitelné, proteínkináz, inhibitory, triazoly

Text:

...regulátorov FLT-3 a c-Kitreceptorové signalizácie zahrňujú PLCy, Pl 3 kinázu, Grb-2, SHIP a Srcpríbuzné kinázy Scheijen, B, Griftin JD, Oncogene, 2002, 21, 3314-3333 j. Bolo ukázané, že obe receptorové tyrozínkinázy majú úlohu vcelom rade hemopoetických a nehemopoetických malignít. Mutácie, ktoré indukujú na Iigande nezávislú aktiváciu FLT-3 a c-Kit, sú zapojené do akútnej myelogénnej leukémie (AML), akútnej Iymfocytárnej leukémie (ALL),...

Arylsulfónanilidmočoviny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284757

Dátum: 12.10.2005

Autor: Houze Jonathan

MPK: A61K 31/33, C07C 311/21, A61K 31/18...

Značky: prostriedok, použitie, farmaceutický, arylsulfónanilidmočoviny, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, kde X je člen volený zo skupiny pozostávajúcej z O, S, NH, R1 aj R2 je člen nezávisle volený zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, (C1-C6) alkylu a (C1-C6)heteroalkylu, R3 je člen volený zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, (C1-C6)alkylu a (C1-C6)heteroalkylu, alebo je v kombinácii s Y a s atómom dusíka, na ktorý je každý z nich napojený, čím vznikne 5-, 6- alebo 7-členný...

Substituované triazolinóny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a herbicídny prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279720

Dátum: 11.02.1999

Autori: Strang Harry, Findeisen Kurt, Lindig Markus, Santel Hans-joachim, Feucht Dieter, Müller Klaus-helmut, Schmidt Robert

MPK: A01N 43/653, A01N 47/38, C07D 249/12...

Značky: substituované, použitie, spôsob, prostriedok, obsahom, triazolinóny, výrobu, herbicídny, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-8-alkyl, C3-7-cykloalkyl, halogén-C1-4-alkyl alebo prípadne substituovaný C6-10-aryl, R2 je C1-18-alkyl, C2-8-alkenyl, C2-8-alkinyl, halogén-C1-8-alkyl, halogén-C2-8-alkenyl, kyano-C1-8-alkyl, C1-6-alkoxy-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C2-6-alkenyl, C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, di-C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C1-6-cykloalkyl...

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253739

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krajcsi Péter, Barkóczy József, Reiter József, Pongó László, Görgényi Frigyes

MPK: C07D 249/14

Značky: derivátů, výroby, 3,5-diamino-1,2,4-triazolu, způsob

Text:

...symbolu Z, jejíž přítomnost má za účel eliminovat vznik isomerního triazolového derivátu obecného vzorce IX v reakčnim stupni, v němž probíhá cyklizace za vzniku triazolového kruhu. Je totiž známo, že analogická reakce dimetyl-N-kyanimino-díthiokarbamátu a N~metylhydrazinu vede k vzniku isomerů typu sloučenin obecných vzorců I a IX viz J. org. Chem. 33, 1 522 (1974.Podle další reakce popsané v belgickém patentovém spisu č. 875 846 se...

Způsob přípravy 3-aminotriazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229077

Dátum: 15.04.1986

Autor: Arient Josef

MPK: C07D 249/14

Značky: přípravy, způsob, 3-aminotriazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby 1. č. chemikálií a výroby fotoingrediencí do fotografických emulzí, řeší ekonomičtější a technicky jednodušší způsob výroby 3-aminotriazolu. Podstata vynálezu spočívá v přímé formylaci aminoguanidinsulfátu kyselinou mravenčí na formylaminoguanidinsulfát bez předchozího převádění aminoguanidinsulfátu na karbonát a v další cyklizaci vzniklého formylderivátu na 3-aminotriazol. Vynálezu může být použito při přípravě některých...

Způsob výroby dihydroaryloxyalkylamino-1,2,4-triazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244830

Dátum: 17.09.1985

Autori: Rádl Josef, Forejt Jioí

MPK: A61K 31/425, C07D 401/12, C07D 249/14...

Značky: dihydroaryloxyalkylamino-1,2,4-triazolových, způsob, výroby, derivátů

Text:

...hospodárně v počeíteční fázl eyntézy.a/ 19,8 /0,425 mol/ ethanolu se pŕidá k 19,9 g /O,O 85 mol/ S-S-ll-pyrrolidinylmethyll- fenoxyJ-l-propanaminu a 500 ml amoniaku v plynné formě ae akondenzuje v roztoku. Reakčnísun/če se ochladí na teplotu -85 °c v láznl tvořené acetonem se suchým ledem a po čátech se přldává 10,00 g /0,425 mol/ rozdrceněho kovového eodíku tak, že druhý a každý další podílse płidá po úplném odbarveni roztoku.Poté, co...