C07D 239/46

Použitie pyrimidínovej zlúčeniny, táto pyrimidínová zlúčenina, farmaceutické kompozície túto zlúčeninu obsahujúce, spôsob prípravy tejto kompozície a tejto zlúčeniny a kombinácie a produkt obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287996

Dátum: 27.08.2012

Autori: Janssen Paul Adriaan Jan, Koymans Lucien Maria Henricus, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Ludovici Donald William, De Corte Bart, Janssen Marcel August Constant, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Heeres Jan, Kukla Michael Joseph, Ho Chih Yung, De Jonge Marc René

MPK: A61K 31/505, C07D 239/46, C07D 239/42...

Značky: táto, farmaceutické, přípravy, obsahujúce, zlúčenina, kombinácie, spôsob, tejto, zlúčeninu, zlúčeniny, túto, kompozície, pyrimidínová, použitie, produkt, pyrimidínovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie pyrimidínových zlúčenín na prípravu liečiva určeného na liečenie subjektov, ktoré trpia infekciou HIV, a pyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú schopné inhibovať replikáciu HIV, spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutických kompozícií, kombinácií a produktov, ktoré uvedené zlúčeniny obsahujú.

Dihydrogenfosforečnanová soľ antagonistu receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14205

Dátum: 12.10.2006

Autori: Langevin Beverly, Sherer Daniel, Orton Edward

MPK: A61K 31/505, C07D 239/47, C07D 239/46...

Značky: antagonistu, dihydrogenfosforečnanová, prostaglandinů, receptora

Text:

...odpovede pri stavoch, ako je astma, alergická nádcha, alergický zápal spojiviek,alergická dermatitída a iné ochorenia Brightling C. E., Bradding P., Pavord I. D., Wardlaw A. J., New insights into the role of the mast cell in asthma, Clin. Exp. Allergy 33, 550-556,20031Mnohé z účinkov PGD 2 sú sprostredkované prostredníctvom jeho účinku na prostaglandínový receptor typu D (DP), receptor spriahnutý s proteínom G exprimovaný na epiteli a...

Spôsob prípravy 4-[(1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15303

Dátum: 24.05.2006

Autori: Stappers, Schils Didier Philippe Robert

MPK: C07D 239/46

Značky: spôsob, přípravy, 4-[(1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrilu

Text:

...jej tautomémou formou (ľ)sa môže pripraviť podľa postupu opísaného v Synthetic Communications, 27 (l 1), 1943-1949Reakcia (E) s (F) má za následok uvoľňovaníe metylmerkaptánu, toxickej a extrémne zapáchajúcej zlúčeniny, ktorý sa dá zacítiť V koncentráciách len 2 ppb. Úplné odstránenie tohto merkap tánu je z tohto dôvodu požiadavkou, ktorá predstavuje veľmi zložítý problém. To spôsobuje, žetento proces je pre výrobu vo veľkom meradle...

2,6-substituované-4-monosubstituované aminopyrimidíny ako antagonisty receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13023

Dátum: 14.10.2005

Autori: Boffey Ray, Stefany David, Aguiar Joacy, Hunt Hazel, Gardner Charles, Gillespy Timothy, Cao Bin, Lim Sungtaek, Dechaux Elsa, Harris Keith John

MPK: C07D 409/04, C07D 239/46, C07D 403/04...

Značky: aminopyrimidíny, antagonisty, prostaglandinů, receptora, 2,6-substituované-4-monosubstituované

Text:

...že inhibujú antigénom-indukovanú nazálnu kongesciu, najpreukázateľnejší príznak alergickej nádchy Jones, T. R., Savoíe, C.,Robichaud, A., Sturino, C., Scheigetz, J., Lachance, N., Roy, B., Boyd, M., Abraham, W.,Studies with a DP receptor antagonist in sheep and guinea pig models of allergic rhinitis, Am. J. Resp. Crit. Care Med. 167, A 218, 2003 andArimura A, Yasui K, Kishino J, Asanuma F,Hasegawa H, Kakudo S, Ohtani M, Arita H...

Derivát acylpiperazinylpyrimidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284675

Dátum: 29.07.2005

Autori: Vańo Domenech David, Corbera Arjona Jordi, Frigola Constansa Jordi

MPK: C07D 239/42, C07D 239/46, A61K 31/505...

Značky: farmaceutická, báze, acylpiperazinylpyrimidínu, derivát, přípravy, kompozícia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty acylpiperazinylpyrimidínov všeobecného vzorca (I), kde X znamená O alebo S, R1 znamená C1-4alkoxylovú alebo trifluórmetylovú skupinu, R2 znamená C1-6alkyl, C3-6cykloalkyl, heterocykloalkyl, fenyl, arylalkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl, ktoré sú vhodné na liečbu porúch centrálneho nervového systému. Opísaný je spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Monocyklické heterocykly ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9396

Dátum: 22.04.2005

Autori: Schmidt Robert, Kim Kyoung, Schroeder Gretchen, Borzilleri Robert, Cornelius Lyndon

MPK: C07D 213/68, A61P 35/00, A61K 31/44...

Značky: kinázy, heterocykly, monocyklické, inhibitory

Text:

...alkinylu, cykloalkylu, substituovaneho cykloalkylu,alkoxykarbonylu, arylu, substituovaného arylu,heteroarylu, substituovaného heteroarylu, heterocyklo,substituovaného heterocyklo, heterocykloalkylu alebo0004 Uvedený opis stanovuje zlúčeniny vzorcov I a II tu definované, farmaceutické prostriedky využívajúce tieto zlúčeniny a spôsoby použitia týchto zlúćenin na liečbu rakoviny,sa môže chápať, že zlúčeniny podľa vzorca II s...

Spôsob prípravy aminopyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10050

Dátum: 29.03.2005

Autori: Larsson Ulf, Radevik Kajsa

MPK: C07D 239/46

Značky: spôsob, aminopyrimidínov, přípravy

Text:

...na vhodnom nosiči, napríklad na0011 Vhodným rozpúšťadlom pre hydrogenizáciu zlúčeniny vzorca (II) je C 1.6 alifatický alkohol (ako je etanol a izopropylalkohol), eter (napríklad di(C 1.6 alkyl)éter, ako je dietyleter alebo metyl terc-butylćter alebo cyklický éter ako je tetrahydrofurán), ester (napríklad etylacetát) alebo uhľovodíkové rozpúšťadlo (ako je aromatický uhľovodík, napríklad benzěn, toluén alebo xylén).0012 V ďalšom...

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Simig Gyula, Gacsáliy István, Bilkei Gorzó András, Bózsing Dániel, Egyed András, Németh Gábor, Tihanyi Károly, Szénasi Gábor, Gyertyán István, Blaskó Gábor, Schmidt Éva, Jakóczi Iván, Rátzné Simonek Ildikó, Miklósné Kovács Anikó

MPK: A61K 31/505, C07D 239/38, C07D 239/22...

Značky: kompozície, použitie, obsahom, spôsob, piperazinylalkyltiopyrimidínové, deriváty, přípravy, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Spôsob výroby substituovaných derivátov pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283285

Dátum: 25.04.2003

Autori: Stucky Gerhard, Bessard Yves

MPK: C07D 239/52, C07D 239/34, C07D 239/46...

Značky: spôsob, derivátov, substituovaných, výroby, pyrimidinu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby substituovaných derivátov pyrimidínu všeobecného vzorca (I), spočívajúci v tom, že sa nechá reagovať halogénpyrimidín v prítomnosti sulfinátu so zlúčeninou všeobecného vzorca (III)a, (IIIb) alebo (IIIc). Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú medziprodukty napr. herbicídne účinných zlúčenín.

Pyrimidínové deriváty inhibujúce HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10167

Dátum: 09.08.2002

Autori: Lewi Paulus Joannes, De Jonge Marc René, Daeyaert Frederik Frans Desiré, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Koymans Lucien Maria Henricus, Guillemont Jérome Emile Georges, Heeres Jan, Janssen Paul Adriaan Jan, Vinkers Hendrik Maarten, Palandjian Patrice

MPK: A61K 31/505, C07C 211/00, C07D 233/96...

Značky: pyrimidinové, deriváty, inhibujúce

Text:

...formy adíčných solí s bázou zahŕňajú napríklad amóniové solí, soli s alkaliekými kovmi a kovmi alkalických zemín napr. lítne, sodné, draselné, horečnaté,vápenaté a podobne, solí s organickými bázami napr. primárnymi, sekundámymi a terciárnymi alifatickými a aromatickými amínmi, ako je metylamín, etylamín, propylamín, izopropylamín,štyri izoméry butylamínu, dimetylamín, dietylamín, dietanolamín, dipropylamín, diizopropylamín, di-n-butylamín,...

Pyrimidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279988

Dátum: 11.06.1999

Autori: Nobbs Malcolm Stuart, Leach Michael John, Miller Alistair Ainslie, Hyde Richard Martin

MPK: A61K 31/505, A61K 31/535, C07D 239/42...

Značky: spôsob, použitie, pyrimidíny, obsahom, prostriedok, farmaceutický, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrimidínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená NH2,N-(C1-6alkyl)aminoskupinu alebo N,N-di-(C1-6alkyl)aminoskupinu, R2 znamená NH2, R3 znamená trifluórmetyl alebo -CH2X, kde X je hydroxyskupina, C1-6alkoxyskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo atóm halogénu, R4 a R5 sú každý atóm halogénu a R6 až R8 sú každý atóm vodíka, a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou. Ďalej je opísaný spôsob prípravy...

4-Amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, jeho adičné soli s kyselinami, spôsob jeho prípravy a farmaceutické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279977

Dátum: 11.06.1999

Autori: Nobbs Malcolm Stuart, Miller Alistair Ainslie, Hyde Richard Martin, Leach Michael John

MPK: A61K 31/535, A61K 31/505, C07D 239/42...

Značky: kyselinami, prostriedky, adičné, přípravy, farmaceutické, 4-amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je pyrimidínový derivát, a to 4-amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, jeho adičné soli s kyselinami. Ďalej je opísaný spôsob prípravy tejto látky a farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ktoré sú vhodné na liečbu ochorení centrálneho nervového systému, ako je prevencia ischemického poškodenia mozgu.

Substituované fenylsulfonylamidopyrimidíny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279006

Dátum: 16.12.1992

Autori: Fischli Walter Biochemik, Hirts Georges Chemik, Burri Kaspar, Ramuz Henri, Löffler Bernd-michael, Clozel Martine, Neidhart Werner Chemik

MPK: A61K 31/505, C07D 239/46, C07D 239/52...

Značky: farmaceutické, báze, medziprodukty, přípravky, fenylsulfonylamidopyrimidíny, spôsob, výrobu, použitie, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka substituovaných fenylsulfonylamidopyrimidínov všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsobu a medziproduktov na ich výrobu, ich použitia a farmaceutických prípravkov na ich báze. Tieto zlúčeniny je možné používať ako liečivá vhodné na liečbu chorôb obehového systému, najmä hypertónie, ischémie, vazospazmy a anginy pectoris.

Herbicídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279496

Dátum: 11.04.1991

Autori: Ohta Kazunari, Ishida Yasuo, Yoshikawa Harutoshi

MPK: C07C 311/52, C07C 311/56, A01N 47/36...

Značky: prostriedok, herbicídny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje sulfonylmočovinové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Q znamená skupinu -CH=CH- alebo skupinu -S-, R znamená alkylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka a X znamená skupinu -OCH3 alebo skupinu -CH3, alebo jeho poľnohospodársky prijateľné soli. Je vhodný na reguláciu nežiaducej psiarky poľnej, stoklasu plstnatého, harmančeka pravého, horčice roľnej a hviezdice veľkokvetej na poli s malozrnnými obilninami.

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249150

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 2,5-disubstituovaných, 4(3h)-pyrimidonů, výroby, způsob

Text:

...zkoušení cimetidínu, který je .a-ntagoinisbou Hz-receptorů histaminu, bylo zjištěn-o, že tato látka je účinným terapeutickým činidlem při léčbě peptických vředů Gray a spol., Lancet, 1,8 001 1977. jedna z výhodných sloručenin podle vynälezu byla v různých testech srovnavána s cimetidmem, přičemž bylo zjištěoo, že jako antagonlsta Hz-recept-orů hista 8minu je účinnější než cimetidin. Toto konstatování vyplýva z výsledků uvedených v...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249149

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 4(3h)-pyrimidonů, 2,5-disubstituovaných, způsob, výroby

Text:

...maji m, n, A a Z shora uvedený význam.Symbol R 3 znamená snadno odštěpitelnou skupinu, jako atnom fluoru, chloru, bromu či jodu, alkylthíoskupinu, nitroaminoskupinu, fenoxyskupinu, substituovanou fenoxy« skupinu, alkoxyskupinu apod. Vhodné odštěpitelné skupiny jsou v daném oboru známe.Shora uvedené reakce se prová-dějí V inertnim rlozpouštědle, jako v methanolu či ethanolu. Zahajovací reakce se s výhodou uskutečňuje záhřevem reakčnich...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249147

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: výroby, 2,5-disubstituovaných, 4(3h)-pyrimidonů, způsob

Text:

...vhodného katalyzatoru,jako Raney-nniklu, nemo redukujiciho katalyzátoru, jako dithzioničitamu scudnêho.K terapeutickému použití se farmakolo gicky účinné sloučeniny obecného vzorce I normálně aplikují ve formě farmaceutických prostředků obsahujicich jako základní účinnou složku alespoň jednu z těchto sloučenin ve formě volné báze nebo ve fourmě netoxické, farmaceutický upotřebitelnê adični soli s kyselinou, V kombinaci s farmaceutický...

Farmakologicky účinné deriváty kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 231636

Dátum: 01.05.1986

Autori: Grimová Jaroslava, Křepelka Jiří, Kotva Rudolf

MPK: C07D 239/46

Značky: kyseliny, deriváty, farmakologicky, 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových farmakologicky účinných derivátů kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl) propanové, substituovaných v polohách 2 a 6 pyrimidinového skeletu. Látky vykazují protizánětlivou aktivitu na screeningových modelech.