C07D 239/06

Deriváty 6,7,8,9-tetrahydropyrimido{1,2-a}pyrimidín-4-ónu, spôsob ich prípravy a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16898

Dátum: 01.07.2010

Autori: Filoche-romme Bruno, Brollo Maurice, Bacque Eric, Schio Laurent, Clauss Annie, El-ahmad Youssef, Halley Frank, Zimmermann André, Marciniak Gilbert, Ronan Baptiste, Karlsson Karl Andreas, Vivet Bertrand, Viviani Fabrice

MPK: A61K 31/519, A61P 35/00, C07D 239/06...

Značky: deriváty, použitie, 6,7,8,9-tetrahydropyrimido{1,2-a}pyrimidín-4-ónu, přípravy, spôsob, farmaceutické

Text:

...delécíám LKB 1 (alebo STK 1) predisponujúcim knádorom gastrointestinálneho traktu a nádorom slinivky a vyskytujúcím sa najmä u 10-3 8 adenokarcinómov pľúc (Shah U. a kol. Cancer Res. 2008, 6823562)Naviac je táto signálna dráha hlavným faktorom rezistencie proti chemoterapii, rádioterapii a cielenej liečbe, ako napr. inhibítory EGFR a HER 2 (C. Sawyers a kol. Nat Rev 2002).AKT (proteín kináza B PKB) je serínová-treonínová kináza, ktorá...

N-acylsulfónamidové promotéry apoptózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16592

Dátum: 12.11.2004

Autori: Wang Xilu, Wendt Michael, Mcclellan William, Song Xiaohong, Ding Hong, Bruncko Milan, Elmore Steven, Kunzer Aaron, Petros Andrew, Lynch Christopher, Tu Noah, Park Cheol-min

MPK: C07C 323/25, C04B 35/632, C07D 205/04...

Značky: n-acylsulfónamidové, promotéry, apoptózy

Text:

...SO 2 R 5 °, CO(O)R 5 ° alebo OCFJ,kde R 50 je fenyl, Ci-alkyl, Cz-alkyl, Cg-alkyl alebo C 4-alkylčasti predstavované R 7 sú nesubstituované alebo substituované jedným alebo dvomi nezávisle vybranými substituentmi R 50, OR, C(O)NHSO 2 R 5 °, CO(O)R 5 °, C(O)R 5 °,C(O)OH, C(O)NHOH, OH, NHz, F, Cl, Br alebo I, kde R 50 je fenyl, tetrazolyl alebo R 54, kde R 54 je Cn-alkyl, Cz-alkyl alebo C 3-alkyl, každý z nich je nesubstituovaný alebo...

Způsob výroby quinazolindionů a pyridopyrimidindionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268189

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lowe Ill John

MPK: C07D 239/06, C07D 471/04

Značky: výroby, quinazolindionů, pyridopyrimidindionů, způsob

Text:

...slabé báze, jako terciârního aminu, například tríethylamínu.Příprava lsokyanátu se s výhodou uskutočňuje in situ bez izolace lsokyanátu před jeho následující cyklízací na sloučenlny obecného vzorce I, jak je popsána výše. Rozpouštědla používaná pro prípravu isokyanátu in situ a následující cyklízaci musí být inertní jak za reakčních podmínek pri přípravě isokyanátu, tak za reakčnícr podmínek fi cyklizaci. vhodnými rozpouštědly jsou...

Spôsob prípravy 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235379

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Balogh Alojz, Durmis Július, Sabadoš Július, Karvaš Milan, Hoľko Michal

MPK: C07D 239/06

Značky: spôsob, přípravy, 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu (nazývaného tiež acetonín) bez prítomnosti katalyzátora alebo promotora za zvýšeného tlaku 0,2 až 6,0 MPa a teploty 30 až 130 °C. Acetonín sa používa ako medziprodukt pre prípravu triacetónamínu, z ktorého je ďalej možné pripraviť celú radu stabilizátorov syntetických polymérov s vynikajúcimi účinkami, alebo slúži ako medziprodukt pre prípravu farmaceutických preparátov....