C07D 235/26

Protirakovinová zlúčenina a farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15027

Dátum: 17.05.2010

Autori: Gontier Sylvie, Cheve Michel, Krick Alain, Schio Laurent, Carry Jean-christophe, Lachaud Sylvette, Clerc François, Combeau Cécile

MPK: A61K 31/4745, A61P 35/00, C07D 235/26...

Značky: kompozícia, farmaceutická, obsahujúca, túto, zlúčenina, zlúčeninu, protirakovinová

Text:

...D), D 43-D 49 What is wrong with positive inotropic drugs Lessons from basic science and clinical trials. Ďalším technickým problémom, ktorý má byt vyriešený vynálezom, je zlúčenina, ktorá je inhibitorom kináz Aurora A a B a ktorá neinhibuje enzým PDE 3.Je taktiež dôležité, aby protirakovinová účinná látka mala metabolickú stabilitu (pozri kap. 102.2 publikácia « Chimie pharmaceutique » G.L.Patrick, De Boeck, nakl. 2003, isbn...

Piperidínové a piperazínové deriváty na liečenie nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12817

Dátum: 19.09.2008

Autori: Schiemann Kai, Schultz Melanie, Blaukat Andree, Kober Ingo

MPK: A61K 31/404, A61K 31/416, A61K 31/4184...

Značky: piperidínové, deriváty, liečenie, nádorov, piperazinové

Text:

...241). Okrem toho ovplyvňuje autotaxín spoločne s ďalšími angiogenetickými faktormi V rámci angiogenézy tvorbu krvných ciev (Nam et al. 2001, Rak Res, zv., strana 61.6.938). Angiogenéza predstavuje dôležitý proces pri rastenádoru, pretože zaisťuje zásobovanie nádoru živinami. Z tohto dôvodu je inhibícia angiogénneho faktoru dôležitým východiskovým bodom V terapii rakoviny a nádorových ochorení,pri ktorej sa má nádor vyhladovať (Folkman, 2007,...

Piperidínové a piperazínové deriváty na liečbu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15140

Dátum: 19.09.2008

Autori: Kober Ingo, Blaukat Andree, Schultz Melanie, Schiemann Kai

MPK: A61K 31/404, A61K 31/4184, A61K 31/416...

Značky: deriváty, nádorov, piperidínové, piperazinové, liečbu

Text:

...et al. 2000, Oncogene, zv. 19 strana 241). Okrem toho autotaxín spôsobuje spoločne s ďalšími angiogenetickými faktormi v rámci angiogenêzy tvorbu krvnýchAngiogenéza je dôležitý proces pri raste nádoru, ktorýzaisťuje zásobovanie nádoru živinami.0006 Z tohto dôvodu je inhibícia angiogenézy dôležitým východiskovým bodom v terapii rakovinových a nádorových ochorení, pri ktorej sa má nádor vyhladovať (Folkman, 2007, Nature Reviews Drug Discovery...

Spôsob prípravy zilpaterolu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19840

Dátum: 28.03.2008

Autori: Krebs Oliver, Dubuis Stephane

MPK: C07D 235/26, C07D 487/06

Značky: zilpaterolu, přípravy, spôsob, solí

Text:

...vzorcakde R môžu byť rôzne substituenty a vlnité čiary indikujú, že väzby k 6-amino a 7-OH skupinám majú trans konfiguráciu. Tentorod zahŕňa racemický trans zilpaterol, keď R je izopropyl.0005 Spôsoby uvádzané v U.S. patente č. 4 585 770 používajú 4,5-dihydro-imidazo 4,5,1-jklbenzazepin-2,6,7 lH-trion-6 oxim ako medziprodukt. Táto zlúčenina zodpovedá štruktúreAko je indikovane V U.S. patente č. 4 585 770, 4,5-dihydroimidazo 4,5,1 ~jk...

Benzimidazolové deriváty: príprava a farmaceutické aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7984

Dátum: 21.09.2004

Autori: Chen Dizhong, Yu Niefang, Zou Yong, Sun Eric, Song Hong Yan

MPK: C07D 235/26, A61K 31/4184, C07D 235/06...

Značky: aplikácie, benzimidazolové, príprava, deriváty, farmaceutické

Text:

...vybrané zo skupiny obsahujúcej H, alkyl, alkenyl,alkinyl, haloalkyl, haloalkenyl, heteroalkyl, cykloalkyl, cykloalkenyl, heterocykloalkyl, heterocykloalkenyl, aryl,heteroaryl, cykloalkylalkyl, heterocykloalkylalkyl, arylalkyl,heteroarylalkyl, arylalkenyl, cykloalkylheteroalkyl,arylheteroalkyl, heterocykloalkylheteroalkyl,heteroarylheteroalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl, alkoxy,alkoxyalkyl, alkoxyaryl, alkenyloxy, alkinyloxy,...

Benzimidazolová zlúčenina a spôsob jej prípravy, stabilný kryštál, farmaceutický prípravok a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282473

Dátum: 04.01.2002

Autori: Nishikawa Kohei, Kato Takeshi, Naka Takehiko

MPK: C07D 235/28, A61K 31/415, C07D 235/26...

Značky: krystal, prípravok, stabilný, farmaceutický, přípravy, medziprodukt, benzimidazolová, spôsob, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky použiteľné soli, ktoré majú významnú antihypertenzívnu a antagonistickú účinnosť proti angiotenzínu II a preto sú použiteľné ako terapeutické činidlá na liečenie obehových chorôb, ako hypertenzie a chorôb srdca
spôsoby ich prípravy
medziprodukt na ich prípravu a farmaceutický prípravok, ktorý ich obsahuje.

Benzimidazolové deriváty 5-HT1A a 5-HT2 antagonisty, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279292

Dátum: 09.09.1998

Autori: Bignotti Maura, Borsini Franco, Bietti Giuseppe, Turconi Mario, Giraldo Ettore

MPK: C07D 235/26, A61K 31/505, A61K 31/415...

Značky: benzimidazolové, deriváty, 5-ht1a, prostriedky, 5-ht2, přípravy, použitie, spôsob, antagonisty, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú vodík, halogén, trifluórmetyl, C1-6alkyl, C1-6alkoxy, C1-6alkyltio, C1-6acyl, karboxyl, C1-6alkoxykarbonyl, hydroxy, nitro, amino alebo N-mono- alebo disubstituovaný C1-4alkylom, C1-6acylamino, C1-6alkoxykarbonylamino, karbamoyl- prípadne N-mono- alebo disubstituovaný C1-4alkylom, kyano, C1-6alkylsulfinyl, C1-6alkylsulfonyl, aminosulfonyl alebo N-mono-, alebo disubstituovaný...

Derivát kyseliny 2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-karboxylovej, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278812

Dátum: 04.03.1998

Autori: Uberti Annamaria, Nicola Massimo, Giachetti Antonio, Turconi Marco, Micheletti Rosamaria, Donetti Arturo, Montagna Ernesto

MPK: A61K 31/415, C07D 235/26

Značky: výroby, obsahom, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-benzimidazol-1-karboxylovej, derivát, spôsob, farmaceutický, prostriedok, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny 2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-karboxylovej všeobecného vzorca (I), kde R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, alkenylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka, alebo akinylovú skupinu s 2 alebo 3 atómami uhlíka, R1 a R2, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, znamenajú atóm vodíka, atóm halogénu, trifluórmetyl, alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, acylovú skupinu...

Spôsob výroby benzimidazolónu a/alebo jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278346

Dátum: 15.04.1992

Autori: Schmidtová Mária, Vojček Lorant, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: C07D 235/26

Značky: spôsob, výroby, benzimidazolónu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby benzimidazolónu (o-fenylénmočoviny) a jeho derivátov sa uskutočňuje katalytickou karbonyláciou 2-nitroanilínu alebo jeho derivátov oxidom uhoľnatým pri teplote 80 až 250 °C a tlaku 1 až 30 MPa, najvýhodnejšie za prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Karbonyláciu katalyzuje trojzložkový katalytický systém, pozostávajúci z 1 až 20 hmotn. % síry alebo zlúčenín síry, počítané na 2-nitroanilín alebo jeho deriváty, ďalej z 0,1 až 15...