C07D 235/04

Deriváty kyseliny propiónovej, ktoré inhibujú väzbu integrínov na ich receptory, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288186

Dátum: 07.04.2014

Autori: Wu Chengde, Li Wen, Biediger Ronald, Scott Ian, Holland George, Kassir Jamal, Market Robert

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/192, A61K 31/33...

Značky: farmaceutické, použitie, obsahom, kompozície, receptory, kyseliny, integrínov, propiónovej, inhibujú, deriváty, vazbu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny, ktoré inhibujú väzbu 41 integrínu na jeho receptory
farmaceuticky účinné kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny
ich použitie v prípravkoch na liečbu alebo prevenciu chorobných stavov s účasťou 41.

Látky indukujúce apoptózu na liečbu rakoviny a imunitných a autoimunitných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18848

Dátum: 15.01.2010

Autori: Kunzer Aaron, Ding Hong, Hexamer Laura, Sullivan Gerard, Elmore Steven, Souers Andrew, Wendt Michael, Song Xiaohong, Tao Zhi-fu

MPK: A61P 35/00, A61K 31/635, C07D 209/08...

Značky: imunitných, autoimunitných, liečbu, rakoviny, apoptózu, ochorení, látky, indukujúce

Text:

...CF 3,C(O)OH, C(O)NH 2, C(O)OR, N 02, OCF 3, CF 2 CF 3, OCF 2 CF 3, NH 2, C(O)NH 2,NRC(O)R, NRS(O)2 R, NRC(O)OR 1, NHC(0)NH 2, NHC(O)NHR, NHC(O)N(R)2,C(O)NHOH, C(O)NHOR, C(O)NHSH 2 R ýOzNHz, C(O)H, C(N)NH 2, C(N)NHR,C(N)N(R)2, CNOH, CNOCH 3, N 3, alebo NHS(O)RA 2 a B 1, spolu s atómami, ku ktorým sú viazané, sú benzén, naftylén, heteroarén,cykloalkán, cykloalkén, heterocykloalkán alebo heterocykloalkén aD, E 1, a Y sú nezávisle vybrané zo...

Nové deriváty 6-triazolopyridazínsulfanylbenzotiazolu a benzimidazolu, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečivá, farmaceutické kompozície a nové použitie, najmä ako inhibítory MET

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15707

Dátum: 06.08.2008

Autori: Ugolini Antonio, Nemecek Conception, Wentzler Sylvie, Bacque Eric, Albert Eva

MPK: A61P 11/00, A61P 11/06, A61K 31/5025...

Značky: benzimidazolu, deriváty, liečivá, spôsob, inhibitory, použitie, 6-triazolopyridazínsulfanylbenzotiazolu, přípravy, farmaceutické, nové, kompozície, najmä

Text:

...a obzvlášť V kinázovej doméne, ale tiež V juxtamembránovej doméne a V doméne SEMA. Nadmemá expresia, zväčšený výskyt alebo mutácia vyvolávajú konštitutívnu aktiváciu receptora a dereguláciu jeho ñmkcií.Tento vynález sa takto týka obzvlášť nových inhibítorov proteínkinázy MET a ich mutantov,ktoré sa môžu použiť v rámci anti-proliferačného a anti-metastázového liečenia, obzvlášť v onkológií.Tento vynález sa tiež týka nových inhibítorov...

Heterocyklické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10070

Dátum: 01.08.2006

Autori: Chen Dizhong, Yu Niefang, Deng Weiping, Lye Pek Ling, Sun Eric, Lee Ken Chi Lik, Wang Haishan

MPK: A61P 25/00, A61P 29/00, A61K 31/4184...

Značky: zlúčeniny, heterocyklické

Text:

...Bolo uverejnené, že inhibítory HDAC interferujú s neurodegeneratívnymi procesmi, napríklad inhibítory HDAC zastavujú polyglutamín-dependentnú neurodegeneráciu Nature,413(6857) 739-43, 18 October, 2001. Okrem toho, bolo známe, že inhibítory HDAC inhibujú produkciu cytokínov ako TNF, IFN, IL-1,ktoré sú známe začlenenim V zápalových ochoreniach a/alebo poruchách imunitného systému. J. Biol. Chem. 1990 265(18) 10232-10237 Science, 1998 281...

Deriváty N3 alkylovaného benzimidazolu ako inhibítory mek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13493

Dátum: 13.03.2003

Autori: Lyssikatos Joseph, Marlow Allison, Hurley Brian, Wallace Eli

MPK: C07D 235/04, A61P 35/00, A61K 31/4184...

Značky: inhibitory, deriváty, alkylovaného, benzimidazolu

Text:

...biologickej odpovede, anti-hormónov, inhíbítorov angiogenézy, a antiandrogćnov na použitie pri liečení hyperproliferatívnych ochorení u cicavcov.4. (2-hydroxy-etoxy)-amid kyseliny 6-(4-bróm-2-chlór-fenylamino)-7-tluór-3-metyl-3 Hbenzoimidazol-S-karboxylová, alebo jeho farmaceutický prijateľné soľ, v kombinácii s-3 rádioterapiou na použitie na tlmenie abnorrnálneho rastu buniek alebo liečenie hyperproliferatívnych ochorení u cicavcov kde...

N3 alkylované benzimidazolové deriváty ako inhibítory MEK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19875

Dátum: 13.03.2003

Autori: Hurley Brian, Marlow Allison, Lyssikatos Joseph, Wallace Eli

MPK: C07D 235/04, A61K 31/4184, A61P 35/00...

Značky: alkylované, inhibitory, deriváty, benzimidazolové

Text:

...zároveň vykazujú konštitutívnu alebo nadmernú aktiváciu MAP kinázovej dráhy u rakoviny pankreasu, hrubého čreva, pľúc, vaječníku a obličiek (Hoshino R. a kol., Oncogene, 1999, 18, 813-822). Existuje teda silná korelácia medzi rakovinou a nadmeme aktívnou MAP kinázovou dráhou, spôsobenou0004 Vzhľadom k tomu, že konštitutívna alebo nadmerná aktivácia MAP kinázovej kaskády hrá vbunkovej proliferácii a diferenciácii kľúčovú úlohu,predpokladá sa,...

Naftyl-substituované benzimidazolové deriváty pôsobiace ako antikoagulačné činidlá, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto látky a použitie týchto látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282767

Dátum: 05.11.2002

Autori: Zhao Zuchan, Arnaiz Damian, Shaw Kenneth, Griedel Brian, Sakata Stephen

MPK: A61K 31/445, C07C 257/00, A61K 31/415...

Značky: naftyl-substituované, týchto, farmaceutický, látok, antikoagulačné, tieto, prostriedok, použitie, látky, činidla, benzimidazolové, pôsobiace, obsahujúci, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Naftyl-substituované benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 0 až 3, A je alkylénová skupina obsahujúca 1 až 6 atómov uhlíka, s rozvetveným alebo priamym reťazcom, skupina -C(O) alebo S(O)2 a R1, R2, R3 a R4 majú rad významov špecifikovaných v opisnej časti, ktoré majú inhibičný účinok proti ľudskému faktoru Xa alebo IIa, takže je možné ich použiť pri liečení stavov choroby, ktoré sú sprostredkované faktorom Xa alebo IIa....

Imidazochinoxalíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278870

Dátum: 09.08.1995

Autor: Shaw Kenneth

MPK: C07D 235/04, C07D 487/04, C07D 241/36...

Značky: imidazochinoxalíny

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazochinoxalíny so všeobecným vzorcom (I) a ich farmaceuticky vhodné netoxické soli, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sú vysoko selektívne agonisty, antagonisty alebo inverzné agonisty mozgových receptorov GABA alebo ich proliečivá a sú užitočné pri diagnostike a liečení úzkostných stavov, porúch spánku a záchvatov, predávkovaní liečivami typu benzodiazepínov a ako stimulanty.

Způsob výroby nových derivátů benzimidazolthiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254979

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ghyczy Jenő, Scermely György, Bakonyi Mária, Szőke Sándor, Lugosi György

MPK: C07D 235/04

Značky: výroby, způsob, benzimidazolthiolu, nových, derivátů

Text:

...etha-noln a vysnši se.Výroba hydrochloridu chloridu Z-Mmethoxykiarbonyl amlno -lH-benzimistłazol-S-sulfonové kyselinyDo banky o obsahu 5 x 00 ml opatřené míchadlem se predloží 81,3 g (0,3 molu 2- methoxýkarbonyl aminM-IH-benzímidazol-5-sulf-onové kyseliny a 300 mi methanolu a potom se při teplote lmistnosti přikapává 400/0 vod-ný roztok hydroxi-du sodného až se -dosáhne hodnoty pH 7,5. Výchozí látka se rozpuesti a vylouči se sodná...

Způsob přípravy nových 1- (4-arylcyklohexyl)piperidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234044

Dátum: 15.09.1986

Autori: Luyckx Marcel, Willems Joannes, Stokbroekx Raymond

MPK: C07D 211/06, C07D 235/04, C07D 221/20...

Značky: způsob, derivátů, 4-arylcyklohexyl)piperidinových, přípravy, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových 1-(4-arylcykohexyl)piperidinových derivátů obecného vzorce I kde znamená R atom vodíku nebo metylovou skupinu, A dvouvaznou skupinu obecného vzorce a nebo dvouvaznou skupinu obecného vzorce b kde znamená Ar2 fenylovou skupinu nebo 4-fluorfenylovou skupinu a význam dalších substituentů Ar1, R1 a R4 je uveden v opisné části spočívající v tom, že se na atomu dusíku alkyluje substituovaný piperidin obecného vzorce III, kde R...