C07D 233/92

Imidazolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13055

Dátum: 14.07.2009

Autori: Schkeryantz Jeffrey Michael, Mayhugh Daniel Ray, Khilevich Albert, Liu Bin, Zhang Deyi

MPK: A61K 31/4164, A61P 25/00, C07D 233/92...

Značky: imidazolkarboxamidy

Text:

...ktoré sú potenciátory mGluRz a ako také sa považujú za vhodné na liečbu porúch diskutovaných vyššie. Takéto nové zlúčeniny by mali byt určené pre bezpečnú a účinnú liečbu stavov spojených s vyššie uvedenými receptormi, bez toho aby boli sprevádzané vedlajšími účinkami.0007 Predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, I a R.Ho z oAVůŘřgjk 4 R R o I v ktorom R je 01-05 alkyl, 03-05 cykloalkyl...

Imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu, spôsob ich výroby, medziprodukt spôsobu výroby, ich použitie na výrobu liečiv a liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281028

Dátum: 02.02.1994

Autori: Müller-gliemann Matthias, Müller Ulrich, Kazda Stanislav, Hübsch Walter, Hanko Rudolf, Dressel Jürgen, Stasch Johannes-peter, Beuck Martin, Fey Peter, Knorr Andreas, Wohlfeil Stefan, Krämer Thomas

MPK: C07D 233/68, A61K 31/415, C07D 233/92...

Značky: liečiv, výrobu, medziprodukt, výroby, deriváty, spôsobu, cyklohexanu, imidazolyl, substituované, použitie, spôsob, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu všeobecného vzorca (I), pričom významy substituentov A, B, D, R1 a R2 sú uvedené v opisnej časti, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie arteriálnej hypertónie a aterosklerózy. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich derivátov cyklohexánu so substituovanými imidazolmi a nasledujúcou variáciou substituentov. Je opísaný aj medziprodukt na ich...

Spôsob prípravy 1- (3-chlór-2-hydroxypropyl) -2-metyl-5-nitroimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245808

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ferkl František, Tesao Oldoich

MPK: C07D 233/92

Značky: přípravy, 3-chlór-2-hydroxypropyl, spôsob, 2-metyl-5-nitroimidazolu

Text:

...sa zmieša s rovnakým množstvom etylacetátu. Zmes sa za chladenia a miešania nechá vykryštalizovat. Vypadnutý produkt sa odfllruje, matečné lúhy sa zahustia na vákuovej odparke max. teplota 40 °C, pridá sa rov naké hmotové množstvo etylacetátu a pred- .chádzajúci postup sa opakuje. výťažky produktu sú 40 až 45 0/0, pri využití regenerovaného 2-metyl-45 j-nitroimidazolu 60 až 65 percent. Tento sa regeneruje rozpustením za horúca v- etanole,...

Spôsob prípravy 1-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237849

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šimko Marián, Rybár Alfonz, Zlatinský Emil, Bachratý František, Dávid Ladislav

MPK: C07D 233/92

Značky: přípravy, 1-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy 1-(3-chlór-2- hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu vzorca I, ktorý sa používa v medicíne na liečbu protozoálnych infekcií. Podstatou vynálezu je reakcia 2-metyl-4(5)-nitroimidazolu s epichlórhydrínom v prítomnosti Lewisovej kyseliny vyznačujúca sa tým, že sa uskutočňuje v esteroch karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 1 až 7 s alkoholmi s počtom uhlíkov 1 až 7, v ketónoch s počtom uhlíkov 3 až 6 alebo v...

Spôsob prípravy 1-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243559

Dátum: 17.09.1985

Autori: Majer Ladislav, Barták Ladislav

MPK: C07D 233/93, C07D 233/92, C07D 233/94...

Značky: 1-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-2-metyl-5-nitroimidazolu, spôsob, přípravy

Text:

...sa za miešania pridá 13,3 g (0,1 mólu bezvodeho AlCl 3 pri teplote 18 °C počas 30 min. Reakčnä zmes sa ochladí na 5 až 10 C a pomaly sa prikvapkáva 9,3 g (0,1 mólu epichlórhydrínu. Po 90 min miešania pri teplote okolo 8 C sa zmes vyleje do 100 m 1 ľadovej vody a -odfiltruje sa nezreagovaný 2-mety 1-4(5-nitroimidazoI (4,5 až 5,5 gj. Táto nezreagovaná surovina sa vymyje studenou vodou, vysuší, dalej sa rozpustí V etanole za horúca,...