C07D 215/26

Spôsob výroby 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8- hydroxychinolín-2(1H)-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13454

Dátum: 12.03.2010

Autori: Marchueta Hereu Lolanda, Moyes Valls Enrique

MPK: C07D 215/26, A61P 11/00, A61K 31/4704...

Značky: výroby, 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8, hydroxychinolín-2(1h)-ónu, spôsob

Text:

...hladina nečistôt určená pomocou HPLC analýzy bola okolo 5 až 6 .0009 Teraz sa prekvapivo zistilo, že spôsob prípravy 5-(2-(6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexylamine 1-hydroxyetyl)-8-hydroxychinolín-2(1 I-ł)-ónu a jeho solí sa môže význačne zlepšiť pomocou modifikovania reakčných podmienok, zvlášť pomocou modifikovania alebo dokonca pomocou odstránenia čistiacich spôsobov vniektorých krokoch, člm sa mnohé reakčné kroky zjednodušia,pričom sa...

Mezylátová soľ 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8- hydroxy-chinolín-2(1H)-ónu ako agonista beta 2 adrenergného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13194

Dátum: 15.12.2009

Autori: Marchueta Hereu Iolanda, Carrera Carrera Francesc, Puig Duran Carlos, Moyes Valls Enrique

MPK: C07D 215/26, A61K 31/4704, A61P 11/00...

Značky: adrenergného, hydroxy-chinolín-2(1h)-ónu, mezylátová, agonista, receptora, 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8

Text:

...alebo intravenózne podávanie.0026 Soli podľa tohto vynálezu, ako sú určené vyššie, sa môžu tiež kombinovať s jednou alebo viacerými inými terapeutickými látkami, najmä jedným alebo viacerými liečivami vybranými zo skupiny zahŕňajúcej kortikosteroidy, anticholinergické látky a PDE 4 inhibítory. vynález je tiež zameraný na kombináciu obsahujúcu soľ podľa vynálezu s jednou alebo viacerými terapeutickými látkami, najmä jedným alebo viacerými...

Spiro substituované zlúčeniny ako inhibítory angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14373

Dátum: 24.02.2008

Autor: Chen Guoqing

MPK: C07D 215/26, A61P 35/00, A61K 31/47...

Značky: inhibitory, angiogenézy, zlúčeniny, substituované, spiro

Text:

...nižší aíkyl-N(R)C(0)-,aryí-N(R)(2(O)-, aryínižší aIkyIenyI-N(R)C(O)- výhodne vybrané zo skupiny zahmujúcej H. haíogén,halogén-nižší alkyl, nižší alkyl, nižší alkoxy. t-butyl-0 C(0)-, benzyí-0 C(0)- alebo CH 3 C(0)- R 4 a R 5 sú vzaiomne spojené, čím tvona 3 - B-ćlenný nasýtený alebo nenasýtený kruh s ich pripojeným dusíkom výhodne R 4 a R 5 tvoria 4 - S-členný kruh s ich pripojeným dusíkom-3 Reje vybrané zo skupiny zahrnujúcej H,...

Napadisylátová soľ 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8- hydrochinolin-2(1H)-ónu ako agonista beta 2 adrenergného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12047

Dátum: 08.02.2008

Autori: Puig Duran Carlos, Moyes Valls Enrique

MPK: C07D 215/26

Značky: 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8, adrenergného, agonista, receptora, napadisylátová, hydrochinolin-2(1h)-ónu

Text:

...v tomto texte, pričom danú sol možno využiť pri liečbe astmy a chronickej obštrukčnej choroby plúc cicavcov.Na obr. č. 1 je znázornený záznam röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy(XRPD z angl. X-Ray Powder Diffraction) 5-(2-(6-(2,2-difluór-2 fenyIetoxy)hexylamino)-1(R)-hydroxyetyl)-8-hydrochinolin-2(1 H)-ón heminapadisylátu. Hodnoty uvedené na osi Y vyjadrujú intenzitu (početnosť). Hodnoty uvedené na osi X vyjadrujú stupne 2 theta (°).Na...

Deriváty chinolínu a ich farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13033

Dátum: 02.07.2007

Autori: Lohse Olivier, Reber Jean-louis, Monnier Stéphanie

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4704, C07D 215/26...

Značky: přípravky, deriváty, farmaceutické, chinolinu

Text:

...zlúčeniny vzorca I pri príprave liečiva na liečbuzápalových alebo obštrukčných chorôb dýchacích ciest.V štvrtom aspekte tento vynález poskytuje proces na prípravu zlúčeniny vzorca I zahŕňajúcireakciu voľnej bázy s príslušnou kyselinou.Proces podľa predkladaného vynálezu teda zahŕňa(i) pri príprave zlúčenín vzorca I, kde A je acetát, reakciu voľnej bázy s kyselinou octovou alebo(ii) pri príprave zlúčenín vzorca I, kde A je xínafoát,...

Deriváty 4-(2-amino-1-hydroxyetyl)fenolu ako agonisti adrenergických receptorov beta-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10348

Dátum: 17.05.2006

Autori: Crespo Crespo Maria Isabel, Puig Duran Carlos, Navarro Romero Eloisa, Castro Palomino Laria Julio Cesar, Gual Roig Silvia

MPK: A61K 31/135, A61K 31/47, A61K 31/415...

Značky: deriváty, adrenergických, 4-(2-amino-1-hydroxyetyl)fenolu, receptorov, agonisti, beta-2

Text:

...pre medicínsku terapiu a zároveň popisuje použitie zlúčeniny v zmysle tohto vynálezu pri výrobe formulácie alebo liečiva určeného na liečbu ochorenia alebo stavov spojených s aktivitou BZ-adrenergických receptorov (napr. pľúcne ochorenia ako astma alebo chronické obštrukčné pľúcne ochorenia, predčasný pôrod, glaukóm,neurologická porucha, srdcová porucha alebo zápal) v prípade cicavcov.0011 Pri popisovani jednotlivých chemických látok a...

Spôsob prípravy 5-(halogénacetyl)-8-(substituovaných oxy)-(1H)-chinolin-2-ónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9048

Dátum: 01.04.2004

Autori: Schilling Hanspeter, Lohse Olivier, Penn Gerhard

MPK: C07D 215/26

Značky: spôsob, 5-(halogénacetyl)-8-(substituovaných, přípravy, oxy)-(1h)-chinolin-2-ónov

Text:

...ako sa používa V tomto dokumente, znamená alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ktorý môže byť napríklad Cl-Cltj-alkylom, ako je metyl, etyl, n-propyl, izopropyl,n-butyl, izobutyl, sek-butyl, terc-butyl, priamy alebo rozvetvený pcntyl, priamy alebo rozvetvený hexyl, priamy alebo rozvetvený heptyl, priamy alebo rozvetvený nonyl alebo priamy alebo roz vetvený decyl. Výhodneje alkylom Cj-C 4-alkyl.Výraz aryl, ako sa používa v tomto...

Substituované chinolíny ako herbicídne medziprodukty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283842

Dátum: 17.02.2004

Autor: Wu Wen-xue

MPK: C07D 215/20, C07D 215/26, A01N 43/42...

Značky: přípravy, herbicídne, medziprodukty, substituované, spôsob, chinolíny

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované chinolínové medziprodukty, ktoré sa používajú na prípravu herbicídnej kyseliny 2-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolidinyl)-5- metoxymetylnikotínovej a spôsob prípravy herbicídneho medziproduktu 3-metoxymetyl-7- alebo 8-hydroxychinolínu.

Cyklické deriváty aminofenyloctovej kyseliny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282146

Dátum: 24.09.2001

Autori: Sakoe Yasuhiko, Ishizaki Takayoshi, Kohnoi Yasushi, Kudoh Shinji, Saito Koji, Kojima Eisuke, Awano Katsuya

MPK: C07D 215/12, A61K 31/47, C07D 215/18...

Značky: aminofenyloctovej, výrobu, farmaceutické, medziprodukty, cyklické, báze, spôsob, kyseliny, prostriedky, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty kyseliny aminofenyloctovej všeobecného vzorca (I), ich optické izoméry a soli. Ďalej sú opísané spôsoby a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze. Tieto zlúčeniny vykazujú modulačný účinok na imunologickú reakciu, a preto sa môžu používať na liečbu autoimunitných chorôb.

3-Alkoxymetylchinolíny a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280422

Dátum: 12.04.1995

Autori: Zareen Ahmed, Cortes David Andres, Strong Henry Lee

MPK: C07C 45/51, C07C 45/75, C07C 47/277...

Značky: 3-alkoxymetylchinolíny, přípravy, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (III), kde R je C1 až C6alkyl, R4 je vodík alebo C1 až C4alkyl a R5, R6 a R7 je každý nezávisle vodík alebo OR4. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy týchto zlúčenín reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) so zlúčeninou všeobecného vzorca (I) za prítomnosti minerálnej kyseliny a rozpúšťadla, pričom význam jednotlivých substituentov je uvedený. Opísaný je i alternatívny spôsob prípravy...

Způsob izolace 8-chiuolinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241829

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hutta Milan, Sýkora Anton

MPK: C07D 215/26

Značky: izolace, způsob, 8-chiuolinolu

Text:

...filtrátů při zvýšené teplotě 72 až 98 °C načež se ongami-cká vrstva roztaveného B-chinolinolu oddělí a podr-obí destilaici. Získa se produkt, který se vyznačuje vyšší chromatografickou číst-otou.600 g B-Chinolinsłulfonové kyseliny se podrobí val-kalickému tavení a reakčni směs se po tavenl rozpustí v. 6000 m 1 vody při teplote kolem 70 °C. Po rozpuštění taveniny se roztok ochladí pod teplotu tání čistého ö-hydlroxichinolinu, tj. pod 72...