C07D 215/22

Spôsob prípravy 6-(7-((1-aminocyklopropyl)metoxy)-6-metoxychinolín-4-yloxy)-N-metyl-1- naftamidu vzorca (I) a jeho syntetických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16198

Dátum: 11.03.2010

Autori: Spinelli Silvano, Livi Valeria

MPK: C07D 215/22, C07C 271/24

Značky: vzorca, syntetických, spôsob, přípravy, naftamidu, 6-(7-((1-aminocyklopropyl)metoxy)-6-metoxychinolín-4-yloxy)-n-metyl-1, medziproduktov

Text:

...rozličné výhody voči spôsobom opisaným vyššie, obzvlášť preto, lebo sa vyhýba krokom tvorby acyl azidu zodpovedajúceho produktu (III) a jeho Curtiusovmu preusporiadaniu, aby sa tak získal produkt (II). Vynalez navyše poskytuje nové medziprodukty užitočné na pripravu zlúčeniny (I).0011 Aspekt vynálezu je spôsob prípravy zlúčeniny 6-(7-1-aminocyklopropyI)metoxy)-Gmetoxychinolín-4 yloxy)-N-metyl-1-naftamidu vzorca (I)alebojej farmaceutický...

Deriváty naftalén karboxamidu ako inhibítory proteínkinázy a histondeacetylázy, spôsoby prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17139

Dátum: 05.03.2010

Autori: Ning Zhiqiang, Lu Xianping, Yu Jindi, Shan Song, Li Zhibin

MPK: A61K 31/444, A61K 31/517, A61K 31/438...

Značky: spôsoby, histondeacetylázy, karboxamidu, proteínkinázy, inhibitory, deriváty, naftalen, použitie, přípravy

Text:

...je sekretovaný takmer všetkými solidnymi nádormi a nádorom spojeným so strómou v odozve na hypoxiu. Tento rastový faktor je vysoko špecifický pre vaskulárny endotel areguluje ako vaskulárnu proliferáciu, tak permeabilitu. Nadmerná expresiahladín VEGF koreluje so zvýšenou mikrovaskulárnou hustotou, opätovným výskytom rakoviny a zníženým pomerom prežitia (Parikh, A-A., 2004 Hematol. OncoI. Clin. N. Am., 182951-971). Existuje ôrôznych Iigandov...

Antibakteriálne chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8537

Dátum: 04.12.2007

Autori: Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Villalgordo-soto José Manuel, Guillemont Jérome Emile Georges, Simonnet Yvan René Ferdinand, Koul Anil, Dorange Ismet, Motte Magali Madeleine Simone, Lançois David Francis Alain

MPK: A61K 31/4995, A61K 31/551, A61K 31/47...

Značky: chinolínové, antibakteriálně, deriváty

Text:

...odolnosti k aspoň izoniazidu a rifampicínu (s alebo bez odolnosti k iným liečivám), ktoré sú v súčasnosti najsilnejšími anti-TB liečivami. Kdekoľvek sa vyššie alebo ďalej použije výraz odolný voči liečivu, potom tento výraz zahŕňa odolný voči viacerým0007 Ďalším faktorom pri regulácii epidemickej TB je problém latentnej TB. Napriek dekádam regulačných programov tuberkulózy (TB), okolo 2 miliárd ľudí je infikovaných M tuberczzlasis, aj keď...

Antibakteriálne chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14280

Dátum: 04.12.2007

Autori: Motte Magali Madeleine Simone, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Guillemont Jérome Emile Georges, Koul Anil, Dorange Ismet

MPK: A61P 31/00, A61K 31/435, C07D 215/22...

Značky: deriváty, chinolínové, antibakteriálně

Text:

...lieči vám.Ďalší faktor pri regulácii nákazlivej TB spočíva v probléme latentnej TB. Napriek desaťročiam regulačných programov tuberkulózy (TB) je okolo 2 miliárd ľudí infikovaných M tuberculosis,aj ked asymptomaticky. Okolo l 0 týchto jedincov je v priebehu ich strednej dĺžky životaohrozených vývojom aktívnej TB. Globálna epidémia TB je podporovaná infekciou HIV pacientov TB a rozšírením kmeňov TB rezistentných voči viacerým liečivám...

Fumarátová soľ (alfa S, beta R)-6-bróm-alfa-[2-(dimetylamino)etyl]-2-metoxy-alfa-1-naftalenyl-beta- fenyl-3-chinolínetanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12194

Dátum: 03.12.2007

Autori: Leys Carina, Lang Yolande Lydia, Van Remoortere Peter Jozef Maria, Stokbroekx Sigrid Carl Maria, Aelterman Wim Albert Alex, Faure Anne, Hegyi Jean François Alexandre Lucas

MPK: A61P 31/06, C07D 215/22, A61K 31/47...

Značky: r)-6-bróm-alfa-[2-(dimetylamino)etyl]-2-metoxy-alfa-1-naftalenyl-beta, fumarátová, alfa, fenyl-3-chinolínetanolu

Text:

...režimu tejto liečby nie je stále jasná a okrem toho dĺžka liečby znamená závažné obmedzenie v chudobných oblastiach. Existuje teda radikálna potreba identifikovať nové liečivá, ktoré môžu pôsobiť ako chemoprofylaktickéčinidlá u jednotlivcov nesúcich latentné bacily TB.Bacily tuberkulózy napadajú zdravých jedincov prostredníctvom vdýchnutia sú pohlcované alveolámymi makrofágmi v pľúcach. To vedie k silnej ímunitnej reakcii a k tvorbe...

Deriváty 4-(2-amino-1-hydroxyetyl)fenolu ako agonisty 2 adrenergného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8837

Dátum: 17.10.2007

Autori: Crespo Crespo Maria Isabel, Gual Roig Silvia, Bach Tana Jordi, Ortega Muńoz Alberto, Puig Duran Carlos

MPK: A61P 11/06, A61K 31/137, A61K 31/435...

Značky: 4-(2-amino-1-hydroxyetyl)fenolu, agonisty, deriváty, adrenergného, receptora

Text:

...vynálezu.0008 Predložený vynález sa tiež týka zlúčeniny podľa predloženého vynálezu,ako je tu opísaná, na použitie v lekárskej terapii, rovnako tak použitia zlúčeniny podľa predloženého vynálezu na výrobu prípravku alebo liečiva na liečbu ochorení alebo stavov súvisiacich s aktivitou i 32 adrenergných receptorov (napriklad pľúcne ochorenie ako je astma alebo chronická obštrukčná pľúcna choroba, predčasnýpôrod, glaukóm, neurologická porucha,...

Inhibítory replikácie vírusu ľudskej imunodeficiencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8358

Dátum: 14.05.2007

Autori: Malenfant Eric, Fenwick Craig, Mason Stephen, Boes Michael, Tsantrizos Youla, Pesant Marc, Brochu Christian

MPK: A61K 31/352, A61K 31/47, A61P 31/18...

Značky: inhibitory, ludskej, imunodeficiencie, vírusu, replikácie

Text:

...až 4 heteroatómy, každý nezávisle vybraný z O, N a S, alebo a 7- až 14-členný nasýtený, nenasýtený alebo aromatický heteropolycyklus, ktorý obsahuje všade kde je to možne 1 až 5 heteroatómov, každý nezávisle vybraný z O, N a Salebo jej soľ alebo ester.0007 Ďalší aspekt predloženého vynálezu poskytuje zlúčeninu vzorca (I) alebo jejfarmaceutický prijateľnú soľ alebo ester ako liečivo.0008 Ešte ďalší aspekt predloženého vynálezu poskytuje...

Deriváty tetrahydronaftalénu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10301

Dátum: 15.03.2007

Autori: Schaecke Heike, Berger Markus, Baeurle Stefan, Rehwinkel Hartmut, Schmees Norbert

MPK: A61K 31/517, A61K 31/47, A61K 31/502...

Značky: použitie, činidiel, protizápalových, přípravy, deriváty, spôsob, tetrahydronaftalenu

Text:

...stereoizoméry všeobecného vzorca Ia podľa vynálezu môžu byť prítomné ako stereoizoméry. Predložený vynález zahŕňa všetky možné stereoízoméry (napr. RRR, RRS, RSR, SRR, RSS, SRS, SSR, SSS), ako racemáty, tak v enantioméme čistej forme. Výraz stereoizoméry tiež zahŕňa všetky možné diastereoméry a regioizoméry a tautoméry (napr. keto-enol-tautomér) v ktorých sa môžu stereoizoméry podľavynálezu nachádzať a ktore sú tiež poskytnuté...

Chinolínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15356

Dátum: 31.07.2006

Autori: Lançois David Francis Alain, Guillemont Jérome Emile Georges, Koul Anil, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Pasquier Elisabeth Thérése Jeanne

MPK: C07D 215/22, A61K 31/47, A61P 31/04...

Značky: chinolínové, antibakteriálně, deriváty, činidla

Text:

...alkyloxy prípadne substituovaný skupinoukde Z znamená CHz, CH-Ru), O, S, N-Rw a t znamená celé číslo rovné l alebo 2 abodkovaná čiara znamená prípadnú väzbualkyloxyalkyloxy alkyltio mono- alebo di(alkyl)an 1 ino, kde alkyl môže byť prípadne substítuovaný jedným alebo dvoma substituentami, z ktorých každý je nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho alkyloxy alebo Ar alebo Het alebo morfolinyl alebo2-oxopyrolidínyl Ar Het alebo zvyšok...

Chinolínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14826

Dátum: 31.07.2006

Autori: Pasquier, Backx Leo Jacobus Jozef, Koul Anil, Guillemont, Lançois David Francis Alain, Meerpoel Lieven, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel

MPK: C07D 215/18, A61P 31/04, A61K 31/47...

Značky: činidla, chinolínové, antibakteriálně, deriváty

Text:

...ktorom Z je CHg, CH-Rg, O, S, N-Rs tje celé číslo rovnajúce sa l alebo 2 a bodkovaná čiara predstavuje prípadnú väzbu alkyloxyalkyloxyskupina alkyltioskupina mono- alebo di(alkyl)aminoskupina, v ktorých alkyl môže byť prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentml, pričom každý substituent je nezávisle vybraný zo súboru zahŕňajúcehoalkyloxyskupinu alebo Ar alebo Het alebo morfolinyl alebo 2-oxopyrolidinyl Ar Het alebov ktorom Z je...

Deriváty chinolínu ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12809

Dátum: 26.06.2006

Autori: Guillemont Jérôme, Lançois David, Johnson Pharmaceutical Research And Development A Division Of Janssen-cilag Campus, Andries Koenraad, Meerpoel Lieven, Koul Anil, Backx Leo, Motte Magali, Dorange Ismet

MPK: A61P 31/04, A61K 31/47, C07D 215/22...

Značky: antibakteriálně, deriváty, činidla, chinolinu

Text:

...R 5 navzájom nezávisle predstavujú vodík, alkylovú skupinu alebo benzylovú skupinuR 4 a R 5 spolu s N, ku ktorému sa viažu, môžu tvoriť zvyšok zvolený zo súboru, ktorý tvorípyrolidinylová skupina, 2-pyrolinylová skupina, 3-pyrolinylová skupina, pyrolylová skupina, imidazolidinylová skupina, pyrazolidinylová skupina, 2-imidazolinylová skupina, Z-pyrazolinylová skupina, imidazolylová skupina, pyrazolylová skupina,triazolylová skupina,...

Chinolínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15929

Dátum: 06.06.2006

Autori: Koul Anil, Lançois David Francis Alain, Pasquier Elisabeth Thérése Jeanne, Guillemont Jérome Emile Georges, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel

MPK: A61K 31/4709, A61P 31/04, A61K 31/47...

Značky: chinolínové, činidla, antibakteriálně, deriváty

Text:

...alebo pyrimidinylomdva susedné zvyšky R 6 sa môžu uvažovať spoločne, čím sa vytvorí dvojväzbový zvyšok vzorca-CHCH-CHCH r je celé číslo rovné l alebo 2 R 7 je vodík, Cmalkyl, Ar, Het alebo HetlAr je homocyklus vybraný zo skupiny zahŕňajúcej fenyl, naftyl, acenaftyl, 1,2-dihydroacenaftyl, tetrahydronaftyl každý homocyklus môže byť prípadne substituovaný l, 2 alebo 3 substituentmi, pričom každý substituent je nezávisle vybraný zo...

Spôsob prípravy (alfaS,betaR)-6-bróm-alfa-[2-(dimetylamino)etyl]-2-metoxy-alfa-1- naftalenyl-beta-fenyl-3-chinolínetanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11733

Dátum: 22.05.2006

Autori: Bader Thomas, Horns Stefan, Porstmann Frank Ralf

MPK: C07F 9/09, C07D 215/22

Značky: alfas,betar)-6-bróm-alfa-[2-(dimetylamino)etyl]-2-metoxy-alfa-1, spôsob, přípravy, naftalenyl-beta-fenyl-3-chinolínetanolu

Text:

...dobre známy. V prípade zmesi ()- a (-)-enantiomérov so zložením uvádzaným ako molové alebo hmotnostné podiely F() a F(-) (kde F() F(-) l) sa enantiomérny nadbytok pre F() definuje ako F() - F(-) a percentuálna hodnota enantiomérneho nadbytku ako l 00 F() - F(-).Z tohto dôvodu sa predkladaný vynález týka spôsobu izolácie (aS,3 R)-6-bróm-u-Z-(dímetylamíno)etyl-2-metoxy-a-l-nañalenyl-B-fenyl-3-chinolínetanolu zo zmesí stereoizomémych...

N-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4- yl}oxy)fenyl]-N’-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10386

Dátum: 24.09.2004

Autori: Jammalamadaka Vasu, Chan Diva Sze-ming, Takeuchi Craig Stacy, Mac Morrison, Nuss John, Parks Jason Jevious, Mann Grace, Chen Jeff, Mann Larry, Bannen Lynne Canne, Huynh Tai Phat, Wang Yong, Leahy James William, Khoury Richard George, Xu Wei, Forsyth Timothy Patrick, Dalrymple Lisa Esther

MPK: A61P 35/00, C07D 215/22, A61K 31/47...

Značky: liečbu, n-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4, rakoviny, yl}oxy)fenyl]-n'-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid

Text:

...415 - 421). c-Kit (taktiež nazývaný receptor faktora kmeňových buniek alebo steel faktor receptor) je receptor tyrozín kinázy(RTK) typu 3, patriaci k subrodine od krvných doštičiek odvodeného receptora rastového faktora. cKit viaže Iigandový faktor kmeňových buniek (SCF) a spúšťa jeho mnohé signálne dráhy vrátane Src rodiny kináz, fosfatidyI-inozitol 3 kinázy, Ras-Raf-Map kinázovej kaskády a fosfolipázy C(Broudy a kol. Blood 1999 94 1979 -...

c-Met modulátory a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10261

Dátum: 24.09.2004

Autori: Khoury Richard George, Mann Larry, Leahy James William, Xu Wei, Wang Yong, Forsyth Timothy Patrick, Mac Morrison, Chan Diva Sze-ming, Nuss John, Parks Jason Jevious, Bannen Lynne Canne

MPK: C07D 215/22, A61K 31/47

Značky: modulátory, použitia, c-met, spôsoby

Text:

...BIume-Jensen a kol. Curr Biol 1998 8 779 - 782 Kissel a kol. EMBO J 2000 19 1 312 - 1 326 Lennartsson a kol. Oncogene 1999 18 5 546 - 5 553 Sue a kol. Blood, 199 892 1 242 - 1 149 Lev a kol. EMBOJ 1991 10 647 - 654). c-Kit je potrebný pre normálnu hematopoézu,.3 melanogenézu a gametogenézu. c-Kit je exprimovaný v žírnych bunkách, nezrelých myeloidných bunkách, melanocytoch, bunkách epitelu prsníka a intersticiálnych Cajalových bunkách (ICC)....

Antiinfekčné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9057

Dátum: 31.10.2003

Autori: Donner Pamela, Mcdaniel Keith, Stoll Vincent, Pratt John, Betebenner David, Green Brian, Zhang Rong, Maring Clarence, Kempf Dale

MPK: A61P 31/00, A61K 31/554, C07D 213/69...

Značky: prostriedky, antiinfekčné

Text:

...predloženom vynáleze, sa vzťahuje na skupinu odvodenú od lineárneho alebo rozvetveného reťazca nasýteného uhľovodíka obsahujúceho l, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10 atómov uhlíka. Príklady alkylových skupín zahrnujú butyl, metyl,2-metylbutyl, apod.0015 Termín alkenyl, ako je používaný v predloženom vynáleze, sa vzťahuje na lineámu alebo rozvetvenú skupinu reťazca s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10 atómami uhlíka obsahujúcu aspoň jednu dvojitú...

Chinolínové deriváty ako medziprodukty mykobakteriálnych inhibítorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12956

Dátum: 18.07.2003

Autori: Vernier Daniel Frank Jean, Csoka Imre Christian Francis, Venet Marc Gaston, Guillemont Jérome Emile Georges, Decrane Laurence Françoise Bernadette

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22, A61P 31/06...

Značky: inhibítorov, chinolínové, medziprodukty, mykobakteriálnych, deriváty

Text:

...považujú za MDR-TB - tieto sú rezistentné voči najúčinnejším liečivám štandardu so štyrmi liečivami, izoniazidu a rifampínu. Keď sa MDR-TB nelieči, je smrteľná, a nemôže sa adekvátne liečiť prostredníctvom štandardnej terapie, pretože liečenie vyžaduje používanie liečiv druhej línie až počas 2 rokov. Tieto liečivá sú často toxické, drahé a minimálne účinné. V neprítomnosti účinnej terapie pokračujú infekční MDR-TB pacienti v šírení...

Spôsob prípravy karbonitrilov 7-subtituovaného-3-chinolínu a 3-chinol-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 254

Dátum: 29.04.2003

Autori: Wang Yanong Daniel, Boschelli Diane Harris, Johnson Steven Lawrence, Berger Dan Maarten

MPK: C07D 401/12, C07D 215/22, C07D 215/54...

Značky: spôsob, 7-subtituovaného-3-chinolínu, 3-chinol-4-ónu, přípravy, karbonitrilov

Text:

...ako 5 alebo 6 členná aromatická kruhová skupina obsahujúca najmenej jeden a až do 4 heteroatómov vybraných z O, S, a N tieto arylové alebo heteroarylové kruhy voliteľne.kondenzované môžu voliteľne byt substituované s 1 až 4 substituentami nezávislevybranými zo skupiny pozostávajúcej z -J, -NOg, -NHz, -OH, -SH, -CN, -N 3, -COOH,-CONH 2, -NHC(O)NH 2, -C(O)H, -or-ą, -OCF 3, -R 4, -OR 4, -NHR 4, -NR 4 R 4, -s(o)R 4,-NHSO 2 R 4, -RSOH, -R 5 OR 4,...

Deriváty benzo(c)chinolizínu, ich príprava a medziprodukty, ich použitie vo funkcii inhibítorov 5alfa-reduktáz a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283299

Dátum: 22.04.2003

Autori: Guarna Antonio, Serio Mario

MPK: C07D 455/04, A61K 31/435, C07D 215/22...

Značky: benzo(c)chinolizínu, obsahom, inhibítorov, kompozície, použitie, príprava, medziprodukty, deriváty, farmaceutické, 5alfa-reduktáz, funkcií

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty benzo(c)chinolizínu všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné soli a estery, spôsoby ich prípravy, ich použitie ako liečiva a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Tiež sú zahrnuté zlúčeniny, použiteľné ako medziprodukty na prípravu derivátov benzo(c)chinolizínu všeobecného vzorca (I) podľa vynálezu.

Chinolínové deriváty a ich použitie ako protinádorové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 106

Dátum: 31.07.2002

Autori: Horwitz Jerome, Polin Lisa, Corbett Thomas, Hazeldine Stewart

MPK: A61K 31/47, A61P 35/00, C07D 215/22...

Značky: použitie, deriváty, chinolínové, činidla, protinádorově

Text:

...ktoré majú použiteľné vlastnosti tu opísané, pričom je veľmi dobre známe zo stavu techniky ako pripraviť opticky aktívne formy (napríklad rezolúciou racemickej formy rekryštalizačnými technikami, syntézou z opticky aktívnych počiatočných látok, chirálnou syntézou alebo chromatografickým delením s použitím chirálnej stacionárnej fázy) a ako stanoviť protinádorovú aktivitu s použitím tu opísaných štandardných testov alebo s použitím ďalších...

Trisubstituované fenylové deriváty, spôsoby ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282155

Dátum: 18.09.2001

Autor: Nussbaumer Peter

MPK: C07C 229/56, C07D 215/22, C07C 237/30...

Značky: přípravy, prostriedky, farmaceutické, deriváty, spôsoby, použitie, obsahujúce, fenylové, trisubstituované, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I)
spôsoby ich prípravy
farmaceutické prostriedky, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny a ich použitie pri prevencii alebo ošetrovaní zápalových a proliferačných ochorení kože a rakoviny.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280877

Dátum: 05.06.1996

Autori: Schenke Thomas, Petersen Uwe, Bremm Klaus-dieter, Endermann Rainer

MPK: C07D 209/02, A61K 31/33, C07D 209/44...

Značky: tieto, použitie, deriváty, spôsob, kyseliny, obsahujúce, výroby, chinolónkarboxylovej, látky, naftyridónkarboxylovej, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, ktoré sú v polohe 7 substituované dvojnásobne nenasýteným bicyklickým amínovým zvyškom, všeobecného vzorca T - Q, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a ich solí. Ďalej sa týka spôsobu výroby týchto látok, antibakteriálnych činidiel tieto látky obsahujúcich a ich použitia.

Způsob výroby nových sulfiminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236488

Dátum: 16.03.1987

Autori: Weisenberger Johanes Maximilian, Haarmann Walter, Nickl Josef, Narr Berthold, Müller Erich, Roch Josef

MPK: C07D 215/22, C07D 209/34

Značky: způsob, sulfiminů, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových sulfiminů obecného vzorce I a jejich solí se silnými kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce III a výsledný produkt obecného vzorce I se popřípadě převede působením silné kyseliny, na svoji sůl, zejména na svoji fyziologicky snášitelnou sůl.

Způsob výroby derivátů chinolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249533

Dátum: 12.03.1987

Autori: Campbell Simon, Roberts David

MPK: C07D 215/22

Značky: výroby, chinolonů, derivátů, způsob

Text:

...mk v poloze B a zejména pak představuje S-metlíylovou skupinu.R 1 představuje s výhodou atom vodíku,kyanoskupintl, alkoxvkarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku V alkoxylové části,nitroskupinu. atom halogenu nebo aminoskuplnu. ještě výhodněji představuje R 1 atom vodíku, kyanoskupintl, methoxykarbonylovou skupinu, nitroskuplnu, atom bromu nebo aminoskupintl, a nejvýhodněji pak atom vodíku.Y představuje s výhodou atom vodíku nebo...

Způsob výroby chinolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248720

Dátum: 12.02.1987

Autori: Green Richard, Davies Roy

MPK: C07D 401/04, C07D 257/04, C07D 215/22...

Značky: chinolonů, výroby, způsob

Text:

...výsledná směs se extrahuje pětkrät vždy 60 ml dichlormethanu, extrakt se Vysuší alod-pamřise naolejovitý odparek, »který stáním přes noc částečně z-tuhne Pevný materiál se odfiltruje, promyje se toluenem a vysuši se ve vakuu. Získáa se nový 1-4-f luor-z-methylaminofenyl -2- 1-methyl-lH-tetrazol-ő-ylethanon o teplotě tání 132 až 1314 °C.d Směs 11,0 g shora připraveného -ethanonu, 3,5 ml triethšyl-orłhhofdrmiátu, 17,5 ml toluenu, A 14...

Způsob výroby nových chinolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228544

Dátum: 15.08.1986

Autor: Davies Roy Victor

MPK: C07D 215/22

Značky: výroby, způsob, nových, chinolonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových chinolonů obecného vzorce I ve kterém n má hodnotu 1 nebo 2, R1 znamená methylovou nebo ethylovou skupinu a R3 představuje atom vodíku, methylovou skupinu, methylthioskupinu nebo atom halogenu, vyznačující se tím, že se alkyluje sloučenina obecného vzorce II ve kterém n má hodnotu 1 nebo 2 a R3 má shora uvedený význam.

Způsob výroby nových derivátů chinolin-, naftyridin- a benzoxazinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247180

Dátum: 13.02.1986

Autori: Bejblík Pavel, Hartman Miloslav, Svoboda Karel, Pata Jaroslav

MPK: C07D 215/22, C07D 417/04, A61K 31/47...

Značky: kyselin, výroby, naftyridin, nových, způsob, benzoxazinkarboxylových, chinolin, derivátů

Text:

...adíčnich solí s kyselinamí nebo solĺ s bázemi.Sloučeníny, ve kterých X znamená skupinu C-OH, jejíž atom vodíku a zbytek R 2 ze skupinyNR 2 pŕedstavují zbytek -H-CH- vytvářejíci kruh odpovídají následujicimu obecného vzorci Id IR až R , R a R maí shora uvedené význam . 5893 YVýhodnými sloučeninami podle předloženého vynálezu jsou sloučeniny, ve kterých Y znamenáDalšími výhodnými sloučeninami podle předloženého vynálezu jsou sloučeniny, ve...

Způsob výroby nových derivátů 7-thiazolyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246084

Dátum: 13.02.1986

Autori: Janeaoík František, Fürst Pavel, Habada Oldoich, Horáeek František

MPK: C07D 417/04, C07D 215/22, A61K 31/47...

Značky: kyseliny, nových, derivátů, 7-thiazolyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové, způsob, výroby

Text:

...redukovat za vzniku odpovídajícího prímárního aminu obecného vzorce Ic, v němž R 3 R 4, R 5 a R 6 znamenají vodík.Při výhondnêm způsobu se azid rozpustí V voctové kyselíně a na tento roztok se působí plynným vodíkem pri atmosfêrickém tlaku za prítomnosti 100/n palädia na uhlí jako katalyzátoru. odpovídající sekundárni aterciární amixny lze vyräbět reakcí sloučeniny vzorce XIX s vhodnými aminy.Sloučeniny vyráběné postupem podle vynálezu mají...

Způsob výroby nových derivátů 7-pyrimidinyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246083

Dátum: 13.02.1986

Autori: Hamrlík Miroslav, Šádek Miloš, Štitkáo Jan, Stanik Antonín

MPK: A61K 31/47, C07D 401/04, C07D 215/22...

Značky: výroby, nových, způsob, 7-pyrimidinyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové, kyseliny, derivátů

Text:

...skupinu nebo 2 ~f 1 u~onethy 1 ovou sku~ pi-nuDalšími výhodnými sloučeninami podle předloženého vynálezu jsou sloučeniny, ve kterých n znamená číslo 1, R 3 znamená vodík, methylovou skupinu nebo ethylrov-ou skupinu, R 4, R 5 a R 6 znamenají vodík.Pře-dmětem předloženého vynálezu je způsob přípravy nových derivátů 7-pyrimidinyl-1,4-vdihydro-4-oxAo-3-chinolinkarboxylové kyselíny obecného vzorce I bkterý spočíva V reakci sloučeníny obecného...

Způsob výroby nových 7-substituovaných cyklických aminonaftyridin-, chinolin- a -benzoxazinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246065

Dátum: 13.02.1986

Autori: Karas Jan, Matuška Karel, Spišiak Juraj, Vlna Antonín

MPK: C07D 215/22, A61K 31/47, C07D 417/04...

Značky: benzoxazinkarboxylových, 7-substituovaných, cyklických, aminonaftyridin, chinolin, nových, způsob, výroby, kyselin

Text:

...jejich farmaceutický použltelné adiční soli s kyselinami nebo s bázemi.Zvláště výhodnými sloučeninami Vyráběnými postupem podle predloženého vynálezu jsou následující sloučeniny-B-chinollnkarboxylová kyselina, 7- B-.ammo-l-pyrrollwdinyl -1-ethy 1-6,B-difluor-lA-díhydro-4-oxo-S-chínolinkarbroxylová kyselina, 7- 3-amlno-1-azetidiny 1 ) -l-ethyl-G-fluor-lA-dihydro-tl-oxo-LB-naftyridin-B-karboxylová kyselina, jakož i jejich farmaceutický...