C07D 213/78

Použitie hydroxylamínového derivátu na prípravu farmaceutického alebo kozmetického prostriedku na zvýšenie produkcie molekulových chaperónov, hydroxylamínový derivát a farmaceutické alebo kozmetické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284823

Dátum: 14.11.2005

Autori: Balogh Gábor, Horváth Ibolya, Márványos Ede, Vigh László, Udvardy Éva, Biró Katalin, Jednákovits Andrea, Ürögdi László, Kürthy Mária, Glatz Attila, Medzihradszky Dénes, Szilbereky Jenö, Jaszlits László, Literati Nagy Péter, Mézes Bea, Hegedüs Erzsébet, Korányi László, Török Zsolt, Farkas Beatrix, Dormán Gyorgy, Barabás Mihály, Duda Ernő, Kovács Eszter

MPK: C07D 213/78, A61K 31/44, C07C 259/02...

Značky: derivátů, prostriedky, produkcie, zvýšenie, hydroxylamínového, kozmetické, použitie, obsahom, farmaceutického, molekulových, farmaceutické, derivát, hydroxylamínový, chaperónov, prostriedku, přípravu, kozmetického

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie chemickej zlúčeniny na prípravu farmaceutického prostriedku na zvýšenie expresie molekulových chaperónov exprimovaných bunkou alebo v eukariotickej bunke, ktorá je vystavená fyziologickému stresu, na zvýšenie expresie molekulového chaperónu v bunke nad množstvo vyvolané daným fyziologickým stresom, alebo na liečenie choroby spojenej s funkciou chaperónového systému alebo spojenej s poškodením bunkovej membrány alebo membrány...

Spôsob výroby kyseliny nikotínovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 284427

Dátum: 07.03.2005

Autori: Zacher Uwe, Chuck Roderick John

MPK: C07D 213/78, C07D 213/60, C07D 213/79...

Značky: kyseliny, výroby, nikotínovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina nikotínová sa získava rozprašovacím sušením vodných roztokov nikotinátu amónneho. Kyselina nikotínová sa môže prípadne zbaviť zvyškového nikotinátu amónneho následným termickým spracovaním vo fluidnej vrstve alebo spracovaním za zníženého tlaku pri nízkej teplote. Postup je zvlášť vhodný na spracovanie reakčnej zmesi získanej pri oxidácii 3-metylpyridínu vzdušným kyslíkom, pričom amoniak a prípadne aj voda sa môžu recyklovať.

Deriváty kyseliny hydroxímovej, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281387

Dátum: 04.06.1997

Autori: Jednákovits Andrea, Udvardy - Nagy Istvánné, Márványos Ede, Radványi Erzsébet, Barabás Mihály, Ürögdi László, Biró Katalin, Vereczkey László, Jaszlits László

MPK: C07C 259/02, A61K 31/455, A61K 31/15...

Značky: ktorý, prostriedok, obsahuje, hydroxímovej, přípravy, medziprodukty, farmaceutický, přípravu, spôsob, deriváty, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise ako aj ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami. Ďalej sú opísané spôsoby prípravy týchto zlúčenín, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a medziprodukty všeobecného vzorca (II), kde substituenty majú už uvedený význam. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) majú antiischemické účinky, a teda sú vhodné na ošetrenie...

Amidínové deriváty, spôsob ich výroby, použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281016

Dátum: 08.02.1995

Autori: Schromm Kurt, Fügner Armin, Renth Ernst Otto, Himmelsbach Frank, Anderskewitz Ralf, Birke Franz

MPK: A61K 31/35, A61K 31/155, A61K 31/44...

Značky: deriváty, spôsob, farmaceutické, prostriedky, amidínové, výroby, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku a spôsob prípravy týchto zlúčenín. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok sú určené na liečenie ochorení, pri ktorých dochádza k zápalovým a/alebo alergickým pochodom, ako je astma, ulceratívna kolitis, lupienka a na liečenie žalúdočných ochorení, vyvolaných nesteroidnými protizápalovými liekmi.

Herbicídne účinné karboxamidové deriváty, spôsob ich výroby, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280925

Dátum: 12.08.1992

Autori: Stocker Richard, Foster Christopher James, Gilmore Ian James, Gilkerson Terence

MPK: C07D 213/83, C07D 213/78, A01N 43/40...

Značky: karboxamidové, účinné, použitie, obsahom, prostriedky, výroby, deriváty, spôsob, herbicídne

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne účinné karboxamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom n predstavuje celé číslo od 1 do 5, X predstavuje nezávisle od seba atóm vodíka, halogénu, alkyl alebo alkoxy, ktoré sú prípadne substituované halogénom, kyano-, hydroxy- a alkoxy-skupinou alebo znamená kyano-, nitro-, alkenyloxy-, alkinyloxy-, alkyltio-, halogénalkyltio-, alkenyltio- alebo alkynyltioskupinu m predstavuje nulu alebo celé číslo od 1 do 3, Y predstavuje...