C07D 213/16

Spôsob výroby tricyklického ketónu na výrobu analógov kamptotecínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288149

Dátum: 13.11.2013

Autori: Ogawa Takanori, Sawada Seigo, Nishiyama Hiroyuki, Uchida Miyuki

MPK: C07C 205/37, C07C 205/44, C07C 205/22...

Značky: ketonů, výrobu, analógov, tricyklického, kamptotecínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tricyklického ketónu, ktorý zodpovedá CDE-kruhovej časti, aby tak bola zaistená úplná syntéza CPT, čo je východiskovým materiálom na výrobu hydrochloridu irinotekánu a ďalších rôznych druhov kamptotecínových derivátov, a aby bol zaistený stabilný CPT a jeho deriváty.

Soľ kyseliny benzoovej s otamixabanom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18854

Dátum: 27.03.2012

Autori: Berchtold Harald, Nagel Norbert, Ayers Timothy, Baumgartner Bruno

MPK: C07D 213/16, A61P 9/00, A61K 31/44...

Značky: kyseliny, benzoovej, otamixabanom

Text:

...a udržiavať ich buď prostredníctvom absorpcie alebo adsorpcie, pričom absorbujúci alebo adsorbujúci materiál sa fyzikálne trochu zmení, zväčší sajeho objem, zvýši sa lepivosť alebo sa zmenia iné fyzikálne charakteristiky tohto materiálu, keď sa molekuly vody v priebehu tohto procesu suspendujú medzi molekuly materiálu. Z tohto dôvodu sú hygroskopické zlúčeniny obvykleveľmi nevhodne na použitie v tuhých farmaceutických...

Spôsob prípravy metylesteru kyseliny 3-[(4S)-8-bróm-1-metyl-6-(2-pyridinyl)-4H-imidazo[1,2- a][1,4]benzodiazepín-4-yl]propiónovej alebo jej benzénsulfonátovej soli a zlúčeniny použiteľné pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19987

Dátum: 15.09.2010

Autori: Tilbrook Stuart Gary, Schumacher Andreas, Emmenegger René

MPK: C07D 213/16, C07D 401/04, C07D 213/18...

Značky: spôsob, a][1,4]benzodiazepín-4-yl]propiónovej, metylesteru, kyseliny, zlúčeniny, 3-[(4s)-8-bróm-1-metyl-6-(2-pyridinyl)-4h-imidazo[1,2, použitelné, tomto, spôsobe, benzénsulfonátovej, přípravy

Text:

...spracovanie Wčistenéhopôsobenie trietylamínu na reakčnú zmes, zriedenie etylacetátom, premytievodnými roztokmi anakoncentrovanie, čím sa získa pena, pôsobeniekatalytického množstva kyseliny p-toluénsulfónovej na túto penu,neutralizáciu roztoku hydrogénuhličitanom sodným aizoláciu zlúčeninyWO 2008/007071 opisuje spôsob prípravy bezylátovej soli P vyššie uvedenej zlúčeniny vzorca F pridaním kyseliny benzénsulfónovej do roztoku tejto...

Zlúčeniny aktivujúce telomerázu a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17906

Dátum: 04.06.2008

Autori: Slavin Shimon, Priel Esther, Yitzchak Sara, Gazit Aviv

MPK: A61K 31/03, A61K 31/05, A01N 43/04...

Značky: výroby, aktivujúce, spôsoby, zlúčeniny, telomerázu

Text:

...alebo segmentálnej progérii genetických anomáliách, ochorení pochádzajúcich z chromozomálnej nestability, ako je Bloomov syndróm (vzácnadedičná porucha charakterizovaná vysokou frekvenciou lomov a preskupení V ovplyvnených chromozômoch osoby), a ochorení súvisiacich s vekom, ako je Warnerov syndróm (vzácne ochorenie,ktoré je manifestované rýchlym starnutím u mladších ľudí). Dynamiky dĺžok telomeru majú rôzne zostavy expresie pri...

Tri-arylové zlúčeniny a prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16504

Dátum: 03.06.2008

Autori: Yitzchak Sara, Priel Esther, Slavin Shimon, Gazit Aviv

MPK: A61K 31/03, A01N 43/04, A61K 31/05...

Značky: zlúčeniny, obsahujú, tri-arylové, přípravky

Text:

...reťazových reakciách (PCR) a boli vyvinuté a komercializované rôzne DNA polymerázy vhodné pre0005 Polymerázová aktivita môže byť upravená sčasti inými molekulami, ktoré sa viažu na polymerázu. Taká modulácia môže zahŕňať zvýšenie aktivity polymerázy alebo zmenšenie takej aktivity, čo ďalej moduluje viac bunkových procesov a ďalšie aplikácie. Zlúčeniny, ktoré sa viažu na polymerázy a tým modulujú ich aktivitu, budú teda mať široký...

Liečivé zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17132

Dátum: 05.07.2007

Autori: Zammit Steven, Williams Spencer John, Gilbert Richard Ernest, Stapleton David, Kelly Darren James, Krum Henry

MPK: A61K 31/426, A61K 31/4192, A61K 31/196...

Značky: zlúčeniny, liečivé

Text:

...metabolitu Tranilastu0009 Bolo by užitočné poskytnutie ďalších zlúčenín s potenciálnou anti-ñbrotickou,protizápalovou, anti-proliferatívnou a alebo anti-neoplastickou aktivitou na liečenie alebo prevenciu ochorení spojených s ñbrózou, ochorení charakterizovaných zápalom a nádorovým0010 D 6 (JP 10306024) sa týka získania preventívneho a terapeutického čínidla účinného proti glomerulámym ochoreniam, ako je glomerulonefritída a diabetická...

Styrylpiridínové deriváty a ich použitie na väzbu a zobrazovanie amyloidného plaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11350

Dátum: 26.03.2007

Autori: Kung Hank, Kung Mei-ping

MPK: C07D 213/16, A61K 51/04

Značky: zobrazovanie, vazbu, plaku, použitie, amyloidného, styrylpiridínové, deriváty

Text:

...Disease, Lippincot Williams Wilkins, Philadelphia, PA (1999), str. 293-310 Selkoe, D. J., J. Am. Med. Assoc. 283 1615-1617 (2000) Naslund, J. a kol., J. Am. Med. Assoc. 283 1571-1577 (2000) Golde, T. E. a kol., Biochimica et Biophysica Acta 1502 172-187 (2000.0008 Rôzne prístupy pri skúšanl inhibovať produkciu a obmedzit hromadenie vláknitého AB v mozgu sú v súčasnosti vyhodnocované ako prípadné terapie pre AD (Skovronsky, D. M. a...

N-alkynyl-2-(substituované aryloxy)alkyltioamidové deriváty ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8457

Dátum: 28.05.2004

Autori: Langford David William, Salmon Roger, Crowley Patrick Jelf, Bacon David Philip, Sageot Olivia Anabelle

MPK: C07C 323/22, A01N 43/40, C07C 317/46...

Značky: aryloxy)alkyltioamidové, deriváty, n-alkynyl-2-(substituované, fungicídy

Text:

...C 14 alkyl, kde alkylová skupina je prípadne substituovaná halogénom, hydroxy, CH, alkoxy, kyano, alebo R 5 je prípadne substituovaný fenyl, prípadne substituovaný tienyl, kde prípadne substituované fenylové alebo tienylově kruhy alebo častí skupín R 5 sú prípadne substítuované jedným, dvomi alebo tromi substituentami vybranými z halogénu, hydroxy, CM alkylu, (31.4 alkoxy, kyano, nitro a nje O, l alebo 2.Aby sme sa vyhli pochybnostiam,...

Spôsob prípravy pyridínových derivátov, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281137

Dátum: 10.11.1993

Autori: Waelchli Rudolf, Révész Lászlo

MPK: C07D 213/127, A61K 31/44, C07D 213/16...

Značky: spôsob, přípravu, pyridinových, derivátov, medziprodukty, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy pyridinolínových a deoxypyridinolínových krížovo väzobných faktorov a ich derivátov, ich použitie pri stanovení porúch metabolizmu väzobných tkanív v ľudskom a zvieracom tele, ako aj samotné pyridínové deriváty.

Způsob důkazu a identifikace 2-hydroxy-6-pyridonového seskupení v azobarvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243592

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sýkora Tomáš Brno, Jízdný Oldoich

MPK: C07D 213/16, C09B 29/036

Značky: způsob, důkazu, seskupení, identifikace, 2-hydroxy-6-pyridonového, azobarvivech

Text:

...a je charakteristické pro z-hydroxy-ô-pyrídonové seskupení. Vyvíjení modře zbarveného produktu probíhá podle schématutakto získaná směs se přenese na filtrační papír za vzniku modrého vyharvení, popřípadě se uvedená reakční směs chromatografuje na papíře V soustavě l-propanol-voda v poměru 21 a porovnáva se odstin a Rf-hodnota se standardem.Výsledky papírové Chromatografia barevných produktů jsou sestaveny v následující tabulceZ tabelovaných...

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229698

Dátum: 15.11.1986

Autori: Massett Stephen Sargent, Gales Ferry, Cue Berkeley Wendell

MPK: C07D 213/16, C07D 213/127

Značky: analogů, výroby, pirbuterolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů, obecného vzorce I ve kterém R atom vodíku, methylovou skupinu nebo hydroxymethylovou skupinu, vyznačující se tím, že se N-terc.butylbenzylamin nechá při teplotě 50 až 100°C reagovat s epoxidem obecného vzorce VII, ve kterém R1 znamená benzylovou skupinu a R2 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně tvoří seskupení vzorce za vzniku aminu obecného vzorce VIII ve kterém R1 a...

Způsob výroby pirbuterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229697

Dátum: 15.11.1986

Autori: Cue Berkeley Wendell, Gales Ferry, Massett Stephen Sargent

MPK: C07D 213/16, C07D 213/127

Značky: výroby, pirbuterolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu vzorce I vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VI ve kterém Y znamená benzylovou nebo acetylovou skupinu, zahřívá s acetanhydridem na teplotu 120 až 160 °C, za vzniku sloučeniny obecného vzorce VIII Y má shora, uvedený význam, která se pak podrobí solvolýze ve vodném nebo alkoholickém prostředí v přítomnosti kyselého katalyzátoru, nebo kombinaci solvolýzy a hydrogenolýzy v inertním rozpouštědle, v...

Způsob výroby pirbuterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229696

Dátum: 15.11.1986

Autori: Massett Stephen Sargent, Cales Ferry, Cue Berkeley Wendell

MPK: C07D 213/16, C07D 213/127

Značky: pirbuterolu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu vzorce I vyznačující se tím, že se sloučenina vzorce II zahřívá ve vodném formaldehydu v přítomnosti slabé báze na teplotu 85 až 105 °C.

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229678

Dátum: 15.11.1986

Autori: Cue Berkeley Wendell, Gales Ferry, Massett Stephen Sargent

MPK: C07D 213/16, C07D 213/127

Značky: způsob, analogů, výroby, pirbuterolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů, obecného vzorce I ve kterém R znamená atom vodíku, methylovou skupinu nebo hydroxymethylovou skupinu, vyznačující se tím, že se N-oxid epoxysloučeniny obecného vzorce IV ve kterém R1 znamená benzylovou skupinu a R2 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně tvoří seskupení vzorce nechá reagovat s terc.butylaminem při teplotě 20 až 70 °C, za vzniku aminoderivátu obecného...