C07D 211/98

Prípravok na chemickú modifikáciu starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 288084

Dátum: 09.05.2013

Autori: Považanec František, Kirschnerová Soňa, Kazíková Jana, Katuščák Svetozár, Vizárová Katarína

MPK: D21H 25/02, C07D 211/98

Značky: modifikáciu, papiera, prípravok, starého, chemickú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prípravok, ktorý pozostáva z 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu v množstve 0,5 % hmotn. do 3 % hmotn., deacidifikačného činidla v množstve do 30 % hmotn. a zvyšok do 100 % hmotn. tvorí rozpúšťadlo. Prípravok môže byť vo forme roztoku a/alebo suspenzie, pričom vo forme suspenzie je tvorený aj detergentom v množstve 1 až 2 % hmotn.

Způsob čistění 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263294

Dátum: 11.04.1989

Autori: Taufmann Petr, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, čištění

Text:

...rektifikaci poskytuje látku, která obsahuje tak vysoké zastoupení 1-amino-trans-2,6-dimethylpiperidinu,že je pro další syntézu nepoužitelná. Je tomu tak v případě, i když se použije již částečně předem vyčiětěný 1-amino-cis-Z,E-dimethylpiperidin podle způsobu uvedeném v čs. A 0 253 899(M. Londýn). K tomuto nežádoucímu procesu dochází, jak bylo zjištěno, vlivem dlouhodobého tepelného zatížení během rektifikace či destilace a jedná se tedy o...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263293

Dátum: 11.04.1989

Autori: Taufmann Petr, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu, připraveného, redukci, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu, čištění

Text:

...také LG-dinetylpiperidin, jeho množství 4 podle pouiité metody redukce značná kolied, avšak hraje pri čistěni tohoto suroveho produktu rektilikeci kličovou roli. Technologické zvlddnuti této operace by si vyłddalo devizové investice pri nákupu účinných provozních tektifikačnich kolon, nehledě na jejich velkou enerqetickou spotřebu a nutnost kvalitikované obsluhy s údržby.M. Londýn v č. ho 253 898 popisuje...

Způsob výroby surového 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263292

Dátum: 11.04.1989

Autori: Taufmann Petr, Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, výroby, surového, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Text:

...Uvedený postup je reprodukovatelný a realizovatelnýv technologickém měřítku, ale má některé podstatné nedostatky. Při redukci ve větším měřítku nelze dodržet teplotní a časové parametry vzhledem k exotermní reakci. V konečném produktuje obsažen nežádoucí cis-2,6-dimethylpiperidin (15 až 20 8) a dále 1-amino-trans-2,6-dimethy 1 piperidin (2 až 4 |. obě tyto látky komplikují další zpracování, trnas izomer z produktu nelze známymi...

1-(4-(2-(2-Propylamino)propyl)-benzen-azo)piperidin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257194

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lešetický Ladislav, Křeček Václav, Protiva Jiří

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, přípravy, 1-(4-(2-(2-propylamino)propyl)-benzen-azo)piperidin

Text:

...a kyseliny octové (5 ml). Po míchání 10 min byla přidána kyselina chlorovodíková (2 N, 20 ml) a směs byla míchána dalších 10 min. Nato byla zfiltrováňa přes skleněnou vatu, organická vrstva byla promyta vodou, vysušena bezvodým síranem sodným a odpařena. získaný hnědý olej (2,5 g) byl chromatografován na sloupci silikagelu (70 g, eluce benzen). Byl získán jasně zelený krystalický nitrosoderivát vzorce vx (1,1 g, 31 0) o t.t. 75 až 77 °c...

Způsob krystalizace 4-chlor-N-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255731

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mitinko Vojtěch, Vondráček Karel

MPK: C07D 211/98

Značky: krystalizace, 4-chlor-n-(cis-2,6-dimethylpiperidino)-3-sulfamoylbenzamidu, způsob

Text:

...krystalizuje v prostředí směsi rozpouštědel methenol-voda 11,324 za přítomnosti kyseliny L-askorbové. Získá se tak Clopamid-substance ve vyšším výtěžku a ve velmi dobré kvalitě, jak bylo doloženo TE-chromatografií 1 ostatními analytickými kritérli. Dřidávání kyseliny L-askorbové ke krystalizační směsi má dvojí velmi důležitývýznam. Především váže látky bazického charakteru, které jsou v surové látce před krystalizaci hojně...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253898

Dátum: 17.12.1987

Autor: Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu, redukci, čištění, připraveného, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Text:

...máselná, benzoovávlastní proces reakce se provádí.v prostředí protického rozpouštědla, s výhodou vody, při -10 až 50 DC po dobu 10 až 60 minut ve vodném prostředí a separace l-amino-2,6-dimethylpiperidinu z reakční směsi se provádí organickým rozpouštědlem, s výhodou éterem.Tato metoda separace 1-amino-2,6-ůimethylpiperidinu od 2.6-dimethylpíperidinu je zvlášť vhodná pro provozní účely, neboč je po stránce provedení velmi jednoduchá,...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253796

Dátum: 17.12.1987

Autori: Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: výroby, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob

Text:

...suspendovaný ve vodě a následující redukce se provede ve vodě, nebo se provede redukce přímo v tomto organickém rozpouštědle.Při postupu podle vynálezu se vychází tedy z cis-2,6-dimethylpiperidinu přes l-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidin redukcí za podmínek, které umožňují zpracování reakční směsi po nitrosaoi cis-2,6-dimethylpiperidinu, aniž by byl l-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidin izolován. získa se tak...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253620

Dátum: 12.11.1987

Autori: Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, výroby, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Text:

...dochází cca z 90 k odredukování 1-amino-cis-2.6-dimethylpiperidínu na cis-2,6-dimethylpiperidin,což bylo prokázáno GC-chromatograrií i preparativně. Z tohoto důvodu je výtěžek žádaného produktu velice nízký (do 10 ). Dalším velkým nedostatkom uvedeného postupu je vylučování pevného hydroxidu zinečnatého během fáze míchání při normální teplote,které je způsobeno hydrolýzou octanu zinečnatého během redukce, což vede k totálnímu zatuhnutí...

Způsob přípravy 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253243

Dátum: 15.10.1987

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob, přípravy

Text:

...derivátů na N-amino látky jsou velmi vzácné.V rámci snahy 0 optimalizaci připravy 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu byl vypracován technologicky jednoduchý způsob redukce 1-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidinu bis(2-methoxyethoxy-natriumaluminiumhydridem V proetředi inertních organických rozpouštědel, jmenovítě toluenem při teplotách 20 až 60 °C. Po ukonąeni reakce se provede rozklad vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu a po...