C07D 211/58

Absorpčné médium obsahujúce amín, spôsob a zariadenie na absorpciu kyslých plynov zo zmesi plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19324

Dátum: 10.11.2011

Autori: Brehme Volker, Schneider Rolf, Witthaut Daniel, Seiler Matthias, Neumann Manfred, Rolker Jörn, Keup Michael, Irfan Muhammad, Dembkowski Daniel

MPK: C07D 211/58, B01D 53/14, C10K 1/00...

Značky: spôsob, plynov, kyslých, obsahujúce, absorpciu, zmesí, médium, amín, zariadenie, absorpčne

Text:

...musí zase regenerovať.Spis WO 2009/156271 opisuje absorpčnć médium na absorpciu kyslých plynov z fluidných prúdov, zvlášť z dymových plynov. Absorpčné médium tu obsahuje oligoamín a primárny alebo sekundárny alkanolamín. K absorpčnému médiu je možné ako aktivátor pridat 4-amíno-2,2,6,6-tetran 1 etylpiperidín. Primárne amíny spravidla majú vysoke absorpčné entalpíe, čovyžaduje vyššie energetické požiadavky pri desorpcii.Spis WO...

Ko-kryštály a soli inhibítorov CCR3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18519

Dátum: 06.10.2011

Autori: Werthmann Ulrike, Haeberle Hans, Frank Markus, Pachur Thorsten, Trebing Thomas, Henry Manuel, Stertz Uwe, Santagostino Marco

MPK: A61P 31/00, A61K 31/454, C07D 211/58...

Značky: inhibítorov, ko-kryštály

Text:

...vírusmiChemokínové receptory sú implikované ako dôležité mediátory zápalových, infekčných a imunoregulačných porúch a ochorení, vrátane astmy a alergických ochorení, ako aj autoimunitných ochorení ako je reumatoidná artritída, Graveho choroba, chronická obštrukčná choroba pľúc a ateroskleróza. Napríklad, chemokínový receptor CC 3 sa exprimuje medzi inými na eozinoñloch, bazofiloch, bunkách TH 2, alveolárnych makrofágoch, žírnych...

Apoptózu indukujúce látky na liečbu rakoviny a imunitných a autoimunitných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19858

Dátum: 10.03.2011

Autori: Sullivan Gerard, Wendt Michael, Kunzer Aaron, Souers Andrew, Hexamer Laura, Ding Hong, Park Cheol-min, Elmore Steven

MPK: A61K 31/451, A61K 31/18, A61K 31/495...

Značky: indukujúce, apoptózu, chorôb, autoimunitných, látky, liečbu, rakoviny, imunitných

Text:

...predbežnej patentovej prihláške0006 W 0 02/24636 A 2 opisuje N-benzoylarylsulfónamídy, ktoré sú inhibítormí BCL-Xl a sú využiteľné na podporenie apoptózy. Sú tu takisto opísané kompozície inhíbujúce BCL-Xl a spôsoby podporenia apoptózy u cicavca.0007 W 0 2009/036035 A 1 sa týka inhibítorov Bcl-2 a ich použitia pri liečení proliferatívnych ochorení buniek, ako je rakovina.0008 WO 2005/049593 A 2 opisuje N-acylsulfónamidové zlúčeniny, ktoré...

Apoptózu indikujúce prostriedky na liečenie rakoviny a imunitných a autoimunitných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17073

Dátum: 01.06.2010

Autori: Doherty George, Wang Le, Mcclellan William, Mantei Robert, Hexamer Laura, Elmore Steven, Wang Gary, Souers Andrew, Wang Xilu, Wendt Michael, Ding Hong, Petros Andrew, Park Cheol-min, Kunzer Aaron, Hasvold Lisa, Sullivan Gerard, Tao Zhi-fu, Dai Yujia, Hansen Todd, Park Chang, Bruncko Milan, Song Xiaohong

MPK: C07D 209/08, C07D 211/58, C07D 213/74...

Značky: liečenie, ochorení, autoimunitných, indikujúce, rakoviny, apoptózu, imunitných, prostriedky

Text:

...lymfocytámej leukémii,kolorektálnej rakovine, rakovine pažeráka, hepatocelulátnej rakovine, lymfoblastickej leukémii,folikulámom lymfóme, lymfoidných zhubných nádoroch pochádzajúcich z T-buniek alebo Bbuniek, melanómu, myeloidnej leukémii, rakovine úst, rakovine vaječníkov, nemalobunečnom karcínóme pľúc (NSCLC), rakovine prostaty, malobunečnom karcinóme pľúc (SCLC) a rakovine sleziny a podobne, je opísané V spoločne vlastnenej PCT US...

Fumarátová soľ 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo[3.2.2]nonán-4-karboxylátu, jej kryštalické formy, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12578

Dátum: 02.06.2009

Autori: Salle Laurent, Robert Benoit

MPK: A61P 25/00, A61P 25/18, A61K 31/551...

Značky: 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo[3.2.2]nonán-4-karboxylátu, použitie, formy, terapii, fumarátová, krystalické, príprava

Text:

...ná nasledujúcim vzorcom0011 Predmetom vynálezu sú taktiež dve polymorñcké formy fumarátovej soli 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo 3.2.2 nonán-4-karboxylátu, označované ako forma I a forma II, pričom fyzikálno-chemické charakteristiky týchto foriem sú opísané ďalej. Charakterizácia formy I a formy II0012 Infračervené spektrá (I.R.) obidvoch kryštalických foriem 4-brómfeny 1-1,4-diazabícyklo 3.2.2 nonán-4-karboxylátu boli zaznamenané na...

Spôsoby výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8234

Dátum: 27.01.2009

Autori: Dembkowski Daniel, Brehme Volker

MPK: C07D 211/58

Značky: 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, výroby, spôsoby

Text:

...apotlačiť tvorbu 4-hydroxy-2,26,ő-tetrametylpiperidínu. Pretože následnú reakciu je možné realizovať bez ďalšieho prídavku aditív a/alebo predradených krokov procesu, predstavuje tento spôsob ekonomicky zaujímavý variant spôsobu pri strednýchtlakoch na výrobu 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu s vysokou stabilitou farby.Predmetom vynálezu je týmto spôsob výroby 4-amino-2,2,Qő-tetrametylpiperidínu reakciou 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-ónu s...

Spôsob výroby derivátov 4-formylaminopiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20722

Dátum: 28.05.2008

Autori: Berg Thomas, Haremza Sylke

MPK: C07D 211/58

Značky: 4-formylaminopiperidínu, výroby, spôsob, derivátov

Text:

...bolo umožniť výrobu derivátov 4-formylaminopiperidínu bez použitia potenciálne korozívnych látok ako je kyselina mravčia. Čiastkovou úlohou bolo nájsť spôsob s jednoduchým vedením reakcie avysokými výťažkami. Ďalšou úlohou vynálezu bolo nájsť spôsob, ktorý umožňuje výrobu pokial možno čistých reakčných produktov.Tieto ainé úlohy boli vyriešené, ako je zrejmé zpublikačného obsahu predloženého vynálezu, rôznymi formami uskutočnenia spôsobu...

Fenylpropionamidové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12412

Dátum: 31.10.2007

Autor: Zhou Xiaoming

MPK: A61P 25/04, A61K 45/06, A61K 31/4468...

Značky: použitie, zlúčeniny, fenylpropionamidové

Text:

...responzibilnej na aktiváciu opiodných receptorov u cicavca, ktorý takou poruchou trpí, pri ktorom sa podáva účinné množstvo ďalej opísanej zlúčeniny vzorca I alebo jej farmaceuticky vhodnej soli alebo solvátu.Ako poruchy, ktoré sú liečené, ktorým je predchádzané alebo ktoré sú zmierňovanéaktiváciou opioidného receptora, je možné zvlášť prednostne uviesť bolesť, ako chronickú bolesť, neuropatickú bolesť, zápalovú bolesť, bolesť pri...

Zlúčeniny piperidínom alebo piperazínom substituovanej kyseliny tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, ktoré inhibujú MTP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8058

Dátum: 22.10.2007

Autori: Busscher Guuske Frederike, Linders Joannes Theodorus Maria, Meerpoel Lieven, Backx Leo Jacobus Jozef, Berthelot Didier Jean-claude, Viellevoye Marcel, Jaroskova Libuse

MPK: A61P 3/00, A61K 31/495, A61K 31/445...

Značky: piperazínom, kyseliny, tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, piperidínom, inhibujú, zlúčeniny, substituovanej

Text:

...Apo B-IOO, ktorý je u ľudí produkovaný v pečení, je potrebný na syntézu a sekréciu VLDL. Lipoproteíny LDL, ktoré obsahujú približne 2/3 cholesterolu v ľudskej plazme, sú metabolíckými produktmi VLDL. Apo B-IOO je prakticky jedinou proteínovou zložkou LDL. Zvýšené koncentrácie apo B-IOO a LDLcholesterolu v plazme sú uznávanými rizikovými faktormi vzniku aterosklerotickéhoHyperlipídémie môžu vznikať ako výsledok veľkého množstva genetických...

Deriváty aminopiperidínu ako inhibítory CETP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16381

Dátum: 18.07.2007

Autori: Yasoshima Kayo, Yamada Ken, Kawanami Toshio, Umemura Ichiro, Mogi Muneto, Iwaki Yuki, Miyake Takahiro, Imase Hidetomo, Ohmori Osamu, Qin Hongbo

MPK: A61P 9/00, A61K 31/455, C07D 211/58...

Značky: aminopiperidínu, inhibitory, deriváty

Text:

...cykloalkyl, každázo skupín alkyl, nearomatický heterocyklyl alebo cykloalkyl je prípadne substituovanájedným až troma substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvoria alkanoyl, alkyl-C(O)-O-,alebo hydroxyl R 4 je aryl-alkyl-, alkyl, alebo heteroaryl, každá z nich je pripadne substituovaná jedným až troma substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvoria alkyl,halogén, alebo hydroxyl R 5 je vodik alebo alkyl R 6 a R 7 sú nezávisle...

Cyklické amínové zlúčeniny a prípravky na ničenie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11036

Dátum: 06.10.2006

Autori: Yano Makio, Hamamoto Isami, Iwasa Takao, Kawaguchi Masahiro, Takahashi Jun, Hanai Daisuke

MPK: A01P 7/02, A01N 43/40, A01N 43/58...

Značky: cyklické, aminové, škodcov, ničenie, zlúčeniny, přípravky

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnúť prípravky na ničenie škodcov, ktoré sa môžu ľahko priemyselne syntetizovať, ktoré vykazujú vynikajúcu biologickú účinnosť, ktoré súbezproblémové z hľadiska bezpečnosti a ktoré obsahujú ako aktívne prísady zlúčeniny s novou0011 Ako výsledok intenzívneho výskumu s cieľom vyriešiť predtým uvedené problémy uvedení pôvodcovía na dovŕšenie predloženého vynálezu zverejňujú, že nové zlúčeniny cyklických amínových...

Spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284691

Dátum: 03.08.2005

Autori: Witzel Tom, Voit Guido, Julius Manfred

MPK: C07D 211/12, C07D 211/58

Značky: spôsob, přípravy, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu (TAD) , v ktorom sa v prvom kroku nechá reagovať 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinón (TAA) s čpavkom v prítomnosti tuhých kyslých katalyzátorov a), ktoré sú v podstate nerozpustné v reakčnej zmesi, za vzniku imínu TAA a v druhom kroku je imín TAA hydrogenovaný v prítomnosti hydrogenačného katalyzátora b).

Substituované 2-karbonylamino-6-piperidínaminopyridíny a substituované 1-karbonylamino-3-piperidínaminobenzény ako agonisti 5-HT1F

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11426

Dátum: 03.09.2004

Autori: Mathes Brian Michael, Kohlman Daniel Timothy, Victor Frantz, Hudziak Kevin John, Blanco-pillado Maria-jesus, Zacherl Deanna Piatt, Filla Sandra Ann, Ying Bai-ping, Zhang Deyi, Cohen Michael Philip, Xu Yao-chang, Benesh Dana Rae

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/4409, A61K 31/4436...

Značky: 1-karbonylamino-3-piperidínaminobenzény, 2-karbonylamino-6-piperidínaminopyridíny, substituované, 5-ht1f, agonisti

Text:

...W 098/08502 opisuj úci skupinu S-substituovaných 1,2,3,4-tetrahydro-2 dibenzofuránamínov a 9-substítuovaných 2-aminocykloheptabbenzofuránovW 0 98/551 15 opisuj úci skupinu 3-amino- l ,2,3,4-tetrahydro-9 H-karbazo 1-6 karboxamidov a 4-amino-1 OH-cyklohepta 7,6-bindolJ-karboxamídovWO 98/ 15545 opisujúci vybranú skupinu 3,5-disubstituovaných indolov a benzofuránov W 000/00490 opisujúci skupinu S-alylsubstituovaných (piperidín-3-yl alebo...

Bifenylové deriváty s agonistickou aktivitou pre beta2 adrenergický receptor a s antagonistickou aktivitou pre muskarínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20894

Dátum: 13.02.2004

Autori: Chen Yan, Husfeld Craig, Hughes Adam, Mammen Mathai, Lee Tae Weon, Stangeland Eric, Dunham Sarah

MPK: A61K 31/445, A61K 31/452, A61K 31/4709...

Značky: beta2, bifenylové, agonistickou, receptor, deriváty, antagonistickou, muskarínový, aktivitou, adrenergický

Text:

...tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca llII kde R 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných uskutočnení) W predstavuje O alebo NH alebo jej farmaceuticky prijateľnú sol alebo solvát alebo stereoizomér.0011 V ešte inom zo svojich kompozičných aspektov je tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca IllR 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných...

Bifenylové deriváty, ktoré majú beta2 adrenergickú receptorovú agonistovú aj muskarínovú receptorovú antagonistovú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8430

Dátum: 13.02.2004

Autori: Chen Yan, Dunham Sarah, Lee Tae Weon, Mammen Mathai, Stangeland Eric, Husfeld Craig, Hughes Adam

MPK: A61K 31/452, A61K 31/4709, A61K 31/445...

Značky: bifenylové, aktivitu, adrenergickú, agonistovú, beta2, deriváty, muskarínovú, antagonistovú, receptorovú

Text:

...R a R 7 spoločne tvoria NR cjo)-cR°cR °-, -cRcR 7 °-c(o)-NR-, -NR 7 °c(o)-cR 7 R 7-cR 7 R- alebo - oRR 7 CR 7 R °-c(o)-NR 7 ° každé z R, R 5, R, R a R je nezávisle vodík alebo (I 1-4 C 7 jaIKyI, akaždé z R, R, R 7 c, R, R, R, R 7, R 7, R, P, R k, R , R m, R 7, R 7 ° a R 7 je nezávisle vodík alebo (1-4 C)alkylalebo jej farmaceutický prijateľné soľ alebo solvát alebo stereoizomér.-3 0007 Viných aspektoch tohto prostriedku sa tento vynálezu...

Spôsob prípravy N-monosubstituovaných 4-aminopiperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283716

Dátum: 18.11.2003

Autori: Jegelka Udo, Kreilkamp Günter

MPK: C07D 211/58

Značky: spôsob, přípravy, n-monosubstituovaných, 4-aminopiperidínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-monosubstituovaných 4-aminopiperidínov kontinuálnou jednostupňovou reakciou 4-oxopiperidínu s primárnym amínom a vodíkom za hydrogenačných podmienok s rozpúšťadlami alebo bez rozpúšťadiel. Edukty sa vedú cez pevne uložený nosný katalyzátor, ktorý obsahuje jeden alebo viac kovov VIII. vedľajšej skupiny periodického systému. Reakcia sa výhodne uskutočňuje pri teplote 80 až 200 °C. Produkty sú východiskovými látkami na prípravu...

1-(1,2-Disubstituovaný piperidinyl)-4-substituované deriváty piperidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283555

Dátum: 11.08.2003

Autori: Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Janssens Frans Eduard, Sommen François Maria, Van Roosbroeck Yves Emiel Maria

MPK: A61K 31/445, C07D 211/44, C07D 211/46...

Značky: spôsob, deriváty, piperidinů, 1-(1,2-disubstituovaný, prostriedky, výroby, piperidinyl)-4-substituované, báze, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperidínu vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde n je 0, 1 alebo 2 m je 1 alebo 2 s tým, že keď m je 2, potom n je 1 p je 0, 1 alebo 2 =Q je =O alebo =NR3- X je kovalentná väzba alebo -O-, -S-, NR3- R1 je Ar1C1-6alkyl R2 je Ar2 Ar2C1-6alkyl Het alebo HetC1-6alkyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl R4 je vodík C1-4alkyl C1-4alkyloxyC1-4alkyl hydroxyC1-4alkyl...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282563

Dátum: 06.09.2002

Autori: Melzer Guido, Raddatz Peter, Bernotat-danielowski Sabine, Juraszyk Horst, Gante Joachim, Wurziger Hanns

MPK: C07D 211/08, A61K 31/42, C07D 207/26...

Značky: obsahuje, prostriedok, spôsob, oxazolidinónu, použitie, přípravy, ktorý, farmaceutický, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená R skupinu všeobecného vzorca (a), kde znamená n 1 alebo 2, R1 H, R2 OH, OA, Oar, Ohet, NHOH, NH2, NHA, alebo NA2, R3 A-CO, ArCO, Het-CO, Het-O-CO-, Ar-O-CO, A-O-CO, Ar-SO2, alebo A-SO2, A C1-6alkyl, Ar C6-10aryl, difenylmetyl, alebo benzyl, ktoré sú prípadne substituované 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru A, F, Cl, Br, J, AO, -O-CH2-O, COOA, COOH, CF3, OH, NO2, CN, -O-CO-A,...

Deriváty 1-aryl-2-acylaminoetánu, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282237

Dátum: 22.10.2001

Autori: Mah Robert, Schilling Walter, Von Sprecher Andreas, Veenstra Siem Jacob, Auberson Yves, Ofner Silvio, Gerspacher Marc, Roggo Silvio, Betschart Claudia

MPK: A61K 31/16, C07C 311/51, C07C 237/22...

Značky: 1-aryl-2-acylaminoetánu, deriváty, obsahuje, spôsob, prostriedok, přípravy, farmaceutický, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená aryl alebo heteroaryl R2 znamená atóm vodíka, nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka alebo aryl-nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka v alkylovej časti R3 znamená atóm vodíka, nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka, aryl alebo heteroaryl R4 znamená aryl alebo heteroaryl X znamená alkylénovú skupinu s 1 až 7 atómami uhlíka, alkenylénovú skupinu s 2 až 7...

Arylglycínamidové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282158

Dátum: 24.09.2001

Autori: Speck Georg, Briem Hans, Jung Birgit, Schnorrenberg Gerd, Esser Franz, Dollinger Horst

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, C07D 211/26...

Značky: prostriedok, použitie, deriváty, arylglycínamidové, obsahom, spôsob, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú arylglycínamidové deriváty všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, kde substituenty sú definované v hlavnom patentovom nároku, spôsob ich výroby a ich použitie ako antagonistov neurokinínov (tachykinínov).

Spôsob kontinuálnej výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282110

Dátum: 04.09.2001

Autori: Bachstädter Gerhard, Kreilkamp Günter, Jegelka Udo, Thelen Gerhard, Frentzen Stefan

MPK: C07D 211/58

Značky: výroby, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, spôsob, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu z triacetónamínu, amoniaku a z vodíka, pri ktorom sa v reaktore vytvárajú aspoň dve vrstvy, pričom aspoň jedna vrstva obsahuje aspoň jeden prvok štvrtej a/alebo piatej, a/alebo šiestej periódy ôsmej vedľajšej skupiny periodického systému prvkov ako katalyzátor na vhodnom nosiči, pričom sa obsah každého jednotlivého prvku od seba nezávisle v katalyzátore mení od vstupu k výstupu z...

Spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281723

Dátum: 21.05.2001

Autori: Neuber Elmhart, Thelen Gerhard, Frentzen Stefan

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, spôsob, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu z 2,2,6,6-tetrametylpiperidónu, z amoniaku a z vodíka uskutočnením reakcie pri teplote 80° až 150 °C za prítomnosti kobaltových alebo niklových katalyzátorov na nosiči a za molekulárneho pomeru amoniak: 2,2,6,6-tetrametylpiperidón 1 : 1 až 5 : 1, pričom sa do reakcie nezavádza žiadne prídavné rozpúšťadlo.

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281721

Dátum: 18.05.2001

Autori: Gericke Rolf, Beier Norbert, Dorsch Dieter, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Lues Ingeborg

MPK: A61K 31/445, A61P 9/10, A61P 9/06...

Značky: prostriedky, deriváty, n-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové, výrobu, farmaceutické, použitie, báze, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ktorými sú N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-mety1-5- metylsulfonylbenzamid, N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-metoxy-5- metylsulfonylbenzamid alebo N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-chlór-5- metylsulfonylbenzamid, alebo ich fyziologicky vhodné soli farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu uvedenú zlúčeninu použitie týchto zlúčenín na...

Deriváty N-(4-piperidinyl)benzamidu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278380

Dátum: 05.02.1997

Autor: Van Daele Georges

MPK: C07D 211/58, C07D 405/06, A61K 31/445...

Značky: spôsob, n-(4-piperidinyl)benzamidu, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty N-(4-piperidinyl)benzamidu všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Tieto deriváty stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, a preto je možné ich použiť ako liečivá. Ďalej sú opísané aj spôsoby výroby týchto zlúčenín.

Heterocyklylbenzoylguanidín, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281446

Dátum: 05.06.1996

Autori: Gericke Rolf, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter, Baumgarth Manfred

MPK: A61K 31/415, C07D 207/327, A61K 31/44...

Značky: ktorý, heterocyklylbenzoylguanidín, použitie, spôsob, farmaceutický, obsahuje, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú opísané v opisnej časti, a jeho fyziologicky vhodné soli. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) boli pripravené reakciou guanidínu a chloridmi alebo estermi príslušných substituoavaných benzoových kyselín. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti derivátov heterocyklybenzoylguanidínu podľa všeobecného vzorca (I) sa používajú pri výrobe farmaceutických prostriedkov, používaných pri liečbe arytmií,...

Spôsob prípravy (-)-N- metyl-N-[4-(4-fenyl-4-acetylamino-piperidín-1-yl)-2-(3,4-dichlórfenyl) butyl]benzamidu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281454

Dátum: 06.03.1996

Autori: Descamps Marcel, Anne-archard Gilles, Radisson Joël

MPK: C07C 231/02, C07C 233/78, C07C 233/66...

Značky: butyl]benzamidu, n, solí, přípravy, metyl-n-[4-(4-fenyl-4-acetylamino-piperidín-1-yl)-2-(3,4-dichlórfenyl, farmaceutický, spôsob, prijateľných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (+)-2-(3,4-dichlórfenyl)-4-hydroxybutylamínu vzorca (I) a postup prípravy (-)-N-metyl-N-[4-(4-fenyl-4-acetyl-aminopiperidín-1-yl)-2-(3,4- dichlórfenyl)butyl]benzamidu a jeho farmaceuticky prijateľných solí, pri ktorom sa používa zlúčenina vzorca (I) ako medziprodukt. Zlúčenina (I) predstavuje kľúčový medziprodukt na postup prípravy tachykinínových antagonistov.

Dialkylester kyseliny 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232189

Dátum: 01.04.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Papalová Anna, Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: spôsob, dialkylester, 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2,3-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny 2,3-dibrómbutandiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až...

Dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232188

Dátum: 01.04.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Papalová Anna, Lustoň Jozef, Hercegová Gabriela, Vašš František Humenné

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, kyseliny, dialkylester, spôsob, 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino) propándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že se na dialkylester kyseliny 2-brompropándiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až 30 °C...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234048

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terrence James

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445

Značky: způsob, piperidinů, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu, se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5-hydroxytryptaminu a mohou proto být vhodné pro terapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terence James

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445

Značky: způsob, derivátů, výroby, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v bodě 1 předmětu vynálezu. Sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5hydroxytryptaminu a mohou být proto vhodné pro therapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234043

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terence James, Archibald John Leheup

MPK: A61K 31/445, C07D 211/58

Značky: piperidinů, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde přerušovaná čára znamená případnou vazbu, Ar znamená kruhový zbytek obecného vzorce Ia, kde Q znamená kyslík, síru, skupinu -CR7=CR8- nebo -N=CR8- nebo -N=N-, a význam dalších substituentů R4, R5, R6, R7 a R8 je uveden v opisné části, symboly R1, R2, R3 a R9 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n znamená 0 nebo 1, X znamená kyslík =O, síru =S nebo iminoskupinu =NH,...

N-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl- piperidín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232341

Dátum: 15.07.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Papalová Anna, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, spôsob, piperidín, n-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-(4-hydroxy-3,5-di-terc. butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je N-(4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6- tetrametylpiperidín vzorce I, kde R znační terc.butylovú skupinu. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na 4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzaldehyd vzorca II, kde R značí terc.butylovú...

Poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231250

Dátum: 15.06.1986

Autori: Papalová Anna, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: spôsob, přípravy, poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionátu} a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je poly {etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát} vzorca I kde n je 2 až 100. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na zlúčeninu vzorca II uvedenú ďalej, pôsobí zlúčeninou vzorca III uvedenou ďalej v dimetylformamide, dimetylsulfoxide alebo...

Dialkylester kyseliny a,a’-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)-adipovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231249

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maňásek Zdeněk Csc, Vašš František, Papalová Anna, Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, dialkylester, kyseliny, spôsob, a,a'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)-adipovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dialkylesteru kyseliny alfa, alfa -bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)adipovej a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny alfa,alfa -bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)adipovej vzorca I kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny alfa,alfa -dibrómdipovej vzorca II kde R je...

Chelatujúci stéricky bránený piperidín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229081

Dátum: 15.04.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: bránený, stericky, chelatujúci, piperidín

Zhrnutie / Anotácia:

Chelatujúci stéricky bránený piperidín vzorca I