C07D 211/58

Absorpčné médium obsahujúce amín, spôsob a zariadenie na absorpciu kyslých plynov zo zmesi plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19324

Dátum: 10.11.2011

Autori: Witthaut Daniel, Schneider Rolf, Dembkowski Daniel, Irfan Muhammad, Rolker Jörn, Brehme Volker, Seiler Matthias, Keup Michael, Neumann Manfred

MPK: C10K 1/00, C07D 211/58, B01D 53/14...

Značky: absorpciu, amín, absorpčne, spôsob, kyslých, médium, zmesí, obsahujúce, zariadenie, plynov

Text:

...musí zase regenerovať.Spis WO 2009/156271 opisuje absorpčnć médium na absorpciu kyslých plynov z fluidných prúdov, zvlášť z dymových plynov. Absorpčné médium tu obsahuje oligoamín a primárny alebo sekundárny alkanolamín. K absorpčnému médiu je možné ako aktivátor pridat 4-amíno-2,2,6,6-tetran 1 etylpiperidín. Primárne amíny spravidla majú vysoke absorpčné entalpíe, čovyžaduje vyššie energetické požiadavky pri desorpcii.Spis WO...

Ko-kryštály a soli inhibítorov CCR3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18519

Dátum: 06.10.2011

Autori: Frank Markus, Haeberle Hans, Santagostino Marco, Werthmann Ulrike, Pachur Thorsten, Henry Manuel, Stertz Uwe, Trebing Thomas

MPK: A61K 31/454, C07D 211/58, A61P 31/00...

Značky: ko-kryštály, inhibítorov

Text:

...vírusmiChemokínové receptory sú implikované ako dôležité mediátory zápalových, infekčných a imunoregulačných porúch a ochorení, vrátane astmy a alergických ochorení, ako aj autoimunitných ochorení ako je reumatoidná artritída, Graveho choroba, chronická obštrukčná choroba pľúc a ateroskleróza. Napríklad, chemokínový receptor CC 3 sa exprimuje medzi inými na eozinoñloch, bazofiloch, bunkách TH 2, alveolárnych makrofágoch, žírnych...

Apoptózu indukujúce látky na liečbu rakoviny a imunitných a autoimunitných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19858

Dátum: 10.03.2011

Autori: Ding Hong, Elmore Steven, Hexamer Laura, Sullivan Gerard, Park Cheol-min, Souers Andrew, Wendt Michael, Kunzer Aaron

MPK: A61K 31/18, A61K 31/495, A61K 31/451...

Značky: indukujúce, apoptózu, liečbu, chorôb, rakoviny, autoimunitných, imunitných, látky

Text:

...predbežnej patentovej prihláške0006 W 0 02/24636 A 2 opisuje N-benzoylarylsulfónamídy, ktoré sú inhibítormí BCL-Xl a sú využiteľné na podporenie apoptózy. Sú tu takisto opísané kompozície inhíbujúce BCL-Xl a spôsoby podporenia apoptózy u cicavca.0007 W 0 2009/036035 A 1 sa týka inhibítorov Bcl-2 a ich použitia pri liečení proliferatívnych ochorení buniek, ako je rakovina.0008 WO 2005/049593 A 2 opisuje N-acylsulfónamidové zlúčeniny, ktoré...

Apoptózu indikujúce prostriedky na liečenie rakoviny a imunitných a autoimunitných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17073

Dátum: 01.06.2010

Autori: Elmore Steven, Dai Yujia, Song Xiaohong, Bruncko Milan, Wang Xilu, Mcclellan William, Wang Le, Wendt Michael, Doherty George, Kunzer Aaron, Park Cheol-min, Hexamer Laura, Wang Gary, Mantei Robert, Souers Andrew, Park Chang, Sullivan Gerard, Hansen Todd, Tao Zhi-fu, Ding Hong, Petros Andrew, Hasvold Lisa

MPK: C07D 211/58, C07D 213/74, C07D 209/08...

Značky: autoimunitných, ochorení, indikujúce, apoptózu, rakoviny, liečenie, prostriedky, imunitných

Text:

...lymfocytámej leukémii,kolorektálnej rakovine, rakovine pažeráka, hepatocelulátnej rakovine, lymfoblastickej leukémii,folikulámom lymfóme, lymfoidných zhubných nádoroch pochádzajúcich z T-buniek alebo Bbuniek, melanómu, myeloidnej leukémii, rakovine úst, rakovine vaječníkov, nemalobunečnom karcínóme pľúc (NSCLC), rakovine prostaty, malobunečnom karcinóme pľúc (SCLC) a rakovine sleziny a podobne, je opísané V spoločne vlastnenej PCT US...

Fumarátová soľ 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo[3.2.2]nonán-4-karboxylátu, jej kryštalické formy, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12578

Dátum: 02.06.2009

Autori: Salle Laurent, Robert Benoit

MPK: A61P 25/18, A61K 31/551, A61P 25/00...

Značky: formy, krystalické, 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo[3.2.2]nonán-4-karboxylátu, terapii, príprava, fumarátová, použitie

Text:

...ná nasledujúcim vzorcom0011 Predmetom vynálezu sú taktiež dve polymorñcké formy fumarátovej soli 4-brómfenyl-1,4-diazabicyklo 3.2.2 nonán-4-karboxylátu, označované ako forma I a forma II, pričom fyzikálno-chemické charakteristiky týchto foriem sú opísané ďalej. Charakterizácia formy I a formy II0012 Infračervené spektrá (I.R.) obidvoch kryštalických foriem 4-brómfeny 1-1,4-diazabícyklo 3.2.2 nonán-4-karboxylátu boli zaznamenané na...

Spôsoby výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8234

Dátum: 27.01.2009

Autori: Dembkowski Daniel, Brehme Volker

MPK: C07D 211/58

Značky: 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, výroby, spôsoby

Text:

...apotlačiť tvorbu 4-hydroxy-2,26,ő-tetrametylpiperidínu. Pretože následnú reakciu je možné realizovať bez ďalšieho prídavku aditív a/alebo predradených krokov procesu, predstavuje tento spôsob ekonomicky zaujímavý variant spôsobu pri strednýchtlakoch na výrobu 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu s vysokou stabilitou farby.Predmetom vynálezu je týmto spôsob výroby 4-amino-2,2,Qő-tetrametylpiperidínu reakciou 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-ónu s...

Spôsob výroby derivátov 4-formylaminopiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20722

Dátum: 28.05.2008

Autori: Berg Thomas, Haremza Sylke

MPK: C07D 211/58

Značky: spôsob, výroby, 4-formylaminopiperidínu, derivátov

Text:

...bolo umožniť výrobu derivátov 4-formylaminopiperidínu bez použitia potenciálne korozívnych látok ako je kyselina mravčia. Čiastkovou úlohou bolo nájsť spôsob s jednoduchým vedením reakcie avysokými výťažkami. Ďalšou úlohou vynálezu bolo nájsť spôsob, ktorý umožňuje výrobu pokial možno čistých reakčných produktov.Tieto ainé úlohy boli vyriešené, ako je zrejmé zpublikačného obsahu predloženého vynálezu, rôznymi formami uskutočnenia spôsobu...

Fenylpropionamidové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12412

Dátum: 31.10.2007

Autor: Zhou Xiaoming

MPK: A61K 45/06, A61K 31/4468, A61P 25/04...

Značky: zlúčeniny, použitie, fenylpropionamidové

Text:

...responzibilnej na aktiváciu opiodných receptorov u cicavca, ktorý takou poruchou trpí, pri ktorom sa podáva účinné množstvo ďalej opísanej zlúčeniny vzorca I alebo jej farmaceuticky vhodnej soli alebo solvátu.Ako poruchy, ktoré sú liečené, ktorým je predchádzané alebo ktoré sú zmierňovanéaktiváciou opioidného receptora, je možné zvlášť prednostne uviesť bolesť, ako chronickú bolesť, neuropatickú bolesť, zápalovú bolesť, bolesť pri...

Zlúčeniny piperidínom alebo piperazínom substituovanej kyseliny tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, ktoré inhibujú MTP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8058

Dátum: 22.10.2007

Autori: Busscher Guuske Frederike, Berthelot Didier Jean-claude, Jaroskova Libuse, Linders Joannes Theodorus Maria, Backx Leo Jacobus Jozef, Viellevoye Marcel, Meerpoel Lieven

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, A61P 3/00...

Značky: substituovanej, tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, piperidínom, piperazínom, zlúčeniny, inhibujú, kyseliny

Text:

...Apo B-IOO, ktorý je u ľudí produkovaný v pečení, je potrebný na syntézu a sekréciu VLDL. Lipoproteíny LDL, ktoré obsahujú približne 2/3 cholesterolu v ľudskej plazme, sú metabolíckými produktmi VLDL. Apo B-IOO je prakticky jedinou proteínovou zložkou LDL. Zvýšené koncentrácie apo B-IOO a LDLcholesterolu v plazme sú uznávanými rizikovými faktormi vzniku aterosklerotickéhoHyperlipídémie môžu vznikať ako výsledok veľkého množstva genetických...

Deriváty aminopiperidínu ako inhibítory CETP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16381

Dátum: 18.07.2007

Autori: Ohmori Osamu, Yamada Ken, Yasoshima Kayo, Imase Hidetomo, Mogi Muneto, Kawanami Toshio, Umemura Ichiro, Qin Hongbo, Iwaki Yuki, Miyake Takahiro

MPK: C07D 211/58, A61P 9/00, A61K 31/455...

Značky: aminopiperidínu, deriváty, inhibitory

Text:

...cykloalkyl, každázo skupín alkyl, nearomatický heterocyklyl alebo cykloalkyl je prípadne substituovanájedným až troma substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvoria alkanoyl, alkyl-C(O)-O-,alebo hydroxyl R 4 je aryl-alkyl-, alkyl, alebo heteroaryl, každá z nich je pripadne substituovaná jedným až troma substituentmi vybranými zo skupiny, ktorú tvoria alkyl,halogén, alebo hydroxyl R 5 je vodik alebo alkyl R 6 a R 7 sú nezávisle...

Cyklické amínové zlúčeniny a prípravky na ničenie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11036

Dátum: 06.10.2006

Autori: Iwasa Takao, Yano Makio, Hamamoto Isami, Kawaguchi Masahiro, Takahashi Jun, Hanai Daisuke

MPK: A01N 43/58, A01N 43/40, A01P 7/02...

Značky: škodcov, přípravky, ničenie, cyklické, aminové, zlúčeniny

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnúť prípravky na ničenie škodcov, ktoré sa môžu ľahko priemyselne syntetizovať, ktoré vykazujú vynikajúcu biologickú účinnosť, ktoré súbezproblémové z hľadiska bezpečnosti a ktoré obsahujú ako aktívne prísady zlúčeniny s novou0011 Ako výsledok intenzívneho výskumu s cieľom vyriešiť predtým uvedené problémy uvedení pôvodcovía na dovŕšenie predloženého vynálezu zverejňujú, že nové zlúčeniny cyklických amínových...

Spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284691

Dátum: 03.08.2005

Autori: Julius Manfred, Witzel Tom, Voit Guido

MPK: C07D 211/58, C07D 211/12

Značky: spôsob, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu (TAD) , v ktorom sa v prvom kroku nechá reagovať 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinón (TAA) s čpavkom v prítomnosti tuhých kyslých katalyzátorov a), ktoré sú v podstate nerozpustné v reakčnej zmesi, za vzniku imínu TAA a v druhom kroku je imín TAA hydrogenovaný v prítomnosti hydrogenačného katalyzátora b).

Substituované 2-karbonylamino-6-piperidínaminopyridíny a substituované 1-karbonylamino-3-piperidínaminobenzény ako agonisti 5-HT1F

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11426

Dátum: 03.09.2004

Autori: Filla Sandra Ann, Zacherl Deanna Piatt, Xu Yao-chang, Ying Bai-ping, Hudziak Kevin John, Blanco-pillado Maria-jesus, Benesh Dana Rae, Kohlman Daniel Timothy, Cohen Michael Philip, Zhang Deyi, Victor Frantz, Mathes Brian Michael

MPK: A61K 31/4409, A61K 31/4439, A61K 31/4436...

Značky: 2-karbonylamino-6-piperidínaminopyridíny, 1-karbonylamino-3-piperidínaminobenzény, substituované, agonisti, 5-ht1f

Text:

...W 098/08502 opisuj úci skupinu S-substituovaných 1,2,3,4-tetrahydro-2 dibenzofuránamínov a 9-substítuovaných 2-aminocykloheptabbenzofuránovW 0 98/551 15 opisuj úci skupinu 3-amino- l ,2,3,4-tetrahydro-9 H-karbazo 1-6 karboxamidov a 4-amino-1 OH-cyklohepta 7,6-bindolJ-karboxamídovWO 98/ 15545 opisujúci vybranú skupinu 3,5-disubstituovaných indolov a benzofuránov W 000/00490 opisujúci skupinu S-alylsubstituovaných (piperidín-3-yl alebo...

Bifenylové deriváty s agonistickou aktivitou pre beta2 adrenergický receptor a s antagonistickou aktivitou pre muskarínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20894

Dátum: 13.02.2004

Autori: Mammen Mathai, Chen Yan, Lee Tae Weon, Hughes Adam, Stangeland Eric, Husfeld Craig, Dunham Sarah

MPK: A61K 31/452, A61K 31/445, A61K 31/4709...

Značky: deriváty, receptor, adrenergický, agonistickou, muskarínový, aktivitou, bifenylové, beta2, antagonistickou

Text:

...tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca llII kde R 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných uskutočnení) W predstavuje O alebo NH alebo jej farmaceuticky prijateľnú sol alebo solvát alebo stereoizomér.0011 V ešte inom zo svojich kompozičných aspektov je tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca IllR 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných...

Bifenylové deriváty, ktoré majú beta2 adrenergickú receptorovú agonistovú aj muskarínovú receptorovú antagonistovú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8430

Dátum: 13.02.2004

Autori: Hughes Adam, Husfeld Craig, Lee Tae Weon, Chen Yan, Mammen Mathai, Dunham Sarah, Stangeland Eric

MPK: A61K 31/452, A61K 31/4709, A61K 31/445...

Značky: muskarínovú, receptorovú, deriváty, antagonistovú, aktivitu, beta2, adrenergickú, bifenylové, agonistovú

Text:

...R a R 7 spoločne tvoria NR cjo)-cR°cR °-, -cRcR 7 °-c(o)-NR-, -NR 7 °c(o)-cR 7 R 7-cR 7 R- alebo - oRR 7 CR 7 R °-c(o)-NR 7 ° každé z R, R 5, R, R a R je nezávisle vodík alebo (I 1-4 C 7 jaIKyI, akaždé z R, R, R 7 c, R, R, R, R 7, R 7, R, P, R k, R , R m, R 7, R 7 ° a R 7 je nezávisle vodík alebo (1-4 C)alkylalebo jej farmaceutický prijateľné soľ alebo solvát alebo stereoizomér.-3 0007 Viných aspektoch tohto prostriedku sa tento vynálezu...

Spôsob prípravy N-monosubstituovaných 4-aminopiperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283716

Dátum: 18.11.2003

Autori: Kreilkamp Günter, Jegelka Udo

MPK: C07D 211/58

Značky: spôsob, n-monosubstituovaných, 4-aminopiperidínov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-monosubstituovaných 4-aminopiperidínov kontinuálnou jednostupňovou reakciou 4-oxopiperidínu s primárnym amínom a vodíkom za hydrogenačných podmienok s rozpúšťadlami alebo bez rozpúšťadiel. Edukty sa vedú cez pevne uložený nosný katalyzátor, ktorý obsahuje jeden alebo viac kovov VIII. vedľajšej skupiny periodického systému. Reakcia sa výhodne uskutočňuje pri teplote 80 až 200 °C. Produkty sú východiskovými látkami na prípravu...

1-(1,2-Disubstituovaný piperidinyl)-4-substituované deriváty piperidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283555

Dátum: 11.08.2003

Autori: Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Sommen François Maria, Janssens Frans Eduard, Van Roosbroeck Yves Emiel Maria

MPK: C07D 211/46, C07D 211/44, A61K 31/445...

Značky: deriváty, prostriedky, 1-(1,2-disubstituovaný, farmaceutické, báze, piperidinů, spôsob, piperidinyl)-4-substituované, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperidínu vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde n je 0, 1 alebo 2 m je 1 alebo 2 s tým, že keď m je 2, potom n je 1 p je 0, 1 alebo 2 =Q je =O alebo =NR3- X je kovalentná väzba alebo -O-, -S-, NR3- R1 je Ar1C1-6alkyl R2 je Ar2 Ar2C1-6alkyl Het alebo HetC1-6alkyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl R4 je vodík C1-4alkyl C1-4alkyloxyC1-4alkyl hydroxyC1-4alkyl...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282563

Dátum: 06.09.2002

Autori: Bernotat-danielowski Sabine, Gante Joachim, Raddatz Peter, Melzer Guido, Juraszyk Horst, Wurziger Hanns

MPK: C07D 211/08, C07D 207/26, A61K 31/42...

Značky: ktorý, přípravy, oxazolidinónu, obsahuje, spôsob, použitie, farmaceutický, prostriedok, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená R skupinu všeobecného vzorca (a), kde znamená n 1 alebo 2, R1 H, R2 OH, OA, Oar, Ohet, NHOH, NH2, NHA, alebo NA2, R3 A-CO, ArCO, Het-CO, Het-O-CO-, Ar-O-CO, A-O-CO, Ar-SO2, alebo A-SO2, A C1-6alkyl, Ar C6-10aryl, difenylmetyl, alebo benzyl, ktoré sú prípadne substituované 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru A, F, Cl, Br, J, AO, -O-CH2-O, COOA, COOH, CF3, OH, NO2, CN, -O-CO-A,...

Deriváty 1-aryl-2-acylaminoetánu, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282237

Dátum: 22.10.2001

Autori: Von Sprecher Andreas, Betschart Claudia, Veenstra Siem Jacob, Roggo Silvio, Schilling Walter, Mah Robert, Ofner Silvio, Auberson Yves, Gerspacher Marc

MPK: C07C 311/51, A61K 31/16, C07C 237/22...

Značky: spôsob, přípravy, 1-aryl-2-acylaminoetánu, obsahuje, deriváty, prostriedok, farmaceutický, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená aryl alebo heteroaryl R2 znamená atóm vodíka, nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka alebo aryl-nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka v alkylovej časti R3 znamená atóm vodíka, nižšiu alkylovú skupinu s až 7 atómami uhlíka, aryl alebo heteroaryl R4 znamená aryl alebo heteroaryl X znamená alkylénovú skupinu s 1 až 7 atómami uhlíka, alkenylénovú skupinu s 2 až 7...

Arylglycínamidové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282158

Dátum: 24.09.2001

Autori: Dollinger Horst, Jung Birgit, Esser Franz, Briem Hans, Schnorrenberg Gerd, Speck Georg

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, C07D 211/26...

Značky: farmaceutický, spôsob, obsahom, prostriedok, výroby, použitie, deriváty, arylglycínamidové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú arylglycínamidové deriváty všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, kde substituenty sú definované v hlavnom patentovom nároku, spôsob ich výroby a ich použitie ako antagonistov neurokinínov (tachykinínov).

Spôsob kontinuálnej výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282110

Dátum: 04.09.2001

Autori: Kreilkamp Günter, Thelen Gerhard, Frentzen Stefan, Bachstädter Gerhard, Jegelka Udo

MPK: C07D 211/58

Značky: kontinuálnej, spôsob, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu z triacetónamínu, amoniaku a z vodíka, pri ktorom sa v reaktore vytvárajú aspoň dve vrstvy, pričom aspoň jedna vrstva obsahuje aspoň jeden prvok štvrtej a/alebo piatej, a/alebo šiestej periódy ôsmej vedľajšej skupiny periodického systému prvkov ako katalyzátor na vhodnom nosiči, pričom sa obsah každého jednotlivého prvku od seba nezávisle v katalyzátore mení od vstupu k výstupu z...

Spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281723

Dátum: 21.05.2001

Autori: Frentzen Stefan, Thelen Gerhard, Neuber Elmhart

MPK: C07D 211/58

Značky: spôsob, přípravy, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu z 2,2,6,6-tetrametylpiperidónu, z amoniaku a z vodíka uskutočnením reakcie pri teplote 80° až 150 °C za prítomnosti kobaltových alebo niklových katalyzátorov na nosiči a za molekulárneho pomeru amoniak: 2,2,6,6-tetrametylpiperidón 1 : 1 až 5 : 1, pričom sa do reakcie nezavádza žiadne prídavné rozpúšťadlo.

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281721

Dátum: 18.05.2001

Autori: Baumgarth Manfred, Lues Ingeborg, Dorsch Dieter, Minck Klaus-otto, Gericke Rolf, Beier Norbert

MPK: A61K 31/445, A61P 9/10, A61P 9/06...

Značky: báze, prostriedky, deriváty, farmaceutické, n-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové, liečiv, výrobu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ktorými sú N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-mety1-5- metylsulfonylbenzamid, N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-metoxy-5- metylsulfonylbenzamid alebo N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-chlór-5- metylsulfonylbenzamid, alebo ich fyziologicky vhodné soli farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu uvedenú zlúčeninu použitie týchto zlúčenín na...

Deriváty N-(4-piperidinyl)benzamidu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278380

Dátum: 05.02.1997

Autor: Van Daele Georges

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445, C07D 405/06...

Značky: n-(4-piperidinyl)benzamidu, výroby, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty N-(4-piperidinyl)benzamidu všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Tieto deriváty stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, a preto je možné ich použiť ako liečivá. Ďalej sú opísané aj spôsoby výroby týchto zlúčenín.

Heterocyklylbenzoylguanidín, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281446

Dátum: 05.06.1996

Autori: Gericke Rolf, Dorsch Dieter, Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Minck Klaus-otto

MPK: A61K 31/44, C07D 207/327, A61K 31/415...

Značky: farmaceutický, heterocyklylbenzoylguanidín, přípravy, prostriedok, ktorý, spôsob, obsahuje, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú opísané v opisnej časti, a jeho fyziologicky vhodné soli. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) boli pripravené reakciou guanidínu a chloridmi alebo estermi príslušných substituoavaných benzoových kyselín. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti derivátov heterocyklybenzoylguanidínu podľa všeobecného vzorca (I) sa používajú pri výrobe farmaceutických prostriedkov, používaných pri liečbe arytmií,...

Spôsob prípravy (-)-N- metyl-N-[4-(4-fenyl-4-acetylamino-piperidín-1-yl)-2-(3,4-dichlórfenyl) butyl]benzamidu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281454

Dátum: 06.03.1996

Autori: Radisson Joël, Anne-archard Gilles, Descamps Marcel

MPK: C07C 233/78, C07C 231/02, C07C 233/66...

Značky: přípravy, spôsob, metyl-n-[4-(4-fenyl-4-acetylamino-piperidín-1-yl)-2-(3,4-dichlórfenyl, n, solí, butyl]benzamidu, farmaceutický, prijateľných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (+)-2-(3,4-dichlórfenyl)-4-hydroxybutylamínu vzorca (I) a postup prípravy (-)-N-metyl-N-[4-(4-fenyl-4-acetyl-aminopiperidín-1-yl)-2-(3,4- dichlórfenyl)butyl]benzamidu a jeho farmaceuticky prijateľných solí, pri ktorom sa používa zlúčenina vzorca (I) ako medziprodukt. Zlúčenina (I) predstavuje kľúčový medziprodukt na postup prípravy tachykinínových antagonistov.

Dialkylester kyseliny 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232189

Dátum: 01.04.1987

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Papalová Anna, Hercegová Gabriela, Vašš František

MPK: C07D 211/58

Značky: 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej, kyseliny, přípravy, dialkylester, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2,3-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny 2,3-dibrómbutandiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až...

Dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232188

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hercegová Gabriela, Papalová Anna, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František Humenné

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, spôsob, kyseliny, 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej, dialkylester

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino) propándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že se na dialkylester kyseliny 2-brompropándiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až 30 °C...

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234048

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terrence James

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445

Značky: způsob, derivátů, výroby, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu, se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5-hydroxytryptaminu a mohou proto být vhodné pro terapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234047

Dátum: 15.09.1986

Autori: Archibald John Leheup, Ward Terence James

MPK: C07D 211/58, A61K 31/445

Značky: derivátů, způsob, piperidinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde obecné symboly mají význam uvedený v bodě 1 předmětu vynálezu. Sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu se vyznačují psychotropní účinností a mohou být použity jako antidepresanty. Jsou specifickými inhibitory příjmu 5hydroxytryptaminu a mohou být proto vhodné pro therapeutické použití, kde takováto farmakologická specifičnost je žádoucí.

Způsob výroby derivátů piperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234043

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ward Terence James, Archibald John Leheup

MPK: A61K 31/445, C07D 211/58

Značky: piperidinů, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů piperidinu obecného vzorce I kde přerušovaná čára znamená případnou vazbu, Ar znamená kruhový zbytek obecného vzorce Ia, kde Q znamená kyslík, síru, skupinu -CR7=CR8- nebo -N=CR8- nebo -N=N-, a význam dalších substituentů R4, R5, R6, R7 a R8 je uveden v opisné části, symboly R1, R2, R3 a R9 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n znamená 0 nebo 1, X znamená kyslík =O, síru =S nebo iminoskupinu =NH,...

N-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl- piperidín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232341

Dátum: 15.07.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Papalová Anna, Vašš František

MPK: C07D 211/58

Značky: n-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl, piperidín, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-(4-hydroxy-3,5-di-terc. butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je N-(4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6- tetrametylpiperidín vzorce I, kde R znační terc.butylovú skupinu. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na 4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzaldehyd vzorca II, kde R značí terc.butylovú...

Poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231250

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Papalová Anna, Maňásek Zdeněk

MPK: C07D 211/58

Značky: poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionátu} a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je poly {etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát} vzorca I kde n je 2 až 100. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na zlúčeninu vzorca II uvedenú ďalej, pôsobí zlúčeninou vzorca III uvedenou ďalej v dimetylformamide, dimetylsulfoxide alebo...

Dialkylester kyseliny a,a’-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)-adipovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231249

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk Csc, Hercegová Gabriela, Papalová Anna

MPK: C07D 211/58

Značky: a,a'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)-adipovej, spôsob, dialkylester, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dialkylesteru kyseliny alfa, alfa -bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)adipovej a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny alfa,alfa -bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)adipovej vzorca I kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny alfa,alfa -dibrómdipovej vzorca II kde R je...

Chelatujúci stéricky bránený piperidín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229081

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: C07D 211/58

Značky: bránený, chelatujúci, piperidín, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Chelatujúci stéricky bránený piperidín vzorca I