C07D 211/56

Spôsob štiepenia enantiomérov (1-benzyl-4-metylpiperidín-3-yl)-metylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288199

Dátum: 22.05.2014

Autori: Vries Ton, Wilcox Glenn Ernest, Koecher Christian, Munchhof Michael John, Flanagan Mark Edward

MPK: A61K 31/505, A61K 31/519, A61K 45/00...

Značky: spôsob, štiepenia, enantiomérov, 1-benzyl-4-metylpiperidín-3-yl)-metylamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob štiepenia enantiomérov zlúčeniny vzorca (III), ich farmaceuticky prijateľných solí a ich voľnej bázy spočíva v tom, že zahŕňa kroky: (a) racemická zmes enantiomérov zlúčeniny vzorca (III) v rozpúšťadle sa mieša so štiepiacou zlúčeninou, ktorá má definovanú stereošpecifickosť väzbovej schopnosti, za vzniku roztoku, (b) získaná zmes sa ponechá stáť dostatočný čas, aby sa umožnilo podstatné vyzrážanie uvedeného enantioméru z racemickej...

3-{(3R,4R)-4-metyl-3-[metyl-(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidín-4-yl)-amino]- piperidín-1-yl}-3-oxo-propionitril a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288192

Dátum: 22.05.2014

Autori: Munchhof Michael John, Wilcox Glenn Ernest, Koecher Christian, Vries Ton, Flanagan Mark Edward

MPK: A61K 45/00, A61K 31/505, A61K 31/519...

Značky: prostriedok, 3-{(3r,4r)-4-metyl-3-[metyl-(7h-pyrolo[2,3-d]pyrimidín-4-yl)-amino, piperidín-1-yl}-3-oxo-propionitril, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný 3-{(3R,4R)-4-metyl-3-[metyl-(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidín-4-yl)-amino]- piperidín-1-yl}-3-oxo-propionitril a jeho farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok s obsahom týchto zlúčenín a použitie týchto zlúčenín ako inhibítorov proteínkináz alebo Janusovej kinázy 3 (JAK3), najmä na liečenie poruchy alebo stavu vybraného zo skupiny, do ktorej patrí odmietnutie transplantovaného orgánu, xenotransplantácia, lupus, roztrúsená...

Pyrolo[2,3-D]pyrimidínové deriváty, ich medziprodukty a syntéza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11370

Dátum: 17.07.2006

Autori: Ruggeri Sally Gut, Urban Frank John, Rutherford Jennifer Lea, Makowski Teresa Margaret, Hawkins Joel Michael

MPK: C07D 211/56, C07D 487/04

Značky: deriváty, syntéza, medziprodukty, pyrolo[2,3-d]pyrimidínové

Text:

...). Avšak syntéza opísaná v literatúre viedla knízkym výťažkom požadovaného produktu. Teraz bolo prekvapivo zistené, že starostlivým kontrolovaním množstva oxychloridu fosforečného a trialkylamínovej bázy použitých na reakciu svýchodiskovou látkou, 7 H-pyroIo 2,3-d-pyrimidín-2,4 diolom, je možné dosiahnuť významne zlepšené výsledky požadovaného produktu. v0005 Predchádzajúce pokusy o asymetrickú hydrogenáciu pyridíniových solí bez pripojených...

Spôsob prípravy substituovaných piperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284565

Dátum: 27.05.2005

Autor: Rosen Terry

MPK: C07D 409/12, C07D 401/12, C07D 211/56...

Značky: piperidínov, přípravy, spôsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy substituovaných piperidínov všeobecného vzorca (IV), v ktorom R2 predstavuje tienylovú skupinu, benzhydrylovú skupinu, naftylovú skupinu alebo fenylovú skupinu, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny zahŕňajúcej atóm chlóru, brómu, fluóru, jódu, C3-C7 cykloalkylskupiny, C1-C10 alkylovej skupiny, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi atómami fluóru a...

Spôsob prípravy substituovaných piperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284185

Dátum: 16.09.2004

Autor: Rosen Terry

MPK: C07D 211/56, C07D 409/12, C07D 401/12...

Značky: spôsob, substituovaných, přípravy, piperidínov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy substituovaných piperidínových derivátov všeobecného vzorca (IV), v ktorom R2 predstavuje tienylovú, benzhydrylovú, naftylovú alebo fenylovú skupinu, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny zahrnujúcej atóm chlóru, brómu, fluóru, jódu, C3-C7 cykloalkylskupiny, C1-C10 alkylové skupiny, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi atómami fluóru a C1-C10...

Piperidínové zlúčeniny s analgetickým účinkom, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, ich použitie, diagnostické činidlo a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283300

Dátum: 22.04.2003

Autori: Roberts Edward, Pelcman Benjamin

MPK: A61K 31/445, C07D 207/14, A61K 31/40...

Značky: činidlo, přípravy, spôsob, kompozície, použitie, piperidínové, obsahom, přípravu, zlúčeniny, medziprodukty, diagnostické, analgetickým, účinkom, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom m znamená číslo 0 alebo 1 a n znamená číslo 1 alebo 2 a ich farmaceuticky prijateľné soli
diagnostické činidlo a farmaceutické kompozície s ich obsahom
ich použitie v terapii, predovšetkým pri zvládnutí bolesti
spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu.

Substituované benzylaminopiperidíny, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282925

Dátum: 02.12.2002

Autori: Satake Kunio, Wakabayashi Hiroaki, Shishido Yuji

MPK: A61K 31/445, C07D 211/56

Značky: substituované, použitie, benzylaminopiperidíny, báze, farmaceutické, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované benzylaminopiperidíny vzorca (I), kde R je halogénalkenyl s 2 až 8 C alebo halogénalkinyl s 3 až 8 C R1 je H, halogén alebo alkoxy s 1 až 6 C alebo R a R1 spolu s dvoma atómami C, ku ktorému sú pripojené, tvoria cykloalkyl so 4 až 6 C, alebo oxacykloalkyl so 4 až 6 C, pričom posledne uvedené dva kruhy sú prípadne substituované jedným alebo viacerými substituentmi zvolenými z atómu halogénu, alkylu s 1 až 6 C a halogénalkylu s 1 až...

Piperidínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280901

Dátum: 05.02.1997

Autori: Naylor Alan, Armour Duncan Robert, Watson Stephen Paul, Hann Michael Menteith, Middlemiss David, Giblin Gerard Martin Paul, Hubbard Tania, Vinader Maria Victoria, Pegg Neil Anthony, Lewell Xiao-qing, Evans Brian

MPK: C07D 401/10, C07D 211/56

Značky: deriváty, prostriedky, výroby, spôsob, použitie, farmaceutické, obsahom, piperidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku, majú antagonistický účinok vzhľadom na tachykiníny, vrátane zlúčeniny P a ďalších neurokinínov. Riešenie sa taktiež týka použitia týchto látok na výrobu farmaceutických prostriedkov, ktoré taktiež tvoria súčasť riešenia. Uvádzajú sa aj spôsoby výroby piperidínových derivátov všeobecného vzorca (I).

Způsob výroby derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241537

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kisfaludy Lajos, Szirtes Tamás

MPK: C07C 129/00, C07D 207/34, C07D 211/56...

Značky: guanidinu, derivátů, výroby, způsob

Text:

...významu symbolu R 1 nebo R jsouKonkrétnimi alkylovými skupinami ve významu symbolů R 1 a R jsou skupina methyiovä, ethylová, propylová, ísoproxpylová neba butyiová.Konkrétní cykloalkylovou skupinou ve významu symbolů R 1 nebo R 2 je cyklopropylová nebo cyklobutylová skupina.Vhodnou cykloalkylalkylovou skupinou ve významu symbolů R 1 nebo R 2 je skupina cyklopropylmethylová nebo cyklobutylmethylová.Výhodným prípadným substituentem na zbytku W...

Způsob výroby derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241536

Dátum: 22.08.1985

Autori: Buchmüller Horst, Michelbrink Bernhard

MPK: C07D 207/34, C07C 129/00, C07D 211/56...

Značky: výroby, guanidinu, způsob, derivátů

Text:

...nebo Cyklobutylmethylová.výhodným zpřipadným substituentem na zbytku W je methylová skupina.vhodným zbytkem ve významu symbolu R je atom vodíku nebo methylová skupina.vhodným zbytkem ve významu symbolu R 5 je atom vodíku nebo methyliová skupina.vhodným zbytkem obecného vzorce II je Z-methoxyethylová, Z-hýdr-oxyethylová, 2-methýlthioethylová nebo 2-dimethylamin 0 ethylová skupina.ako konkrétní významy pro kruh X se uvádějí...

Způsob výroby derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241535

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kovácz Ágnes, Ürmös Gabriella

MPK: C07D 207/34, C07D 211/56, C07C 129/00...

Značky: způsob, guanidinu, derivátů, výroby

Text:

...příklad 20, 4- 2-2-/2,2,3,3 ~tetrafluorpropyl/guanidinopyrid-6-y 1 thiobutyramid příklad 29, jakož i jejich farmaceutický upotřebitelné adiční soli s kyselinami.Z této skupiny sloučenin jsou výhodne sloučeniny z příkladů 5, 8 a 20, zvlášť výhodná je pak sloučenina z příkladu 5.Vhodnými farmaceutický upetřebitelnýmí adičnimi solemi guanidinových derivátů obecného vzorce I s kyselinami jsou například soli s kyselinou chlorovodíkovou,...

Způsob výroby derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241503

Dátum: 22.08.1985

Autori: Bove Ottavio, Cannata Ugo

MPK: C07C 129/00, C07D 207/34, C07D 211/56...

Značky: výroby, způsob, derivátů, guanidinu

Text:

...trimethylenová, tetramethyienova, .pentamethylenová, thioethylenová, thiotrímethylenová, thiotetramethyienová, thiopentamethylenová, oxyethylenová, oxytrimethylenová, oxytetramethylenová, methylenthiomethylenová, methylenthioethylenová,methylenthiopropylenova, methylenoxymethylenová, methylenoxyethylenová, ethylenoxyethylenová, oxy-Z-methylethylenová, thiopropylenthiomethylenová, oxyethylenoxymethylenovä, íminoethylenová,...