C07D 211/46

Diterpenoidové deriváty vykazujúce biologické vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17407

Dátum: 26.10.2011

Autori: Gobbini Mauro, Bianchi Giuseppe, Ferrandi Mara, Torri Marco, Cerri Alberto, Ferrari Patrizia

MPK: A61K 31/15, C07C 251/34, C07C 211/31...

Značky: vlastností, biologické, deriváty, vykazujúce, diterpenoidové

Text:

...v génoch kódujúcich cytoskeletálny proteín adducín sa spájajú s hypertenziou a súvisiacimi orgánovými komplikáciami (Bianchí G. a spol.,Hypertension, 2005, 45, 3, 331). Adducin je zapojený do mnohých bunkových procesov,pričom niektore sú ovplyvnené mutázami a sú relevantné pre hypertenziu a súvisiacei. regulácia rezidenčného času niektorých integrálnych proteínov na bunkovom povrchu (Na-KATPáza, integrín) (Efendiev R. a spol., Circ. Res.,...

Spôsob prípravy bifenyl-2-yl karbámovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19390

Dátum: 30.06.2011

Autor: Colson Pierre-jean

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, bifenyl-2-yl, karbámovej, přípravy, kyseliny

Text:

...III) je opísaná v US patentovej zverejnenej0006 Je opísaná priprava zlúčeniny vzorca I reakciou zlúčeniny 8 s 4-karboxybenzaldehydomza vzniku aldehydového jadra 10ktoré sa potom izoluje pred spojením s izonipikotamidom v prítomnosti redukčného činídla, za vzniku zlúčeniny vzorca I. Kryštalícký difosfát sa pripraví kontaktom oddelenej a prečístenej zlúčeniny vzorca I s kyselinou fosforečnou. Kryštalická voľná báza (Forma III) sa môže...

Syntetický medziprodukt oxazolovej zlúčeniny a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17181

Dátum: 28.01.2011

Autori: Utsumi Naoto, Fujita Nobuhisa, Ogasawara Shin, Yamamoto Akihiro, Aki Shinji, Shinhama Koichi

MPK: C07D 498/04, C07D 405/12, C07D 211/46...

Značky: oxazolovej, výroby, syntetický, zlúčeniny, spôsob, medziprodukt

Text:

...a nižšou alkylovou skupinou, ja (Alf) fenylom-substituovanej nižšej alkoxy skupiny substituovanej na fenylovej skupine s jednou alebo viacerými halogénom substituovanými nižšími alkoxy skupinami a n je celé číslo od l až 6.0004 Táto patentová literatúra opisuje reakčné schémy A a B ďalej ako spôsoby na výrobu vyššie uvedenej 2,3-dihydroimidazo 2,l-boxazolovej zlúčeninykde R 1 je atóm vodíka alebo nižšia alkylová skupina R 2 je...

Tartrátová soľ izofagomínu a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9671

Dátum: 23.05.2007

Autori: Rybczynski Philip, Mugrage Benjamin, Sheth Kamlesh, Palling David

MPK: C07D 211/46, A61K 31/445, A61P 3/08...

Značky: izofagomínu, spôsoby, použitia, tartrátová

Text:

...typicky spojenú sneneuropatickou chorobou typu 1 (Tayebi et al., Mol. GeneL Metab. 2003 79 104-109). V ďalšej štúdii sa hodnotila populácia 99 aškenázkych Židov s idiopatickou Parkínsonovou chorobou na šesť Gba mutácií (N 3708, L 444 P, 84 GG. V 394 L a R 496 H). Tridsaťjeden parkinsonovských pacientov malo jednu alebo dve mutantné Gba alely 23 bolo heterozygotných na N 3708 3 boli homozygotni na W 37 OS 4 boli heterozygotní na 84 GG...

Čistenie imino a amino cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18637

Dátum: 08.06.2006

Autori: Major Michael, Kosinski Szymon, Peterson Robert

MPK: C07D 211/46, C07D 211/40, C07H 5/04...

Značky: imino, čistenie, amino, cukrov

Text:

...čistenia cukrov obsahujúcich dusík, výhodne hexózových amino- alebo imino-cukrov, ktorý je jednoduchý a cenovo výhodný pre syntézy vo veľkommeradle. PODSTATA TOHTO VYNÁLEZU Predkladaný vynález je definovaný patentovými nárokmi pripojenými k tomuto dokumentu.Teraz sa zistilo, že cukry obsahujúce dusík, t.j. amino- alebo ímino-cukry, sa môžu účinne po skytovať spôsobom vo veľkom meradle, a to spracovaním surového amino- alebo...

Spôsob výroby aminofenolových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12780

Dátum: 25.03.2005

Autori: Kiyokawa Hiroshi, Aki Shinji

MPK: C07C 215/76, C07C 215/82, C07C 213/02...

Značky: výroby, aminofenolových, zlúčenín, spôsob

Text:

...59, 803-807 (1986).) opisujú, že reakcia 1,4-cyklohexándiónu a sekundárneho amínu V prítomnosti kyslého katalyzátora neposkytuje aminofenolovú zlúčeninu alebo ak poskytuje, potom výťažok je len 4 až 12 a hlavným produktomreakcie je anilínová zlúčenina.0008 A. Reiker a spol. (Tetrahedron, 23, 3723 (1967).), J. Figueras a spol. (J. Org. Chem., 36, 3497 (1971).) a spis JP-A 62-29557 opisujú, že reakcia 1,4-benzochinónu a primárneho amínu V...

N-acylsulfónamidové promotéry apoptózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16592

Dátum: 12.11.2004

Autori: Petros Andrew, Song Xiaohong, Park Cheol-min, Ding Hong, Elmore Steven, Wang Xilu, Bruncko Milan, Wendt Michael, Kunzer Aaron, Tu Noah, Mcclellan William, Lynch Christopher

MPK: C04B 35/632, C07C 323/25, C07D 205/04...

Značky: apoptózy, promotéry, n-acylsulfónamidové

Text:

...SO 2 R 5 °, CO(O)R 5 ° alebo OCFJ,kde R 50 je fenyl, Ci-alkyl, Cz-alkyl, Cg-alkyl alebo C 4-alkylčasti predstavované R 7 sú nesubstituované alebo substituované jedným alebo dvomi nezávisle vybranými substituentmi R 50, OR, C(O)NHSO 2 R 5 °, CO(O)R 5 °, C(O)R 5 °,C(O)OH, C(O)NHOH, OH, NHz, F, Cl, Br alebo I, kde R 50 je fenyl, tetrazolyl alebo R 54, kde R 54 je Cn-alkyl, Cz-alkyl alebo C 3-alkyl, každý z nich je nesubstituovaný alebo...

Bifenylové deriváty s agonistickou aktivitou pre beta2 adrenergický receptor a s antagonistickou aktivitou pre muskarínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20894

Dátum: 13.02.2004

Autori: Lee Tae Weon, Hughes Adam, Chen Yan, Dunham Sarah, Stangeland Eric, Mammen Mathai, Husfeld Craig

MPK: A61K 31/445, A61K 31/452, A61K 31/4709...

Značky: aktivitou, bifenylové, agonistickou, adrenergický, muskarínový, receptor, beta2, antagonistickou, deriváty

Text:

...tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca llII kde R 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných uskutočnení) W predstavuje O alebo NH alebo jej farmaceuticky prijateľnú sol alebo solvát alebo stereoizomér.0011 V ešte inom zo svojich kompozičných aspektov je tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca IllR 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných...

Bifenylové deriváty, ktoré majú beta2 adrenergickú receptorovú agonistovú aj muskarínovú receptorovú antagonistovú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8430

Dátum: 13.02.2004

Autori: Hughes Adam, Lee Tae Weon, Dunham Sarah, Stangeland Eric, Chen Yan, Mammen Mathai, Husfeld Craig

MPK: A61K 31/452, A61K 31/445, A61K 31/4709...

Značky: bifenylové, receptorovú, deriváty, aktivitu, antagonistovú, agonistovú, adrenergickú, muskarínovú, beta2

Text:

...R a R 7 spoločne tvoria NR cjo)-cR°cR °-, -cRcR 7 °-c(o)-NR-, -NR 7 °c(o)-cR 7 R 7-cR 7 R- alebo - oRR 7 CR 7 R °-c(o)-NR 7 ° každé z R, R 5, R, R a R je nezávisle vodík alebo (I 1-4 C 7 jaIKyI, akaždé z R, R, R 7 c, R, R, R, R 7, R 7, R, P, R k, R , R m, R 7, R 7 ° a R 7 je nezávisle vodík alebo (1-4 C)alkylalebo jej farmaceutický prijateľné soľ alebo solvát alebo stereoizomér.-3 0007 Viných aspektoch tohto prostriedku sa tento vynálezu...

1-(1,2-Disubstituovaný piperidinyl)-4-substituované deriváty piperidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283555

Dátum: 11.08.2003

Autori: Sommen François Maria, Janssens Frans Eduard, Van Roosbroeck Yves Emiel Maria, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain

MPK: C07D 211/46, A61K 31/445, C07D 211/44...

Značky: prostriedky, spôsob, piperidinyl)-4-substituované, 1-(1,2-disubstituovaný, deriváty, piperidinů, farmaceutické, použitie, výroby, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperidínu vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde n je 0, 1 alebo 2 m je 1 alebo 2 s tým, že keď m je 2, potom n je 1 p je 0, 1 alebo 2 =Q je =O alebo =NR3- X je kovalentná väzba alebo -O-, -S-, NR3- R1 je Ar1C1-6alkyl R2 je Ar2 Ar2C1-6alkyl Het alebo HetC1-6alkyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl R4 je vodík C1-4alkyl C1-4alkyloxyC1-4alkyl hydroxyC1-4alkyl...

Neuroprotektívne 3-piperidino-4-hydroxychrománové deriváty, ich analógy, stereoizoméry, farmaceuticky prijateľné soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281729

Dátum: 21.05.2001

Autor: Butler Todd William

MPK: C07D 211/48, C07D 405/04, C07D 211/46...

Značky: stereoizoméry, neuroprotektívne, farmaceutický, 3-piperidino-4-hydroxychrománové, prijateľné, přípravy, analogy, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 3-piperidino-4-hydroxychrománové deriváty všeobecného vzorca (I), ich analógy a stereoizoméry, v ktorom A a B každý jednotlivo znamená atóm vodíka, X predstavuje skupinu CH2 alebo atóm kyslíka, X1 znamená atóm vodíka alebo hydroxyskupinu, Z znamená vodík, fluór, chlór, bróm alebo hydroxyskupinu, Z1 znamená vodík, fluór, chlór, bróm alebo alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, n je nula alebo 1 a m je nula alebo celé číslo od 1 do 6. Ďalej je...

Aromatické amidínové deriváty a antikoagulačný prostriedok alebo prostriedok vhodný na prevenciu alebo liečbu trombóz alebo embólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279807

Dátum: 13.04.1999

Autori: Kanaya Naoaki, Nagahara Takayasu, Inamura Kazue, Yokoyama Yukio

MPK: A61K 31/33, C07C 257/18, A61K 31/38...

Značky: vhodný, prostriedok, prevenciu, deriváty, embólií, amidínové, trombóz, aromatické, liečbu, antikoagulačný

Zhrnutie / Anotácia:

Aromatické amidínové deriváty všeobecného vzorca (1), význam substituentov R1, R2, R3, R4, A, X a Y a koeficientu n je definovaný v patentových nárokoch, skupina všeobecného vzorca (A) predstavuje člen, ktorý je zvolený zo súboru zahŕňajúceho indolyl, benzofuranyl, benzotienyl, benzimidazolyl, benzoxazolyl, benzotiazolyl, naftyl, tetrahydronaftyl a indanyl a ich farmaceuticky vhodné soli, ktoré majú silný antikoagulačný účinok, prostredníctvom...

Spôsob prípravy esterov 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281448

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kavala Miroslav, Komora Ladislav, Sás Ivan, Magura Miroslav

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, esterov, přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu esterifikáciou vyšších mastných kyselín s 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolom pri teplote 160 až 220 °C za prítomnosti (poly)alkylzlúčeniny titánu alebo oxidu zinočnatého ako katalyzátora. Reakciu je výhodné uskutočňovať za prítomnosti azeotropického činidla alebo inertného plynu. Estery podľa vynálezu sú vhodné ako svetelné stabilizátory polymérov, najmä polyolefínov.

Spôsob prípravy 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278255

Dátum: 08.02.1995

Autori: Danko Peter, Konopíková Marta, Alexy Pavel

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, spôsob, 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinolu

Zhrnutie / Anotácia:

1,2,2,6,6-Pentametyl-4-piperidinol sa pripraví reakciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu s formaldehydom alebo paraformaldehydom v mólovom pomere 1 : 2 až 3,5 v prítomnosti vody pri teplote refluxu počas 1,5 až 4 h.

Deriváty N-acyl-alfa-aminokyselín, ich použitie, farmaceutické prípravky na ich báze a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279688

Dátum: 14.10.1992

Autori: Müller Marcel, Alig Leo, Weller Thomas, Steiner Beat, Hadvary Paul, Hürzeler Müller Marianne

MPK: A61K 31/445, C07D 211/46, C07D 207/08...

Značky: báze, deriváty, výrobu, použitie, n-acyl-alfa-aminokyselín, medziprodukty, přípravky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty N-acyl-alfa-aminokyselín všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nárokoch, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prípravky na ich báze, najmä na liečenie a prevenciu tvorby trombov krvných doštičiek, trombózy, mozgovej mŕtvice, srdcového infarktu, zápalov, arteriosklerózy alebo osteoporózy, ako protinádorový prostriedok alebo ako prostriedok uľahčujúci hojenie rán.

Způsob přípravy 4-((arylthio)fenoxy)-1-methylpiperidinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269491

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šindelář Karel, Valchář Martin, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Hrubantová Marta

MPK: C07D 211/46

Značky: jejich, způsob, 4-((arylthio)fenoxy)-1-methylpiperidinů, solí, přípravy

Text:

...možností vynálezu. Získané base vzorce I se převádějí neutralizací farmaceutický nezávadnými anerganickými nebo organickými kyaelínnmi na příslušné soli.K roztoku 5,8 g 1-methyl-4-piperidinolu v 50 ml demethylformamidu se za míchání v duaíkové atmoefěře přidá během 10 min. 1,5 3 30 hydridu sodného (auepense v minerálnímoleji). Smäs se michá 30 min při 50 °C, přidá se 5,3 5 2-rluordifenylsulfidu (Šindelář K. et al., collect. Czech....

1,2,2,6,6-Pentametyl-4-alyloxypiperidín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264998

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: 1,2,2,6,6-pentametyl-4-alyloxypiperidín

Text:

...vzoroa I.Spôsob prípravy zlúčeniny I spočíva v tom, že l,2,2,6,6-pentametyl-4-hydroxypiperidínreaguje s alylbromidom za intenzívneho miešania v heterofázovom systéme, pričom jednu fázu vytvára vodný roztok alkalického hydroxidu, s výhodou hydroxidu sodněho v koncentračnom rozmedzí 5 až 50 alebo hydroxidu draselného v koncentračnom rozmedzí S až 70 a druhúfázu vytvára organické rozpúštadlo nemiešajúce sa...

2,2,6,6-Tetrametyl-4-alyloxypiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259397

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-alyloxypiperidín, přípravy

Text:

...broInid, ktorý sa použije V množstve 1 až 10 mól. 0/0 na množstvo zlúčeniny II v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C.4,68 g 0,03 mólu 2,2,6,B-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu, 3,99 g 0,033 mólu alylbromídu, 1,93 g 0,006 mólu tetrabutylamönium bro-midu, 10 ml benzênu a 15 ml 50 Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného sa intenzívne mieša pri izbovej teplote 24 hodín.Potom sa oddeli organické vrstva, ktorá sa prepiera vodou a soľankou...

1,2,2,6,6-pentametyl-4-(delta-brómalkoxy)piperidíny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259396

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lustoň Jozef, Valovičová Nika, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: 1,2,2,6,6-pentametyl-4-(delta-brómalkoxy)piperidíny, spôsob, přípravy

Text:

...sa odoberá frakcie bezfarebnej kvapaliny v teplotnom intervale 130 až 140 °C pri tlaku 333 Pa.5 Elementárna analýza pre C 14 H 23 BrNOĺH NMR spektrum CDCl-g) 6 ppml 0,97 S, -CH 3 ax, 6 H,1,12 s, -Cl-Lg eq, 6 H,1,23 až 2,00 m, -CH 2,-, BH),2,17 S, CHŽr-N, 3,37 t, ~CH 2,~O, ZH),3,40 t, -CHg-Br, ZH),3,40 až 4,00 m, CH~ 0-, 1 H).8,56 g 0,05 mólu 1,2,2,6,6-pentamety 1 ~ 4-hydroxypiperidínu, 0,68 g 0,002 môlu) tetrabutylfosfónium bromidu, 12,2...

4-(2,3-epoxypropoxy)2-2,6,6-tetrametylpiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254698

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lustoň Jozef, Smiešková Edita, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, spôsob, 4-(2,3-epoxypropoxy)2-2,6,6-tetrametylpiperidín

Text:

...tetrabutylamónium bromid,tetrabutylaimónium hydrogénsiran alebo tetrabutylfosfónium bromid, ktorý sna použije v množstve 1 až 10 mól 0/0 na množstvo zlúčeniny II v rozmedzí teplôt 10 až 100 (3.7,85 g 0,05 mólu 2,2 6,6-tetr.a 1 neiyl-á-hytlroxypiperidinu, 1,61 g 0,005 molu tetrabw tylamónium bromidu, 23 g 0,25 mólu epichlórhydrínu, 20 ml benzénu a 20 ml 50 0/ ného vodného roztoku hydroxidu sodného sa intenzívne mieša pri laboratórnej teplbote...

4-(2,3-epoxypropoxy)-1,2,2,6,6-pentametylpiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254695

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lustoň Jozef, Smiešková Edita, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, 4-(2,3-epoxypropoxy)-1,2,2,6,6-pentametylpiperidín, spôsob

Text:

...3,220,01 molu tetrabutylamónium luromidu, 23 ml 0,25 móle epichlórhydrinu, 25 ml benzénu a 25 ml 50 percentného~ vodného roztoku łiydroxidu sodvného sa ĺIlĺERZĺVDG mieša pri laboratórnej teplote 24 hodín. Potom sa odcleli organické vrstva, prepiera sa vodou a svoáĺanlçou a vysuší sa bezvodým sírenom sodným. Oddesti~ luje sa raozpúšťuadlo a prebytočný epichlór~ hydrin na vákuovej otdparke a získa sa na« žltlä kvapalina, ktorá sa destiluje za...

Dialkylestery kyseliny 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248950

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Borsig Eberhard, Lustoň Jozef, Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, přípravy, spôsob, kyseliny, dialkylestery

Text:

...medziproduktov pre syntézu polymérneho svetelného stabilizátora polyalkylpiperidínového typu.K pripravenej sodnej soli 4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III v množstve 1,722 q/0,01 mol/ v 70 ml suchého toluénu sa pridá 0,02 g K 1 a pri teplote 80 až 90 °C V atmosfére dusíka sa prikvapká 1,8 g /0,005 mol/ dietylesteru kyseliny 2,5-dibrômhexándiovej v 30 ml suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5...

Spôsob prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235599

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hoľko Michal, Sabadoš Július, Durmis Július, Chocholáček Ľudovít, Čollák Mikuláš, Karvaš Milan, Jexová Ema, Moravec Peter, Magura Miroslav

MPK: C07D 211/46

Značky: krystalického, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu z reakčnej zmesi, ktorá sa získa kontinuálnou alebo diskontinuálnou hydrogenáciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu v izopropylalkohole, reakčná zmes sa pred kryštalizáciou zahusťuje oddestilovaním rozpúšťadla.

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235487

Dátum: 15.11.1986

Autori: Volf Jiří, Pašek Josef, Durmis Július, Karvaš Milan, Jexová Ema

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se použije sekundární alifatický a cykloalifatický alkohol s až 7 atomy uhlíku jako rozpouštědlo při katalytické hydrogenaci 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu na 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol. Hydrogenace vedená s těmito rozpouštědly za zvýšené teploty a tlaku v autoklávech probíhá s vysokou selektivitou. Z tohoto důvodu lze z hydrogenátu získat 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol ve vysoké čistotě až 99,9 % pouhým oddestilováním...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu kontinuální hydrogenací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235486

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pašek Josef, Durmis Július, Karvaš Milan, Jexová Ema, Volf Jiří

MPK: C07D 211/46

Značky: kontinuální, způsob, přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, hydrogenaci, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se 5 až 60% roztok 2,2, 6, 6-tetrametyl-4-piperidonu v sekundárním alifatickém nebo cykloalifatickém alkoholu, s výhodou v 2-propanolu nebo 2-butanolu, dávkuje do reaktoru v množství 0,02 až 3m3/m3 katalyzátoru za hodinu v rozmezí teplot katalytické vrstvy 20 až 180°C při parciálním tlaku vodíku v reaktoru 0,5 až 25 MPa.

Způsob kontinuální přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236437

Dátum: 01.06.1986

Autori: Karvaš Milan, Pašek Josef, Jexová Ema, Durmis Július, Volf Jiří

MPK: C07D 211/46

Značky: kontinuální, přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy se provádí hydrogenací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu za zvýšeného tlaku, zvýšené teploty a v přítomnosti vhodného rozpouštědla. Jako katalyzátor se při hydrogenaci použije směs redukovaného kysličníku nikelnatého a kysličníku hlinitého, obsahující 10 až 80 % hmot. niklu.

Spôsob prípravy zmesi esterov tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229055

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čaučík Pavol, Mašek Ján, Považancová Marta, Hrachovcová Mária, Durmis Július, Balogh Alojz, Karvaš Milan

MPK: C07D 211/46

Značky: esterov, tetrametyl-4-piperidinolu, přípravy, zmesí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zmesi esterov tetrametyl-4-piperidinolu obecného vzorca I kde R je vodík alebo normálny alebo nerozvetvený alkyl s 1 až 18 atómami uhlíka, alyl alebo benzyl a R1 je acylový zbytok odvodený od normálnej alebo rozvetvenej alebo nenasýtenej karbónovej kyseliny so 14 až 18 atómami uhlíka a charakterizovaných nasledovným zložením: 37 až 70 % zlúčeniny obecného vzorca I, keď R1 je stearoyl 29 až 52 % zlúčeniny obecného vzorca I, keď...