C07D 209/30

Tionačný spôsob a tionačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15989

Dátum: 03.02.2012

Autori: Hasimbegovic Vedran, Pettersson Birgitta, Bergman Jan, Svensson Per

MPK: C01B 25/14, C07C 325/02, C07B 45/00...

Značky: tionačný, činidlo, spôsob, tionačné

Text:

...degradácii. Napríklad pridavok vody k horúcemu roztoku/suspenzii P 2 S 5 ~ 2 C 5 H 5 N v acetonitrile bude mať rýchlo za následok číry roztok soli pyridinu a kyseliny tíofosforečnej, viz. pyridinium dihydrogénmonotiofosfát, vzorca0020 Táto soľ je okamžite rozpustná vo vode a jej soľ je ľahko rozpustná vo vode a jej okamžitá tvorba a vysoká rozpustnost môžu byť výhodne využité pri spracovaní tionovaného reakčného produktu podľa...

Nové P2X7R antagonisty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11799

Dátum: 11.03.2010

Autor: Bös Michael

MPK: A61P 25/00, A61K 31/404, A61K 31/437...

Značky: použitie, p2x7r, antagonisty, nové

Text:

...a neuropatickej hypersenzitivity na mechanické a tepelné podnety, čo ukazuje na spojenie medzi P 2 X 7 R a zápalovou a neuropatickou bolesťou (Chessell et al. (2005) Pain 1142386-396). Antagonisty P 2 X 7 R významne zlepšili funkčné zotavenie a pokles bunkovej smrti pri poškodení miechy v zveiracích modeloch (Wang et al. (2004) Nature Med l 0 B 21-B 27).03/080579, W 0 04/074224, W 0 05/014529, W 0 06/025783, W 0 06/059945), piperidínové...

Chemické zlúčeniny s protizápalovou aktivitou obsahujúce indolovú skupinu, spôsob ich prípravy, použitie a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284408

Dátum: 24.02.2005

Autori: Kettle Jason Grant, Barker Andrew John, Faull Alan Wellington

MPK: A61P 29/00, A61K 31/40, C07D 209/30...

Značky: spôsob, obsahujúce, obsahujú, chemické, indolovú, farmaceutické, použitie, skupinu, aktivitou, přípravy, kompozície, protizápalovou, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zlúčeniny vzorca (I), kde Z, X, T, A, R1, R2, p a q sú definovarné v opise, a jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo in vivo hydrolyzovateľného esteru, na prípravu liečiva na liečenie ochorení alebo stavov sprostredkovaných proteínom-1 chemoatrahujúcim monocyty (MCP-1). Opisujú sa tiež niektoré zlúčeniny vzorca (I) a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

2-(1H-Indolylsulfanyl)-benzylamínové deriváty ako SSRI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9473

Dátum: 21.12.2004

Autori: Norgaard Morten Bang, Kehler Jan, Sejberg Jimmy, Juhl Karsten

MPK: C07D 209/30, A61K 31/404, A61P 29/00...

Značky: deriváty, 2-(1h-indolylsulfanyl)-benzylamínové

Text:

...(DAT, NET) s meraniami vitro añnít na dopamínové, serotonlnové a norepinefrínové transportéry.0016 WO 0066537 tiež opisuje niektoré deriváty difenylsulfidov, ktoré sú nárokované, že majú vyššiu selektivitu pre SERT ako pre NET a DAT.0017 US 4,018,830 a US 4,055,665 opisuje fenyltioaralkylamíny a Z-fenyltiobenzylaminy reprezentované šlruktúrne ako An-S-Arg, kde An je fenyIaky/amínový substítuent a Ar je substituovaný alebo...

Zlúčenina medziproduktu etylester kyseliny 4-(acetylamino)-3-[(4-chlórfenyl)tio]-2-metyl-1H-indol-1-octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11679

Dátum: 25.05.2004

Autori: Mohammed Rukhsana, Bonnert Roger

MPK: C07D 209/30

Značky: medziproduktu, 4-(acetylamino)-3-[(4-chlórfenyl)tio]-2-metyl-1h-indol-1-octovej, etylester, kyseliny, zlúčenina

Text:

...kvapalinovou chromatograñou (HPLC),hmotnostnou spektrometriou (MS), infračervenou (IR) a NMR analýzou(x) hmotnostné spektrá (MS) zvyčajne sa zaznamenávajú len ióny, ktoré označujú základnú hmotu, údaje H NMR, ked sú uvedené, sa udávajú pre hlavné diagnostikované protóny vo forme hodnôt delta, uvedených V dieloch na milión (ppm) vzhľadom na tetrametylsilán (TMS) ako vnútomý štandard(xi) používajú sa nasledujúce skratky-2-met...

Použitie derivátov kyseliny 3-fenyltio-1H-indol-1-octovej ako modulátorov aktivity receptora CRTh2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9283

Dátum: 25.05.2004

Autori: Bonnert Roger, Mohammed Rukhsana

MPK: A61P 11/06, A61K 31/405, C07D 209/30...

Značky: 3-fenyltio-1h-indol-1-octovej, aktivity, kyseliny, crth2, použitie, modulátorov, derivátov, receptora

Text:

...fosfzit, acetát, ľumarát, maleát, tartarát, citrát, oxalát, metánsulfonát alebo pvtoluénsulfonát. Medzi výhodnésoli patria sodné a amónne soli.001 l Odborník v ródbore pochopí. že pri spôsoboch podľa predkladanćho vynálezu môžu niektoré funkčné skupiny vo východiskových reaktaittoch alebo medziprodttktoch vyžadoval chránenie chrániacimi skupinami. Príprava zlúčeniny vzorca (l) teda môže zahŕňať odstránenie jednejalebo viacerých...

2-Tioindoly, 2-indolíntióny a polysulfidy, ich selénové analógy a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283413

Dátum: 16.06.2003

Autori: Rewcastle Gordon William, Dobrusin Ellen Myra, Thompson Andrew Mark, Tercel Moana, Palmer Brian Desmond, Showalter Howard Daniel Hollis, Denny William Alexander

MPK: C07D 209/30, A61K 31/44, A61K 31/40...

Značky: báze, analogy, polysulfidy, 2-tioindoly, 2-indolíntióny, farmaceutické, prostriedky, selenové

Zhrnutie / Anotácia:

2-Tioindoly, 2-indolíntióny a polysulfidy, ich selénové analógy vzorca (A), kde jedna alebo dve skupiny -CH= benzénového kruhu vo vzorci (A) môžu byť nahradené -N= R1 je C-viazaný substituent zvolený zo súboru zahŕňajúceho H, halogén, R, OH, OCOR, OR, CF3, NO2, NH2, NHR, COOH, CONHR, (CH2)nOH, (CH2)nOR, (CH2)nNH2, (CH2)nNHR alebo (CH2)nNRR R2 je alkyl s 2 až 4 C alebo (CH2)nCOOH, (CH2)nCOOR, (CH2)nCOR, (CH2)nSO2R, (CH2)nSO2NRR, (CH2)nSO2NHR,...

Indolové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 117

Dátum: 20.09.2002

Autori: Broka Chris Allen, Campbell Jeffrey Allen

MPK: C07D 209/10, A61K 31/404, A61P 29/00...

Značky: indolové, deriváty

Text:

...sú užitočné akoEurópska patentová prihláška EP 396 124 (Searle) sa týka určitých nových indol-2-karboxylátových zlúčenín, ktoré sapoužívajú pri liečení porúch CNS.PCT patentové prihlášky zverejnené ako W 0 98/08818 a WO 99/43672 (Genetics Inst. Inc.) sa týkajú určitých derivátov benzimidazolyl, indolyl- a chinolylbenzoovej kyseliny, ktorésa používajú pri liečení zápalových porúch.Nemecká prihláška DE 4 338 770 (Lehr) sa týka určitých...

2-Fenylindolové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281737

Dátum: 21.05.2001

Autori: Miller Chris Paul, Santilli Arthur Attilio, Tran Bach Dinh, Collini Michael David

MPK: A61K 31/40, C07D 209/02, C07D 209/10...

Značky: prostriedok, zlúčeniny, použitie, obsahom, farmaceutický, 2-fenylindolové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny na báze 2-fenyl-1-[4-(2-aminoetoxy)benzyl]indolu všeobecného vzorca (I) alebo (II), ktoré sa uplatňujú ako estrogénne činidlá. Ďalej sú opísané farmaceutické prostriedky a spôsoby použitia uvedených zlúčenín na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu kostnej hmoty, chorobných stavov spôsobených deficienciou estrogénov, kardiovaskulárnych chorôb a chorôb, ktoré majú za následok proliferáciu alebo abnormálny vývoj, reakcie alebo...

Způsob výroby nových derivátů indolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231158

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zelesko Michael, Mccomsey David

MPK: C07D 209/30, C07D 231/02, A61K 31/40...

Značky: indolu, způsob, nových, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových substituovaných indolů následujícího obecného vzorce I ve kterém každý ze symbolů X a X1 znamená vodík, C1-C8-alkyl, C1-C8-alkoxyl nebo halogen, R1 znamená vodík, C1-C8-alkyl, C1-C8-alkoxy-C1-C8-alkyl, C2-C8-alkenyl, C2-C8 alkinyl, C3-C6-cykloalkyl-C1-C8-alkyl nebo fenyl-C1-C8-alkyl, R2 značí vodík, C1-C8-alkyl nebo fenyl, n je číslo 1, 2 nebo 3, R3 značí vodík nebo C1-C8-alkyl, R4 znamená vodík,...