C07D 207/36

Deriváty 1,2,3,4-tetrahydropyrolo(1,2-a)pyrazín-6-karboxamidov a 2,3,4,5-tetrahydropyrolo(1,2-a)diazepín-7-karboxamidov, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10308

Dátum: 24.07.2008

Autori: Evers Michel, Malleron Jean-luc, Baudoin Bernard, Mathieu Magali, Genevois-borella Arielle, Karlsson Andreas

MPK: A61K 31/4985, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: deriváty, 2,3,4,5-tetrahydropyrolo(1,2-a)diazepín-7-karboxamidov, terapii, 1,2,3,4-tetrahydropyrolo(1,2-a)pyrazín-6-karboxamidov, použitie, príprava

Text:

...nesie, nasýtcný kruh obsahujúci 3 až 6 atómov uhlíka a obsahuiťtci prípadne O až l heteroalröm vybraný zo skupiny, ktorú tvoria O. N alebo S.R 6 znamená skupinu vybranú zo skupiny, ktorú tvoria atóm vodíka, atóm halogćnu, skupinu (Cl-Cgalkyl, (C-C 7)cyklo 1 Ikyl, (C 3-C 7)cykloalkyl(Cg-Cťgalkyl. nitro,amino, skupinu NR 7 R 8. COOR, skupinu aryl, skupina NR 7(SO 3)R 8 alebo C(O)NR 7 R 8, R, R 7 a R 8 znamenajú nezávisle od seba alebo niekoľko...

N-hydroxylsulfónamidové deriváty ako nové fyziologicky užitočné nitroxylové donory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16122

Dátum: 16.03.2007

Autori: Toscano John, Kalish Vincent Jacob, Courtney Stephen Martin, Frost Lisa Marie, Brookfield Frederick Arthur, Cohen Andrew

MPK: A61K 31/18, A61P 9/04, C07D 207/36...

Značky: donory, nitroxylové, deriváty, nové, užitočné, fyziologicky, n-hydroxylsulfónamidové

Text:

...prekvapujúci výsledok, vzhľadom na to, že nitroxyl bol predtým označený ako zvyšujúci ischemické/reperfúzne poškodenie (pozri, Ma a ďalší, Opposite Effects of Nitric Oxide and Nitroxyl on Postischemic Myocardial Injury, Proc. Natl Acad. Sci., 96(25) 14617-14622 (1999), kde sa uvádza, že podávanie Angeliho soli (nitroxylový donor za fyziologických podmienok) králikom vanestéze počas ischémie a 5 minút pred reperfúziou zvýšili myokardiálne...

N-(arylamino)sulfónamidové deriváty MEK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16841

Dátum: 21.07.2006

Autori: Barawkar Dinesh, Maderna Andreas, Abdellaoui Hassan El, Chamakura Varaprasad, Vernier Jean-michel, Hong Zhi

MPK: A61K 31/195, A61K 31/44, C07C 311/08...

Značky: deriváty, n-(arylamino)sulfónamidové

Text:

...alebo expresiu MEK. Pozri napr. U.S.Boli uvedené niektore príklady l-substituovaných-2(p-substituovaných-fenylamino)arylových inhibítorov MEK. U.S. patent č. 6,440,966 a 6,750,217 a zodpovedajúca publikácia W 0 00/42003 opisujú estery karboxylovej a hydroxámovej kyseliny a N-substituované amidové deriváty esterov a N-substituovaných benzamidov sulfónamidom-substituovanej 2(4-jódfenylamino)benzoovej kyseliny pôsobiace ako inhibítory MEK....

Spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279455

Dátum: 04.11.1998

Autori: Barton Jerry Michael, Doehner Robert Francis

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/36...

Značky: spôsob, zlúčenín, výroby, 1-(alkoxymetyl)pyrolových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde všeobecné substituenty X, Y, Z, W a R11 majú význam uvedený v hlavnom nároku, pri ktorom sa 1-H-pyrolová zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné substituenty majú uvedený význam, nechá reagovať s di(alkoxy)metánom, dimetylform-amidom a oxychloridom fosforečným v prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Na vzniknutú reakčnú zmes sa potom...

1-Arylpyroly, pesticídny prostriedok tieto zlúčeniny obsahujúci a spôsob hubenia škodcov rastlín s použitím týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278954

Dátum: 13.05.1992

Autori: Outcalt Russel James, Kwiatkowski Patricia, Lopes Anibal, Vors Jean-pierre, Hall Lee, Cain Paul, Timmons Philip Reid, Sinodis David Neal

MPK: C07C 255/33, A01N 43/36, C07D 207/34...

Značky: rastlín, tieto, hubenia, škodcov, 1-arylpyroly, prostriedok, obsahujúci, zlúčenín, použitím, pesticídny, týchto, spôsob, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 1-arylpyroly všeobecného vzorca (II), v ktorom hlavne X znamená skupinu všeobecného vzorca R5S(O)n, kde n znamená 0, 1 alebo 2 a R5 znamená CF3, CCl3, CF2Cl, CFCl2, CF2Br, CHF2, CHCl2 alebo CHClF, R1 znamená atóm brómu, SCH3, prípadne substituovanú metylovú skupinu alebo alkoxyalkilidéniminoskupinu, R3 znamená atóm vodíka, Y znamená atóm chlóru, X1, X2, X3 a X4 znamenajú atóm chlóru alebo atóm vodíka, sú užitočné ako pesticídy,...

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280893

Dátum: 19.02.1992

Autori: Addor Roger Williams, Kuhn David George, Furch Joseph Augustus, Kremer Kenneth Alfred Martin

MPK: C07D 207/36, A01N 43/36, C07D 207/34...

Značky: 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby insekticídne, akaricídne a nematocídne účinných zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde W predstavuje alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, trifluórmetyl alebo atóm vodíka Y predstavuje kyano, nitro alebo CO2R, kde R predstavuje alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka L predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu M predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru, brómu alebo jódu, trifluórmetyl- nitro- alebo OR1, kde R1 predstavuje alkyl s 1 až 3...

Způsob výroby kyseliny tetramové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269994

Dátum: 14.05.1990

Autor: Meul Thomas

MPK: C07D 207/36

Značky: výroby, tetramové, způsob, kyseliny

Text:

...s 90 ° 0. Přednostnöjse prsoujs ss sníšenőho .tlaku, zvláätč mezi 100 rs e. 5 kPa, abyse z rovnováäneho stavu odstrsšovely odätäpoveně nižší olkoholy. Po reskční době přibliž-Ä nä 20 až 30 hodin se můše hbenzylow-B-pyrrolin-z-on nprsoovet obvyklým způsobem, například szeotropickým oddsstilovdním přebytoěnćho benaylalkobolu a popřípedö následující kry» stalizsoí.získaný produkt se může jednoduchým způsobem převést kstelytickou...

Způsob přípravy 1,4-diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236794

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rochat Alain Claude, Cassar Luigi, Iqbal Abul

MPK: C08K 5/34, C07D 207/36, C07D 487/04...

Značky: způsob, přípravy, 1,4-diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,4-diketopyrrolo(3,4-c)pyrrolu obecného vzorce I kde znamená R1 a R2 na sobě nezávisle isocyklickou nebo heterocyklickou skupinu, R1 a R2 na sobě nezávisle popřípadě substituovanou fenylovou, naftylovou, difenylylovou, pyridylovou, furanylovou nebo thiofenylovou skupinu, který je vyznačený tím, že se nechává reagovat 1 mol symetrického nebo asymetrického dialkylesteru kyseliny jantarové, kiarylesteru kyseliny jantarové nebo...