C07D 207/325

Spôsob prípravy amorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu a jej stabilizácia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287831

Dátum: 31.10.2011

Autori: Šimon Peter, Jorík Vladimír, Veverka Miroslav

MPK: C07D 207/00, C07D 207/325

Značky: spôsob, amorfnej, přípravy, formy, stabilizácia, hemivápenatej, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu (I) z polymorfnej modifikácie hemivápenatej soli atorvastatínu roztavením pri teplote 438 K až 483 K, pod atmosférou inertného plynu s následným ochladením taveniny rýchlosťou 10 až 100 K/min. a jej stabilizácia oxidom horečnatým.

Nové ligandy, ktoré modulujú receptory RAR a ich použitie v humánnej medicíne a kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11409

Dátum: 21.12.2005

Autori: Soulet Catherine, Talano Sandrine, Dumais Laurence, Daver Sébastien, Biadatti Thibaud

MPK: C07C 229/52, C07C 233/54, C07D 207/27...

Značky: modulujú, medicině, receptory, použitie, humánnej, kozmetike, ligandy, nové

Text:

...piperidínónového typuY predstavuje dva atómy vodíka alebo heteroatóm, napríklad kyslík alebo síruX predstavuje atóm kyslíka prípadne substituovaný alkylovým alebo alkylamínovým reťazcom alebo jednoduchú väzbu C-CA predstavuje atóm vodíka alebo nasledujúci vzorecQ je atóm kyslíka alebo väzba -NH R 6 predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 atómov uhlíka,cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 3 až 6 atómov uhlíka alebo skupinu...

Nové pyroly s hypolipidemickou hypocholesteremickou účinnosťou, spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10215

Dátum: 25.07.2002

Autori: Lohray Braj Bhushan, Lohray Vidya Bhushan, Barot Vijay Kumar, Basu Sujay, Raval Saurin Khimshankar, Raval Preeti Saurin

MPK: A61P 3/06, A61K 31/40, A61K 31/4025...

Značky: hypolipidemickou, přípravy, použitie, medicině, farmaceutické, nové, prostriedky, obsahujú, účinnosťou, spôsob, pyroly, hypocholesteremickou

Text:

...reduktázy, fíbrát,statíny, glitazóny, sylfonylmočoviny, inzulín, inhibítory aglykozidázy, kyselina nikotínová, cholestyramín, cholestipol0006 Hyperlipidémia sa pozorovala ako hlavný rizikový faktor V spôsobovaní kardiovaskulárnych ochorení V dôsledku aterosklerózy. Ateroskleróza a iné takéto periférne vaskulárne ochorenia ovplyvňujú kvalitu života veľkého počtu obyvateľov vo svete. Cieľom terapie je zníženie zvýšenej hladiny LDL cholesterolu...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238382

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bernhart Claude, Gautier Patrick, Gagnol Jean Pierre

MPK: C07D 207/325

Značky: způsob, výroby, derivátů, pyrrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená fenylový zbytek nebo 2-pyridylový zbytek, R2 znamená atom H, C(1-6)alkyl, v přímém nebo rozvětveném řetězci, jakož i jejich farmaceuticky vhodných solí s minerálními nebo organickými kyselinami spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce II, ve kterém R1 má výše uvedený význam a A znamená nitrilovou nebo esterovou skupinu, nechá reagovat se sloučeninou ze skupin,...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238381

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bernhart Claude, Gautier Patrick, Gagnol Jean Pierre

MPK: C07D 207/325

Značky: derivátů, pyrrolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, ve kterém C(1-6) alkyl R1 znamená v přímém nebo rozvětveném řetězci, jakož i jejich solí s farmaceuticky vhodnými kyselinami, spočívající v tom, že se ?-isokyanoester obecného vzorce II, ve kterém R1 má výše uvedený význam, alkyluje reakcí se sloučeninou obecného vzorce III, ve kterém hal znamená atom halogenu, načež se na získaný produkt působí kyselinou k přeměně isokyanátové skupiny v...

Způsob výroby derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238371

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bernhart Claude, Gagnol Jean Pierre, Gautier Patrick

MPK: C07D 207/325

Značky: způsob, výroby, pyrrolu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolu obecného vzorce I, kde obecné symboly mají význam uvedený v hlavním bodě předmětu vynálezu. Tyto sloučeniny se vyznačují ochranným účinkem na myokard, antiarytmickým účinkem a účinkem proti srážení krevních destiček.