C07C 87/52

Způsob přípravy 4-jodanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260448

Dátum: 15.12.1998

Autori: Adámek Milan, Eliášek Lubomír, Kořínek Josef

MPK: C07C 87/52

Značky: přípravy, způsob, 4-jodanilinu

Text:

...3,4-dimetylhexan 1,88 1,89 S-metylheptan 18,25 18,37 n-oktan 12,40 12,48 dimetylcyklohexan 8,32 3,53 etylbenzen 0,099 0,11 isononan 14,28 12,80 p-xylen 0,099 0,11 o-xylen 0,099 0,11 n-nonan 1,98 1,78 isodekan 1,88 1,52 n-propylbenzen 0,099 0,095 mp-etyltoluen 0,099 0,095 1.2,4-TMB 0,099 0,095 n-dekan 0,099 0,080 iso-Ch 0,198 0,146 střední molekulová hmotnost 114,957 celkovéDále bylo zjištěno, že přídavek některých sloučenin, které...

Způsob výroby 2-ethylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268748

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hájíček Josef, Stanková Magdalena, Hezký Petr

MPK: C07C 87/52

Značky: 2-ethylanilinu, výroby, způsob

Text:

...jehož podstata spočívú v ton, že ee 2-ethylnitrobennen redukuje hydrazinen v přítomnosti maximálně 10 Raneyove niklu jako ketalysátoru, v prostředí ethnnolu v rozmezí teplot 40 °C až teplota veru reskční směsi.Průběh redukce se sleduje pomocí TLC, a po ukončení redukce se směe zpracuje jednoduše tak, že se katalysátor odfiltruje a rozpouštědlo se odpeři ve vakuu, nebo oddestiluje za nornálního tlaku. Jil takto získaný surový 2-ethylanilin má...

Způsob odvodu tepla vzniklého v adiabatickém reaktoru při výrobě anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263430

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír, Rozinek Radovan

MPK: C07C 87/52

Značky: reaktoru, způsob, výrobe, tepla, odvodu, adiabatickém, vzniklého, anilinu

Text:

...za tlaku 0,7 až 2,5 Mľe za vzniku vodní páry a teprve poté se další část tepla předá vodíku vstupujícímu do reakce a nitrobenzenu vstupudícímu do reakce arnásledně se zbylá část tepla odvede chladící vodou. Výhodou způsobu odvodu tepla podle vynálezu je kromědokonalého využití reakčního tepla vznikľěho v adiabstickém reaktoru zabezpečení revnoměrného přívodu tepla nastřikovaným nitrobenzenem a vodíkem do sytíoí kolony a tedy i zlepšení...

Způsob výroby 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255228

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zíma Jiří, Vojtíšek Vratislav, Bartoš Arnošt, Terč Jiří, Pokorný Miroslav

MPK: C07C 87/52

Značky: výroby, 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu, způsob

Text:

...je stéricky stíněna sousední metylskupinou. Snížení elektronové hustotyv jádře protonizací je zde však kompenzováno kladným indukčním efektem obou metylovýchskupin včetně případné hyperkonjugace vodíkových vazeb metylových substituentů. Tato interakce všech vlivů zpúsobuje, že nedochází k významné změně v rozložení nitroizomerů mezi protonovaným volným eminem a v acetylované formě.Tento princip byl využít při vypracování technologie. Podle...

Způsob přípravy 2-kyan-4-nitroanílinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246956

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paleta Oldoich, Koudar Ivan

MPK: C07C 87/52, C07C 87/60

Značky: 2-kyan-4-nitroanílinu, způsob, přípravy

Text:

...doby přiepívá k ekonomíi- výroby a vede zároven k leplím produktmi.Způsob připravy 2-kyan-4-nitroani 1 inu tlakovou aminací Z-chlor-B-nitrobenzonitrilu apočívá podle vynálezu v tom, že ae na 2-chlor-S-nitrobenzonitril působí vodným roztokem amoniaku o koncentraci 25 53 až 45 76 při teplotě 98 až H 0 °C a vzniklý 2-kyan-4-nitroani 1 in, ktorý ee po ochlazení na 25 až 35 °C vyloučí, aa z reakćní aměei oddělí V dalším uvedené díly značí díly...

Způsob přípravy N-allylovaných derivátů aromatických aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237067

Dátum: 01.10.1987

Autori: Růžička Karel, Vyskočil František, Přikryl Josef

MPK: C07C 87/66, C07C 87/52

Značky: derivátů, aminu, přípravy, způsob, n-allylovaných, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

N-allylované aromatické aminy podle tohoto vynálezu mají obecný vzorec I, kde R = naftyl nebo fenyl, případně substituovaný v poloze 2 chlorem, alkyl nebo alkoxyskupinou, kde alkyl obsahuje Cl- 2 a v poloze 5 chlorem, acetyl aminoskupinou, nebo propionylaminoskupinou a X je H, alkyl Cl-4' allyl ?-kyanetyl, ?-hydroxyetyl, nebo ? -acetoxyetyl, a podstata jejich přípravy spočívá v tom, že se na výchozí aminy obecného vzorce II kde R a X mají výše...

Spôsob prípravy 4-izopropylanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235288

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján, Truchlik Štefan, Cvengošová Zuzana, Novotný Jaroslav

MPK: C07C 87/52

Značky: přípravy, 4-izopropylanilínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organických syntéz. Rieši spôsob prípravy 4-izopropylanilínu. Postupuje sa tak, že N-izopropylanilín sa izomerizuje za prítomnosti 1 až 20 % mólových katalyzátora na báze chloridu ciničitého vzhľadom na 4-izopropylanilín, pri teplotách 100 až 300 °C s výhodou 150 až 250 °C. 4-izopropylanilín je možné použiť ako medziprodukt pre výrobu agrochemikálií.

Způsob výroby 2,2-dichlor-6,6-diethylmethylen-bis-anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251789

Dátum: 13.08.1987

Autori: Althaus Hans, Voelker Theodor

MPK: C07C 87/52, C07C 87/60

Značky: výroby, způsob, 2,2-dichlor-6,6-diethylmethylen-bis-anilinu

Text:

...a také dibutylcíndilaurát /DBTC/ nebo jejich směsi a dále přísady,jako jsou například změkčovadla, nadouvadla, prostředky proti hoření.Prodlužovače řetězce nebo vytvrzovací prostředky se přidávají účelně v množství 0,4 až 0,6 molů, s výhodou V množství 0,5 molu na mol NCO-skupín, to znamená V ekvivalentních mnołstvich, do reakčniho systému s předpolymery popřípadě částečně spolu s polyoly.Reakce se může provádět běžným způsobem pro...

Způsob přípravy N-etyl-N/ß-kyanetyl/-anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233064

Dátum: 01.01.1987

Autori: Růžička Karel, Suk Jiří, Maxa Milan, Lorenc Josef, Přikryl Josef

MPK: C07C 87/52, C07C 87/62

Značky: přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-etyl-N/?-kyanetyl/-anilinu reakcí akrylonitrilu a N-etylanilinu v kapalné fázi, tak, že se reakce provádí v prostředí kyseliny octové v hmotnostním poměru k N-etylanilinu 0,05 : 1 až 1 : 1 za přítomnosti katalytického množství kyseliny fluoroborité, popřípadě Lewisových kyselin na bázi halogenidů hliníku, zinku nebo boru, za normálního tlaku, při teplotě varu reakční směsi nepřesahující 125 °C, popřípadě v přebytku...

Způsob výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231717

Dátum: 15.07.1986

Autori: Marek Jaroslav, Pavlas Pavel, Bancíř Karel, Hejda Zdeněk, Lubojacký Jaromír, Pexidr Václav

MPK: C07C 87/52

Značky: nitrobenzenu, fázi, anilinu, plynné, výroby, způsob, katalytickou, provádění, hydrogenaci, zařízení, vodíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje snížit spotřebu katalyzátoru při výrobě anilinu z nitrobenzenu v plynné fázi. Podstatou vynálezu je střídání směru toku reakční směsi v průběhu hydrogenačního cyklu při katalytické hydrogenaci nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi. Reaktorový uzel je tvořen kombinací reaktoru izotermního a adiabatického. Součástí předmětu vynálezu je také zařízení k provádění způsobu.

Způsob výroby N-ethylanilinu a N,N´-diethylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229121

Dátum: 01.02.1986

Autori: Soukup Miroslav, Lubojacký Jaromír, Pištěk Václav, Dlouhý Jiří, Pašek Josef

MPK: C07C 87/52

Značky: výroby, n-ethylanilinu, způsob, n,n´-diethylanilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkylace anilinu ethanolem v kapalné fázi na měděných katalyzátorech při teplotě 160 až 250°C a tlaku 3 až 20 MPa v atmosféře vodíku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se z reakční směsi oddestiluje na koloně nezreagovaný ethanol, z kterého se před recykláží do ethylace odrektifikuje přední podíl obsahující především ethylacetát, směs anilinu a ethylanilinů se oddělí od vodné fáze, z vodní fáze se vydestilují rozpuštěné...