C07C 87/36

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/36, B01J 37/18, B01J 23/74...

Značky: katalyzátoru, způsob, kobaltového, hydrogenačního, redukce

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel, Grapl Jiří

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: kobaltového, katalyzátoru, způsob, anilinu, hydrogenaci, aktivace, selektivní

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dvořák Bohumír, Rosenthal Jakub, Círová Alena, Pašek Josef, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/36, C07C 85/24

Značky: anilinu, zvýšení, hydrogenace, procesu, katalytické, cyklohexylamin, selektivity, způsob

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bloch Petr, Troják František, Klimeš Milan, Zubek Vlastimil, Addejsek Lubomír

MPK: B01J 23/74, B01J 23/94, C07C 87/36...

Značky: reaktivace, stabilizovaného, způsob, kobaltového, cyklohexylamin, selektivní, katalyzátoru, hydrogenaci, anilinu

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Způsob oddělování cyklohexylidencyklohexylaminu od dicyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241297

Dátum: 01.09.1987

Autori: Stejskal Jioí, Alexa Jioí, Pitter Jaroslav, Vrba Karel

MPK: C07C 85/26, C07C 87/36

Značky: dicyklohexylaminu, oddělování, cyklohexylidencyklohexylaminu, způsob

Text:

...Po určité době působení se vodnáľs rozpuětěnými hydrolyticląýni produkty CGHA odčerpá. odorganické fáze. Nevýhodou tohoto postupu je nízká účinnost a velké množství odpadních vod. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny výnálezem. jehož- podstatou je kombinace destilace a hydrolýzý, kdy do vroucísěsi obsahující CCHA a DCHA Je kontinuelně příváděna voda,která hýdrolyzuje CGHA na GHA a oyklohexsnon a spolu s nimi odchází ve formě par, ktereoch...

Způsob čištění surového cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251628

Dátum: 16.07.1987

Autori: Špičák František, Rozinek Radovan

MPK: C07C 85/26, C07C 87/36

Značky: cyklohexylaminu, čištění, způsob, surového

Text:

...2 této vakuové kolony 3 se udržuje teplota m az n 5 c.nostillt z vakuově kolony 5 kondonzuje V chladiči Q a vodná a orgunicki vrstva se eeperují v děličce 1. Organickň vrstva so vrací jako roflux do vakuové kolony 1. Část organické vrstvy se odtehuje tek, aby so teplota ne hlavě vakuově kolony 4 udržo 3 251628vala na 54 až 56 °C za tlaku 45 až 50 kPa. Vodní vrstva z děličky 1 odchozí potrubím§ do odpedních vod. Veŕakový zbytek z vakuové...

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250279

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marek Jaroslav, Grapl Jiří, Pašek Josef, Rozinek Radek

MPK: C07C 87/36

Značky: způsob, cyklohexylaminu, výroby

Text:

...a do 10 0/0 dicyklohexylaminu. Po první vsädkové rektífikaci zbývá destilační zbytek, z něhož se rektifikací vyrábí dicyklohexyhamin. Anilinová frakce,získaná v první vsádkové rektitikaci se po nashromáždění zpracuje druho-u vsádkuovou rektitikací, při níž se první frakce vrací do první vsádkové rektifikace, druhou frakcí je koncentrát cyklohexanolu s obsahem nejméně 50 0/0, který je odpadem, třetí frakce je asi 900/0 anilin, který se vrací do...