C07C 87/30

Kyselé amoniové soli vícesytných karboxylových alifatických kyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268011

Dátum: 14.03.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 87/30

Značky: vícesytných, kyselin, kysele, přípravy, karboxylových, jejich, způsob, alifatických, amóniové

Text:

...i obráceně, tedy nejprve se rozpusti kyselina a potom aminoalkylbenzen. Vhodná je i varianta, kdy se připravi roztoky, jednak aminoalkylbenzenu, jednak kyseliny, s výhodou za zvýšených teplot, načež se oba roztoky smichají.V případech, kdy při přípravě dojde k rychlému vysráženi kyselých soli obecného vzorce I, lze reakčni směs zahřát, případně až k teplotě varu směsi, eventuálně za přidavku rozpouštědla, ą získaný roztok pomalým ochlazovánim...

N,N’-bis( alkyldimethyl) -3-oxa-1, 5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245099

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sass Szilárd, Molnár Géza, Schöller László

MPK: C07C 87/30

Značky: n,n'-bis, přípravy, 5-pentándiamóniumdibromidy, 3-oxa-1, spôsob, alkyldimethyl

Text:

...alebo N,N-bisdimetyl-S-oxa-LS-pentándiamínu s l-brömalkánmi v pnostredí metylkyanidu pri teplotách 20 °C až teplote varu rozpúštadla počas 12 až 48 hodín. Tenkovrstevná Chromatografia, rozdelovacia chromatografia, elementárna analýza a IČ spektrosköpia potvrdili, že vznikajú zlúčeniny vysokej čistoty. Výtažky reakcii sú vysoké.Príklady ilustrujú ale neobmedzujú metódu prípravy zlúčenín podla vynálezu. Okrem výtažkovi, teploty topenia, R,...

N,N’-bis( alkyldimetyl) -2-dodekanoyloxy-1, 3-propándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245094

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kosáry Judit, Mátyus Péter, Huszti Zsuzsa, Kasztreiner Endre

MPK: C07C 87/30

Značky: 2-dodekanoyloxy-1, alkyldimetyl, přípravy, 3-propándiamóniumdibromidy, n,n'-bis, spôsob

Text:

...ktorá pomerne ľahko podlieha hydrolyntickým reakciám, predovšetkým vtedy, alk sú tieto katalyzované enzýmami. Výsledné produkty primárneho rozkladu - kyselina dodekánová a príslušne substituovaný- izopropylalkohol výrazne menej zaťažujú živ-otné prostredie ako pôv-odná amoniová sol.Spôsob prípravy zlúčenín, ktoré sú predmetom vynálezu, je založený na SNZ reakcii l-brómalkánu s LS-bisjdimetylaminoj-Z-propyiesterom kyseliny dodekánovej v...

N, N´-bis(alkyldimetyl)-2-dodecyloxy-1,3-propándiamóniumdibromidy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252548

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lacko Ivan, Masárová Ľubomíra, Devínsky Ferdinand, Rafajdusová Monika

MPK: C07C 87/30

Značky: přípravy, n´-bis(alkyldimetyl)-2-dodecyloxy-1,3-propándiamóniumdibromidy, spôsob

Text:

...teplotách varu rozpúšťadla počas 12-16 hodín. Výhodou spôsobu podľa vynálezu oproti známým metôdam je, že vznikajú produkty vo vysokom výtzažku v niektorých prípadoch sú výťažky kvantitatívne, a velmi čisté. Vzhladom na zníženú reaktivitu reaktantov vyplývajúcu z ich štruktúry je pre dosiahnutie vysokých výťažkov esenciálne dodržať stanovenú reakčnú dobu.Príklady ilustrujú ale neobmedzujú všeobecnú metódu prípravy zlúčenín podľa vynálezu a...

Způsob výroby kationaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246133

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bláha Ivo, Kucharski Maciej, Mužík Josef, Zaoral Milan, Anderle Vladislav, Novotný Stanislav, Dostál Josef

MPK: C07C 87/30, C11D 1/62

Značky: tenzidů, kationaktivních, výroby, způsob

Text:

...nezreagovany aminoeeter. Pokud počet molů dinethylsulfátu na 1 mol aminoesteru II je vyšší, než 1,zůstává v reakční směsi nezreagovaný dimetłwleulfát, který se pak ve vodném prostředí hydrolyzuje na lqeelinu methyleírovou, čímž pH poldeene na hodnotu 2 s eurovína je tím nepouzitelná.Výhodou způeobu výroby dle vynálezu je, že při uvedených poměrech látek není třeba použít organických rozpouětědel pro doaazení snadné menipulovatenosti se...

N-/(2-alkanoylamido)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mlynarčík Dušan, Csiba Imrich, Jadroňová Mária, Karásková Jana, Lacko Ivan

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoylamido)-etyl/-dodecyldimetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a sp(sobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoylamidu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri r(znych teplotách a počas r(znej reakčnej doby. Takto pripravované organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

N,N”-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230340

Dátum: 15.10.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: C07C 87/20, C07C 85/00, C07C 87/10...

Značky: přípravy, n,n"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 12 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva na reakcii bis(2-dimetylamino-etyl)dodecylamínu s 1-brómalkánom v prostredí metylkyanidu, etanolu alebo metanolu pri teplote varu rozpúšťadla počas 2 hodín. Finálne zlúčeniny vykazujú účinok voči grampozitívnym, gramnegatívnym baktériám a...

N-/(2-alkanoyloxy)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233421

Dátum: 15.08.1986

Autori: Csiba Imrich, Lacko Ivan, Nagy Arpád

MPK: C07C 87/30

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoyloxy)etyl/-dodecyldiaetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I, kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoátu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri rôznych teplotách a počas rôznej reakčnej doby. Takto pripravené organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229093

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lacko Ivan, Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 85/00, C07C 87/20, C07C 87/10...

Značky: spôsob, n,n´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamoniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 a spôsobu ich prípravy, ktorý vychádza z reakcie bis(2-dimetylaminoetyl)metylamínu s 1-brómalkánmi v prostredí metylkyanidu, etanolu alebo metanolu pri teplote varu rozpúšťadla počas 2 hodín. Finálne zlúčeniny vykazujú účinok voči grampozitívnym, gramnegatívnym baktériám a kvasinkám a...

N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc.butylbenzyl)-1,5- pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229092

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 87/00, C07C 87/30, C07C 87/20...

Značky: spôsob, n,n´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc.butylbenzyl)-1,5, pentándiamóniumdibromidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc. butylbenzyl)-1,5-pentándiamoniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 alebo benzyl alebo p-terc.butylbenzyl a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii bis(2-dimetylaminoetyl)-p-terc. butylbenzylamínu s 1-brómalkánom alebo benzylbromidom alebo p-terc.butylbenzylbromidom v prostredí vriaceho metylkyanidu, etanolu alebo metanolu počas 4...

N,N’-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246441

Dátum: 13.03.1986

Autori: Weigl Evžen, Hejtmánek Milan, Rybnikáo Alois

MPK: C07C 87/30

Značky: n,n'-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy, přípravy, spôsob

Text:

...Hoci vzniká malé množstvo vedľajšich prvoduktov, V porovnanís inými metódami sa łspôsobom podľa vynálezu dajú velmi lahko a kva-ntltatlvvne odstrániť.»Príklady ilustrujú ale neobmedzujú metódu prípravy zlüčenín podľa vynálezu. Okrem výťažkolv, teploty topenia, RÍ hodnôt (silika gél Sllufol ® , sústava acetön - 1 M HCl11, detekcia Dragendorfovým činídlorn v Munierovej modifikácii), lC-spekiroskôpie,(merane v nujolovej suspenzii, vlnopočet v...

N-[2-(dodekanoylamíno)etyl]alkylmetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240390

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kueera Miloslav, Seiner František, Chuchma František

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, n-[2-(dodekanoylamíno)etyl]alkylmetylamóniumbromidy, přípravy

Text:

...uvedenej štruktúry, ktoré sú predmetom vynálezu, u ktorých je na amóniový dusík naviazaný alkylový reťazec dĺžky 2 až 14 atómov uhlíku spolu s dvomi metylovými skupinami nie sú, okrem dodecylderivátu, v literatúre opísané. Zistili sa u nich doteraz neznáme účinky na mikroorganizmy. U najúčinnejšich z nich je antimikróbna aktivita V porovnani s bežne používanými dezinficienciami z radu organicvýrazne vyššia.Spôsob prípravy zlúčenín podľa...

N-[2-(dodekanoylamíno)etyl]alkylmetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240389

Dátum: 13.06.1985

Autori: Soueek Viktor, Grmela Vladimír, Kuchao Antonín

MPK: C07C 87/30

Značky: přípravy, n-[2-(dodekanoylamíno)etyl]alkylmetylamóniumbromidy, spôsob

Text:

...pričom najúčinnejšie z nich majú vyšší účinok ako bežne používané dezinficlenciá typu organických amóniových solí - Ajatín a Septonex. Taktiež sa zistili u všetkých týchto zlúčenín neznáme povrchovo aktívne vlastnosti. V porovnaní so zlúčeninami podobného typu obsahujúciml,vo svojej molekule sekundárnu amidovú.skupinu sú tieto zlúčeniny výhodnejšie ajz hladiska, že u nich, vzhladom na prítomnost terciärnej amidovej skupiny, e...

N,N’-bis/(alkoxykarbonylmetyl)dimetyl/-1,2-etandiamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239430

Dátum: 15.05.1985

Autori: Škrabal Mojmír, Oehák Petr, Pospíšil Petr, Koutný Petr

MPK: C07C 87/30, C07C 97/00, C07C 101/00...

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...produktov sú variabilné.zlúčeniny, ktoré sú predmetom vynálezu sa pripravili reakciou eatarov kyseliny brom octovej s MJ -bisdimetyl-I,2-etándiamínom v prostredi metylkyanidu pri teplotách 20 ai 80 °c počas 2 a 4 h. Výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že vznikajú produkty takmerv kvantitatívnom výtlačku, veľmi čisté v pomerne krátkom čase. Pripravené soli sú nehygroskopické, nižšia homology sú dobre rozpustné vo vode a polérnych...