C07C 87/20

Kationické esteramíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246432

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueková Jitka, Nimeeek Petr

MPK: C07C 87/20

Značky: kationické, esteramíny

Text:

...teplota nasady vystúpila na 90 °C a udržovala sa pri 100 °C 1,5 h. K 100 g takto pripraveného esteramínu sa pridala kyselina octová a po homogenizácii pri 30 °C sa násada ochladila. Množstvo kyseliny a vlastnosti kaltionickýćh esteramínov .pri 20R 4 OOCCHCHZCOOR 4 stupňoch C sú uvedené v tabuľke 1. R 2 zbytok o štruktúre ~ Cl-I 2 Cl-I 2 NH mCH 2 CH 2 Tabuľka 1 Kyselina k Mól. hmot- Vlskozita Hustota nn g nosť mPa us kg . m 4 g.mól 1-) 10,7 1...

Palivo na báze hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248058

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dimun Milan, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Cigániková Eva

MPK: C10L 5/00, C07C 87/20

Značky: palivo, báze, hexametyléntetramínu

Text:

...deriłvátu trimetylolmetänu ako modifikujú-ceho komponentu paliva na báze hexametyléntetramínu, ktoré sa väčšinou pohybuje od 0,1 až do 50 hmot., len výnimočne je nutné uvedené rozmedzie prekročiť.Účinok modifikátora neznižujú dalšie prítomné organické, resp. anorganické prímesi napr, kyselina benzoová, močovinoformaldehyldové k-ondenzáty, silikónové oleje, étery oelulözy, parafíny, arylsultonany, kondenzačné produkty etylénoxidu, resp....

N,N”-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230340

Dátum: 15.10.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 87/10, C07C 87/20, C07C 85/00...

Značky: n,n"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 12 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva na reakcii bis(2-dimetylamino-etyl)dodecylamínu s 1-brómalkánom v prostredí metylkyanidu, etanolu alebo metanolu pri teplote varu rozpúšťadla počas 2 hodín. Finálne zlúčeniny vykazujú účinok voči grampozitívnym, gramnegatívnym baktériám a...

Způsob výroby nekrystalických kapalných nebo tekoucích kompozic na bázi solí polyamidů a kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 233738

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schmitz Anton, Rasshofer Werner, Thoma Wilheim

MPK: C07C 87/20, C07C 87/14

Značky: výroby, kyseliny, nekryštalických, solí, kapalných, polyamidů, uhličité, kompozic, tekoucích, způsob, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nekrystalických kapalných nebo tekoucích kompozic na bázi solí polyaminů a kyseliny uhličité, při kterém se směs polyaminů obsahujících alifatické nebo cykloalifatické primární a/nebo sekundární aminoskupiny a alifatických nebo cykloalifatických hydroxyaminů obsahujících alespoň jednu hydroxyskupinu a alespoň jednu aminoskupinu v hmotnostním poměru v rozmezí od 95 : 5 do 10 : 90, smísí, popřípadě v přítomnosti ředidel ve formě...

N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229093

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 85/00, C07C 87/20, C07C 87/10...

Značky: spôsob, přípravy, n,n´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamoniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 a spôsobu ich prípravy, ktorý vychádza z reakcie bis(2-dimetylaminoetyl)metylamínu s 1-brómalkánmi v prostredí metylkyanidu, etanolu alebo metanolu pri teplote varu rozpúšťadla počas 2 hodín. Finálne zlúčeniny vykazujú účinok voči grampozitívnym, gramnegatívnym baktériám a kvasinkám a...

N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc.butylbenzyl)-1,5- pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229092

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 87/30, C07C 87/20, C07C 87/00...

Značky: pentándiamóniumdibromidy, přípravy, spôsob, n,n´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc.butylbenzyl)-1,5

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc. butylbenzyl)-1,5-pentándiamoniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 alebo benzyl alebo p-terc.butylbenzyl a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii bis(2-dimetylaminoetyl)-p-terc. butylbenzylamínu s 1-brómalkánom alebo benzylbromidom alebo p-terc.butylbenzylbromidom v prostredí vriaceho metylkyanidu, etanolu alebo metanolu počas 4...