C07C 79/26

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240380

Dátum: 15.08.1987

Autori: Skupník Jioí, Bábík Kvitoslav, Fišer Karel

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, výroby, 3-metyl-4-nitrofenolu

Text:

...tomu, že odpadné vody oh-.sahujú K 2 COs, nemožno z nich získat kryštalizácicu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný, pretože by mohol obsahovať B-metyI-Ił-nitrofenolát draselný, ktorý je menej stabilný, čím by sa zväčšila výbušnosť 3-metyl-4-nitrofenolátu sodnéh-o. S minerálnou kyselinou zreaguje uhličitan draselný na minerálnu sol, ktorá sa odiiliruje V matečnej kyselina od B-metyl-tl-nitroľenolu. Kyselina dusičná čiastočne...

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: izolácie, 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu z vodného roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla. 3-metyl-4-nitrofenol sa získa z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, vyzrážaním s minerálnou kyselinou na hodnotu pH 1 až 6. Vyzrážaný 3-metyl-4-nitrofenol sa od nečistôt...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 237716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Demovič Stanislav, Hauskrecht Peter, Vaněk Jan

MPK: C07C 79/26

Značky: sodného, 3-metyl-4-nitrofenolátu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného neutralizáciou 3-metyl-4-nitrofenolu s hydroxidom sodným. Ako zriedeného roztoku hydroxidu sodného sa použije vodný roztok hydroxidu sodného obsahujúci ako nečistoty minerálne soli, zvyšky aromatického rozpúšťadla, organické zlúčeniny fosforu, síry alebo chloru z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od matečného roztoku a nečist(t...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232775

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaněk Jan, Rajnoha František, Hauskrecht Peter, Beňa Ján, Fančovič Karol

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba 3-metyl-4-nitrofenolu pri čiastočnej recyklácii matečnej minerálnej kyseliny. 3-metyl-4-nitrofenol sa pripravuje z 3-metylfenolu nitrozáciou a následnou oxidáciou nitrózoderivátu na 3-metyl-4-nitrofenol. Matečná kyselina sa použije na prípravu kyseliny pre ďalšiu nitrozáciu. V recyklujúcej kyseline sa zníži obsah kyseliny dusičnej denitráciou. Vynález nájde uplatnenie pri výrobe 3-metyl-4-nitrofenolu, ktorý sa používa...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234889

Dátum: 15.01.1987

Autori: Demovič Stanislav, Hauskrecht Peter, Vaněk Jan

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, 3-metyl-4-nitrofenolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši výrobu 3-metyl-4-nitrofenolu nitráciou 3-metylfenolu a následnou oxidáciou vzniklého 3-metyl-4-nitrofenolu kyselinou dusičnou v prebytku minerálnej kyseliny. Časť prebytočnej minerálnej kyseliny sa použije na vyzrážanie 3-metyl-4-nitrofenolu z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného, obsahujúceho ako nečistoty organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru. Kyselina dusičná čiastočne dezodoruje organické...

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofenolu a/alebo jeho sodnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234609

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Vaněk Jan, Černý Peter, Fančovič Karol, Balag Miroslav

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, čistenia, sodnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši čistenie 3 - metyl 4 - nitrofenol aa/alebo jeho sodnej soli prevedením 3 - metyl - 4 - nitrofenolu na 3 - metyl - 4 - nitrofenolát sodný a jeho kryštalizáciou z matečného roztoku. Neutralizácia 3 - metyl - 4 - nitrofenolu sa robí s vodným roztokom hydroxidu a/alebo uhličitanu sodného za vzniku 15 až 45 % hmot. vodného roztoku alebo suspenzie 3 - metyl - 4 - nitrofenolátu sodného, pričom 3 - metyl - 4 -...

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 232121

Dátum: 15.12.1986

Autori: Demovič Stanislav, Vaněk Jan, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 79/26

Značky: sodného, izolácie, 3-metyl-4-nitrofenolátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši izoláciu 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla z výroby O,O-dimetyl-O-( 3-metyl-4-nitrofenyl )tiofosfátu. 3-methyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od sprievodných nečistôt kryštalizáciou pri teplote 2 až 60 °C, s výhodou pri 5 až 25°C, pri absolútnom tlaku 1500 Pa až 105...

Způsob výroby 4-methyl-2-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228758

Dátum: 15.04.1986

Autori: Janiš Josef, Konečný Luboš, Koníř Otakar

MPK: C07C 79/26

Značky: způsob, výroby, 4-methyl-2-nitrofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 4-metyl-2-nitrofenolu používaného k výrobě krezidinu, který je důležitým barvířským polotovarem. Podstata vynálezu je v tom, že se tavenina surového 4-metyl-2-nitrofenolu nejprve ochladí na teplotu 0 až 22 °C a po teplotní výdrži 0,5 až 30 hodin se zahřeje ne 20 až 34 °C, přičemž odtékající kapalné podíly se jímají. Zbylý krystalický skelet se zahřátím ne teplotu 35 až 45 °C roztaví a vypustí.