C07C 69/743

Spôsob výroby nižších alkylesterov kyseliny 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropán- karboxylovej a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281160

Dátum: 03.04.1996

Autori: Turnbull Michael Drysdale, Bowden Martin Charles

MPK: C07C 67/27, C07C 43/32, C07C 67/30...

Značky: kyseliny, výroby, medziprodukty, spôsobu, alkylesterov, tohto, nižších, spôsob, 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropán, karboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby nižšieho alkylesteru kyseliny 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetyl-cyklopropán- karboxylovej, kde nižší alkyl znamená alkyl obsahujúci až 4 atómy uhlíka, reakciou zlúčeniny CF3-CHXCl, kde X predstavuje chlór alebo bróm s 3-metylbut-1-én-1-alom v prítomnosti silnej zásady a inertného rozpúšťadla, za vzniku zlúčeniny CF3-CXCl-CH(OH)-CH=C(CH3)2, kde X predstavuje chlór alebo bróm, a takto získaná zlúčenina...

1-(4)-3Alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy(fenyl)alkylester-3-(2,2- dihalogenethenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny jako biologicky účinná látka a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270350

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/743

Značky: biologicky, látka, 1-(4)-3alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy(fenyl)alkylester-3-(2,2, účinná, přípravy, dihalogenethenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové, způsob, kyseliny

Text:

...a akvimolarntho mnałatvi dioyklohaxylkarhodiimidu při taplotě La až zo °c nebo a ohloridam či anhydridan organické kyaaliny za ofitamďoatiakvimolárniho mnozstvi hazvodáho pyridinu při 20 až B 0 °C.V dalüim ja vynález blíža objaanln na přtkladach provodanl, aniž aa na tyto výlučně omezuja. ~(1,1 mmol) 1-4-(3-mathoxy-3-mathyl-2 ~brnmbuto×y)fanylĺ-1-propanolu, 0.2 9 (1 mmol) dicyklohaxylkarhodiimidu a 0,01 g (0,1 mmol)...

Způsob přípravy alfa-kyan-3-fenoxybenzylesteru 3-/2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl/-2,2-dimethyl- cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268475

Dátum: 14.03.1990

Autori: Votava Vladimír, Šmíd Ivan, Prošek Zdeněk, Veselý Ivan, Závada Jiří, Tichý Miloš, Dolanský Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Stibor Ivan

MPK: C07C 69/743, A01N 53/00

Značky: kyseliny, cyklopropankarboxylové, přípravy, alfa-kyan-3-fenoxybenzylesteru, způsob

Text:

...vzorce I podle vynálezu lze provést s lioovolným geometrickým.nebo optickým isomerem soli shore uvedené cyklopropankarboxylové kyseliny nebo s jejich libovolnou isomerní směsi, přičemž konfigurace cyklopropanového kruhu vždy zůstane zachována. Fri práci 5 jedním antipodem soli uvedené cis-cyklopropankarboxylové kyseliny se získá opticky aktivní ester vzorce I se zvýšenou insekticidní účinnosti.Postup podle vynálezu je dále osvétlen...

Biologicky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268082

Dátum: 14.03.1990

Autori: Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka, Němec Václav, Křeček Jan, Melichar Otakar

MPK: C07C 69/743

Značky: pyrethroidní, jejich, účinné, estery, přípravy, molekule, způsob, složkou, biologicky

Text:

...bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Vše bylo ponecháno při téže ceplotě stát přes noc. Poté byla reakční směs zředěna diethyléteran, Iiltrována a riltrát byl postupně promyt 5 -ním vodným roztokan kyseliny chlorovodikové nasyceným roztokem ćhloridu doaného ve vodě. Éterické vrstva byla vysušena nad bezvodým siranenhořečnatým a zo sniženěho tlaku odpařena. Odparek byl pak dělen sloupcovou chromatograrii na silikagelu s 8...

Způsob přípravy alfa-kyanobenzylesterů cyklopropanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257534

Dátum: 16.05.1988

Autori: Král Vladimír, Dvořák Dalimil, Hodačová Jana, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří

MPK: C07C 69/743

Značky: cyklopropanových, způsob, alfa-kyanobenzylesterů, přípravy, kyselin

Text:

...Jestliže například se cyklobutanon obecného vzorce IV, kde XšYCl rczpustí ve vodném hydroxidu sodném při teplotě ~ 5 DC a reaguje s dalšími složkami podle vynálezu při laboratorní teplotě, získá se výlučně ester obecného vzorce I, kde R znamená 2,2,2-trichlorethylovou skupinu. Jestliže se však rozpuštění cyklobutanonu vzorce IV, kde X a Y maji význam vpředu uvedený, ve vodném hydroxídu sodném provede postupným zahřátim až na teplotu 97 DC...

Způsob výroby směsi párů enantiomerů alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru permethrinové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257291

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fuchs Rainer, Wittig Andreas

MPK: C07C 69/743

Značky: způsob, výroby, permethrinové, směsi, páru, alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru, enantiomeru, kyseliny

Text:

...vhodný systém děleni. Zkušenosti z principiálně podobných případů se dají přenášet pouze příležitostně a poté ne zcela předvĺdatelným způsobem.zejména ze shore uvedené literatury nevyplývá, zda a pomoci kterých rozpouštědel je možno současně oddělit žádané cis- a trans-diastereomery.Alfa-kyan-3-fenoxy» 4-fluorbenzylester 2,2-dimethy 1-3-dichlorvinylcyklopropankarboxylově kyseliny (permethrinové kyseliny) odpovídá strukturnimu vzorci...

Způsob přípravy alfa-S-kyano-3-fenoxybenzylesterů 2,2-dimethyl-3-(2,2-dihalovinyl)-cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257094

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Král Vladimír, Závada Jiří, Stibor Ivan, Dvořák Dalimil

MPK: C07C 69/743

Značky: kyselin, přípravy, 2,2-dimethyl-3-(2,2-dihalovinyl)-cyklopropankarboxylových, způsob, alfa-s-kyano-3-fenoxybenzylesterů

Text:

...sobě známymi separačními postupy (např. krystalizací) a nežádoucí diastereoisomerje nutno předložit do dalšího epimerizačního cyklu.Výhodněji se ipimerizace provádí za podmínek, kdy diastereoisomer v konfiquraci alfa-S,1 R, 3 R se postupně vylučuje z roztoku, respektive z tavaniny ve formě krystalů. Při tomto postupu lze při vhodné volbě reakčních parametrů (například teplota, množství a povaha rozpustidla) a při vhodném...

Katalyzátor epimerizace alfa-kyanobenzyl-esterů karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257093

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stibor Ivan, Votava Vladimír, Závada Jiří, Dvořák Dalimil, Mostecký Jiří Akademik, Král Vladimír

MPK: C07C 69/743

Značky: karboxylových, alfa-kyanobenzyl-esterů, kyselin, epimerizace, katalyzátor

Text:

...gestemavzorce I ER, 3 R, alfa-R,S oůä Š 0 16,5 ° /10 , benzen/ se rozpustí v 40 ml isopropylalkoholu a přidá se 2 g čerstvé přežihaného fluorídu draselného. Směs se michá při teplote 0 OC 120 hodin, načež s ochladí na -5 °C a odsaje se vyloučená krystalická látka. Promyje se ledovým ísopropylalkoholem a vysuší na vzduchu. Ziská se tak ester I konfhmnace m, 3 x alfa-sl, t.t. so 9 c,L.Š° 34 ° /1 g, chloroform/.Směs m, 312, alfa-s , a...

Způsob výroby krystalického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252483

Dátum: 17.09.1987

Autori: Robson Michael John, Crosby John

MPK: C07C 69/743, A01N 53/00

Značky: způsob, výroby, materiálů, krystalického

Text:

...množství krystalů každého isomeru. Produkt I je proto racemickou směsí. Tyto krystaly jsou jemné jehličky, které jak bylo uvedene výše, se pomalu vylučují i z koncentrovaných roztoků cyhalothrinu. Oddělování produktu filtrací je také pomalé vzhledem k tendenci jemných jehliček ucpávat filtr.Produkt II je charakterizován teplotou tání nad 47 °Cp běžně 48 až 50 QC. Tato forma krystaluje rychleji a krytaly jsou vzhledu rhomboidů i když ve...

Způsob přípravy krystalického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251767

Dátum: 13.08.1987

Autor: Robson Michael

MPK: A01N 53/00, C07C 69/743

Značky: materiálů, krystalického, přípravy, způsob

Text:

...enantiomerního páru isomerů representovaných(S)-Q-kyano-3-fenoxybenzyl (1 R,cis-3-(Z-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-l-yll-2,Z-dimetylCyklopropankarboxylátem a (R)ať-kyano-3-fenoxybenzyl (1 S,cis)-3-(Z-2-chlor-3,3,3-trifluor~ prop-1-en-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylátem a z 60-40 2 hmot. enantiomerního páru isomerů representovaných (R)4 Nkyano-3-fenoxybenzyl (1 R,cis)-3-(Z-2-chlor-3,3,3-trif 1 uor 251767...