C07C 67/08

Spôsob enzymatickej syntézy kyseliny (7S)-3,4-dimetoxybicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trién-7-karboxylovej alebo jej esterov a použitie pri syntéze ivabradínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19205

Dátum: 08.02.2013

Autori: Pedragosa Moreau Sandrine, Lefoulon François

MPK: C07C 217/58, C07C 51/08, C07C 213/08...

Značky: enzymatickej, 7s)-3,4-dimetoxybicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trién-7-karboxylovej, solí, spôsob, esterov, syntézy, syntéze, použitie, ivabradínu, kyseliny

Text:

...má tu nevýhodu, že vedie k zlúčenine vzorca (III) iba s veľmi malým výťažkom 2 až 3na východiskový racemícký nítril vzorca (IV).0008 Tento veľmi nízky výťažok je spôsobený nízkym výťažkom (4 až 5 ) v stupništiepenia sekundámeho amínu vzorca (VII).0009 Patent EP 1 598 333 opisuje získavanie zlúčeniny vzorca (III) štíepením racemickéhoprimámeho amínu vzorca (V) na opticky aktívny amín vzorca (VIII)(VIII) HJC-O h/NH,pomocou kyseliny...

Spôsob výroby základového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20990

Dátum: 14.06.2007

Autor: Koivusalmi Eija

MPK: C07C 1/24, C07C 1/20, C07C 2/04...

Značky: oleja, spôsob, výroby, základového

Text:

...od zdroja vstupnej suroviny alebo miesta výrobcu) ktorý spĺňa tú istú špeciñkáciu výrobcu a ktorý je identiñkovaný jednotnou formuláciou, identiñkačným číslom produktu alebo obidvomi. Základné suroviny môžu byť vyrobené s použitím množstiev rôznych spôsobov, ktoré zahmujú,ale nie sú tým obmedzené, destíláciu, rafmáciu rozpúšťadlá, spracovanie vodika, oligomerizáciu, esteriñkáciu a rerañnáciu. Rerafmovaná surovina bude v podstate...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10116

Dátum: 23.08.2005

Autori: Nagasawa Masaaki, Nakao Ryu, Tanaka Nobuyuki, Asami Kazuyasu, Aida Yoshiyuki

MPK: C07C 67/08, C07C 65/21, C07C 51/377...

Značky: přípravy, medziproduktov, derivátov, spôsob, amínotiazolových

Text:

...skupiny aromatíckých karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu v polohe 2,pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj V prípade, keď metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že vpripade, keď je uskutočňované amidačná reakcia 2-hydroxy aromatickej karboxylovej kyseliny...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19473

Dátum: 23.08.2005

Autori: Aida Yoshiyuki, Nagasawa Masaaki, Tanaka Nobuyuki, Asami Kazuyasu, Nakao Ryu

MPK: C07C 205/60, C07C 51/347, C07C 51/377...

Značky: medziproduktov, spôsob, přípravy, amínotiazolových, derivátov

Text:

...aromatickej karboxylovej kyseliny a poskytnúť touto demetylačnou metódouv priemyselnom meradle spôsob prípravy aminotiazolových derivátov použiteľných ako liečiv.0010 Tento vynález poskytuje spôsoby výroby podľa nárokov 1 a 2. Preto, výsledkom niekoľkých rôznych štúdií spôsobu selektívnej demetylácie 2-metoxy skupiny aromatických karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu V polohe 2, pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej...

Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283806

Dátum: 12.01.2004

Autori: Smejkal Quido, Lederer Jaromír, Morávek Pavel, Kolena Jiří, Bailer Oliver, Hanika Jiří, Macek Vladimír, Levering Willem

MPK: C07C 67/08, C07C 69/14

Značky: výroby, spôsobu, izobutylacetátu, zariadenie, vykonávanie, tohto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba izobutylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej izobutylalkoholom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10 a v definovanom množstve na jednotku katalyzátora do systému rozdeleného do troch zón. V reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek. Nástrek kyseliny octovej...

Spôsob výroby butylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281144

Dátum: 10.04.2000

Autori: Morávek Pavel, Macek Vladimír, Levering Willem, Bailer Oliver, Smejkal Quido, Lederer Jaromír, Hanika Jiří, Kolena Jiří

MPK: C07C 67/08, C07C 69/14

Značky: spôsob, spôsobu, výroby, butylacetátu, vykonávanie, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba butylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej butanolom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddelovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a butanol uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, v definovanom množstve do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácia prebieha v troch zónach. V rekreačnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdielnymi bodmi varu. V hornej...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Kolesár Ján, Rendko Tibor, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Olejník Vincent

MPK: C07C 67/08

Značky: výroby, hexaacylesterov, monoacylesterov, spôsob

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Sposob prípravy etylpropionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254657

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čihová Milina, Vojtko Ján, Ilavský Ján, Mravec Dušan

MPK: C07C 67/08

Značky: spôsob, přípravy, etylpropionátu

Text:

...za katalýzy kyslých katalyzátorov pridavkom látok odstraňujúcich reakčnú vodu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že ako látka odstraňujúca reakčnú vodu sa použije cyklrohexán v množstve 15 až 50 hmot.,vztiahnuté na hmotnost reakčnej zmesi. Etanol do reakčnej zmesi možno pridať jednorazove alebo postupne.Pri použití cyklohexánu sa získa etylpropionát využiteľný v. potravinárskom priemysle, vzhladom na jeho relatívne nízku...

Způsob výroby esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237790

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kucenko Aron Josifovič, Sorokina Inna Alexandrovna, Berštejn Rema Samuilovič, Maximenko Elena Georgijevna, Nosovskij Jurij Jefimovič, Kirilovič Věra Ippolitovna

MPK: C07C 67/08, B01J 21/06, C07C 69/34...

Značky: způsob, esterů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů spočívá v esterifikaci mono- nebo polykarboxylových kyselin alifatických nebo aromatických nebo jejich anhydridů C6 až C18 nebo směsí uvedených kyselin nebo jejich anhydridů jednomocnými nebo dvojmocnými n- alkoholy nebo iso-alkoholy C4 až C15 nebo jejich směsmi při teplotě 150 až 250 °C a od tlaku 101,325 kPa do zbytkového tlaku 266,6 Pa v přítomnosti katalytického systému, sestávajícího z tetraalkyltitanátu a promotující...

Spôsob kontinuálnej výroby esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233464

Dátum: 15.09.1986

Autori: Komora Ladislav, Bobok Ján, Vanko Milan, Antalík Ján

MPK: C07C 67/08

Značky: výroby, kontinuálnej, spôsob, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob kontinuálnej výroby esterov organických kyselín. Podstatou spôsobu kontinuálnej výroby esterov podľa vynálezu, najmä esterov s počtom uhlíkov v molekule 6 až 12 z organických kyselín a alkoholov je, že do esterifikačného systému sa privádzajú, s výhodou ako zmes, suroviny navyše s vodou a/alebo s vodnou fázou z destilácie esteru v množstve 2 až 90 % hmot. vody na suroviny, s výhodou podľa množstva vody v destiláte zníženej...