C07C 59/00

Spôsob prípravy solí L-karnitínu a alkanoyl L-karnitínu s kyselinou galaktarovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287250

Dátum: 24.03.2010

Autori: Bagolini Carlo Alberto, De Luca Angelo

MPK: C07C 59/00, C07C 229/00

Značky: alkanoyl, solí, galaktarovou, přípravy, l-karnitinu, kyselinou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob je určený na priemyselnú prípravu L-karnitínu alebo alkanoyl L-karnitínu galaktaranu a umožňuje operácie v homogénnej fáze pri väčšom zriedení v chemickom reaktore miešaním pomocou dávkovania.

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z jej roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286299

Dátum: 19.06.2008

Autori: Kavala Miroslav, Komorová Eva, Komora Ladislav

MPK: C07C 59/00, C07C 69/00, C07C 51/42...

Značky: kyseliny, izolácie, spôsob, roztokov, 2,2-dimetylolpropiónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z reakčných roztokov z jej prípravy, z materských roztokov po izolácii hlavných podielov alebo z preplachových vôd získaných premývaním surového produktu, pozostávajúci z oddestilovania časti vody pred alebo po úprave pH roztoku prídavkom anorganických kyselín na 1,0 až 3,0
z ochladenia zmesi a z izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej filtráciou alebo odstreďovaním.

Spôsob výroby 2,2-dihydroxymetylalkánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286154

Dátum: 26.03.2008

Autori: Kavala Miroslav, Komora Ladislav

MPK: C07C 47/00, C07C 45/00, C07B 41/00...

Značky: výroby, kyselin, 2,2-dihydroxymetylalkánových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 2,2-dihydroxymetylalkánových kyselín kondenzáciou formaldehydu a vyššieho aldehydu, obsahujúceho na alfa-uhlíku dva vodíky v alkalickom prostredí. Vzniknutý 2,2-dihydroxymetylalkanal sa následne oxiduje a po oxidácii sa k vodnému roztoku pridáva oxid siričitý alebo soli kyseliny siričitej, a/alebo hydroxyetylhydrazín, a/alebo bishydroxyetylhydrazín v množstve 0,01 % až 10 % hmotn., počítané na množstvo použitého...

Spôsob regenerácie a čistenia vodného roztoku kyseliny mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285911

Dátum: 26.09.2007

Autori: Malhaize Etienne, Van Gansberghe Frédéric, Bogaert Jean-christophe, Van Gansberghe Martin, Wolff Florence

MPK: C07C 51/42, C07C 59/00

Značky: kyseliny, spôsob, mliečnej, roztoku, vodného, čistenia, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie a čistenia vodného roztoku kyseliny mliečnej získaného z fermentačného média alebo akéhokoľvek iného zdroja, pri ktorom sa tento roztok podrobí destilácii kyseliny mliečnej, pričom pred touto destiláciou sa roztok podrobí predúprave, pri ktorej sa odstránia iónové látky, ktoré sú schopné katalyzovať polykondenzáciu kyseliny mliečnej, a spracovaniu v dvoch koncentračných stupňoch, ktoré sú kontrolované tak, aby sa odstránila...

Nový spôsob prípravy solí kyseliny a kvartérnych amóniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6426

Dátum: 27.10.2006

Autori: Dellis Philippe, Nasar Kamel

MPK: C07C 211/00, C07C 209/00, A61K 31/185...

Značky: amoniových, nový, přípravy, kvartérnych, kyseliny, solí, spôsob

Text:

...vzhľadom ku skupine OH, X je halogén, výhodne atóm brómu,R 3 je Iineárna alebo rozvetvená C 1-C 5 alkylová skupina, R 2 je Iineárna alebo rozvetvená 01-04 alkylová skupina alebo Iineárna0008 Originalita spôsobu podľa tohto vynálezu teda spočíva vreakcii prekurzora kyseliny fibrovej skvartérnym amóniumhydroxidom v priebehu jedinej operácie, t.j. bez izolácie vzniknutého medziproduktu. Celkom neočakávane sa tak kvartérna amóniová soľ...

Deriváty terfenylu na liečenie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6708

Dátum: 21.04.2006

Autori: Cansfield Andrew, Wilson Francis, Taylor Jess, Boussard Cyrille, Burckhardt Svenja, Harrison Richard John, Reid Alison, Hernadez-perni Remedios, Major Jeremy, Sunose Mihiro, Reader Valerie, Smelt Kathryn, Le Formal Adeline

MPK: A61K 31/185, A61P 25/00, C07C 51/09...

Značky: terfenylu, liečenie, alzheimerovej, deriváty, choroby

Text:

...formy AD ochorenia. Preto sa verí, že A 542 je hlavnou príčinou patogenézy Alzheimerovej choroby.0007 W 0 2006/008558 popisuje deriváty 2-(l,l 2,1 terfenyl-4 yl) karboxylovej kyseliny, ktoré sú vhodné na liečenie Alzheimerovej choroby. WO OO/69823 popisuje derivát terfenyl pyrolu ako modulátora iónových kanálov a tiež ako vhodnej zlúčeniny na liečenie Alzheimerovej choroby. W 0 Ol/81312 popisuje deriváty 3(terfenyl-2-yl) kyseliny...

Substituované bifenylkarboxylové kyseliny a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6152

Dátum: 21.04.2006

Autori: Major Jeremy, Sunose Mihiro, Reid Alison, Reader Valerie, Cansfield Andrew, Le Formal Adeline, Burckhardt Svenja, Smelt Kathryn, Taylor Jess, Wilson Francis, Harrison Richard John, Boussard Cyrille, Hernandez-perni Remedios

MPK: A61K 31/185, C07C 59/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, kyseliny, bifenylkarboxylové, substituované

Text:

...nárast AB peptidov,potom, nasleduje štiepenie V-sekretázou. Množstvo dlhšej izoformy, AB 42 selektívne narastá u pacientov s určitou mutáciou konkrétneho proteínu (presenilin), a zistilo sa,že tieto mutácie sú korelované so skorým nástupom familiárnej Alzheimerovej choroby. Mnohí vedci veria, žeAB 42 je hlavnou príčinou patogenézy Alzheimerovej choroby.0006 WO-A-2004080376 opisuje zlúčeniny, ktoré sú inhibítormi Asp 2 enzýmu. W...

Spôsob výroby opticky aktívnych derivátov kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich následných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6762

Dátum: 16.03.2006

Autori: Hettche Frank, Bey Olivier, Völkert Martin, Jäkel Christoph

MPK: C07C 51/347, C07C 17/00, C07C 19/00...

Značky: následných, 3-fenylpropiónovej, výroby, produktov, spôsob, aktívnych, derivátov, opticky, kyseliny

Text:

...znamenajú vodík, C 1-C 5-alkyl,halogén-C 1-Cs-alkyl, hydroxy-C 1-Cs-alkyl, C 1-Cs-alkoxy,hydroxy-C 1-Cs-alkoxy, C 1-C 5-alkoxy-C 1-Cs-aIkyl, hydroxy-C 1-C 5-alkoxy-C 1-Cs-alkyl, C 1-C 5-aIkoxy-C 1-C 5-aIkoxy alebo hyd roxy-C 1-Cs-a|koxy-C 1-C 5-alkoxy, znamená C 1-C 5-alkyI, C 5-Ca-cykloalkyl, fenyl alebo benzyl, a znamená vodík alebo katiónový ekvivalent, pri ktorom sa- cis-izomér alebo zmes cis/trans-izomérov zlúčenín všeobecného vzorca lIv...

Medziprodukty na výrobu a spôsob výroby proteázového inhibítora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284974

Dátum: 06.03.2006

Autori: Hewitt Bradley, Kelly Robert, Gage James

MPK: C07D 309/00, C07C 205/00, C07C 59/00...

Značky: inhibítora, medziprodukty, výrobu, výroby, proteázového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a medziprodukty výroby [R-(R*,R*)]-N-[3-[1-[5,6-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-6-(2-fenyletyl)-6- propyl-2H-pyran-3-yl]propyl]fenyl]-5-(trifluórmetyl)-2-pyridínsulfónamidu vzorca (XIX), ktorý je proteázovým inhibítorom využiteľným pri liečení pacientov infikovaných vírusom HIV.

Spôsob prípravy meta- alebo parasubstituovaných alfa-arylalkánových kyselín a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284949

Dátum: 13.02.2006

Autori: Allegretti Marcello, Mantovanini Marco, Nicolini Luca, Cesta Maria Candida

MPK: C07C 333/00, C07C 59/00, C07C 51/347...

Značky: přípravy, medziprodukty, kyselin, spôsob, alfa-arylalkánových, meta, parasubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy meta- alebo parasubstituovaných alfa-arylalkánových kyselín všeobecného vzorca (I) zahrnujúci a) transformáciu zlúčenín všeobecného vzorca (II) na zlúčeniny všeobecného vzorca (III), b) tepelné preskupenie zlúčeniny všeobecného vzorca (III) za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (IIIb), c) katalytickú hydrogenáciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IIIb) za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (IIIc) a d) transformáciu zlúčeniny...

Bifenylkarboxylové kyseliny a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5583

Dátum: 21.10.2005

Autori: Major Jeremy, Wilson Francis, Taylor Jess, Boussard Cyrille, Leformal Adeline, Hernandez-perni Remedios, Cansfield Andrew, Burckhardt Svenja, Harrison Richard John, Sunose Mihiro, Smelt Kathryn, Reid Alison, Reader Valerie

MPK: C07C 235/00, A61P 25/00, A61K 31/185...

Značky: kyseliny, deriváty, bifenylkarboxylové

Text:

...a kol (1993) Neurology 43, 1609 Anthony a kol.(2004) Neurology 54, 2066 Stewart a kol. (1997) Neuroloqy 48,626 1 nt Veld a kol. (1999) Neurobiol. Aging 19, 607).V skutočnosti, tieto zistenia boli nedavno podporené biochemickými štúdiami, v ktorých bol preukazaný účinok určitých NSAIDS na v~sekretázu (Weggen a kol. (2001) Nature 414, 6860, 212 Morihara a kol. (2002) J. Neurochem. 4, 1009 Eriksen (2003) J. lin. Invest. 112 , 440). Vývoj...

Stereoselektívna syntéza 4,4-disubstituovanej kyseliny cyklohexánpropánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2514

Dátum: 16.02.2005

Autori: Hammond Deborah Camille, Brands Karel Marie Joseph, Lieberman David Ross, Dolling Ulf, Davies Antony John, Scott Jeremy Peter, Brewer Sarah Elizabeth

MPK: C07C 319/00, C07C 315/00, C07C 317/00...

Značky: stereoselektívna, 4,4-disubstituovanej, kyseliny, cyklohexánpropánovej, syntéza

Text:

...výhodne je miešanie pri okolitej teplote cez noc. Keď je ako kyslé médium použité vodné MSA rozpúšťadlo, výhodné je miešanie cez noc pri teplote okolo 35 až 45 °C.Po ochladení (ak je potrebné) sa zozbiera cis-sulñd vzorca (2), napríklad filtráciou. Ak je to požadované môže sa zozbierať aj ñltrát arecyklovať. Môže to byť dôležité, keď kyslé médium obsahuje jedno alebo viac drahých fluorovaných rozpúšťadiel. Ako altematíva k ñltrácii,...

Modulátory receptora vitamínu D

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5312

Dátum: 20.11.2003

Autori: Yee Ying Kwong, Nagpal Sunil, Bunel Emilio Enrique, Ma Tianwei, Lu Jianliang, Gajewski Robert Peter, Jones Charles David

MPK: A61K 31/165, A61K 31/12, A61K 31/18...

Značky: receptora, modulátory, vitamínu

Text:

...ostro ohraničenými vyrážkami a kruhovými povlakmi, ktoré sú pokryté striebristými sľudovitými šupinkami.0009 Boli syntetizované syntetické ligandy VDR so zníženým kalcemickým potenciálom. Trieda bisfenylových zlúčenín, ktoré údajne napodobňujú 10,25 dihydroxyvitamín D 3, je opísaná napríklad vUS patente číslo 6,218,430 a včlánku Novel nonsecosteroidal vitamin D mimics exert VDR-modulatingactivities with less calcium mobilization than...

Postup prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5387

Dátum: 18.09.2003

Autori: Lee George Tien-san, Prashad Mahavir, Slade Joel, Kapa Prasad Koteswara, Loeser Eric, Jiang Xinglong

MPK: C07C 271/00, C07C 59/00, C07C 309/00...

Značky: postup, medziproduktov, přípravy

Text:

...vzniku amidoderivátov.0005 Spcluoćakávaná prihláška Č. 10/171,706 podaná 14. júna 2002 (US 2003 045 479) a WOO 2/102790 uverejňuje ncve Nformylhydroxylamínovć zlúčeniny, ktoré inhibujú PDF a ktoré sú vhodné ako antibakteriálne činidlá. Zlúčeniny tu uverejnené sú určité N-1-oxo-2-alky 1-3-(N-hydroxyformamido)propyltiazacyklo 4 qalkány, ktoré sú nižšie opísané detailnejšie. Na prípravu týchto...

Deriváty substituovaného 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2430

Dátum: 08.07.2003

Autori: Najib Jamila, Caumont-bertrand Karine

MPK: C07C 323/00, C07C 281/00, C07C 251/00...

Značky: 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, deriváty, použitie, príprava, substituovaného

Text:

...rôzne druhy proteínov, ktoré zavádzajú odolnosťproti ischémii proteíny tepelného šoku, antioxidačné enzýmy a proteiny anti-apoptotické (Nandagopal, Dawson et al. 2001). 0008 Existuje teda reálna potreba zlúčenín, schopných predchádzať prejavu rizikových faktorov mozgovej cievnej príhody ako je ateroskleróza, cukrovka, obezita, atď., schopných vykonávať profylaktický účinok V zmysle neuroprotekcie, ale taktiež zaisťovať aktívnu neuroprotekciu v...

Prostriedky založené na substituovaných derivátoch 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2382

Dátum: 08.07.2003

Autori: Najib Jamila, Caumont-bertrand

MPK: A61K 31/185, A61K 31/21, A61P 25/00...

Značky: použitie, substituovaných, príprava, derivátoch, založené, prostriedky, 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu

Text:

...8(S)-hydroxyeikozatetraénová (Kliewer, Sundset et al. 1997).0005 PPAR receptory sú prevažne spojené s metabolizmom lipidov a glukózy. Aktivátory receptorov PPAR, napríkladfibráty, umožňujú pomocou aktivácie PPARQ regulovaťplazmatický cholesterol, rovnako ako koncentráciu triglyceridov (Hourton, Delerive et al. 2001). Pôsobenie fibrátov má za následok zvýšenie oxidácie mastných kyselín v pečeni. Dochádza tiež k zníženiu syntézy a...

Deriváty fenylalkánovej a fenyloxyalkánovej kyseliny ako HPPAR aktivátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3046

Dátum: 18.06.2003

Autori: King Nigel Paul, Hamlett Christopher Charles, Patel Vipulkumar Kantibhai, Bell Richard, Beswick Paul John, Gosmini Romain

MPK: A61P 3/00, A61K 31/44, A61K 31/185...

Značky: fenylalkánovej, kyseliny, deriváty, aktivátory, fenyloxyalkánovej, hppar

Text:

...pričom každý z fenylu alebo heterocyklu je substituovaný fenylom (voliteľne substituovaným jedným alebo viacerými skupinami vybranými z CH alkylu, CN, CF 3, halogénu) a voliteľne ďalším CL alkylovým substituentom.hPPAR sprostredkované choroby alebo stavy zahmujú dyslipidémiu vrátane spojenej diabetickej dyslipidémie a zmiešanej dyslipidémie, syndróm X (ako je určený v tejto prihláške tento zahmujúci metabolický syndróm), zlyhanie...

2-aryl-propiónové kyseliny a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7232

Dátum: 19.11.2002

Autori: Bizzarri Cinzia, Colotta Francesco, Cesta Maria Candida, Bertini Riccardo, Allegretti Marcello

MPK: C07C 309/00, A61K 31/185, C07C 211/00...

Značky: kyseliny, obsahom, 2-aryl-propiónové, prostriedky, farmaceutické

Text:

...psoriáza, idiopatická tibróza pľúc, akútne respiračné zlyhanie,poškodenia v dôsledku reperfúzie a glomerulonefritlda. Potlaćenie syntézy prostaglandinu odvodenej z účinku na cyklooxygenázové enzýmy zahŕňa zvýšenie produkcie cytoklnov, ktoré podobne ako TNF-a hrajú úlohu v zosilňovanl nežiadúcich protizápalových účinkov neutrofilov.0013 Nižšia schopnost (R) enantiomérov NSAID patriacich do podskupiny fenylpropiónových kyselln potláčat...

Analógy lipoxínov A4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6292

Dátum: 05.11.2002

Autori: Bauman John, Parkinson John, Guilford William, Subramanyam Babu, Skuballa Werner

MPK: A61K 31/185, A61K 31/21, A61P 31/00...

Značky: lipoxínov, analogy

Text:

...látky, ktoré sa rýchlo metabolizujú a deaktivujú (Serhan, C.N., Prostaglandins (1997), roč. 53,str. 107-137). To obmedzuje rozvoj výskumu v oblasti lipoxínov, najmä s ohľadom na in vivo farmakologické testovanie protizápalového profilu lipoxínov. Bolo uverejnených niekoľko US patentov týkajúcich sa zlúčenín, ktoré majú aktívne miesto lipoxínu A 4, ale s dlhšim polčasom rozkladu v tkanive. Pozri napríklad U.S. Patenty č. 5,441,951 a...

Způsob přípravy enantiomerního páru alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264503

Dátum: 14.08.1989

Autori: Stibor Ivan, Veselý Ivan, Drahoňovský Jan, Kadeřábek Vladimír, Dvořák Dalimil, Dolanský Vladimír, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Král Vladimír

MPK: C07C 59/00

Značky: enantiomerního, cyklopropankarboxylových, způsob, alfa-kyanobenzylesterů, kyselin, přípravy, páru

Text:

...a aromatických uhlovodíků, nebo též lze pracovat bez rozpouštědla. Pro zvýšení katalytické aktivity V některých rozpouštědlech je výhodné použít anorganický nosič fluoridového katalyzátoru s velkým povrchem (například ky sličník hlinitý).Při způsobu přípravy podle vynálezu není třeba vycházet z čistého enantiomerního páru a-R,1 R,3 R a-S,1 S,3 S e výhodné vycházet ze směsi enantiomerníc párů a-R,1 R,3 R 0 Ls,1 s,3 s a a-S,1 R,3 R a-R,1 S,3...