C07C 57/03

Spôsob izolácie katalyzátora na báze paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282111

Dátum: 04.09.2001

Autori: Patois Carl, Leconte Philippe

MPK: C07C 51/42, B01J 38/60, B01J 31/40...

Značky: katalyzátora, báze, spôsob, paládia, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izolácie katalyzátora na báze paládia zo zmesi, v ktorej je rozpustený. Konkrétnejšie sa tento vynález týka izolácie katalyzátora na báze paládia zo zmesi vzniknutej hydroxykarbonyláciou butadiénu na penténové kyseliny. Preto sa zakladá na spôsobe izolácie aspoň časti paládia rozpusteného v roztoku, ktorý takisto obsahuje aspoň 3-penténovú kyselinu, pričom je tento spôsob charakterizovaný tým, že uvedený roztok sa okyslí a mieša...

Spôsob hydroxykarbonylácie butadiénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279834

Dátum: 07.06.1995

Autori: Patois Carl, Perron Robert, Denis Philippe

MPK: C07C 51/14, C07C 57/03

Značky: spôsob, hydroxykarbonylácie, butadienu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná hydroxykarbonylácia butadiénu a/alebo jeho derivátov na kyseliny penténové pôsobením oxidu uhoľnatého a vody. Hydroxykarbonylácie butadiénu a jeho derivátov sa vykonávajú pôsobením oxidu uhoľnatého a vody pri tlaku vyššom, ako je tlak atmosférický a za prítomnosti paládiového katalyzátora, ktorý je rozpustný v reakčnom prostredí a za prítomnosti krotylchloridu použitého v množstve aspoň rovnajúcom sa dvom mólom na jeden mól paládia,...

Způsob výroby 2E, 4E dodekadienových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268682

Dátum: 11.04.1990

Autori: Reiter József, Körtvélyessy Gyula, Barkóczy József

MPK: C07C 57/03, C07C 69/52, C07C 57/02...

Značky: kyselin, způsob, dodekadienových, výroby

Text:

...dalšího postupu popsaného v tento patentu se dihydrocitronellsl obecného vzorce III kondenzuje s acetyliden obecného vzorce XIR 3 znamená lithium, sodík, draslík nebo hořčík,nečež se acetylonový derivát obecného vzorce IIItakto získaný zpracuje a ortho-eateren v přítonnosti slabé kyseliny Jako ketalyzétoru a dostane se allenester obecného vzorce XIII .kde R 1 má význam uvedený výše,načez se tento produkt převede v nlkalickém prostředí...

Způsob výroby kyseliny (2E,4E)-11-methoxy-3, 7,11-trimethyl-2, 4-dodekadienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247395

Dátum: 16.11.1987

Autori: Körbl Jioí, Hedrlín Ladislav, Kraus Eduard

MPK: C07C 57/03

Značky: výroby, 4-dodekadienové, způsob, 7,11-trimethyl-2, kyseliny, 2e,4e)-11-methoxy-3

Text:

...nebo ve směsích těchto rozpouätědel, vyloučená smonnú sůl kyseliny(2 E,4 E)11-methonq-3,7,1 l-trimetłąyl-a,rt-dodeksdísnové se odfíltruje s působením minerální lwseliny se pŕevede na kyselinu (2 É,4 E)-1 I-mothoaq-Sfhl|-trimetłsyl-Z,-t-dodeksdienovou. s výhodou za přídavku organickáho rozpouätědls.Produkt reakce (2 E,4 E)-izomer MTILDD slouží jako mezistupeň pro výrobu některých juvez noídů, rüstových regulátorů huąyzu, nspříklnd pro...

6-Bróm-4-oxo-2,5hexadiénkarboxylová kyselina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250583

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07C 57/03

Značky: kyselina, spôsob, 6-bróm-4-oxo-2,5hexadiénkarboxylová, přípravy

Text:

...sa pripraví vysoko reaktívne - ketovinylhalogenldys akrylovým substituentom (R). Predmetná zlúčenina ako vysokoreaktívny ketovinylový derivát môže slúžiť ako dôležitý východzí produkt o chémii príprav nových heterocykllokých zlüčenín, ďalej ako prísada do polymérov, dalej ako vytvrdzovač želatíny vo fnotiograiickej chezmli. Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príklady2,52 g 5-Bróm-Z-furylvinylénbromidu sa rozpustí v...