C07C 51/42

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z jej roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286299

Dátum: 19.06.2008

Autori: Komora Ladislav, Kavala Miroslav, Komorová Eva

MPK: C07C 69/00, C07C 51/42, C07C 59/00...

Značky: izolácie, kyseliny, spôsob, 2,2-dimetylolpropiónovej, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z reakčných roztokov z jej prípravy, z materských roztokov po izolácii hlavných podielov alebo z preplachových vôd získaných premývaním surového produktu, pozostávajúci z oddestilovania časti vody pred alebo po úprave pH roztoku prídavkom anorganických kyselín na 1,0 až 3,0
z ochladenia zmesi a z izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej filtráciou alebo odstreďovaním.

Spôsob regenerácie a čistenia vodného roztoku kyseliny mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285911

Dátum: 26.09.2007

Autori: Van Gansberghe Frédéric, Van Gansberghe Martin, Bogaert Jean-christophe, Malhaize Etienne, Wolff Florence

MPK: C07C 59/00, C07C 51/42

Značky: spôsob, čistenia, kyseliny, vodného, mliečnej, regenerácie, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie a čistenia vodného roztoku kyseliny mliečnej získaného z fermentačného média alebo akéhokoľvek iného zdroja, pri ktorom sa tento roztok podrobí destilácii kyseliny mliečnej, pričom pred touto destiláciou sa roztok podrobí predúprave, pri ktorej sa odstránia iónové látky, ktoré sú schopné katalyzovať polykondenzáciu kyseliny mliečnej, a spracovaniu v dvoch koncentračných stupňoch, ktoré sú kontrolované tak, aby sa odstránila...

Spôsob izolácie katalyzátora pomocou membránovej elektrodialýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283468

Dátum: 07.07.2003

Autori: Horbez Dominique, Leconte Philippe, Fache Eric

MPK: B01J 38/00, B01D 61/44, B01J 23/92...

Značky: spôsob, elektrodialýzy, izolácie, pomocou, katalyzátora, membránovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izolácie katalyzátora z roztoku, ktorý ho obsahuje, pomocou membránovej elektrodialýzy. Presnejšie sa vynález týka izolácie katalyzátora použitého pri molekulárnej oxidačnej reakcii v homogénnej fáze. Vynález obsahuje spôsob izolácie homogénneho katalyzátora rozpusteného v zmesi, pričom katalyzátor obsahuje kobalt a izolácia sa uskutočňuje pomocou membránovej elektrodialýzy.

Spôsob izolácie katalyzátora na báze paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282111

Dátum: 04.09.2001

Autori: Leconte Philippe, Patois Carl

MPK: B01J 38/60, C07C 51/42, B01J 31/40...

Značky: báze, izolácie, spôsob, katalyzátora, paládia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izolácie katalyzátora na báze paládia zo zmesi, v ktorej je rozpustený. Konkrétnejšie sa tento vynález týka izolácie katalyzátora na báze paládia zo zmesi vzniknutej hydroxykarbonyláciou butadiénu na penténové kyseliny. Preto sa zakladá na spôsobe izolácie aspoň časti paládia rozpusteného v roztoku, ktorý takisto obsahuje aspoň 3-penténovú kyselinu, pričom je tento spôsob charakterizovaný tým, že uvedený roztok sa okyslí a mieša...

Spôsob recirkulácie katalyzátora s obsahom kobaltu v reakcii priamej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 281580

Dátum: 05.11.1997

Autori: Nivert Daniel, Fache Eric, Costantini Michel

MPK: C07C 51/31, C07C 51/42, C07C 55/14...

Značky: priamej, kyselinu, adipovú, oxidácie, recirkulácie, katalyzátora, kobaltu, obsahom, reakcií, cyklohexanu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob recirkulácie katalyzátora s obsahom kobaltu späť do reakcie priamej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú plynom s obsahom kyslíka, ktorý spočíva v tom, že reakčná zmes získaná zo skôr uskutočnenej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú, z ktorej bola oddelená zmes aspoň čiastkových podielov oxidačných medziproduktov zvlášť takých, ako cyklohexanol a cyklohexanón, časť rozpúšťadlovej kyseliny karboxylovej a vody, z...

Spôsob hydroxykarbonylácie penténových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280442

Dátum: 09.08.1995

Autori: Schwartz Joël, Perron Robert, Vachet François, Denis Philippe, Klinger François, Laurent Jean-claude

MPK: C07C 51/42, C07C 51/14, C07C 51/43...

Značky: kyselin, penténových, hydroxykarbonylácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydroxykarbonylácie penténových kyselín, ktorý spočíva v tom, že sa jedna alebo viacero penténových kyselín hydroxykarbonyluje pôsobením oxidu uhoľnatého a vody na kyselinu adipovú, v prítomnosti katalyzátora na báze irídia a/alebo ródia a najmenej jedného jódovaného promótora, získaná reakčná zmes sa podrobuje rafinačnej operácii, po ktorej sa prípadne zahustí, čím sa umožní aspoň čiastočné oddelenie katalyzátora, a takto...

Spôsob delenia prchavejších podielov pri izolácii kyseliny octovej zo syntéznej zmesi oxidácie acetyldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270160

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bárta Jozef, Waradzin Walter, Sikorai Štefan, Spišiak Martin

MPK: C07C 53/08, C07C 51/42

Značky: syntéznej, spôsob, prchavejších, izolácii, kyseliny, oxidácie, octovej, acetyldehydu, delenia, podielov, zmesí

Text:

...Jadro vynálezu epoěive v too že aa významne zmeni zloženie inertoe deeorbovanóho produktu vzhľadom k zloženiu odobereného deetilátu z prveho rektifikaćného Itupňo ktorý ee vedie ako epštný tok ne hlavu kolonyi v dőeledku čoho ea doeiahne nových a vyš šichúčinkov ako bude uvedené dalej. Zaenou zloženie epÉtnebotoku podle vynálezu eodoaiahne jednak vyäůej delieoej ůöinnoetivjeetvujdceho zariadenie e prieznivým dopadom na kvalitu vyrobenej...