C07C 51/41

Spôsob prípravy kyseliny (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlórfenyl)-octovej a jej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 287975

Dátum: 16.07.2012

Autori: Suba Charles, Csatáriné Nagy Marianna, Gajáry Antal, Fogassy Elemér, Dombrády Zsolt, Bálint József

MPK: C07C 215/10, C07B 55/00, C07B 57/00...

Značky: r)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlórfenyl)-octovej, spôsob, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kyseliny (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlórfenyl)octovej všeobecného vzorca (I), pri ktorom sa racemická kyselina 2-hydroxy-2-(2-chlórfenyl)octová separuje so substituovaným amínom všeobecného vzorca (II), kde R1 znamená hydroxymetylovú skupinu alebo karboxylovú skupinu, R2 znamená fenylovú skupinu, nitrofenylovú skupinu alebo C1-C4 alkylovú skupinu substituovanú amínovou skupinou, R3 znamená hydroxylovú skupinu alebo atóm...

Spôsob výroby solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287868

Dátum: 12.01.2012

Autori: Peterson Rodger, Lisa Rudolph Ernest, Cannan Terrance

MPK: C07C 59/68, C07C 51/41, C07C 227/18...

Značky: karboxylových, spôsob, výroby, solí, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob produkcie častíc suchých solí alkalických kovov karboxylových kyselín. Podľa predloženého vynálezu sa roztopená karboxylová kyselina zmieša s roztokom alkalickej zlúčeniny obsahujúcej alkalické kovy a karboxylová kyselina a alkalická zlúčenina sa nechajú reagovať za vzniku soli karboxylovej kyseliny. Zo soli karboxylovej kyseliny sa potom odstráni voda, pričom sa získajú častice suchých solí karboxylovej kyseliny. Dávkový...

Vysokoaktívna beta-nukleačná prísada do polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18322

Dátum: 14.03.2011

Autori: Schmitz Bertram, Busch Detlef, Klein Dominic

MPK: B01D 69/02, B01D 71/26, B01D 67/00...

Značky: beta-nukleačná, vysokoaktívna, prísada, polypropylénu

Text:

...zverejňujú spôsob výroby polypropylénu so zvýšeným podielom B-propylénu. Avšak nepodávajú žiadne bližšie údaje o výrobe a vlastnostiach nukleačných činidiel,najmä nepodávajú žiadne údaje o eventuálnom použití0007 Úloha predloženého vynálezu spočívala V poskytnutí spôsobu výroby B-kryštalického polypropylénu a vhodného B~nukleačného činidla s vysokou B-aktivitou. Prostredníctvom tohto spôsobu sa má umožniť reprodukovateľné a spoľahlivé...

Soli kyseliny 3-pentylfenyloctovej a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15502

Dátum: 03.05.2010

Autori: Bienvenu Jean-françois, Gagnon Lyne, Grouix Brigitte, Zacharie Boulos, Perron Valérie, Penney Christopher

MPK: C07C 51/36, A61K 31/192, C07C 51/353...

Značky: kyseliny, použitie, 3-pentylfenyloctovej, farmaceutické

Text:

...ktoré sa zaoberajú symptómami, ktoré pochádzajú z chronického zápalu. Detailnejšie je možné uviesť, že konvenčnými liečbami autoimunitných ochorení (napríklad predovšetkým artritídy) sú (l) nesteroidné protizápalové liečivá(NSAlDs), akými sú napríklad aspirín, ibuprofén, naproxen, etodolac a ketoprofćn (2) kortikosteroidy, ako napríklad prednizón a dexametazón (3) chorobu redukujúcerekombinantný RemicademZEnbrelTMa Humira. Aj keď sú...

Spôsob výroby céznej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 285016

Dátum: 22.03.2006

Autori: Northrup Michael, Brown Patrick, Bakke Bart

MPK: C07C 51/41, C09K 8/02, C01D 17/00...

Značky: spôsob, výroby, céznej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby céznej soli, pri ktorom sa a) na kamenec cézny pôsobí haseným vápnom alebo uhličitanom vápenatým a kyselinou alebo soľou uvedenej kyseliny za vzniku céznej soli uvedenej kyseliny, pričom nerozpustená pevná látka obsahuje hydroxid hlinitý a cézna soľ zahrnuje cézne ióny a síranové ióny ako prímesi b) roztok rozpustenej céznej soli sa oddelí od nerozpustenej pevnej látky a c) do roztoku céznej soli obsahujúceho prímesi sa pridá...

Spôsob výroby opticky aktívnych derivátov kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich následných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6762

Dátum: 16.03.2006

Autori: Bey Olivier, Hettche Frank, Völkert Martin, Jäkel Christoph

MPK: C07C 51/347, C07C 17/00, C07C 19/00...

Značky: produktov, kyseliny, výroby, opticky, aktívnych, následných, spôsob, 3-fenylpropiónovej, derivátov

Text:

...znamenajú vodík, C 1-C 5-alkyl,halogén-C 1-Cs-alkyl, hydroxy-C 1-Cs-alkyl, C 1-Cs-alkoxy,hydroxy-C 1-Cs-alkoxy, C 1-C 5-alkoxy-C 1-Cs-aIkyl, hydroxy-C 1-C 5-alkoxy-C 1-Cs-alkyl, C 1-C 5-aIkoxy-C 1-C 5-aIkoxy alebo hyd roxy-C 1-Cs-a|koxy-C 1-C 5-alkoxy, znamená C 1-C 5-alkyI, C 5-Ca-cykloalkyl, fenyl alebo benzyl, a znamená vodík alebo katiónový ekvivalent, pri ktorom sa- cis-izomér alebo zmes cis/trans-izomérov zlúčenín všeobecného vzorca lIv...

L-(-)-Moprorol L-(+)-tartrát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9498

Dátum: 14.01.2005

Autori: Pinza Mario, Maugeri Caterina, Cazzolla Nicola

MPK: C07C 217/34, A61P 27/02, A61K 31/133...

Značky: l-(+)-tartrát, l-(-)-moprorol

Text:

...obsahovat iné obvykle zložky, ako konzervačné činidlá,stabilizátory, povrchovo aktívne látky, pufry, soli na úpravu osmotického tlaku, emulgátoryV prípade konkrétneho terapeutického použitia môže farmaceutická kompozícia podľavynálezu obsahovať iné farmakologicky aktívne látky, ktorých súčasné podávanie je užitočné.Množstvo L-(-)-moprolol L-()-tartrátu vo farmaceutickej kompozícii podľa vynálezu sa v závislosti od známych faktorov, ako je...

Ibopamín maleát, spôsob jeho výroby a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9497

Dátum: 13.01.2005

Autori: Pinza Mario, Maugeri Caterina, Cazzolla Nicola

MPK: A61P 27/08, A61K 31/222, C07C 219/28...

Značky: spôsob, maleát, kompozície, ibopamín, obsahujú, výroby, farmaceutické

Text:

...diagnostické účely sa farmaceutická kompozícia podľa vynálezu s výhodouF armaceutická kompozícia podľa vynálezu bude prednostne vo forme masti alebo očných kvapiek a môže tiež obsahovať ine vehikula vhodne na oftalmické použitie, napríklad etylénglykol, PEG, karboxymetylcelulózu, mannitol, sorbitol, poloxaméry, metylcelulózu, hydroxyetylcelulózu, hydroxypropylcelulózu apod.Táto kompozícia tiež môže obsahovat iné obvyklé zložky, napriklad...

Príprava kovových solí mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2229

Dátum: 23.07.2004

Autori: Ezzitouni Abdallah, Duceppe Jean-simon, Zacharie Boulos, Penney Christopher

MPK: C07C 51/41

Značky: strednou, kovových, dľžkou, príprava, mastných, solí, reťazca, kyselin

Text:

...Lihlíkov (kyselina kaprónová, hexánová), 8 (kyselina kaprylová. oktánová), 10 (kyselina kaprínová, dekánová) a l 2 uhlíkov (kyselina laurová,dodekánová). Hoci výhodné uskutočnenie vynálezu zahrnuje dlžky reťazca o párnom počteLíhlíkov a ďalej prípravu ich solí kovu, vynález nie je obmedzený len na reťazce o pšrnom počteuhlíkov. Reťazec o nepárnom počte uhlíkových atómov zahrnujú 7 uhlíkov (kyselina heptánová), 9 uhlíkov (kyselina nonanová) a...

Spôsoby výroby železitých organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17212

Dátum: 18.02.2004

Autori: Stoynov Nikolay Mintchev, Kwok David

MPK: A61K 31/295, A01N 37/00, C07C 51/41...

Značky: organických, spôsoby, zlúčenín, železitých, výroby

Text:

...termogravimetrická analýza novej formy citranu železitého. Metóda zahrievanie 10 C/min, N 240 cm lmin veľkosť 10,5480 mg.0018 V rámci nasledujúceho opisu sa uvádzajú špecifické podrobnosti, aby sa umožnilo úplnejšie pochopenie tohto vynálezu. vynález sa však môže využívat bez týchto detailov. V ďalších prípadoch nie sú už podrobne uvedené alebo opísané dobre známe prvky, aby sme sa vyhli zbytočnému znejasneniu tohto vynálezu. Preto sa opis a...

Spôsob prípravy pevných, voľne tečúcich vo vode rozpustných solí aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282490

Dátum: 11.01.2002

Autori: Brenner Karl Siegfried, Merkle Hans Rupert, Van Gastel Anne, Schönherr Michael, Fretschner Erich

MPK: C07C 59/68, C07C 51/41, C07C 59/70...

Značky: aryloxy-c1-c4-alkánkarboxylových, rozpustných, kyselin, spôsob, přípravy, solí, pevných, volně, tečúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy pevných, voľne tečúcich vo vode rozpustných solí aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylových kyselín, charakteristický tým, že sa aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylové kyseliny nechajú reagovať so zásadou tvoriacou soli, pričom sa tvorba soli uskutočňuje v tavenine pri teplote od 0 do 250 °C bez prítomnosti strhávacieho prostriedku a pevné soli sa potom izolujú.

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Sikorai Štefan (zomrel), Ember Karol, Uhlár Ján, Oravec Eduard

MPK: C07C 51/41, C07C 51/09, C09K 3/18...

Značky: chemického, prostriedku, zimnú, údržbu, pozemných, spôsob, komunikácií, protimrazového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky...

Spôsob výroby solí cézia z kamenca hlinitocézneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 280404

Dátum: 03.04.1996

Autori: Schiedt Alexander, Harms Gerd, Hofmann Hartmut, Phillipp Bernd, Hecktor Urlike, Köbele Klaus, Prinz Horst

MPK: C07C 51/41, C07C 53/06, C07C 53/10...

Značky: hlinitocézneho, spôsob, solí, kamenca, cézia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kamenec hlinitocézny reaguje s hydroxidom vápenatým v množstve, ktoré je ekvivalentné množstvu hliníka, a s vápenatou soľou, dobre rozpustnou vo vode, v množstve, ktoré je ekvivalentné množstvu cézia, v jednej reakčnej nádobe za prítomnosti vody. Vylúčený hydroxid hlinitý a vylúčený síran vápenatý sa oddelia filtráciou alebo odstredením.

Farmaceuticky účinné adičné soli s kyselinami odvodené od amidinohydrazónových derivátov, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279938

Dátum: 12.04.1995

Autori: Caravatti Giorgio, Staněk Jaroslav, Frei Jörg

MPK: A61K 31/18, C07C 251/80, A61K 31/15...

Značky: farmaceutické, kyselinami, týchto, výroby, adičné, prostriedky, použitie, zlúčenín, účinné, amidinohydrazónových, derivátov, farmaceutický, spôsob, odvodené, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané adičné soli s kyselinami odvodené od amidinohydrazónových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená priamu väzbu alebo skupinu vzorca -(CH2)n-, kde n predstavuje číslo 1, 2 alebo 3, s (PA) kyselinou, ktorou je raz alebo niekoľkonásobne protonizovaná kyselina zvolená z N-cykloalkylamidosulfónových kyselín so 4 až 12 atómami uhlíka, alkánových kyselín s 1 až 20 atómami uhlíka, ktoré sú prípadne substituované hydroxyskupinou,...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265751

Dátum: 14.11.1989

Autori: Demovič Stanislav, Hauskrecht Petr, Zervan Ivan, Poór Robert, Ondejka Vojtech, Marchalín Miroslav

MPK: C07C 51/41

Značky: spôsob, výroby, dimetylamínovej, kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...drahších neutralizačných činidiel napr. dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstrámaá .zpôsobom výroby dimetylamínovej soli 2-metyl 4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Kyselina 2-metyl-4-chlôrfenoxyoctoyá sa pripraví chloráciou 2-metylfenoxyoctanu sodného s Naclo v prítomnosti minerálnej kyseliny. Zo získaného roztoku sa získa 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová kyselina vyzrážaním V prebytočnej minerálnej kyseline. zo suspenzie sa vyzrážaná...

Adičné soli oxyetylovaných mastných amínov s mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254911

Dátum: 15.02.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef

MPK: C07C 51/41, C07C 91/10

Značky: oxyetylovaných, mastných, adičné, kyselinami, mastnými, amínov

Text:

...z rôznych olejov a tukov. Z týchto majú najväčší význam mastné kyseliny oleja kokosového, bavlnikového, sójového, slnečnicového, konopného a ľanového.vynález je ďalej objasnený formou príklaclov.Do banky sa predložilo 300 g oxyetylovaného sterylamínu s 7 mólmi etylénoxidu a 146 g technickej zmesi mastných kyselín na báze kyseliny olejovej o zložení uvedenom V tabuľke 1.Násada sa zhomogenizovala miešaním pri 60 °C po dobu 0,5 h....

Sposob výroby kovových solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254225

Dátum: 15.01.1988

Autori: Střešinka Jozef, Čollák Mikuláš, Lichvár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Baxa Jozef

MPK: C07C 51/41

Značky: spôsob, kovových, kyselin, solí, výroby, karboxylových

Text:

...skupin 3,5 až 14 9/0 hmot.Tak v. pripade určenia kohaltnatej solí ako kaťalyzátora oxidácie cyklohexánu je vhodné kobaltnatú sol dávkovat do procesu v pod-obe roztoku, pozostávajúceho z uvedeného predného alkoholickêho vedľajšieho nproduktu FK-102 a cyklohexänu v prípade aplikácie vo výrobe dimetyltereftalátu v. rozpúštadle, pozostávajüceho okrem organických polárnych komponentov a z p-xylénu. Na pripravu kobaltnatej soli pre...

Způsob přípravy vínanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246782

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janeš Karel, Pecivál Ivan, Herold Ervín

MPK: C07C 59/255, C07C 51/41

Značky: způsob, vápenatého, vínanu, přípravy

Text:

...jeho špatné vypíraní. Matečné roztoky neutralizaované společně s rozpuštěným vínným kamenem V nadbytku kyseliny chl-orovodikové do hodnoty pH 3,9 až 4,3 ldávají vina-n vápenatý s minimalním množstvím vysrážených organických kalů a hydratovaných kysličníků železa a hliníku.Způsob prípravy vinanu vápenatého podle vynälezu je výhodnější ve srovnání se stávající t-ech-nologií izolace vinanu vápenatého, hlavně z hlediska...

Způsob přípravy dihydrogencitronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 246781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Koláo Karel

MPK: C07C 51/41

Značky: sodného, způsob, dihydrogencitronanu, přípravy

Text:

...kyseliny citrónové. Popsaný postup poskytuje zásadní technicko-ekonomické výh-ody, protože použitá surovina pro výrobu dihydrogencitnonanu sodného je méně nákladná než dosud používaná krystali-cká kyselina citrónová a to ve výrobě přinese snížení výrobních nákladů na tento výrobek. současně lze racionalizovat i manipulaci při výrobě, protože surovinu je možno jke spotřebě udopravovat čerpánim. Neméně důležitý přínos spočíva dál-e v tom, že...