C07C 51/09

Spôsob hydrolytického získavania karboxylovej kyseliny a alkoholu a použitie hydrolyzačného a deliaceho zariadenia na konverziu karboxylátu na príslušnú karboxylovú kyselinu a príslušný alkohol

Načítavanie...

Číslo patentu: 287406

Dátum: 19.08.2010

Autori: Moritz Peter, Ramgraber Franz, Michl Harald, Von Scala Claudia

MPK: B01J 8/04, C07C 51/09, B01D 3/00...

Značky: získavania, použitie, alkoholů, deliaceho, hydrolyzačného, zariadenia, karboxylovú, príslušný, príslušnú, karboxylovej, spôsob, kyselinu, hydrolytického, konverziu, kyseliny, alkohol, karboxylátů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydrolytického získavania karboxylovej kyseliny a alkoholu z príslušného karboxylátu a vody, v ktorom násada obsahujúca karboxylát sa dostáva do kontaktu s katalyzátorom hydrolýzy v prítomnosti vody pri zvýšenej teplote v reakčnej destilačnej kolóne (15), v ktorom násada obsahujúca karboxylát sa najprv privedie do predlohy (13), kde sa karboxylát dostáva do kontaktu s prvým katalyzátorom v prítomnosti vody, kde sa karboxylát...

Spôsob prípravy derivátov kyseliny 1-(2- halobifenyl-4-yl)-cyklopropánkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15442

Dátum: 22.07.2010

Autori: Fornaretto Maria Gioia, Pivetti Fausto, Re Marco

MPK: C07C 253/14, C07C 253/30, C07C 255/35...

Značky: přípravy, kyseliny, 1-(2, derivátov, halobifenyl-4-yl)-cyklopropánkarboxylovej, spôsob

Text:

...(Vll), aby sa získala zlúčenina vzorca (I).0018 Výhodne vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (IA), kde R je chlór. 0019 výhodnejšie vynález poskytuje spôsob prípravy kyseliny 1-(3,4-dichlór-2-fluór 1,1-bifenyl 4-yl)-cyklopropánkarboxylovej vzorca0020 Uvedená zlúčenína sa taktiež uvádza s kódom CHF 5074.0021 Vynález sa tiež týka spôsobu prípravy farmaceutického prostriedku, uvedený spôsob zahrnuje kroky (i) - (iii) a prídavný...

Spôsob prípravy 5- a/alebo 6-substituovaných esterov kyseliny hydroxybenzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286835

Dátum: 21.05.2009

Autor: Doehner Robert Francis

MPK: C07C 51/09, C07C 45/00, C07C 49/00...

Značky: 6-substituovaných, esterov, přípravy, hydroxybenzoovej, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednostupňový spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je C1-C6 alkyl a R1 a R2 sú každé nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, pri ktorom sa uvedie do reakcie zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde R je C1-C6 alkyl a X je halogén alebo OCOCH3, so zlúčeninou všeobecného vzorca (III), kde R1 a R2 sú každé nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, v prítomnosti soli C1-C4 karboxylovej kyseliny a rozpúšťadla. Zlúčeniny vzorca (I) sa môžu...

Spôsob prípravy derivátov kyseliny 1-(2-halobifenyl-4-yl)-cyklopropánkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11844

Dátum: 08.05.2009

Autori: Botte Hubert, Pivetti Fausto, Delacroix Thomas, Folleas Benoit

MPK: C07C 17/26, C07C 17/14, C07C 25/18...

Značky: přípravy, 1-(2-halobifenyl-4-yl)-cyklopropánkarboxylovej, spôsob, derivátov, kyseliny

Text:

...X znamená atóm halogénu, výhodne fluóru, a X sa voli zo skupiny. ktorá zahrnuje chlór, bróm. jód, a zo skupiny CF 3 S 03 (z tritlátu). reaguje s kyselinou fenylboritou vzorca (III). v ktorom R znamená jeden alebo niekoľko atómov halogénu, výhodne chlóru.0023 Zlúčeniny vzorca (II) a (Ill) sú komerčne dostupné alebo sa môžu pripraviť podľa spôsobov, ktoré sú odborníkom v danej oblasti techniky známe.0024 Reakcia, ktorá je známa ako Suzukiho...

Deriváty terfenylu na liečenie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6708

Dátum: 21.04.2006

Autori: Reader Valerie, Wilson Francis, Boussard Cyrille, Harrison Richard John, Reid Alison, Major Jeremy, Burckhardt Svenja, Le Formal Adeline, Cansfield Andrew, Hernadez-perni Remedios, Sunose Mihiro, Smelt Kathryn, Taylor Jess

MPK: A61P 25/00, C07C 51/09, A61K 31/185...

Značky: terfenylu, alzheimerovej, choroby, liečenie, deriváty

Text:

...formy AD ochorenia. Preto sa verí, že A 542 je hlavnou príčinou patogenézy Alzheimerovej choroby.0007 W 0 2006/008558 popisuje deriváty 2-(l,l 2,1 terfenyl-4 yl) karboxylovej kyseliny, ktoré sú vhodné na liečenie Alzheimerovej choroby. WO OO/69823 popisuje derivát terfenyl pyrolu ako modulátora iónových kanálov a tiež ako vhodnej zlúčeniny na liečenie Alzheimerovej choroby. W 0 Ol/81312 popisuje deriváty 3(terfenyl-2-yl) kyseliny...

Cyklizácia peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4011

Dátum: 20.09.2005

Autori: Williner Michaela, Giraud Matthieu, Werbitzky Oleg

MPK: C07C 29/00, C07C 209/00, C07C 51/09...

Značky: cyklizácia, peptidov

Text:

...skupinu) alebo aspartylovéhobočného reťazca (t.j. y-karboxylovú skupinu) alebo analóg takéhoto bočného reťazca, sozachovaním bázicky labilnej chrániacej skupiny na Not,(b) cyklizácia peptidu laktamizáciou uvedených odchránených bočných reťazcov vprítomnosti slabého bázického činidla a(c) odchránenie peptidu od bázicky-labilnej chrániacej skupiny na jeho Not, kde uvedené alylovć chrániace skupiny môžu byť nesubstituované alebo môžu byt...

Spôsob chemickej recyklácie odpadového polyetyléntereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283692

Dátum: 03.11.2003

Autori: Jiroušek Jaroslav, Šírek Milan

MPK: C08J 11/14, C08F 8/12, C07C 51/09...

Značky: recyklácie, odpadového, chemickej, polyetyléntereftalátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob chemickej recyklácie odpadového polyetyléntereftalátu na kyselinu tereftalovú a etándiol, ktorý pozostáva z postupne nadväzujúcich krokov: (a) separácia polyetyléntereftalátovej zložky vstupnej suroviny, jej prevedením do krehkej formy kryštalizáciou, mletím a následným preosievaním, (b) kontinuálna dvojstupňová hydrolýza polyetyléntereftalátu, vykonáva v 1. stupni nástrekom vodnej pary do taveniny polyméru a v 2. stupni...

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Oravec Eduard, Uhlár Ján, Ember Karol, Sikorai Štefan (zomrel)

MPK: C09K 3/18, C07C 51/09, C07C 51/41...

Značky: výroby, prostriedku, chemického, komunikácií, zimnú, spôsob, protimrazového, pozemných, údržbu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky...

Způsob odštěpování chránicí skupiny z allylesterů a -etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265220

Dátum: 13.10.1989

Autor: Deziel Robert

MPK: C07C 37/055, C07C 51/09

Značky: etherů, skupiny, způsob, allylesterů, chránící, odštěpování

Text:

...s výhodou v množství od 1,0 do 1,5 molárniho dílu na každý molární díl allylesteru či -etheru.Deallylačni reakce se s výhodou provádí V inertním rozpouštědle, jako V dichlormethanu,chloroformu, ethyletheru, benzenu, toluenu, ethylacetátu, acetonitrilu apod. Je výhodné provádět tuto reakci při teplotě od -5 °C do 30 °C po dobu pohybujicí se od 10 minut do 4 hodin.vynález ilustruji následující příklady provedení, jimiž se však rozsah vynálezu...