C07C 5/02

Spôsob výroby cyklohexénu alebo súčasnej výroby cyklohexénu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283482

Dátum: 14.07.2003

Autori: Hronec Milan, Macho Vendelín, Surový Jozef, Lichvár Milan, Kavala Miroslav, Králik Milan, Kovaĺ Eugen, Kolesár Ján, Žiak Jozef, Komora Ladislav

MPK: C07C 13/20, C07C 5/05, C07C 5/02...

Značky: výroby, cyklohexanolom, cyklohexénu, spôsob, súčasnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje parciálnou hydrogenáciou benzénu na cyklohexén alebo parciálnou hydrogenáciou benzénu s konjugovanou hydratáciou na cyklohexanol na homogénnom alebo heterogénnom katalyzátore, alebo na atypickom katalytickom systéme, pričom hydrogenačnú zložku tvorí najmenej jeden kov alebo zlúčenina kovu VIII. Skupiny periodického systému prvkov, prípadne s lantanidmi a zlúčeninami zinku, kadmia a prechodných kovov pri teplote 90...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorcyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268602

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlíř Miroslav, Veselý Jiří, Rýdl Jaroslav, Beránek Ivan, Haruda Josef

MPK: C07C 5/02, C07C 13/18

Značky: způsob, hexachlorcyklohexanu, hydrogenolýzy, katalytické

Text:

...jsou cyklohexan a chlorovodík. Použitý molární poměr vo díku k hexachlocyklohexanu činí 8 až 60.způsobem podle vynálezu lze s výhodou pracovat kontinuálné. za uvedených reakčních podmínek dochází k hydrogenolýze vazeb mezi chlorem a uhlíkem v hexachlorcyklohexanu, uhlíkatý skelet cyklohexanu zůstává zachován. Nevznikají žádné halast~ ní látky, vedlejším produktem reakce je chlorovodík, který lze využít. Pracuje ses pevným ložcm...

Způsob katalytické hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268406

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beránek Ivan, Haruda Josef, Veselý Jiří, Rýdl Jaroslav, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 5/02, C07C 15/14

Značky: bifenylu, způsob, chlorovaných, katalytické, hydrogenolýzy

Text:

...otrevč a k rychlá ztrátě aktivity.Znehodnocené transforaátorové náplně, případně odpadky vznikajíci při výrobě chlo rovaných bifenylů jsou tvořeny pestrou směsi různých izooerů. Mohou obsahovat izonery nonochlorbiľenylu, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, none-, až po dekachlordifenyl. Tyto odpadní eněsi lze zhodnotit na užitečné produkty způsobem kstalytlcké hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů suoárního vzorce c 12 H×c 1 Y, kde...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Novák Vlastimil, Grosser Vojtěch, Švajgl Oldřich, Rubáš Vlastimil, Janáček Leoš

MPK: B01J 23/44, C07C 5/02

Značky: dienů, vinylaromatických, konjugovaných, způsob, aktivace, přípravy, uhlovodíku, katalyzátor, hydrogenaci, včetně, selektivní

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Katalyzátor pre selektívnu hydrogenáciu acetylénov a diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263400

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Krivulka Ivan, Janek Ladislav, Chamila Ján, Skalák Pavol, Bučko Miloš, Hatina Slavomír, Barta Stanislav, Krempaský Bohdan

MPK: B01J 21/12, C07C 5/02, B01J 23/54...

Značky: selektívnu, acetylénov, diénov, katalyzátor, hydrogenáciu

Text:

...alkalického kovu o koncentrácii Z-10 hmot. pri teplote 50-200 °C, alebo sa zrážaním pripravená vodná suspenzia aluminosilikátov kryštalizuje priamo ohriatím na teplotu 50-200 °C a po odfiltrovani a sušení sa získava práškový kryštalický alumincsilikát. V obidvoch prípadoch sa kryštalické aluminosilikáty pramývajú vodou najvýhodnejšie do pH 9.Práškový aluminosilikát je nutné formovať pridaním pojiva ako je halloysit, bentonit a pod....