C07C 49/813

1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260376

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Text:

...(B. B. Corson, J. Dorsky, J. E. Nickels, W. M. Kutz, H. I, Thaier, I. Org. Chem. 19, .1.7 1954. Preto pri príprave 1-(4-benzoylfenyl-3-chiórpropán-1-ónu sme postupovali podobne. 1- 4-benzoylfenylJ-S-chlórpropán-l-ón nie je popísaný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-zł-benzoyiienyn-S-chlórpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že k roztoku 1-4-benzylfenylJ-B-chlórpropan-l-ónu V kyseline octovej pri 30 C sa pridáva...

1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260375

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Text:

...nie je poplsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 1-4-benzylfenyl-B-chlorpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodného chloridu hlinitého v» chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripravit jednoducho predmetnü zlúčeninu V dobrom výťažku.Hlavnou výhodou l-4-benzyltenylj-3-chlórpropán-l-ónu oproti popísaným...

Di(4-(3-Chlór-1-propanoyl ) fenyl)metán

Načítavanie...

Číslo patentu: 260373

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Značky: fenyl)metán, di(4-(3-chlór-1-propanoyl

Text:

...nie je popísaný v literatúre. ÍPodstatou vynálezu je di 4-3-chlór-1-propanoylfenylmetán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodého chloridu hlinitého v chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom. .Pretože ide o novú zlúčeninu, nie je možné porovnať uvedený postup s inými. Uvedený postup umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu pomerne jednoducho a vo výtažku 42 0/0.K...

2-(2-Subst.benzoyl)cyklohexán-1,3-dióny, herbicídne prostriedky na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278458

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kraatz Gary Wayne, Michaely William

MPK: A01N 35/06, C07C 49/84, C07C 49/813...

Značky: báze, herbicídne, 2-(2-subst.benzoyl)cyklohexán-1,3-dióny, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia sú 2-(2-subst.benzoyl)cyklohexán-1,3-dióny so všeobecným vzorcom (I), kde R a R1 predstavuje vodík, alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka alebo skupinu alkyl-OC(O)- s 1 až 4 atómami uhlíka v alkyle, R2 predstavuje halogén alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a R3, R4 a R5 predstavuje vodík, halogén a rôzne organické zvyšky bližšie charakterizované v opise. Ďalej sa riešenie týka spôsobu potláčania nežiaducej vegetácie pomocou...

Heterocyklické aromatické oxazolové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, farmaceutický prípravok, inhibítory cyklooxygenázy a protizápalové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 281468

Dátum: 07.05.1997

Autori: Matsushita Mutsuyoshi, Haruta Junichi, Hashimoto Hiromasa

MPK: C07C 311/16, A61K 31/42, C07C 251/48...

Značky: zlúčeniny, medziprodukt, cyklooxygenázy, inhibitory, protizápalové, přípravu, aromatické, heterocyklické, oxazolové, prípravok, farmaceutický, činidla

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heterocyklické aromatické oxazolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm kyslíka, jedna zo skupín R a R1 znamená skupinu všeobecného vzorca A, v ktorom R3 znamená C1-4 alkylovú, amínovú alebo C1-4 alkylamínovú skupinu, R4, R5, R6 a R7 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, atóm halogénu, C1-4 alkylovú skupinu, C1-4 alkoxyskupinu, trifluórmetylovú skupinu, hydroxylovú skupinu alebo amínovú skupinu s tým, že...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268839

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lee David

MPK: C07C 147/06, A01N 41/10, A01N 35/06...

Značky: látek, účinných, prostředek, výroby, způsob, herbicidní

Text:

...na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 utomy uhlíku,(11) zbytek ReC(0)-, v němž Re znamená alkylovou skupinu 5 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uh líku,(12) zbytek -S 02 NR°Rd, v němž RC a Rd mají shora uvedený význam, nebo(13) zbytek -N(R°)C(O)Rd, v němž RC a Rd mají ahora uvedený význam.Substituent R 7 je s výhodou nąvázán v poloze 3. Ještě výhodněji pak R 7 představuje atom vodíku, chloru...

2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-/3-chlórpropanoyl/fenyl/propán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266113

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Text:

...tejto zlúčeniny spočíva V tom, že na 3-chlőrpropanoylchlorid v chloride uhličitom v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropánom napred pri teplote nižšej ako 5 °C a neskoršie pri 20 OC počas 30 minút.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu v 30 -nom výtaäku.Predmetná látka je medziproduktom pre pripravu monoměru a svetlom degradujúcich polymełrov .K...