C07C 49/796

1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260374

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Text:

...Degradation 4, 101 1982, Ed. N. Grassie, Applied Science Publishers Ltd.. Preto sa na dehydrochloráciu použila nealkoholické prostredie (L. Lukáč,P. Hrdlovič, AO 250300). 1-4-benzoylľenyii-Z-propén-l-ón nie je poplsnný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ll-benzoylfenyll-Zapropén-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 1-4-benzoylie nyll-S-chlórpropán-l-ón v acetonitrile sa, pôsobí pri teplote miestnosti octanom...

1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260372

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Text:

...prostredie I. Lukáč, P. Hrdlovič,CS AO 250 800. l-łi-benzylfenyn-Z-propén-l-ón nie je popísený v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ti-benzylfenyll-Z-propén-l-ón, Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v- tom, že na 1-(4-benzylienylj-B-chlórpropán-l-ón V acetonitrile sa pôsobí pri teplote miestnosti octanom draselným.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetmi zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a...

2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-propenoylfenyl/propán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266111

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/796

Text:

...Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 2-(4-benzoylfenyl)-2-Ľ 4-(3-chlőrpropanoyl)fenyljpropán sa pôsobí octanom sodným v acetonitrile pri 50 °C.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu vo vysokom výtažku a jednoducho.Predmetná zlúčenina je monomérom k príprave polymérov degradujúcich svetlom. P r i k l a dV acetonitrile (50 ml) sa pridá po častiach k...