C07C 49/784

2-/4-benzoylfenyl/-2-fenylpropán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266112

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/784

Text:

...lll 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropán nie je popĺsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 2-(4-benzoylfenyl)~ 2-fenylpropán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že 2,2-difenylpropán a benzyalchlorid reagujú v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého v sirouhlíku pri teplote 23 až 26 °c.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu V 40 -nom výťažku.Predmetná látka je medziproduktom pre...

Fotochromé 1,5-bis(subst. fenyl)-3,3-difenyl-1,5-pentadiony a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261433

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schwarz Marián, Kurfürst Antonín, Zelený Jan, Kuthan Josef

MPK: C07C 49/784

Značky: 1,5-bis(subst, spôsob, výroby, fotochromé, fenyl)-3,3-difenyl-1,5-pentadiony

Text:

...p-metylacetofenónu v 25 ml éteru. Zmes bola miešané 3. hodiny pri 0 °C a potom 2 dni pri laboratórnej teplote. Po rozložení vodou a extrakcii vodnej fázy benzénom boli spojené organické podiely destilované vodnou parou. Destilačný zvyšok bol vytrepaný do benzénu, spojené organické.podiely boli sušené siranom soclnýma po vákuovom pdparení rozpúštadla bol získaný olej xprevtrstvený éterom. Bolo získané 4,5 g 1,5-bis p-tolyl ...

Způsob výroby alfa-ethyldeoxybenzoinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238934

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kaminská Zdena, Běluša Jindřich, Hrušková Věra

MPK: C07C 49/784

Značky: způsob, alfa-ethyldeoxybenzoinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alfa-ethyldeoxybenzoinu reakcí benzoinu s ethylbromidem v přítomnosti vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu a katalyzátoru fázového přenosu, při němž se přídavkem minerální kyseliny upraví pH reakční směsi po ukončení první fáze reakce na hodnotu 7 až O při teplotě 20 až 100 °C, načež se na směs, po případném částečném zbavení vody, působí ethylbromidem za přítomnosti 50% roztoku hydroxidu alkalického kovu v minimálně 4...