C07C 49/403

Spôsob dehydrogenácie sekundárnych cyklických alkoholov, katalyzátor dehydrogenácie, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282793

Dátum: 11.11.2002

Autori: Bröcker Franz Josef, Hesse Michael, Märkl Robert

MPK: B01J 27/232, B01J 23/06, C07C 45/00...

Značky: přípravy, spôsob, sekundárnych, katalyzátor, alkoholov, použitie, dehydrogenácie, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa dehydrogenácia sekundárnych cyklických alkoholov v prítomnosti katalyzátora obsahujúceho oxid zinočnatý a uhličitan vápenatý pri zvýšenej teplote v plynnej fáze, používajú sa pri nej sekundárne cyklické alkoholy a dehydrogenácia sa uskutočňuje v prítomnosti vodíka a katalyzátora, ktorého účinné zložky pozostávajú z 30 až 60 % hmotnostných oxidu zinočnatého a 40 až 70 % hmotnostných uhličitanu vápenatého v modifikácii kalcitu. Opísaný...

Spôsob výroby cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280850

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kragten Ubaldus Franciscus, Baur Henricus Anna Christiaan

MPK: C07C 29/132, C07C 35/08, C07C 29/50...

Značky: cykloalkanolů, cykloalkanonů, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu oxidáciou cykloalkánu s 5 až 12 atómami uhlíka kyslíkom za vzniku cykloalkylhydroperoxidu s následným rozkladom cykloalkylhydroperoxidu v prítomnosti komplexnej organickej zlúčeniny kovu, ktorá spočíva v tom, že sa oxidácia cykloalkánu vykonáva v neprítomnosti látok promótujúcich rozklad vzniknutého cykloalkylhydroperoxidu, a rozklad cykloalkylhydroperoxidu sa uskutočňuje v prítomnosti...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Sabadoš Juraj, Komora Ladislav, Sakaloš Štefan, Vanko Milan, Sakálošová Alžbeta

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: ľahkých, spôsob, cyklohexanolom, zmesí, cyklohexanonu, podielov, oddelenia

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakaloš Štefan, Sakálošová Alžbeta, Komora Ladislav, Vanko Milan, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: oddelenia, podielov, spôsob, zmesí, cyklohexanonu, cyklohexanolu, ľahkých

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lichvár Milan, Ambrož František, Jarušek Jaroslav, Večeřa Miroslav, Juhaz Stanislav, Mleziva Josef, Řehák Jaroslav

MPK: C07C 49/403

Značky: cyklohexanonu, zpracování, destilace, zbytků

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Ambrož František, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, spôsob, cyklohexanón, cyklohexanol, oxidácie

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Gaško Pavol, Molnár Gabriel, Ambrož František, Kolesár Ján, Barňák Štefan

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: odplynov, spôsob, procesu, oxidácie, absorpcie, organických, cyklohexanu, zlúčenín

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: oxidácie, selektívnej, cyklohexanón, spôsob, cyklohexanu, cyklohexanol

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob spracovania vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Olejník Vincent

MPK: C07C 55/02, C07C 49/403

Značky: spracovania, spôsob, vedľajších, cyklohexanonu, výroby, produktov

Text:

...bez-odpadová výroba cyklohexanónu oxidáciou cyklvohexánu.Spôsob oxidácie vedľajších produktov z výroby cyklonhexánu ukazujú ďalej uvedené príklady, pričom samozrejme len dokladajú avšak nevymedzujú predmet vynálezu.Do prietowčného reaktora valcovitéhno tvaru, opatrenéhio miešadlom, rúrkuovou vostavbou na vyhrievanie a chladenie, prívodom surovín a odberovým potrubím pre produkty, o objeme 420 m 1 sa privádza 17,8 g . h vedľajších...

Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bohuš Jioí, Hromek František, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Kubina Slavoj, Hošek Jan, Hladký Jan, Divák Boetislav

MPK: C07C 49/403, C07C 31/24, A23K 3/02...

Značky: roztoku, spôsob, odpadného, kyseliny, spracovania, mravčej, octovej, vodného

Text:

...sa pridáva 0,674 až 4,29 dielovhmot. odpadového roztoku zmesi kyseliny mravčej a octovej. Vzhladom na zvýšenú pravdepodobnosť priebehu nežiadúcich reakcií vedľajších produktov reakcie samotného lormaldehydu, samotného acetaldehydu a ich nežiadúcich vzájomných reakčných medziproduktov, ako aj samotného monopentaerytritolu a jeho derivátov je výhodné pripraviť roztok o pH 5,5 až 6.Uvedeným spôsobom o mravčan a octan vápenatý obohatený...

Spôsob spracovania zmesi esterov, kyselín a vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 242202

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eulak Karel, Mikláš Emil, Bárta Miroslav, Lisner Antonan, Dušek Jioa, Bueko Michal

MPK: C07C 49/403

Značky: zmesí, spôsob, kyselin, spracovania, esterov

Text:

...do- procesu kyslej hydrolýzy esterov cyklohexanolu a organické fástrañuje nový postup spracovania zmesi esterov, kyselín a vody.Vynález sa tyka spôsobu spracovania zmesi esterov, kyselín a vody V procese výroby cyklohexanónu po oddelení cyklohexánu,cyklohexanolu a cyklohexanónu. Zmes esterov, kyselín a vody sa pri tlaku 0,4-0,9 MPa privádza do separátora pracujúceho pri atmosférickom tlaku, kde nastáva delenie fáz vodnej a organickej pri...

Sposob spracovania vodných roztokov organických kyselín a ich esterov z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250039

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mičák Jozef, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Ferenčík Ján

MPK: C07C 49/403

Značky: kyselin, cyklohexanu, roztokov, esterov, spracovania, procesu, vodných, spôsob, organických, oxidácie

Text:

...destiláciou, znova použije na rafináciu zmesi kyselín. Prímesi díkarboxylovýclh kyselín získané ako destilačný zvyšok z regenerácia rozpúštadla sa ďalej spracujú spaľovaním.Výhodou spôsobu spracovania podľa tohoto vynálezu je možnosť efektívneho využitia udikatrboxylových kyselín.Možnosť spracovania vodných roztokov organických kyselín je zrejmé z príkladovVodný roztok zmesi -mono- a dikarboxylových kyselín objemu 2000 ml zahustíme...