C07C 49/12

Stabilizačná a polymérna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281893

Dátum: 02.07.2001

Autori: Gay Michel, Mur Gilles, Chassaing Serge

MPK: C07C 49/12, C07C 49/76, C07C 49/185...

Značky: polymérna, kompozícia, stabilizačná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú stabilizačné kompozície obsahujúce účinné množstvo beta-diketónových zlúčenín, pričom hlavnou zložkou je zlúčenina všeobecného vzorca R1COCH2COR2 alebo R2COCH2COR2 a kompozície ďalej obsahujú ďalšiu beta-diketónovú zlúčeninu všeobecného vzorca R1COCH2COR1, alebo aspoň jednu ďalšiu zlúčeninu všeobecného vzorca R1COCH2COR1 a R1COCH2COR2 a/alebo R2COCH2COR2, pričom R1 je zvyšok vzorca (Y)n-o-, v ktorom o je fenyl, n je celé číslo od 0...

1-(4-Alkanoylfenyl)-2-fenyletándióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280609

Dátum: 08.02.1995

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/00, C07C 49/04, C07C 49/12...

Značky: spôsob, přípravy, 1-(4-alkanoylfenyl)-2-fenyletándióny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je CH2CH2Cl, CH3 až C17H36, ktoré majú využitie ako fotoiniciátory, sa pripravujú tak, že na alkylbenzén s alkylom CH2CH2CH2Cl, C2H5 až C18H38 v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí fenylacetylchloridom, na vzniknutú látku všeobecného vzorca (II) sa pôsobí oxidom seleničitým, na vzniknutú látku všeobecného vzorca (III) sa pôsobí N-brómsukcínimidom v suchom tetrachlórmetáne, na vzniknutú...

Způsob přípravy monobromderivátů a,y -di-ketoalifatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235420

Dátum: 15.11.1986

Autori: Davídková Pavla, Arient Josef, Dostál Josef

MPK: C07C 49/12

Značky: způsob, přípravy, di-ketoalifatických, monobromderivátů, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bromderivátu žlutých barvotvorných složek, které je možno podle tohoto vynálezu připravit v čisté a jednotné formě bromací čtyřekvivalentové žluté barvotvorné složky bromem nebo roztokem bromu při teplotě -10° až +10 °C, s výhodou při -5 °C v prostředí nízkovroucích interních rozpouštědel jako je chloroform, tetrachlormethan a diethyléter.