C07C 49/08

Spôsob prípravy nenasýtených aromatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288403

Dátum: 08.08.2016

Autori: Peterková Júlia, Komora Ladislav, Kupec Pavol, Kavala Miroslav

MPK: C07C 45/72, C07C 45/00, C07C 45/74...

Značky: aromatických, přípravy, ketónov, spôsob, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je postup prípravy nenasýtených aromatických ketónov kondenzáciou benzaldehydu alebo jeho derivátov s acetónom na nenasýtené aromatické ketóny, ktoré môžu byť použité ako surovina na prípravu vonných látok ako rheosmin (malinový ketón), zingeron a pod. Benzaldehyd alebo jeho deriváty sa kondenzujú s acetónom v prítomnosti alkalického katalyzátora v množstve menej ako 0,8 mólu na 1 mól aromatického aldehydu pri teplotách 10 až 56 °C za...

Spôsob výroby fenolu a acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284589

Dátum: 17.06.2005

Autori: Gerlich Otto, Volke Jürgen, Kleine-boymann Michael, Pompetzki Werner, Weber Manfred, Michalik Christian, Sigg Reinhard

MPK: C07C 39/04, C07C 37/08, C07C 45/53...

Značky: spôsob, fenolů, výroby, acetónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolu a acetónu zavádzaním východiskového kvapalného prúdu obsahujúceho hydroperoxid kuménu do zariadenia na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu na fenol a acetón tvoreného jedným alebo viacerými rúrkovými reaktormi, pričom z prúdu opúšťajúceho zariadenie na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu sa oddeľuje parciálny odbočený prúd, ktorý sa recykluje späť do východiskového kvapalného prúdu...

Spôsob prípravy fenolu a acetónu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283322

Dátum: 28.04.2003

Autori: Gerlich Otto, Van Barnefeld Heinrich, Vasilieva Irina Ivanova, Zakoshansky Vladimir Michailovitch, Youriev Youry Nikolaevitch, Griaznov Andrei Konstantinovitch, Kleinloh Werner, Michalik Christian, Kleine-boymann Michael

MPK: C07C 49/08, C07C 39/04

Značky: spôsob, kuménu, fenolů, acetónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob prípravy fenolu a acetónu oxidáciou kuménu cez technický kuménhydroperoxid jeho katalytickým štiepením. Oxidačné produkty sú skoncentrované do obsahu kuménu v rozsahu 21 až 30 hmotn. % v technickom kuménhydroperoxide, pričom sa uvedená zmes používa na katalytické štiepenie.

Spôsob výroby ketónov alifatickoaromatických C8 až C18, cyklanickoaromatických C10 až C25 a aromatických C13 až C25, ako aj aromatických aldehydov od C7 vyššie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283149

Dátum: 10.02.2003

Autor: Vojtko Ján

MPK: C07C 47/54, C07C 49/08, C07C 45/51...

Značky: aldehydov, výroby, cyklanickoaromatických, alifatickoaromatických, aromatických, spôsob, ketónov, vyššie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aromatických, alifatickoaromatických ketónov a cyklanickoaromatických ketónov, ako aj aromatických aldehydov sa uskutočňuje z aromatických, alifatických a aromatických, cyklanických a aromatických kyselín alebo ich alkylesterov s alkylmi C1 až C5, najmä in situ vytváraných na katalyzátore z esterov a vodnej pary, alebo z kyselín a alkoholov pri teplote 250 až 650 °C a tlaku 0,05 až 5 MPa v plynnej alebo parnej fáze. Katalyzátor je...

Způsob přípravy acetonu fotochemickou oxidací 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269085

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mácová Eva, Lederer Pavel

MPK: C07C 49/08

Značky: přípravy, fotochemickou, způsob, 2-propanolu, acetónu, oxidací

Text:

...výtěžku ecetonu okolo 1 .Nevýhodou obou výše uvedených poetupo je práce v jedovaté ecetonitrilu, respektive silně alkelioken proetředi e nizke výtêžky ecetonu.Některé nevýhody dřive uvedených způeobo připravy odstraňuje předložený vynález,jehož předněten je způsob připravy acetonu fotochemiokou oxidaci 2-propanolu kyelikee v přitonnoati oxidu chronoveho podle vynúlazu, jehož podstata epočivá ve zpoeobu, při ktoráa 6 vodný roztok...

Spôsob prípravy vysokočistého acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247333

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fišera 1ubor, Vasilko Karol, Zálupský Peter, Mucha Pavol, Baják Ivan

MPK: C07C 49/08

Značky: vysokočistého, spôsob, přípravy, acetónu

Text:

...expedičný obal tak,aby sa zamedzil prístup vzduchu do vnútra obalu.Súčasťou technológie prípravy acetónu čistoty MOS Selectipur je i čistenie expedičných obalov. Obaly sú sklenené, sklo je tre 4tej hydrolytickej triedy. -Pred naplnením. vyčistenou chemikaliou musí byt obal starostlivo vyčistený najprv zríedenou 1 zl kyselinou dusičnou, po prepláchnutí vodou zriedenou ,1 ~ 1 kyselinou chlorovodíkovou a nakoniec vodou, najprv destilovanou a...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bučko Miloš, Hlinšťák Karol, Schwarz František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít, Masarovič František, Kovaľ Ján, Richter Ján, Mikula Oldřich, Hagara Anton, Kavala Miroslav, Tomčík Kazimír, Kopernický Ivan, Guba Gustáv, Adam Valér

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: spôsobu, spôsob, acetónu, výroby, komplexného, tohto, produktov, uskutočňovanie, vedľajších, fenolů, spracovania, zariadenie

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob izolácie acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231774

Dátum: 15.12.1986

Autor: Martišovičová Lubomíra

MPK: C07C 49/08

Značky: acetónu, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém izolácie acetónu z odpadov destiláciou z kompozícií obsahujúcich nenasýtené polyesterové živice. Podstata vynálezu spočíva v tom, že destilácia sa ukutočňuje v prítomnosti 15 až 250 % hmotnosti vody vztiahnutých na hmotnosť sušiny kvapalného odpadu. Zlepšenie umývateľnosti zariadenia vodou je možné uskutočňovať prídavkom 0,01 až 10 % hmotnosti alkalicky reagujúcich látok a/alebo povrchovoavktívnych látok či ochranných...

Způsob regenerace acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235644

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hádek Zdeněk

MPK: C07C 49/08

Značky: regenerace, způsob, acetónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob regenerace acetonu z roztoků organických látek, například syntetických pryskyřic, laků apod. Regenerace se docílí tím, že se v acetonu rozpuštěné látky vysráží přidáním vody. Vzniklá sraženina se rozdělí na směs acetonu s vodou a sediment. Aceton se oddělí od vody přidáním soli, která je dobře rozpustná ve vodě. K tomuto účelu se dobře hodí např. K2C03, NaKCO3, NaCl. Odpařením vody z nasyceného vodního roztoku vznikne opět...

Spôsob a zariadenie na čistenie technického acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229772

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kováč Pavel, Kordík Jozef, Bobok Ján, Komora Ladislav, Kiapeš Miroslav, Vanko Milan, Dobiášová Helena

MPK: C07C 49/08

Značky: technického, spôsob, zariadenie, čistenie, acetónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia technického acetónu obsahujúceho organické nečistoty a vodu oxidáciou, neutralizáciou a rektifikáciou, vyznačujúci sa tým, že technický acetón sa privádza do vrúceho acetónu v množstve 5 až 20 násobne prevyšujúceho hodinový objemový prítok privádzaného technického acetónu, pričom oxidačné a neutralizačné činidlo sa dávkuje do kvapalnej fázy, s výhodou do vrúceho acetónu v množstve zodpovedajúcom množstvu prítomných organických...