C07C 49/04

1-(4-Alkanoylfenyl)-2-fenyletándióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280609

Dátum: 08.02.1995

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/00, C07C 49/12, C07C 49/04...

Značky: 1-(4-alkanoylfenyl)-2-fenyletándióny, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je CH2CH2Cl, CH3 až C17H36, ktoré majú využitie ako fotoiniciátory, sa pripravujú tak, že na alkylbenzén s alkylom CH2CH2CH2Cl, C2H5 až C18H38 v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí fenylacetylchloridom, na vzniknutú látku všeobecného vzorca (II) sa pôsobí oxidom seleničitým, na vzniknutú látku všeobecného vzorca (III) sa pôsobí N-brómsukcínimidom v suchom tetrachlórmetáne, na vzniknutú...

Spôsob regenerácie metylizobutylketónu pri výrobe N-1,3-dimetylbutyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280519

Dátum: 07.12.1994

Autori: Volf Jiří, Pašek Josef, Jaroš Alois

MPK: B01D 3/00, C07C 49/04

Značky: spôsob, regenerácie, metylizobutylketónu, n-1,3-dimetylbutyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regenerácia metylizobutylketónu z frakcie 4-metyl-2-pentanolu získanej rektifikáciou ľahkých podielov z reakčnej zmesi po reduktívnej alkylácii aminodifenylamínu, ktorá spočíva v tom, že sa táto frakcia podrobí ďalšej rektifikácii v prítomnosti jemne rozptýleného niklového katalyzátora pri teplotách 80 až 180 °C a tlakoch 0,07 až 0,8 MPa, pričom množstvo katalyzátora je výhodné udržiavať v rozmedzí 0,01 až 10 % hmotnostných,...

Způsob oddělování lehkých podílů z reakční směsi z výroby methylisobutylketonu z acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255727

Dátum: 15.03.1988

Autori: Židek Rudolf, Králík Petr, Pexidr Václav, Pašek Josef, Kondelík Petr

MPK: C07C 49/04

Značky: podílu, lehkých, výroby, acetónu, reakční, směsi, methylisobutylketonu, oddělování, způsob

Text:

...směsi oddělí deetileoí eceton s lehkýmí podíly, tato rrakoe se omiohá e vodou v poměru 1,00,5 až 12 e vytvořená lehčí kapalná fáze se zo systému odetrení. Podstata vynálezu epočívá v tom, že přidáním vody do ecetonové frekce ee sníží rozpustnost 2-methy 1 pentenu e diisopropyletheru, které se oddělí jako samostatná kapalná fáze e obsahom méně než 10 hmot. acetonu.Popsený způsob oddělování lehkých podílů je tím účinnější,čím je vyšší...

Způsob přípravy 4-methyl-3,5-heptadionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255230

Dátum: 15.02.1988

Autori: Koutek Bohumír, Vrkoč Jan

MPK: C07C 49/04

Značky: 4-methyl-3,5-heptadionu, přípravy, způsob

Text:

...smicháním reakčnich složek a zahřivánim na teplotu 50 OC až teplotu varu reakčni směsi po dobu 2 až 10 hodin. S výhodou se reakce provádí bez přitomnosti rozpouštědla zahříváním reakčni směsi k varu po dobu 3 až 4 hodin. získaná reakčni směs se rozloží nalitím do ledové vody a olejovitý podíl se extrahuje éterem. Éterický roztok se vytřepe vodou, roztokem NaHC 03 vodou, vysuší se a odpaří . ve vakuu k suchu. Odparek se pak extrahuje...

Způsob výroby acetonu nebo acetonu, metylisobutylketonu a vyšších dehydrogenecí isopropylalkoholu nebo jeho azeotropické vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241425

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rybová Renata, Janáee Kkel, Perník Vít

MPK: C07C 49/04

Značky: způsob, vyšších, dehydrogenecí, azeotropické, výroby, vodou, isopropylalkoholu, acetónu, metylisobutylketonu

Text:

...vodíku a zbytkunezreagovaného isdpropylalkoholu. Voda přítomná v surovině prochází reaktorem beze změny ana katalytickou.dehydrogénaci isopropýlalkoholu nemá podstatný Vliv. Teplo potřebné pro reakci je dodáváno spalováním topného plyną, který cirkuluje v mezitrubkovém prostoru reaktorů.Při zatíženi katalyzátoru 8,46 litrů azeotropické směsi V isopropylalkoholu a vody na litr katalyzátoru a hodinu a teplo tě 34000 bylo dosaženo, vedłà vodíkug...

Způsob přípravy velmi čistého 4-methyl-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252941

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sudorová Hana, Sekyrová Olga, Šnajdr Petr

MPK: C07C 49/04

Značky: čistého, přípravy, 4-methyl-2-pentanonu, způsob, velmi

Text:

...uživaným postupem rektifikace, avšak pouze za cenu extrémě vysokých nákladů, nebot je třeba pracovat v koloně s několikanásobně větším počtem teoretických peter než při postupu podle vynálezu a s velmi vysokým poměrem zpětného toku.K rektifikaci je nejvhodnější čistý MIBK, lze však použít i technickou chemikálií. V druhém případě je vhodné před rektifikací vyprat chemikálií se zředěným roztokem hydroxidu sodného,popřipadě kyseliny...

Způsob regenerace 4-methyl-2-pentanonu použitého k extrakci molybdátovanadátofosforečnanového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sudorová Hana, Šnajdr Petr, Sekyrová Olga

MPK: C07C 49/04

Značky: regenerace, komplexu, 4-methyl-2-pentanonu, extrakci, molybdátovanadátofosforečnanového, použitého, způsob

Text:

...frakci z rektifikace lze použít k technickým účelům, je však výhodné, když se deetilační zbytek pridá k delší vsádce použitého 4-methyl-2- pentanonu před praním s roztokem hydroxidu a když se organické fáze z přední frakce přidá k další vsádce použitého 4-methyl-2-pentanonu před rektifikaci. Postupem podle vynálezu se získá MIBK se stejnými extrakčnimi vlastnoetmijako výchozí MIBK před extrakcí.250 ml MIBK použitého k extrakci...

Způsob výroby methylisobutylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232061

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pavlas Pavel, Kožuch Jiří, Pašek Josef, Pexidr Václav

MPK: C07C 49/04

Značky: způsob, methylisobutylketonu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby methylisobutylketonu z acetonu a vodíku v kapalné fázi na pevném loži katalyzátoru Pd/iontoměnič, jehož podstata spočívá v tom, že se vodík a aceton o molárním poměru 0,03 až 0,15 přivádí do reaktoru spodem za tlaku 2 až 5 MPa s teplotou 80 až 130 °C, reakce se uskutečňuje za adiabatických podmínek, při konversi 8 až 15 % acetonu. Tato získaná reakční směs s výhodou expanduje adiabaticky do destilační kolony pro...

Způsob zpracování reakční směsi při výrobě methylisobutylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234604

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pexidr Václav, Pašek Josef, Židek Rudolf, Hájek Jaroslav

MPK: C07C 49/04

Značky: reakční, zpracování, methylisobutylketonu, výrobe, způsob, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se z reakční směsi kontinuálně oddestiluje aceton a popřípadě isopropylalkohol na koncentraci maximálně 10 % obou látek dohromady, zbytek se rozdělí na organickou a vodnou fázi, vodná fáze se podrobí kontinuální rektifikaci, přičemž se páry z hlavy kolony zavádějí bez kondenzace do spodní části kolony na oddestilování acetonu, resp. isopropylalkoholu a organická fáze se zpracuje na methylisobutylketon...