C07C 47/19

Spôsob prípravy 1,3-alkándiolov a 3-hydroxyaldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281565

Dátum: 05.11.1997

Autori: Semple Thomas Carl, Weider Paul Richard, Mullin Stephen Blake, Powell Joseph Broun, Fong Howard Lam-ho, Arhancet Juan Pedro, Forschner Thomas Clayton, Lin Jiang Jen, Eubanks David Cleve, Johnson David William, Thomason Terry Blane, Slaugh Lynn Henry, Allen Kevin Dale

MPK: C07C 45/58, C07C 29/141, C07C 31/20...

Značky: přípravy, 3-hydroxyaldehydov, spôsob, 1,3-alkándiolov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 1,3-alkándiolov a 3-hydroxyaldehydov hydroformyláciou oxiránu oxidom uhoľnatým a vodíkom pri teplote nižšej ako 100 °C a tlaku 3,5 až 34,6 MPa v prítomnosti hydroformylačného katalyzátora na báze aspoň jedného kovu VIII. skupiny, ktorý môže obsahovať až 50 % mólových fosfínom modifikovaného katalyzátora, vzťahujúce sa na kov, pričom koncentrácia oxiránu na začiatku reakcie je hmotnostne menšia ako 15 %, vzťahujúce sa...

Spôsob prípravy 1,3-alkándiolov a 3-hydroxyaldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281399

Dátum: 05.11.1997

Autori: Arhancet Juan Pedro, Slaugh Lynn Henry, Semple Thomas Carl, Weider Paul Richard, Thomason Terry Blane, Powell Joseph Broun, Forschner Thomas Clayton

MPK: C07C 29/141, C07C 31/20, C07C 45/58...

Značky: přípravy, 3-hydroxyaldehydov, 1,3-alkándiolov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1,3-alkándiolov a 3-hydroxyaldehydov hydroformyláciou oxiránu oxidom uhoľnatým a vodíkom v prítomnosti katalyzátora na báze kobaltu a promótora, ktorým je lipofilná kvartérna soľ prvku skupiny V, umožňuje produkciu 1,3-propándiolu vo vysokých výťažkoch a s vysokou selektivitou.

Spôsob výroby D-xylózy z predhydrolyzátu listnatých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258665

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hubaľ Ján, Leško Zoltán, Rendoš František, Vyžinkár Josef, Foltín Jozef, Hajnoš Ján

MPK: C07C 47/19

Značky: výroby, listnatých, spôsob, d-xylózy, predhydrolyzátu, drevín

Text:

...sa kyselina sírová zneutralizuje s techiometrückým prídavkom kysličnika vápeoatého, a to bud vo forme mletého páleného vápno alebopráškového hydratovaného vápno. Vzniklý ner-ozpustný síran vápenatý sa -odfiltruje spolu so živičnými inkrustlami a farebnými nesacharidickými látkami, ktoré sa v ňom jabsorbovali. Preflltrvovaný predhydrolyzát sa deminetralizuje na ionexoch a zahustí sa na 80 0/0 hmot. k vykryštalizovaniu D-xylózy.Zistilo sa.,...

Spôsob výroby D-xylózy z vodného predhydrolyzátu listnatých drevín beztlakovou hydrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246858

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rada Petr, Blažek Vítizslav, Bilík Vladimír, Lang Pravdomil, Láník Igor, Kraus Josef

MPK: C07C 47/19

Značky: beztlakovou, hydrolýzou, predhydrolyzátu, vodného, spôsob, drevín, d-xylózy, výroby, listnatých

Text:

...regeneračným roztokom 2 až 4 luhu sodněho použitého k regenerácii anexu a odvedie do riedkeho výluhu v Celulózke závodu. Predhydrolyzát sa ochladí na 20 až 40 ° Celsia, pridá sa k nemu bentonit v množstve 5 na sušinu a flokulačné činidlo Hernostan 1 lit. na každý m 3 predhydrolyzátu. Po odfiltrovaní sa predhydrolyzát prepustí cez stredne bazický anex Ostion AMP,na ktorom sa zachytí kyselina sírová a zbytok farebných látok. Ďalej sa...

Způsob výroby alkoxydihydroderivátů citronellalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246341

Dátum: 13.03.1986

Autori: Dejmek Luboš, Zelenka Antonín

MPK: C07C 47/19

Značky: alkoxydihydroderivátů, způsob, výroby, citronellalu

Text:

...do směsi ledu 100 d), 50 d toluenu a 25 d 50 hydroxidu sodněho.ten se nechá reagovat se směsi 96 »až 1000/0 kyseliny sírové a alkoholu R-Ol-l, kde R má výše uvedený význam a vzniklý enamin alkoxydlhydrocitrvonellalu se rozloží na alkoxydihydrocitronellal obecného vzorce I postupným přídáväním kyselé reakční směsi za chlazení na teplotu v rozmezí 0 až 30 stupňů Celsia do směsi organického ro~z~ pouštědla, s výhodou hexanu nebo toluenu,vody a...