C07C 47/02

Spôsob katalytickej aeróbnej oxidácie alkoholov za miernych podmienok s použitím stabilných voľných nitroxylových radikálov bez prítomnosti prechodného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3910

Dátum: 28.10.2005

Autori: Tanielyan Setrak, Korell Michael, Meyer Oliver, Augustine Robert

MPK: C07C 47/20, C07C 45/00, C07C 47/02...

Značky: miernych, alkoholov, použitím, radikálov, nitroxylových, přechodného, volných, stabilných, spôsob, oxidácie, katalytickej, podmienok, aeróbnej, přítomnosti

Text:

...meradle. Nedávno opisali Hu a kol. spôsob aeróbnej oxidácie primárnych a sekundárnych alkoholov s použitím katalytického systému na báze TEMPO, bez ko-katalyzátora na báze prechodného kovu (Liu,R. Liang, X. Dong, C. Hu, X. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4112-4113). Pri tomto spôsobe autori používajú zmes TEMPO (1 mol ), dusitanu sodného (4-8 mol ) a brómu (4 mol ) ako aktívny katalyticky systém. Oxidácia sa uskutočňuje pri teplote pohybujúcej sa...

Aldehydové deriváty polyetylénglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1461

Dátum: 16.07.2003

Autor: Won Chee-youb

MPK: C07C 47/02, C08G 65/00

Značky: polyetylénglykolu, aldehydové, deriváty

Text:

...pegylovanej biomolekuly. Mnohopočetné pripojenia PEG a/alebo pegylácie V aktívnom mieste môžu tiežspôsobovať zníženie aktivity biomolekuly.Bolo by teda výhodné poskytnúť zlepšene deriváty PEG vhodné ku konjugácii s celým radom iných molekúl, vrátane polypeptidov a dalších biomolekúl obsahujúcich a-aminoskupinu. Zostáva potreba poskytnúť deriváty PEG, ktoré môžu byť vytvárané s vysokým výťažkom a čistotou a ktoré môžu byť konjugované...

Spôsob výroby primárnych amínov z aldehydov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281672

Dátum: 30.04.2001

Autori: Lust Ernst, Artner Eduard, Hebesberger Friedrich, Haar Robert, Kloimstein Engelbert, Kos Carlo

MPK: C07C 209/26, B01J 25/02, C07C 47/02...

Značky: primárnych, aldehydov, vykonávanie, spôsobu, spôsob, zariadenie, amínov, tohto, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby primárnych amínov z aldehydov zmiešaním aldehydu s riedidlom, pričom v prípade alkoholu alebo vody ako riedidla môže byť zmiešavacia teplota najviac 5 °C, aby sa zabránilo tvorbe poloacetálu alebo aldehydhydrátu, a privedenie do styku zmesi so zmesou amoniaku, vodíka a hydrogenačného katalyzátora, čím sa zabráni tvorbe imínu, pri teplotách od 60 do 180 °C a tlakoch od 2 do 6 MPa, pričom na 1 mól aldehydovej skupiny sa...

Katalyzátor na výrobu aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279333

Dátum: 07.10.1998

Autori: Hansen Viggo Lucarsen, Sarup Bent, Johansen Keld, Nielsen Poul Erik Hojlund

MPK: B01J 23/88, B01J 23/28, C07C 45/38...

Značky: aldehydov, výrobu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v katalyzátore na výrobu aldehydu premenou alkoholu na zodpovedajúci aldehyd parciálnou oxidáciou alkoholu, pričom katalyzátor je tvorený aktívnym katalytickým materiálom zo zmesových oxidov molybdénu a ďalšou zložkou M, ktorá sa volí z oxidov chrómu, vanádu, hliníka, železa, volfrámu, mangánu a zmesí týchto látok, pri molárnom pomere Mo : M v rozmedzí 1 až 5, zlepšenie spočíva v tom, že katalytický aktívny materiál je uložený...

Spôsob výroby aldehydov hydroformyláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278296

Dátum: 04.09.1996

Autori: Abatjoglou Anthony George, Bryant David Robert

MPK: C07C 45/50, C07F 9/6574, C07C 47/02...

Značky: hydroformyláciou, aldehydov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aldehydov hydroformyláciou spočíva v tom, že sa nechá reagovať olefinicky nenasýtená zlúčenina, zvolená zo súboru zahŕňajúceho alfa-olefíny obsahujúce 2 až 20 atómov uhlíka, vnútorné olefíny obsahujúce 4 až 20 atómov uhlíka a zmesi takýchto alfa-olefínov a vnútorných olefínov, s oxidom uhoľnatým a vodíkom v prítomnosti katalyzátora tvoreného ródium-bis-fosfitovým komplexom a v prítomnosti voľného poly-fosfitového ligandu....

Prekurzorový prostriedok pre komplexový hydroformylačný katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278287

Dátum: 07.08.1996

Autori: Billig Ernst, Bryant David Robert, Abatjoglou Anthony George

MPK: C07F 9/6574, C07C 47/02, C07C 45/50...

Značky: prostriedok, hydroformylačný, katalyzátor, komplexový, prekurzorový

Zhrnutie / Anotácia:

Prekurzorový prostriedok pre komplexový hydroformylačný katalyzátor s prechodným kovom z VIII. skupiny periodickej sústavy prvkov pozostáva zo solubilizovaného bisfosfitového komplexu ródia, organického rozpúšťadla a voľného bisfosfitového ligandu, kde bisfosfitovým ligandom je ligand všeobecného vzorca zvoleného zo súboru zahŕňa všeobecné vzorce VII, VIII, IX, X, XI a XII, kde Q, n, Y1, Y2, Y3, Y4, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z majú významy uvedené v...

Způsob výroby aldehydů hydroformylací olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270208

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blessing Michael, Bunning Donald

MPK: C07C 47/02, C07C 45/49

Značky: výroby, aldehydů, hydroformylaci, způsob, olefinu

Text:

...uhelnatým a vodíkem, které jsou doplňované v takovém množství, aby celkový tlak olefinu, oxidu uhelnatého a vodíku byl menší než 3,15 MP a molární poměr vodíku k oxidu uhelnatému byl od 1 10 do 100 2 1. Výhodná forma provedení zahrnuje recyklací kapaliny. Zvláště výhodné je, pokud se sekundárního hydroformylačního procesu zavádí pouze nezreagovaný olefin, obsažený v odtahovaném proudu z primárního systému.Výhodným znakem navrženého řešení je...

Spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 265764

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sikorai Štefan, Bárta Jozef, Špaček František, Volek Imrich, Mikuš Rudolf, Stieranka Ján, Waradzin Walter

MPK: C07C 45/00, C07C 45/26, C07C 47/02...

Značky: spôsob, hydratácie, acetylénu, acetaldehyd

Text:

...potrebné toto potrubie uzatvárať, čím jeho účinok zanikne úplne. Tento stav je spôsobený rešpektovaním všeobecnej požiadavky dosahoval u barbotážnych reaktorov čo najlepšie rozdelenie plynu, a teda maximálny medzifázový povrch, čoho sa docieľuje prúdením vstupujůceho acetylénu cez rozdeľovač plynu rozmanitej konštrukcie do kvapaliny katalyzátora v spodnej časti reaktora.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd V...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264286

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wiebus Ernst, Cornils Boy, Hahn Heinz-dieter, Konkol Werner, Bahrmann Helmut, Gick Wilhelm, Bach Hanswilhelm

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: způsob, aldehydů, výroby

Text:

...ke snížení rychlosti hydroformylační reakce a tím k poklesu produktilvity katalyzátorového systému.Obzvlášť se osvedčilo upravovat koncentraci sulfoííovaííých nebo karboxylovaííých triarylfosfinü na hodnoty 26 až 28 0/0 hmot.,vztaženo na vodný roztok.Způsobem podle vynálezu se nechajíhydJÍOÍlOFHlYÍOVäÍ olefiny se 2 až 12 atomy uhlíku. Tyto olefiny mohou být líneární nebo rozvětvené s dvojnou nvazbou na konci nebo uvnitř. Příklady pro takové...

Způsob výroby C .sub.4.n. aldehydů hydroformylací propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244780

Dátum: 01.06.1988

Autori: Žitoanský Marcel, Vozár Miroslav, Bajanak Augustan, Kaloforov Nikola, Ragan Emil

MPK: C07C 47/02

Značky: způsob, hydroformylaci, výroby, propylenu, aldehydů, sub.4.n

Text:

...postupu podle vynálezu je zlepšení výtěžku žádoných C 4 aldehydů při hydroformylaci propylénu bez velkých nároku na energie a jednoduchost provedení s maximální využítelnostístandartních zařízení běžně při hydroformylaci používaných. Eko nomická výhodnost postupu podle tohoto vynálezu není limitována kapacitou výroby, takže je možná a výhodná i aplikace u menšíchjednotek hydroformylace, Podstatou vynálezu je zjištění, že z...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253580

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hibbel Josef, Much Joachim, Schmidt Volkmar, Cornils Boy, Lieder Bernhard, Wiebus Ernst, Konkol Werner

MPK: C07C 47/02

Značky: aldehydů, způsob, výroby

Text:

...výhodou fenylový zbytek a naftylový zbytek. Není nutné, aby na všechny tři arylove zbytky byly vázány zbytky sulfonové kyseliny nebo karboxylové skupiny. Ukázalo se, že již jeden zbytek sulfonové kyseliny nebo jedna karboxylová skupina V molekule fosfinu uděluje komplexní sloučenině dostatečnou vodorozpustnost.Katalyzátor se může přidávat do reakční směsi předem vyrobený. Je však též možno vytvořit jej in situ. Obvykle se rhodium přidává v...

Způsob hydroformylace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240983

Dátum: 14.08.1987

Autori: Brož Václav, Planka Bohuslav, Jioiený Vladimír, Pavlík Oldoich, Fiala Stanislav, Bosák Miroslav, Mrázek Jan, Vychodil Petr

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: způsob, olefinu, hydroformylace

Text:

...způsob hydroformylace olefinů se 2 až 5 atomy uhlíkunízkotlakým pestupem za použití rhodiových katalyzátorů V kombinaci s vysokotlakým postupem za použití kobaltových katalyzátorů podle vynálezu.Podle vynálezu se odpadní plyn z nízkotlakého zařízení obsahující nezreagovaný olefin komprimuje a hydroformyluje se ve vysokotlàkém zařízení při tlaku 100.105 Pa až 350.105 Pa a při teplotách 120 až 180 oc v přítomnosti kobaltu v kovové...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zlacký Alojz, Pašek Josef, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Komora Ladislav

MPK: C07C 47/02

Značky: formaldehydu, výroby, spôsob, metanolu, oxidačnou, dehydrogenáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248736

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lipps Wolfgang, Bahrmann Helmut, Cornils Boy, Konkol Werner

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: aldehydů, výroby, způsob

Text:

...nebo arhydroxyeillçylový zbytek s přímým nebo rojrzvčtverxým. řetězcem obsahujcí 1 až 4 atomy uhlíka nebo C a D společně s atomem Clllžšĺkll tvoří pětičlenný ttebo šestičlenný heterocyklicláý štruk, E znnnąená chlorid, bromíd, jojid a ze~ jména sulľat, tetrŕilluerborzít, acetát, methosulíát, benzensulľonát, alkylhenzensulfonát,tolueíisulftanát, laktát nebo citrát.Vzhledem ke svému malému korozívnímu chování jsou jako aniontý vhodné...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230823

Dátum: 15.06.1986

Autori: Macek Valdimír, Kopecký Ivan, Kubička Rudolf, Jasanský Zdeněk

MPK: C07C 47/02, C07C 2/30

Značky: oxonace, způsob, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oxonace propylenu na C4 aldehydy při tlaku 20 až 35 MPa za přítomnosti syntézního plynu obsahujícího kysličník uhelnatý a vodík, který probíhá za katalytického působení karbonylů kobaltu připravených ve výrobním zařízení z olejorozpustných kobaltnatých solí a následujícím oddělením produktů oxonace od těžkých podílů, při němž se tyto těžké podíly oxonace vypírají zředěnou anorganickou kyselinou, výhodně 5 až 50%...