C07C 43/225

Trifenylalkénové deriváty, farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty a použitie týchto derivátov ako selektívnych modulátorov receptorov pre estrogény

Načítavanie...

Číslo patentu: 287752

Dátum: 29.07.2011

Autori: Kalapudas Arja, Södervall Marja-liisa, Kangas Lauri, Lammintausta Risto

MPK: A61K 31/085, A61K 31/10, A61K 31/09...

Značky: derivátov, kompozícia, týchto, použitie, selektívnych, farmaceutická, deriváty, trifenylalkénové, estrogény, receptorov, modulátorov, obsahujúca, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina, ktorá je selektívnym modulátorom receptorov pre estrogén všeobecného vzorca (I), kde R1 je H, halogén, OCH3, OH a R2 je a) skupina -X-(CH2)n-CH2-N(R4)R5, kde i) X je NH alebo S a n je celé číslo od 1 do 4 a R4 a R5, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, sú alkyl s 1 až 4 uhlíkmi, H, -CH2C /// CH alebo -CH2CH2OH alebo R4 a R5 tvoria päť- alebo šesťčlenný kruh obsahujúci N alebo heteroaromatický kruh alebo kde ii) X je O a n je...

Spôsob získavania nových derivátov naftalénu pre in vivo diagnózu Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16977

Dátum: 17.04.2010

Autori: López Barroso Rosa María, Perez Perera Rafaela, Sablón Carrazana Marquiza, Rivera Marrero Suchitil, Rodriguez-tanty Chryslaine, Vélez Castro Hermán, Pérez Martínez Carlos Serafín, Perera Pintado Alejandro, Valdés Sosa Pedro, Prats Capote Anaís

MPK: C07C 233/36, C07C 233/47, C07C 233/07...

Značky: získavania, nových, choroby, derivátov, naftalenu, alzheimerovej, spôsob, diagnózu

Text:

...ktorý popisuje výrobu tropánového rádiofarmaka ggmTc-TRODAT ako selektívneho markera dopamínového nosiča pri detekcii presynaptickej neurónovej degenerácie pri Parkinsonovej chorobe bez vylúčenia iných chorôb, akou je AD. Okrem toho Zhu et al. v CN 1072020 popisuje komplex ggmTcetylcysteinát dietyl esteru (ggmTc-ECD), ktorý prechádza mozgovo-cievnou bariérou a používa sa pri skúmaní mozgovej perfúzie. S týmto cieľom sa skúmali ďalšie...

Spôsob prípravy terapeuticky hodnotných derivátov trifenylbuténu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12444

Dátum: 13.02.2008

Autori: Södervall Marja, Eloranta Maire, Kalapudas Arja

MPK: C07C 41/16, C07C 41/01, C07C 41/26...

Značky: terapeuticky, přípravy, trifenylbuténu, spôsob, derivátov, hodnotných

Text:

...bez rizika rakoviny. Niektoré zlúčeniny môžu byť podávané mužom k ochrane proti osteoporóze, kardiovaskulárnym chorobám a Alzheimerovej chorobe bez vedľajších estrogénnych účinkov (gynekomastie, znížené Iibido, atď.). U jednej zo zlúčenín opísaných v uvedenom patente, zlúčenina (Z)-2-2-4-(4-chlór-1,2 difenylbut-1-enyl)fenoxyletoxyjetanol (známa rovnako pod generickým menom fispemifén) ukázala velmi zaujímavý hormonálny profil naznačujúci,...

Spôsob prípravy zmesových éterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283757

Dátum: 04.12.2003

Autori: Székely István, Kuruczné Ribai Zsuzsanna, Árvai Géza, Pap László, Bertók Béla

MPK: C07C 43/215, C07C 41/09, C07C 41/16...

Značky: éterov, zmesových, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zmesových éterov všeobecného vzorca (I), v ktorom Ar znamená alicyklickú skupinu, aromatickú skupinu alebo heterocyklickú skupinu obsahujúcu jeden alebo viacej heteroatómov, kde tieto skupiny sú podľa potreby substituované jednou alebo viacej skupinami C1-4 alkoxy, metyléndioxy, C1-4 alkylom, halogénom, C1-4 halogénalkylom alebo nitroskupinou a/alebo kondenzované s benzénovým kruhom, R1 a R2 znamenajú nezávisle atóm...

Alkoxyderiváty alifaticko-aromatických éterů s halogenem v alkoxyalkylskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264865

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav

MPK: C07C 43/225, A01N 31/14

Značky: přípravy, halogenem, alkoxyalkylskupině, alifaticko-aromatických, alkoxyderiváty, způsob, jejich, eterů

Text:

...vzorce I.V dalším je vynález bliže objasněn na příkladu provedení, aniž se na tento výlučne ome zuje. P ř 1 k 1 a d(1,1-dimethyl-2-propenyl)-(4-chlorfenyl)éter (0,01 mol) se nechá reagovat v prostředí bezvodéhc methanolu V atmosféře suchého dusíku s 0,017 molárnim množstvim N-bromsukcinimidu.Vše bylo mícháno při teplctě 0 až 5 °C po dobu 15 minut a pak bylo zředěno vodou a extrahová no diethyléterem. Po vysušení éterické vrstvy nad bezvodým...

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236195

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hajnová Ludmila, Pilz Josef, Bartoš Pavel

MPK: C07C 43/225

Značky: přípravy, způsob, 2,5-dialkoxychlorbenzenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů, kde alkoxyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku chlorací 1,4-dialkoxybenzenu chloridem sulfurylu v tavenině příslušného 1,4-dialkoxybenzenu za přítomnosti síry jako katalyzátoru chlorace. 2,5-dialkoxychlorbenzeny jsou významné meziprodukty pro přípravu diazotypických matriálů.

Způsob výroby 1-(6-alkoxy-2-naftyl)alkylhalogenidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240715

Dátum: 15.08.1987

Autori: Elbel Jioí, Caha Zdenik, Žáeek Jaroslav, Wiesner Ivo, Jahoda Bohumír, Frackiewicz Zbigniev, Dupák Jan Brno, Žalský Vítizslav, Motyeka Karel

MPK: C07C 57/30, C07C 43/225

Značky: výroby, 1-(6-alkoxy-2-naftyl)alkylhalogenidů, způsob

Text:

...smys 1 u .navazuje způsob podle vynálezu, který unvedené nevýhody částečně nebo zcela odstraňuje. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se na alkohol obecného vzorce ll, kde R a R 1 mají shora uvedený význam, působí azeotropickou kyselinou chlorovodíkovou nebo bromovodíkovou za přítomnosti-lkatalyzatrií fázového přenosu typu kvartérních amoniových solí v dvoufazovem systému »vodná fáze-organické rozpouštědlo přiteplotě 20...

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235421

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pilz Josef, Hajnová Ludmila, Bartoš Pavel

MPK: C07C 43/225

Značky: přípravy, 2,5-dialkoxychlorbenzenů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů, kde alkoxyl obsahuje 1 až 5 uhlíků chlorací odpovídajících 2,5-dialkoxybenzenů sulfurylchloridem v tavenině 2,5-dialkoxybenzenů v přítomnosti chloridu sirného jako katalyzátoru. 2,5-dialkoxychlorbenzeny jsou meziprodukty pro výrobu komponent diazotypických materiálů používaných v reprografii.

Způsob přípravy dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229183

Dátum: 01.01.1986

Autori: Pilz Josef, Čermák Jiří, Bartoš Pavel

MPK: C07C 43/225

Značky: dialkoxychlorbenzenů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dialkoxychlorbenzenů obecného vzorce I. kde R alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku chlorací 1,4-dialkoxybenzenu obecného vzorce II. kde R má výše uvedený význam sulfurylchloridem, vyznačený tím, že se chlorace provádí v prostředí organického rozpouštědla jako je benzen, toluen, xylen, tetrachlormetan nebo perchloretylen v přítomnosti chloridu sirného jako katalyzátoru. Použitého v množství 0,3 až 2 % hm. počítáno na množství použitého...