C07C 41/01

Spôsob prípravy terapeuticky hodnotných derivátov trifenylbuténu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12444

Dátum: 13.02.2008

Autori: Södervall Marja, Eloranta Maire, Kalapudas Arja

MPK: C07C 41/26, C07C 41/16, C07C 41/01...

Značky: derivátov, trifenylbuténu, hodnotných, terapeuticky, přípravy, spôsob

Text:

...bez rizika rakoviny. Niektoré zlúčeniny môžu byť podávané mužom k ochrane proti osteoporóze, kardiovaskulárnym chorobám a Alzheimerovej chorobe bez vedľajších estrogénnych účinkov (gynekomastie, znížené Iibido, atď.). U jednej zo zlúčenín opísaných v uvedenom patente, zlúčenina (Z)-2-2-4-(4-chlór-1,2 difenylbut-1-enyl)fenoxyletoxyjetanol (známa rovnako pod generickým menom fispemifén) ukázala velmi zaujímavý hormonálny profil naznačujúci,...

Způsob přípravy 1-(4-bromfenyl)-1-(N,N-dimethylaminoethoxy) ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260442

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvis František

MPK: C07C 41/01, A61K 31/075

Značky: ethanu, 1-(4-bromfenyl)-1-(n,n-dimethylaminoethoxy, přípravy, způsob

Text:

...reakce a silně zbarKoně produkty vcdlejších reakcí zhoršují ltvaiitu takto pripravené ldtlçjr. Aromatický uhlovodík beuzen tvoří při kyselých výtřepech adukť V kyselé vodné vrstvě, který způsobuje převod nebazických nečistot do vodné fáze. Při Zpěillěm převodu báze do čistého rozpouštědla tak dochází k zásadnímu znečištění Surového produktu reakce před destilaoí.Nevýhody tlvedeného postupu odstraňuje postup podle vynálczu spočívajicí v tom,...

Způsob výroby 1-(3-benzyloxyfenyl)-1, 1-dimethylheptanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241129

Dátum: 15.12.1987

Autor: Majereák Pavol

MPK: C07C 43/205, C07C 41/01

Značky: 1-dimethylheptanu, výroby, 1-(3-benzyloxyfenyl)-1, způsob

Text:

...alkoholu hydrolýzuje působením vody.Takto vzniklý 1-/3-benzy 1 oxyfenyl/-1-methy 1 heptan-1-ol se pak reakcíis nadbytkem vodného chlorovodíku pŕevede na odpovídající 1-/3-benzyloxyfenyl/~ 1 «ch 1 or-1-methylheptan. Terciární alkoholická skupina se snadno nahradí atomem chloru při pouhém míchání výchozího alkoholu s nadbytkem vodné kyseliny chlorovodíkové při teplotě místnosti.Kyselina chlorovodíková se používá s výhodou v množství do 10 mol...

Způsob výroby terc. amylmetyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237656

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Setínek Karel, Vitvar Milan

MPK: C07C 41/01

Značky: způsob, výroby, amylmetyléteru, terč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby terc. amyléteru (TAME) ze směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy, selektivně zbavených dienů, a metanolu na kyselém katexu v H-formě. Jako vedlejší produkt vzniká oxibenzín s metanolem.

Způsob konverze syntézního plynu na etherový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234049

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chang Dayton, Bell Weldon Kay

MPK: B01J 23/76, C07C 41/01

Značky: plynů, způsob, produkt, syntézního, etherový, konverze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konverze syntézního plynu na etherový produkt, vyznačující se tím, že se syntézní plyn s molárním poměrem H2/CO v rozmezí od 0,4 do 3 a voda, v množství potřebném pro kompenzaci případného nedostatku vodíku v syntézním plynu, uvádí do styku při teplotě 250 až 400 °C a za tlaku 5 000 až 15 000 kPa s katalytickým systémem, který obsahuje společně vysrážené složky zahrnující složku mědi, složku zinku a složku hliníku v množstvích...

Katalytický systém pro použití při konverzi syntézního plynu na etherový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234042

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bell Weldon Kay, Chang Clarence Dayton

MPK: C07C 41/01, B01J 23/76

Značky: katalytický, použití, konverzí, syntézního, plynů, produkt, etherový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém pro použití při konverzi syntézního plynu na etherový produkt, který obsahuje společně vysrážené složky zahrnující složku mědi, složku zinku a složku hliníku v množstvích odpovídajících atomárnímu poměru Al/(Cu+Zn) v rozmezí od 0,1 do 2,0, přičemž atomární poměr Cu/Zn je v rozmezí od 0,2 do 5,0, který dále obsahuje 5 až 95 % hmotnostních, vztaženo na celý katalytický systém, kyselé dehydratační složky zvolené ze souboru...