C07C 41/00

Jednostupňový spôsob prípravy trimetoxytoluénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287042

Dátum: 21.09.2009

Autori: Rösch Markus, Götz Norbert, Fischer Rolf-hartmuth

MPK: C07B 31/00, C07C 41/00

Značky: přípravy, trimetoxytoluénu, spôsob, jednostupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy trimetoxytoluénu vzorca (I), pri ktorom sa zodpovedajúce benzoové kyseliny, estery benzoových kyselín alebo anhydridy benzoových kyselín nechajú reagovať s vodíkom v prítomnosti katalyzátora.

Spôsob prípravy 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286228

Dátum: 07.05.2008

Autori: Škoda Alojz, Proksa Bohumil, Zavadil Vladimír

MPK: A61K 31/135, C07C 41/00, C07C 213/00...

Značky: přípravy, 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu O-alkyláciou 2-(4-benzyloxyfenyl)etanolu cyklopropylmetylhalogenidom v prítomnosti vodného roztoku alkalického hydroxidu, organického rozpúšťadla a katalyzátora fázového prenosu.

Spôsob prípravy 4,4′-dihalogén-o-hydroxydifenylových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285054

Dátum: 19.04.2006

Autori: Di Teodoro Armando, Reinehr Dieter, Hölzl Werner, Zink Rudolf

MPK: C07C 43/00, C07C 41/00

Značky: zlúčenín, přípravy, 4,4'-dihalogén-o-hydroxydifenylových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa trojkrokový spôsob prípravy 4,4'-dihalogén-o-hydroxydifenylových zlúčenín všeobecného vzorca (1), ktorý zahŕňa: a) halogenáciu alkoxyfenolu všeobecného vzorca (6), reakciu získanej halogenovanej fenolovej zlúčeniny všeobecného vzorca (5) s p-dihalogénbenzénom všeobecného vzorca (4a) v prítomnosti medi a/alebo solí medi na difenyléterovú zlúčeninu všeobecného vzorca (2) a éterové štiepenie tejto zlúčeniny na difenyléterovú zlúčeninu...

Spôsob výroby dichlórhydrochinón éterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7916

Dátum: 03.01.2003

Autori: Matsuo Sanshiro, Yamamoto Noboru

MPK: C07C 67/00, C07C 43/00, C07C 41/00...

Značky: spôsob, výroby, dichlórhydrochinón, éterov

Text:

...má vyššie uvedený význam,do reakcie so soľou alkalického kovu kyseliny octovej v prítomnosti aromatickćho uhľo vodíka a katalyzátora fázového prenosu (v ďalšom uvedené ako spôsob výroby l podľaPredložený vynález tiež poskytuje spôsob výroby 3-fenoxypropanolovej zlúčeninykde R má nižšie definovaný význam, pričom tento spôsob zahrnuje uvedenie zlúčeniny deñnovanej vzorcom (2) ckde X znamená atóm chlóru alebo atóm brómu a R predstavuje...

Sposob výroby 2-metoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259389

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Balák Jiří, Svoboda Jozef

MPK: C07C 11/06, C07C 41/00

Značky: spôsob, 2-metoxypropénu, výroby

Text:

...alebo drvený betón ap.Extrakčnými činidlami sú vodorezpustné dioly až trioly, najmä etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, polyetylénglykol,najmží do mólovej hmotnosti 600 g.mól 1,propgdfr rlykoL dipropylenglykol, glycerol,neopcn lykol, trimetylolpropán. Potom alkanolaićrsíny, ako monoetanolamín 2-amínoetanol), dietanolamín 2,2-dihydroxyetylamírlj, trietanolamín, monoizopropylalkoholamíu l-amíno-Z-propanol),...