C07C 39/07

Spôsob prípravy 3,5-dimetylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283432

Dátum: 27.06.2003

Autori: Bergins Wolfgang, Talbiersky Jörg

MPK: C07C 39/07

Značky: spôsob, přípravy, 3,5-dimetylfenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri príprave 3,5-dimetylfenolu katalytickou dimetyláciou z 3,5,5-trimetyl-2-cyklohexen-1-ónu v plynnej fáze za prítomnosti kovového katalyzátora alebo katalyzátora z legovaného kovu sa vedie procesný prúd obsahujúci 3,5,5-trimetyl-2-cyklohexen-1-ón reakčnými zónami, ktoré obsahujú katalyzátor odstupňovanej reaktivity, a zónami bez obsahu katalyzátora, ktoré ho tepelne stabilizujú, čím je dosiahnuté významné zníženie obsahu zvyškového...

Spôsob odstraňovania metoxyaromatických nečistôt z parnej fázy prírodne sa vyskytujúcich zmesí krezolovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280080

Dátum: 07.09.1994

Autori: Brient James, Strunk Marvin

MPK: C07C 39/07, C07C 37/70

Značky: fázy, spôsob, metoxyaromatických, parnej, zmesí, odstraňovania, nečistot, kyseliny, prírodne, krezolovej, vyskytujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania alkoxyaromatických nečistôt, najmä guajakolov z prírodne sa vyskytujúcich zmesí krezolovej kyseliny pyrolýzou parnej fázy.

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tatranský Ivan, Bučko Miloš, Kovaľ Ján, Kopernický Ivan

MPK: C07C 39/07

Značky: kuménovým, vedľajších, výrobe, fenolů, výroby, spôsobom, produktov, kuménu, vznikajúcich, spôsob

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Způsob rafinace 2, 6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fridrich Josef, Šíma Milan

MPK: C07C 39/07

Značky: 6-xylenolu, způsob, rafinace

Text:

...reboilar atmosférické nebo vakuové rektifikační kolony.Pro vakuový režim filmové rotační odparky lze použít pro otoppáry běžných pąrąmetrú 1 až 1,6 MPa s odpovídající úrovní vakua. Pro atmosférický provoz lze s výhodou použít to pení pomocí teplosměnného média s elektrickým topným a čerpacím agregátem, dovolující provozFilmová rotační odparka může být připojena přímo na chladič, nebo může být spojenas rektifikační kolonou a pracovat jako...

Způsob chemické rafinace 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232870

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ambros Dušan, Čiernik Ján, Spousta Eduard, Bartášková Pavla

MPK: C07C 39/07

Značky: chemické, 2,6-xylenolu, rafinace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické rafinace technického xylenolu zahříváním s formaldehydem nebo paraformaldehydem při pH 4 až T. Koncentrace vodíkových iontů se udržuje přídavkem 5 až 150 hmotnostních látek tvořících tlumivé roztoky na použitý paraformaldehyd. Tlumivé roztoky umožňují přesné udržení optimálních podmínek kondenzační reakce, nižší koncentraci katalyzátoru a případně jeho opakované využití.

Způsob chemické rafinace technického 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230842

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čiernik Ján, Spousta Eduard

MPK: C07C 39/07

Značky: rafinace, chemické, způsob, technického, 2,6-xylenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické rafinace technického 2,6-xylenolu, obsahující jako nečistoty v různém poměru i jiné produkty metylace fenolu, zahříváním s vodným roztokem formaldehydu v množství 10 až 500 % hmotnostních, propočtěno na bezvodý 100%ní formaldehyd, na hmotnostní obsah nečistot, za přítomnosti kovových solí mastných kyselin s 1 až 30 atomy uhlíku v množství 0,1 až 10 hmot. % na použitý technický 2,6-xylenol. Výše uvedené soli mastných...

Způsob chemické rafinace technického 2,6 – xylenelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235679

Dátum: 01.06.1986

Autori: Čiernik Ján, Bartášková Pavla, Spousta Eduard

MPK: C07C 39/07

Značky: xylenelu, rafinace, způsob, technického, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemického čištění 2,6 xylenolu od jiných produktů alkylace fenolu. 2,6 xylenol se zahřívá s formaldehydem nebo paraformaldehydem v přítomnosti kysličníků kovů mimo kovy alkalických zemin a kovových solí organických karboxylových kyselin, potom se voda a nezreagovaný formaldehyd oddestilují.

Způsob rafinace technického 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231085

Dátum: 01.03.1986

Autori: Spousta Eduard, Čiernik Ján

MPK: C07C 39/07

Značky: způsob, rafinace, 2,6-xylenolu, technického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické rafinace technického 2,5-xylenolu, obsahujícího jako nečistoty v různém poměru produkty metylace fenolu, zahříváním s paraformaldehydem v množství 1 až 200 % hmot. na obsah nečistot za přítomnosti solí dvou a třímocných kovů alifatických karboxylových kyselin s 1 až 30 uhlíkovými atomy v množství 0,1 až 100 % hmot. na použitý paraformaldehyd. Tímto způsobem lze získat 2,6-xylenol o,čistotě až 99,9 %.