C07C 39/04

Spôsob výroby fenolu a acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284589

Dátum: 17.06.2005

Autori: Kleine-boymann Michael, Gerlich Otto, Sigg Reinhard, Michalik Christian, Pompetzki Werner, Volke Jürgen, Weber Manfred

MPK: C07C 37/08, C07C 45/53, C07C 39/04...

Značky: acetónu, spôsob, fenolů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolu a acetónu zavádzaním východiskového kvapalného prúdu obsahujúceho hydroperoxid kuménu do zariadenia na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu na fenol a acetón tvoreného jedným alebo viacerými rúrkovými reaktormi, pričom z prúdu opúšťajúceho zariadenie na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu sa oddeľuje parciálny odbočený prúd, ktorý sa recykluje späť do východiskového kvapalného prúdu...

Spôsob odstraňovania acetolu z fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11212

Dátum: 03.02.2005

Autori: Bhinde Manoj, Wijesekera Tilak

MPK: C07C 39/04, C07C 37/86

Značky: acetolu, spôsob, fenolů, odstraňovania

Text:

...zohrievaníe prúdu fenolu pri teplote vyššej ako asi 175 ° C, čím sa acetol premení na zlúčeniny s vyššou teplotou varu, ine ako metylbenzofurán. To sa uskutočňuje s pridaním hydroxidu alkalického kovu. Prúd fenolu sa potom podrobi destilácii, aby sa oddelil fenol od0013 Podľa vynálezu sa acetol účinne odstraňuje bez toho, aby veľká časť acetolu reagovalas fenolom. Tento spôsob má za následok zníženú tvorbu MBF a zlepšene výťažky fenolu....

Spôsob separácie a čistenia izoméru t-butyl-metylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283925

Dátum: 03.05.2004

Autori: Toma Masaaki, Tsukada Susumu, Ikimi Kiyoshi

MPK: C07C 37/68, C07C 39/04, C07C 37/74...

Značky: separácie, čistenia, izomeru, t-butyl-metylfenolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob separácie a čistenia izoméru t-butyl-metylfenolu zo zmesi t-butylkrezolov, obsahujúcej zložku 2-t-butyl-4-metylfenol (4M2B), 2-t-butyl-5-metylfenol (3M6B), zlúčeniny s nižším bodom varu ako má 4M2B a zo zlúčenín s vyšším bodom varu ako má 3M6B destilačnými operáciami pri teplote 200 °C alebo nižšej, pričom zmes t-butylkrezolov je reakčnej zmesou získanou butylačnou reakciou zmesi m,p-krezolov.

Spôsob prípravy fenolu a acetónu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283322

Dátum: 28.04.2003

Autori: Youriev Youry Nikolaevitch, Kleinloh Werner, Vasilieva Irina Ivanova, Griaznov Andrei Konstantinovitch, Van Barnefeld Heinrich, Zakoshansky Vladimir Michailovitch, Michalik Christian, Kleine-boymann Michael, Gerlich Otto

MPK: C07C 49/08, C07C 39/04

Značky: spôsob, fenolů, přípravy, kuménu, acetónu

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob prípravy fenolu a acetónu oxidáciou kuménu cez technický kuménhydroperoxid jeho katalytickým štiepením. Oxidačné produkty sú skoncentrované do obsahu kuménu v rozsahu 21 až 30 hmotn. % v technickom kuménhydroperoxide, pričom sa uvedená zmes používa na katalytické štiepenie.

Způsob přípravy 2,6-disubstituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266730

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dejmek Luboš, Štrof Jiří, Smrž Rudolf, Hesoun Dušan, Körner Jaroslav, Zoula Václav

MPK: C07C 39/24, C07C 39/04

Značky: způsob, 2,6-disubstituovaných, fenolů, přípravy

Text:

...0,4 až 40 kPa. V kontinuálním provedení se 3,5-disubstituovaná-4-hydroxybenzoovákyselina postupně vnáší do míchaného vysokovroucího bazického média teploty 100 až 230 OC a dekarboxylací vznikající 2,6-disubstituovaný fenol se průběžně oddestilovává za tlaku 0,4 až 40 kPa.Způsob přípravy 2,6-disubstitucvaných fenolů obecného vzorce I podle vynálezu, má ve srovnání se známymi postupy řadu předností, a to zejména- vysoké (téměř kvantitativní)...

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234493

Dátum: 01.03.1987

Autori: Štolcová Magdaléna, Ilavský Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 39/04

Značky: fáze, oxidáciou, benzoovej, kyseliny, plynnej, fenolů, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technologie. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 250 až 350° C, keď molový pomer reagujúcich zložiek kyselina benzoová : voda : kyslík je 0,6 až 2,5 : 40 až TO : 1,5 až 2,5 s priestorovou rýchlosťou kyseliny benzoovej 0,01 až 0,22 kgh-1kg-1 katalyzátora. Podla vynálezu sa reakcia...

Způsob čištění 3-aminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248863

Dátum: 12.02.1987

Autori: Konečný Luboš, Růžek Vladimír

MPK: C07C 39/04

Značky: 3-aminofenolu, způsob, čištění

Text:

...nákladů v porovnání 5 vakuovou destilaci a eliminuje kondenzaei a rozklad 3-amincfenolu.Ve srovnání s dalšími dosud známymi způsoby čištění 3-aminofenolu poskytuje krystalizace z taveniny a frakční tavenívyšší kvalitu a výtěžek produktu bez nutnosti užívat dalších látek, které je nutno regenerovat nebo které představuji nezužitkovatelný odpad.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou uvedeny příklady provedení, jimiž však není...

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234858

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hronec Milan Csc, Ilavský Ján, Štolcová Magdaléna

MPK: C07C 39/04

Značky: kyseliny, spôsob, plynnej, benzoovej, oxidáciou, fenolů, fáze, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 50 až 350 °C pri stanovenom mólovom pomere reagujúcich zložiek za prítomnosti katalyzátorov oxidového typu všeobecného vzorca I Cu-M-O nanesených na nosiči s merným povrchom 40 až 190 m2g-l, kde M je 0,01 až 10,9 % hmot. alkalických kovov, kovov alkalických zemín a kovov II.b podskupiny periodickej sústavy prvkov. Obsah medi v katalyzátore je 1,5 až...