C07C 31/38

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268247

Dátum: 14.03.1990

Autori: Timpe Hans-joachim, Dědek Václav, Paleta Oldřich, Neuenfeld Steffen

MPK: C07C 31/38

Značky: hexafluoralkanolů, způsob, výroby

Text:

...dále organické peroxyaloučenlny, a výhodou dlbenzoylperoxld, di(chlorbenzoyl)pero×ld, deriváty benzolnu, s výhodou O-mathylbenzoin a/nebo o~íaopropylbenzoín a/nebo alfa-fenylbenzoln,dále ketony, 5 výhodou aceton a acetofenon. V průtočnín uspořádání je zdroj zařeníbud zcela ponořen do kapalné fáze, nebo může být uníatěn nad kapalnou Fézí uvnitř reaktoru. Při ozařování z vnějěku může být zéřenl vhodné uaněrněno reflexnini plochaol...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262373

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rautschenk Holger, Paleta Oldřich, Timpe Hans-joachim, Dědek Václav

MPK: C07C 31/38

Značky: způsob, výroby, alkanolů, fluorovaných

Text:

...až 2 MPa. Reakční doba je závislá na objemu reaktoru, na množství příslušnéhoalkoholu, který je v reaktoru předložen, na množství tetrafluorethenu ve vsádkovém skleněném reaktoru, dále na množství iniciátoru, na intenzitě záření, na tlaku i na reakční teplotě. Volba iniciátorů je pcdmíněna tím, aby vykazovaly za použité koncentrace absorpoi zářenív oblasti od 250 nm směrem k větším vlnovým délkám. Pro přípravu fluoralkanolů podle vynálezu se...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244792

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koleneiak Rudolf, Kužma Štefan, Kicko Jozef, Kešjar Vladimar

MPK: C07C 31/38

Značky: způsob, alkanolů, výroby, fluorovaných

Text:

...speciální provoz. V literatuře je rovněž uvedena příprava (tetrafluorethy 1)alkanolů obecného vzorce HCF 2 CF 2 Cą(OH)R 1 R 2 fotochemicky iniciovanou adicí nízkych alkanolů na tetrafluorethen. Podle této literatury se reakce provádí v ampulích za působení vnějšího zdroje ultrafialového záření, přitom je bráněno vzniku telomerních alkanolů, dále je reakce omezena na adici nízkych alkoholů do počtu atomů uhlíku 3 a přitom nejsou blíže...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254747

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paleta Oldřich, Dědek Václav, Danda Alexandr

MPK: C07C 31/38

Značky: hexafluoralkanolů, způsob, výroby

Text:

...rizikem.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob přípravy hexafluoralkanolů obecného vzorcekde R 1 je vodík nebo alkyl o počtu atomů uhlíku 1 až 5, R 2 je alkyl o počtu atomú uhlíku1 až 3, reakcí s alifatickými alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 5 za iniciace ultrafialovým zářením. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve fotochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,5 MPa při teplotách -40 až 120 °C. Při...

Způsob výroby 2, 2,3, 4,4, 4-hexafiuorbutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245149

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vasvári Lelle, Nagy Gábor, Horváth Ágnes

MPK: C07C 31/38

Značky: způsob, 4-hexafiuorbutanolu, výroby

Text:

...radilkálových iniciát-orü, takže je nutno pracovat za zvýšené teploty a zvýšeného tlaku.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob prípravy 2,2,3 AAA-líexafluorbutanolu obecného vzorcereakcí hexaflíiorpropenu s methanolem za iniciace ultraíialovým zářením. Podstata způsobu podle vynalezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve totochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,8 MPa při teplotě -70až 70 °C. Při reakci se hexafluorpropen uvádí do...