C07C 31/24

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Kontra Andrej, Lichvár Milan, Bindas Ján, Čorný Jozef, Roman Jozef, Paľo Ondrej, Vafek Oskár

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, reakčných, pentaerytritolu, úpravy, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Spôsob odstraňovania reziduálneho formaldehydu z reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270188

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mičák Jozef, Bundas Ján, Zlacký Alojz, Lichvár Milan, Čorný Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: formaldehydu, odstraňovania, pentaerytritolu, reziduálneho, spôsob, reakčných, roztokov

Text:

...aa vedie na hlavu etripovaosj kolóny pozoetávajúoej z dvadsiatich piatich až ätyrideiatioh piatich kontaktných stupňov a prooujúoaj pri tlaku 200 al SDD kPa.Vynález ee zakladá na zieteni, že pri použlti určitých molarnyoh pomerooh v reakčnej časti, teploty nastrekovanáho roztoku a tlaku v kolóne možno dosiahnut účinne a ekonomicky výhodné odstránenie tormeldehydu v stripovaoej kolóne. Pod stripovacou kolónou v ktorej sa uskutočňuje...

Spôsob výroby pentaerytritolu so žiadaným obsahom monopentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267084

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Lichvár Milan, Čorný Jozef, Vanko Milan, Žedényi Mikuláš, Komorová Eva

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, spôsob, monopentaerytritolu, obsahom, žiadaným, výroby

Text:

...sústave viacerých reaktorov.S prekvapením sme našli, že je možné regulovať zloženie produktu vo všetkých uvedených systémoch, bez ohľadu na použitie katalyzátora, to znamená hydroxidu sodného, resp. hydroxidu vápenatého za predpokladu, že koncentrácia zásaditěho katalyzátora v uvedenom mieste odberu, t. j. po ukončení reakcii, ale pred odstraňovaním formaldehydu a neutralizáciouroztoku je vyššia ako 0,3 g.dm 3, optimálne 2 až 3.g.dm 3.Takáto...

Spôsob regulácie rektifikácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256743

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Vanko Milan, Komora Ladislav, Čorný Jozef, Paľo Ondrej, Hrázský František, Kováč Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, výrobe, spôsob, formaldehydu, rektifikácie, reakčného, roztoku, regulácie

Text:

...rektifikačnej kolóny.Pri tomto spôsobe regulácie rektiľikácie formaldehydu sa dosahuje prekvapujúci účinok v zlepšení deliacej schopnosti spodnej časti kolóny pri súčasnom zmenšovani refluxného pomeru. Ďalej sa pri tomto spôsobe regulácie rektifikácie účinne zamedzuje prieniku formaldehydu do nadväzujúcich uziov výroby pentaerytritolu a aj tvorba si 256743rupovitých látok je menšia v porovnaní s inými spôsobmi regulácie rektitikácie....

Spôsob regenerácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256742

Dátum: 15.04.1988

Autori: Paľo Ondrej, Vanko Milan, Kováč Jozef, Komora Ladislav

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, formaldehydu, regenerácie, výrobe, roztoku, reakčného, spôsob

Text:

...kde pri tlaku 0,3 až 0,6 MPa a pri tlakovom spáde v rozmedzí 0,01 až 0,08 MPa sa získa destilát, obsahujúci 10 až 16 hmot. formaldehydu a 2,0 až 4,0 hmot. metylalkoholu, ktorý sa po oddelení metylíalkoholu v ďalšej rektifikácii za zníženého alebo atmosférickélío tlaku vracia ako regenerovaný vodný roztok formaldehydu na opätovné použitie v reakčnej sústave na výrobu pentaerytritolu.Nový spôsob regenerácia formaldehydu je výhodný najmä pri...

Spôsob izolácie pentaerytritolu a/alebo mravčanu vápenatého z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253445

Dátum: 12.11.1987

Autori: Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Chocholáček Ľudovít, Vajda Jozef, Bindas Ján, Kováč Jozef, Vanko Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 31/24

Značky: izolácie, spôsob, roztokov, mravčanu, pentaerytritolu, vápenatého

Text:

...alebo s odrel-tifikovczníni nezreagovaneho fornialdehydu.V prvom prípade, ked vedľajším produktom reakcii sú kondenzáty Íormaldehydu,hydroxyaldehydy -~ sirupi, vzhľadom k ich viskozite a vzhľadom k viazaniu časti vápnika je potrebné pracovať s vyšším »obsahom vody v odťahu pentazsiríipov. V prípade, že kondenzáiy forínaldehydu nie sú v roztoku prítomné, je stupeň zahusteniči vyšší.Kontrolu obsahu kondenzátov iormaldehydu je možné robil na...

Spôsob prípravy roztokov spracovávaných na technický pentaerytritol a mravčan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 252869

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bindas Ján, Chocholáček Ľudovít, Žedényi Mikuláš, Čorný Jozef, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Ambrož František, Lichvár Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, pentaerytritol, spracovávaných, přípravy, technicky, roztokov, mravčan, vápenatý

Text:

...roztok zmesi kyseliny mrevčej a kyseliny nocbovej z výroby oylklohexarnórou y takom -mnionžstve, aby vzniľkol výsledný roztok o pH 4,5 »až 7,5. Pri tomto -spôsolbe Ipriprarvy rotzit-okoąv p~entae~rytriitovlu a imriarvčtasnu vápenatehzo vi Ílormwolvdveťhylďu oproti lľD/ĎTOVĚIIIIU p~omeru týrchto reawktantov pri postupe .príprovy roztokouv ~s pridávanim rsustperrzie hydroxidu vápenauteho v dvoch jpTÚdrOCh druhý prúd »do okvončcouvalnia...

Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 242250

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubina Slavoj, Divák Boetislav, Peška Rudolf, Hošek Jan, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Hromek František, Bohuš Jioí

MPK: C07C 49/403, A23K 3/02, C07C 31/24...

Značky: roztoku, octovej, vodného, mravčej, odpadného, kyseliny, spracovania, spôsob

Text:

...sa pridáva 0,674 až 4,29 dielovhmot. odpadového roztoku zmesi kyseliny mravčej a octovej. Vzhladom na zvýšenú pravdepodobnosť priebehu nežiadúcich reakcií vedľajších produktov reakcie samotného lormaldehydu, samotného acetaldehydu a ich nežiadúcich vzájomných reakčných medziproduktov, ako aj samotného monopentaerytritolu a jeho derivátov je výhodné pripraviť roztok o pH 5,5 až 6.Uvedeným spôsobom o mravčan a octan vápenatý obohatený...

Sposob zníženia obsahu alebo odstrátenia vápnika z roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252393

Dátum: 13.08.1987

Autori: Olejník Vincent, Komora Ladislav, Lichvár Milan, Bindas Ján, Čorný Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: roztokov, pentaerytritolu, spôsob, zníženia, vápnika, obsahu, odstrátenia

Text:

...najčastejšie sa regenerácie uskutočňuje kyselinou chl-orovodíkovou), po neu-trallzácii ktorých sa zvyšuje solncst odpadových vôd z výrobne pentaerytritolu Výhodnejší je postup, ked sa v stupni odstraňovanie vápnika použije kyselina oxálová alebo fosforečná, problémy sú s ich zaistovanim.Pri štúdiu možnosti odstraňovanie vápnika z roztokov sur-svého pentaerytritolu sa zistilo, že na odstránenie vápnika je možné s výhodou použit odpadné...

Spôsob odstraňovania voľného formaldehydu z reakčných roztokov pri výrobe formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238802

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kuniak Ľudovít, Fedoroňko Michal

MPK: C07C 31/24

Značky: výrobe, spôsob, reakčných, formaldehydu, roztokov, volného, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania voľného formaldehydu z reakčných roztokov pri výrobe pentaerytritolu podľa autorského osvedčenia č. 173 988 a 238 801, jehož podstata spočíva v tom, že sa nezreagovaný formaldehyd na konci hlavnej reakcie prevedie pridávaním ekvivalentného množstva plynného amoniaku alebo vodného roztoku hydroxidu amónneho na urotropín.

Spôsob inhibície tvorby cukrov pri bázicky katalizovaných aldolových kondenzáciach karbonylových zlúčenin s formaldehydom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238801

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kuniak Ľudovít, Fedoroňko Michal

MPK: C07C 31/24

Značky: zlúčenín, formaldehydom, karbonylových, kondenzáciach, cukrov, aldolových, inhibície, spôsob, katalizovaných, bazicky, tvorby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu inhibície tvorby cukrov pri bázicky katalyzovaných aldolových kondenzáciach karbonylových zlúčenín s formaldehydom za použitia účinných redox inhibítorov tvorby cukrov podľa autorského osvedčenia č. 173988, jehož podstata spočieva v tom, že sa ako inhibítor použijú vyššie oxidačné stupne solí mangánu, s výhodou mangánan alebo manganistan draselný.

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Bindas Ján, Čorný Jozef, Olejník Vincent

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, výrobe, spôsob, acetaldehydom, formaldehydu, reakcie, ukončovania

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Sposob zlepšenia kvality pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248103

Dátum: 15.01.1987

Autori: Michlovič Vasil, Čorný Jozef, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: zlepšenia, kvality, spôsob, pentaerytritolu

Text:

...sa použije na premývanie surového pentaerytrit-olu priamo na separačnotm zariadení a časť sa vracia znova do výrobne na získanie v ňom rozpusteného pentaerytritolu.Zvýšenie účinnosti čistenia je výhodne previesť podľa tohoto vynalezu, kde požad-ovaný APHA test sa dá dosiahnut bez zvyšovania použitého množstva aktívneho uhlia.Podľa tohoto vynalezu sa spôsob zlepšenia kvality pentaerytritolu kryštalizáoiou surovéh-o» pentaerytritolu...