C07C 31/20

Koncentrát a náplň do teplovýmenných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3988

Dátum: 03.11.2004

Autori: Fančovič Karol, Michvocík Miroslav

MPK: C09K 5/10, C07C 31/20

Značky: koncentrát, náplň, systémov, teplovýmenných

Text:

...obj., ktorý je z hľadiska úžitkových vlastností vhodný na dlhodobú prevádzku teplovýmenných systémov.Z prísad, ktoré zlepšujú úžitkové vlastnosti náplne do teplovýmenných systémov má polydimetylsiloxánový olejV zmesi zabrániť tvorbe peny za prevádzkových podmienok, denatónium benzoát je látka extrémne horkej chuti,ktorá má zabrániť prípadnému požitiu a farbivo má zabránit zámene s nízkotuhnúcmi kvapalinami určenými na iné účely....

Koncentrát na prípravu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2834

Dátum: 09.04.2001

Autori: Michvocík Miroslav, Fančovič Karol

MPK: C07C 31/20, C08L 83/04

Značky: chladiacej, kvapalina, kvapaliny, chladiaca, přípravu, koncentrát

Text:

...a AO 254 454, vktorých použité zmesí obsahujú metakremičitan sodný. Stabilizačná sústava týchto vynálezov sa od prihlasovaného riešenia líši najmä tým, že obsahuje dusitan sodný, ktorý nie je vhodný z hľadiska možného zdravotného rizika a neobsahuje stabilizátor metakremićitanu sodného.Predmetom technického riešenia je koncentrát na výrobu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina, pripravená zmiešaním koncentrátu s vodou tak, aby vznikol...

Spôsob prípravy 1,3-alkándiolov a 3-hydroxyaldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281565

Dátum: 05.11.1997

Autori: Lin Jiang Jen, Forschner Thomas Clayton, Eubanks David Cleve, Semple Thomas Carl, Johnson David William, Allen Kevin Dale, Thomason Terry Blane, Fong Howard Lam-ho, Powell Joseph Broun, Arhancet Juan Pedro, Weider Paul Richard, Mullin Stephen Blake, Slaugh Lynn Henry

MPK: C07C 31/20, C07C 45/58, C07C 29/141...

Značky: spôsob, přípravy, 1,3-alkándiolov, 3-hydroxyaldehydov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 1,3-alkándiolov a 3-hydroxyaldehydov hydroformyláciou oxiránu oxidom uhoľnatým a vodíkom pri teplote nižšej ako 100 °C a tlaku 3,5 až 34,6 MPa v prítomnosti hydroformylačného katalyzátora na báze aspoň jedného kovu VIII. skupiny, ktorý môže obsahovať až 50 % mólových fosfínom modifikovaného katalyzátora, vzťahujúce sa na kov, pričom koncentrácia oxiránu na začiatku reakcie je hmotnostne menšia ako 15 %, vzťahujúce sa...

Spôsob prípravy 1,3-alkándiolov a 3-hydroxyaldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281399

Dátum: 05.11.1997

Autori: Arhancet Juan Pedro, Thomason Terry Blane, Weider Paul Richard, Powell Joseph Broun, Slaugh Lynn Henry, Semple Thomas Carl, Forschner Thomas Clayton

MPK: C07C 45/58, C07C 31/20, C07C 29/141...

Značky: spôsob, 1,3-alkándiolov, přípravy, 3-hydroxyaldehydov

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1,3-alkándiolov a 3-hydroxyaldehydov hydroformyláciou oxiránu oxidom uhoľnatým a vodíkom v prítomnosti katalyzátora na báze kobaltu a promótora, ktorým je lipofilná kvartérna soľ prvku skupiny V, umožňuje produkciu 1,3-propándiolu vo vysokých výťažkoch a s vysokou selektivitou.

Sposob prípravy trietylénglykolu pre injekčné roztoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254944

Dátum: 15.02.1988

Autori: Magulová Lívia, Slivko Peter, Cvengoš Ján

MPK: C07C 31/20

Značky: přípravy, trietylénglykolu, spôsob, roztoky, injekčné

Text:

...použije stredná frakcie. Takáto výhodná kombinacia dvoch destílacií na molekulovej odparke zabezpečí prípravu trietylenjglyko lu s vysokou oxidačnou stabilitou. Na zamedzenie oxidácie potom stačí minimálne množstvo antioxidantu. Na úpravu trietylénglykolu podľa vynálezu je možné výhodne použiť kontinuálnu molekulovú odparku so stieraným filmom jednostupňovú podľa čs. AO 204 444, alebo viacstupñovú podla čs. AD 181 054.V trietylénglykole s...

Způsob výroby nových therapeuticky použitelných 1,2-5,6-dianhydrohexitolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251066

Dátum: 11.06.1987

Autori: Oetvoes László, Elekes Ilona, Medzihradszky Hedvig, Kerpel-frónius Sándor, Eckhardt Sándor, Sugár János, Institoris László, Medzihradszky Kálmán, Di Gléria Katalin, Hidy Iván, Somfai-relle Zsuzsanna

MPK: C07C 31/20

Značky: nových, výroby, způsob, 1,2-5,6-dianhydrohexitolů, therapeuticky, použitelných

Text:

...Aby bylo možno doložit tuto skutečnost, byly srovnány vlastnosti 1,2-Eiö-dianhydrodulciholu DAD a 1,2-5,6-dia~.nhyIdro-SA-dilacetyldulcitolu diACDADJ, které jsou známy z literatury s vl-astniostmi 1,2-5,ô-dianhydro-SA-bls-jG-karboxypropionylsdulcitolu DisuDADj, vyrobenéhuo způsobem podle vynálezu. Údaje,ktere byly získány při použití v případech Wolkerova 1. m. kaľCĺllĺüsäľkwůwlľlll, S-180 sarkomu a P 333 leukaemla jsou uvedeny v tabulce 1.T...

Způsob zpracování odpadních látek z destilace etylénglykolu vznikajícího polykondenzační reakcí při výrobě polyetyléntereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233684

Dátum: 01.07.1986

Autori: Dřevo Josef, Kozojed Václav, Svoboda Josef, Heran Jozef

MPK: C07C 31/20

Značky: látek, reakcí, způsob, odpadních, zpracování, destilace, výrobe, polykondenzační, vznikajícího, polyetyléntereftalátu, etylénglykolu

Zhrnutie / Anotácia:

Při destilaci etylénglykolu vznikajícího polykondenzační reakcí při výrobě polyetyléntereftalátu odpadá předková frakce s 25 až 65 % vody a nízkou výhřevností, která se obvykle vypouští do odpadních vod, dále destilační zbytek s obsahem oligomerů 40 až 75 % a teplotou tuhnutí nad 60 °C a další destilační zbytek s obsahem dietylénglykolu 20 až 3,0 % alkalického hydroxidu a z takto vzniklé směsi se při teplotě nad 120 °C oddestiluje jak volný,...

Způsob zpracování parciálně rozložené reakční směsi po redukci D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231441

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maternová Miluše, Jarý Jiří, Potáčová Miloslava, Kostkan Jan, Nedbal Jindřich

MPK: C07C 103/40, C07C 31/20

Značky: způsob, parciálně, d,l-2-acetamido-3-hydroxy-1-(4-nistrofenyl)-1-propanonu, směsi, rozložené, zpracování, reakční, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby širokospektrého antibiotika chloramfenikolu. Řeší zpracování reakční směsi po Meerweinově, Ponndorfově a Verleyově redukci s recyklací 2-propanolu.