C07C 31/135

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244986

Dátum: 15.11.1987

Autori: Döbler Hermann, Maslov Viktor Efimovie, Kandyba Leonid Fedorovie, Lebediv Vladimír Dmitrijevie, Galuskin Vadim Borisovie, Volekov Jevgenij Addejevie

MPK: C07C 49/303, C07C 31/135

Značky: výroby, spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanonu

Text:

...je, že do reakčného systému sa pridá kokatalyzátor obsahujúci litium vo forme katióíiu Lil, pričom mól-ový pomer kovov Li Co je 1 25 až 0,3. Reakcia sa uskutočňuje v neprítomnosti rozpúštadla, a to buď diskontinuálne alebo kontinuálne. Kedže najvyššie selektivity tvorby žiadaných produlktov cyklohexan-olu a cykloheXanÓlIll sa dosahujú pri nízkych k-onverziách cyklohexánu, menej ako 1 D 0/0, výhodnejšie je viest proces kontinuálne v...

Způsob přípravy 1-cyklohexyletanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233142

Dátum: 01.01.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Hanika Jiří, Sporka Karel

MPK: C07C 31/135

Značky: způsob, 1-cyklohexyletanolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se acetofenon v prvním stupni hydrogenuje na 1-fenyletanol v přítomnosti směsného oxidického katalyzátoru Adkinsova typu, který se v následujícím stupni hydrogenuje v přítomnosti rutheniového nosičového katalyzátoru při teplotě 100 až 200 °C a tlaku 1 až 25 MPa. Hydrogenaci lze provádět v prostředí alifatických alkoholů nebo aromatických uhlovodíků. Je výhodné katalyzátor, obsahující 0,5 až 5 % hmot. ruthenia, fixovat na...