C07C 29/04

Dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob jeho výroby, spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka vodou v prítomnosti katalyzátora, ktorý pozostáva z nosiča nasýteného kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284617

Dátum: 29.06.2005

Autori: Lohrengel Gregor, Stochniol Guido, Sakuth Michael, Maschmeyer Dietrich

MPK: B01J 21/16, B01J 37/10, B01J 37/06...

Značky: tromi, dvoma, hydratácie, přítomnosti, pozostáva, výroby, uhlíka, spôsob, nasýteného, kyselinou, nosič, olefínov, vodou, nosiča, atómami, katalyzátora, katalyzátorový, dealuminizovaný, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Nárokuje sa dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob výroby katalyzátorového nosiča so zníženým obsahom hliníka na báze prirodzene sa vyskytujúceho vrstveného silikátu, ako napríklad montmorilonit, ako aj spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka, pri ktorých sa použije katalyzátorový nosič so zníženým obsahom hliníka. Na kyslo katalyzovanú hydratačnú reakciu sa nosič nasýti kyselinou fosforečnou. Zlepšenie podľa...

Způsob současné výroby různých druhů etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268100

Dátum: 14.03.1990

Autori: Huml Miroslav, Čech Stanislav, Macek Vladimír, Putna Zbyněk, Kolář Zdeněk

MPK: C07C 29/04

Značky: druhu, současné, různých, výroby, způsob, etanolu

Text:

...s frakcí nečistot v samostatné strípovací koloně s cílem zabrénit ztrátám.Způsob podle vynélezu je podrobněji znázorněn na výkresu. Surový produkt syntézy etanolu, který nemusí být předběžně zbaven dietyléteru, se do systému přivádí potrubím l. Jeho část se potrubím 3 zavádí do linky deetilační raíinage. Další podíl lze potrubím 1 pŕivádět do linky výroby technického a hydrogenačně rafinovaného etanolu. V lince destilační raíinace vstupuje...

Způsob kontinuelní výroby nízkých alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266578

Dátum: 12.01.1990

Autori: Strehlke Günter, Webers Werner, Neier Wilhelm, Henn Friedrich

MPK: C07C 29/04, C07C 31/10, C07C 31/12...

Značky: způsob, výroby, nízkých, alkoholů, kontinuelní

Text:

...množství di-sek.-buty 1 etheru (SBE) asi ze 4 hmotnostnich dílü na 1 hmotnostní díl, vztaženo na sek. butylalkohol,při výrobě sek. butylalkoholu. Dělení plynné a kapalné fáze v hlavě reaktoru se zlepšila. Tvorba pěny pozorovatelná při zvlášt vysokém průměrném plynovém zatížení se úplně potlačuje a získaný surový alkohol je prostý stop kyselín strhovaných z procesní vody.V dalším se popisují příklady provedení vynálezu na...

Způsob kontinuální výroby isopropylalkoholu a sek. butylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266569

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neier Wilhelm, Osterburg Günther, Dettmer Michael, Webers Werner

MPK: C07C 29/04, C07C 31/10, C07C 31/12...

Značky: kontinuální, butylalkoholu, způsob, výroby, isopropylalkoholu

Text:

...3. oba proudy se přes płedehřivač přivedou na reakční teplotu a přivedou se do hlavy zkrápěcího reaktoru 5. K regulaci teploty se část vody před předehřívačem odbočí a přivádí se do reaktoru na několika místech. Potrubím 3 se v tomto pokusném běhu nedáva do reaktoru žádný ether.Produktový proud § se v odlučovači § dělí ve vodnou a orqanickou fázi.Eotrubím 1 se za hodinu získá 29,4 kg organické fáze s následným průměrným složením 62,5,...

Zařízení pro střídavou nebo současnou výrobu etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247732

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kubička Rudolf

MPK: C07C 29/04

Značky: současnou, zařízení, střídavou, etanolu, isopropanolu, výrobu

Text:

...a recirkulaci prlopylenu. ak bylo zjlštěnvo, je výhodné instalovat kompresor, který by střídavě cirkulloval etylén a propylen.Při výrobě 50 000 t/r etanolu a 25 000 t/r isoproptamolu je církulaění tuirbokoxmjíresxor vybaven znáhonem umožüujícím měnit otáčky a má např. tyto parametrysací tlak 5,9 MPa tlak na výstupu 9 MPa teplota na sání 50 C teplota na výstupu 84 C otáčky 880 za minutuprosazení 105 000 kg/ h sací tlak 3 MPa tlak na...