C07C 279/22

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283934

Dátum: 03.05.2004

Autori: Scholz Wolfgang, Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert, Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Brendel Joachim, Albus Udo

MPK: A61K 31/155, C07C 277/08, A01N 1/02...

Značky: obsahujú, benzoylguanidíny, liečivá, přípravy, použitie, orto-substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, v ktorých R1 predstavuje vodík, halogén, kyano-skupinu, nitroskupinu, C1-8-alkyl, C1-8-alkoxyl, C3-8-cykloalkyl, C3-8-cykloalkoxyl alebo skupinu Xa-(CH2)b-(CF2)c-CF3, X predstavuje kyslík, síru alebo prípadne substituovanú skupinu NH a má hodnotu 0 alebo 1, b má hodnotu 0, 1 alebo 2 a c má hodnotu 0, 1, 2 alebo 3, alebo R1 predstavuje substituovanú...

Guanididy fenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282632

Dátum: 23.09.2002

Autori: Weichert Andreas, Jansen Hans-willi, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert

MPK: C07C 277/08, A61K 31/155, C07C 279/22...

Značky: alkenylkarboxylovej, guanididy, liečivo, liečivá, činidla, kyseliny, diagnostického, fenylsubstituovanej, obsahuje, spôsob, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Guanididyfenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom T je skupina všeobecného vzorca T, RA, RB, RC a RD sú vodík, halogén, kyanoskupina, prípadne substituovaná hydroxyskupina, (C1-C4)-alkyl, fluórsubstituovaný alkyl, (C3-C8)-cykloalkyl alebo substituovaná aminoskupina, x je 0, 1 alebo 2, y je 0, 1 alebo 2, RE a RF sú vodík, halogén, kyanoskupina, substituovaná hydroxyskupina, (C1-C8)-alkyl,...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiv alebo diagnostík, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282628

Dátum: 23.09.2002

Autori: Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: liečivo, diagnostík, benzoylguanidíny, orto-substituované, výroby, liečiv, použitie, obsahuje, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam, ktorý je uvedený v opise a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu, na terapiu infarktu, na liečenie anginy pectoris a preventívne inhibujú patofyziologické príhody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky...

Substituované guanididy kyseliny tiofenylalkenylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282440

Dátum: 31.12.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert, Albus Udo, Weichert Andreas, Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim

MPK: A61K 31/38, C07C 279/22, C07D 333/22...

Značky: spôsob, použitie, kyseliny, tiofenylalkenylkarboxylovej, liečivo, substituované, obsahuje, přípravy, diagnostika, liečivá, guanididy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované guanididy tiofenylalkenylkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam uvedený v opise, sú to významné antiarytmicky účinné liečivá s kardioprotektívnym komponentom a sú mimoriadne vhodné pri profylaxii a liečení infarktu a anginy pectoris, pričom tiež preventívne inhibujú alebo silne zoslabujú patofyziologické deje pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vzniku...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, liečivo, ktoré ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282350

Dátum: 26.11.2001

Autori: Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: benzoylguanidíny, použitie, orto-substituované, spôsob, liečivo, obsahuje, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje trifluórmetylovú skupinu, jeden zo substituentov R2 a R3 znamená atóm vodíka a vždy druhý substituent R2 alebo R3 predstavuje skupinu -C(OH)-(CH3)CH2OH, -CH(CH3)CH2OH alebo -C(OH)(CH3)2, a R4 znamená metylovú skupinu, metoxyskupinu, atóm chlóru alebo trifluórmetylovú skupinu, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú vhodné ako antiarytmické liečivá s...

Substituované indanylidínacetylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282128

Dátum: 18.09.2001

Autori: Weichert Andreas, Jain Arun Kumar, Schwark Jan-robert, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Lal Bansi, Gupte Ravindra Dattatraya, Ghate Anil Vasantrao, Vadlamudi Rao Venkata Satya Veerabhadra

MPK: A61K 31/16, C07C 327/54, C07C 279/22...

Značky: liečivá, substituované, spôsob, indanylidínacetylguanidíny, použitie, obsahujú, přípravy, diagnostika

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indanylidínacetylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 a X majú význam uvedený v nárokoch, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi bunkového antiportu sodík/protón (Na+/H+ výmena), ktorý je pri mnohých chorobách (idiopatická hypertenzia, ateroskleróza, diabetes a pod.) vyšší v tých bunkách, ktoré sú prístupné na meranie, napríklad v erytrocytoch,...

Derivát benzoylguanidínu obsahujúceho fluór, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282052

Dátum: 21.08.2001

Autori: Dorsch Dieter, Minck Klaus-otto, Gericke Rolf, Beier Norbert, Baumgarth Manfred

MPK: A61K 31/16, C07C 317/32, C07C 279/22...

Značky: ktorý, obsahujúceho, derivát, fluor, prostriedok, farmaceutický, přípravy, použitie, spôsob, obsahuje, benzoylguanidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 = CH3, R2 = CF3 alebo OCF3, R3 = SO2CH3 a jej farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny majú antiarytmické vlastnosti a pôsobia ako inhibítor celulárnych Na+/H+ antiporterov. Pripravujú sa reakciou guanidínu so zlúčeninou všeobecného vzorca (II), kde jednotlivé symboly majú uvedený význam a sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov, na liečbu, napríklad, arytmií, angíny pectoris, infarktu.

Substituované guanididy kyseliny škoricovej, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282018

Dátum: 10.08.2001

Autori: Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Albus Udo, Schwark Jan-robert, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22, A61K 31/44...

Značky: substituované, diagnostika, guanididy, použitie, spôsob, obsahuje, výroby, liečivo, liečivá, kyseliny, škoricovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom najmenej jeden zo substituentov R1, R2, R3 , R4 a R5 je dusíkatý heterocyklus. Sú to liečivá srdcových a obehových ochorení. Získavajú sa reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s guanidínom.

Indenoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282011

Dátum: 03.08.2001

Autori: Lal Bansi, Gupte Ravindra Dattatraya Asheerwad, Lang Hans-jochen, Ghate Anil Vasantrao, Kulkarni Anagha Suhas, More Tulsidas Sitaram, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Vadlamudi Roa Venkata Satya Veerabhadra, Scholz Wolfgang

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155, A61K 31/435...

Značky: použitie, spôsob, indenoylguanidíny, liečivá, přípravy, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sú použiteľné na liečenie srdcových arytmií, sú použiteľné ako kardioprotektívne činidlá u cicavcov, pričom sa podávajú týmto cicavcom v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.

Derivát alkenylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281919

Dátum: 09.07.2001

Autori: Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Beier Norbert

MPK: A61K 31/155, A61K 31/165, C07C 279/22...

Značky: přípravy, spôsob, farmaceutický, derivát, alkenylbenzoylguanidínu, obsahuje, prostriedok, použitie, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 A, R2 SO2A, R3 -CR5=CR6R7, -C(R6R5)-CR7=CR9R8, -C(R6R5)-C(R7R8)-CR9=CR10R11 alebo C3-7cykloalkenyl alebo C4-8cykloalkenylalkyl, R4 A alebo Ph, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 od seba nezávisle H alebo A, A C1-6alkyl, Ph fenyl prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru A, OA, NR4R5, F, Cl, Br, J a CF3 a jej fyziologicky vhodné soli, ktoré majú antiarytmické vlastnosti a...

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Weichert Andreas, Brendel Joachim

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: výroby, obsahuje, použitie, benzoylguanidíny, liečivo, liečivá, ortosubstituované, diagnostika, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

Benzoylguanidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 278583

Dátum: 08.10.1997

Autori: Schölkens Bernward, Scholz Wolfgang, Linz Wolfgang, Englert Heinrich Christian, Lang Hans-jochen

MPK: C07D 295/14, C07C 279/22, C07C 277/00...

Značky: použitie, liečiv, benzoylguanidíny, výroby, výrobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú významy uvedené v opise a ich farmaceuticky prijateľné soli. Spôsob ich výroby pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca (III) na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde R1, R2, R3 až R5 majú významy uvedené v opise. Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na výrobu liečiv.

Derivát arylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281135

Dátum: 06.03.1996

Autori: Dorsch Dieter, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Gericke Rolf

MPK: A61K 31/18, A61K 31/63, A61K 31/155...

Značky: prostriedok, spôsob, obsahuje, arylbenzoylguanidínu, farmaceutický, použitie, derivát, ktorý, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a/alebo jej fyziologicky nezávadnú soľ. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti týchto zlúčenín a ich schopnosť pôsobiť ako inhibítory celulárnych antiporterov Na+/H+ sa používajú na výrobu liečiv na liečenie arytmií, angíny...

Derivát alkylbenzolguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281051

Dátum: 06.03.1996

Autori: Dorsch Dieter, Gericke Rolf, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred

MPK: A61K 31/155, A61K 31/18, A61K 31/275...

Značky: spôsob, přípravy, farmaceutický, obsahuje, derivát, prostriedok, použitie, alkylbenzolguanidínu, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa i spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie pri výrobe farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, anginy pectoris, infarktu a na preventívne ošetrovanie týchto indikácií.