C07C 279/22

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283934

Dátum: 03.05.2004

Autori: Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert, Weichert Andreas, Kleemann Heinz-werner

MPK: C07C 277/08, A61K 31/155, A01N 1/02...

Značky: orto-substituované, benzoylguanidíny, obsahujú, přípravy, použitie, spôsob, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, v ktorých R1 predstavuje vodík, halogén, kyano-skupinu, nitroskupinu, C1-8-alkyl, C1-8-alkoxyl, C3-8-cykloalkyl, C3-8-cykloalkoxyl alebo skupinu Xa-(CH2)b-(CF2)c-CF3, X predstavuje kyslík, síru alebo prípadne substituovanú skupinu NH a má hodnotu 0 alebo 1, b má hodnotu 0, 1 alebo 2 a c má hodnotu 0, 1, 2 alebo 3, alebo R1 predstavuje substituovanú...

Guanididy fenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282632

Dátum: 23.09.2002

Autori: Jansen Hans-willi, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Scholz Wolfgang, Brendel Joachim

MPK: A61K 31/155, C07C 277/08, C07C 279/22...

Značky: činidla, fenylsubstituovanej, přípravy, diagnostického, obsahuje, guanididy, liečivo, použitie, liečivá, kyseliny, alkenylkarboxylovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Guanididyfenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom T je skupina všeobecného vzorca T, RA, RB, RC a RD sú vodík, halogén, kyanoskupina, prípadne substituovaná hydroxyskupina, (C1-C4)-alkyl, fluórsubstituovaný alkyl, (C3-C8)-cykloalkyl alebo substituovaná aminoskupina, x je 0, 1 alebo 2, y je 0, 1 alebo 2, RE a RF sú vodík, halogén, kyanoskupina, substituovaná hydroxyskupina, (C1-C8)-alkyl,...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiv alebo diagnostík, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282628

Dátum: 23.09.2002

Autori: Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: obsahuje, spôsob, výroby, benzoylguanidíny, orto-substituované, diagnostík, použitie, liečiv, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam, ktorý je uvedený v opise a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu, na terapiu infarktu, na liečenie anginy pectoris a preventívne inhibujú patofyziologické príhody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky...

Substituované guanididy kyseliny tiofenylalkenylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282440

Dátum: 31.12.2001

Autori: Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Brendel Joachim

MPK: C07D 333/22, C07C 279/22, A61K 31/38...

Značky: kyseliny, liečivá, spôsob, použitie, diagnostika, tiofenylalkenylkarboxylovej, liečivo, substituované, obsahuje, přípravy, guanididy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované guanididy tiofenylalkenylkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam uvedený v opise, sú to významné antiarytmicky účinné liečivá s kardioprotektívnym komponentom a sú mimoriadne vhodné pri profylaxii a liečení infarktu a anginy pectoris, pričom tiež preventívne inhibujú alebo silne zoslabujú patofyziologické deje pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vzniku...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, liečivo, ktoré ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282350

Dátum: 26.11.2001

Autori: Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim, Albus Udo, Scholz Wolfgang

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: benzoylguanidíny, liečivo, spôsob, obsahuje, orto-substituované, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje trifluórmetylovú skupinu, jeden zo substituentov R2 a R3 znamená atóm vodíka a vždy druhý substituent R2 alebo R3 predstavuje skupinu -C(OH)-(CH3)CH2OH, -CH(CH3)CH2OH alebo -C(OH)(CH3)2, a R4 znamená metylovú skupinu, metoxyskupinu, atóm chlóru alebo trifluórmetylovú skupinu, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú vhodné ako antiarytmické liečivá s...

Substituované indanylidínacetylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282128

Dátum: 18.09.2001

Autori: Gupte Ravindra Dattatraya, Ghate Anil Vasantrao, Jain Arun Kumar, Schwark Jan-robert, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Vadlamudi Rao Venkata Satya Veerabhadra, Lal Bansi, Weichert Andreas

MPK: C07C 327/54, A61K 31/16, C07C 279/22...

Značky: substituované, diagnostika, obsahujú, použitie, liečivá, přípravy, indanylidínacetylguanidíny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indanylidínacetylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 a X majú význam uvedený v nárokoch, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi bunkového antiportu sodík/protón (Na+/H+ výmena), ktorý je pri mnohých chorobách (idiopatická hypertenzia, ateroskleróza, diabetes a pod.) vyšší v tých bunkách, ktoré sú prístupné na meranie, napríklad v erytrocytoch,...

Derivát benzoylguanidínu obsahujúceho fluór, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282052

Dátum: 21.08.2001

Autori: Beier Norbert, Dorsch Dieter, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred

MPK: C07C 279/22, C07C 317/32, A61K 31/16...

Značky: fluor, benzoylguanidínu, spôsob, obsahuje, derivát, farmaceutický, použitie, ktorý, obsahujúceho, přípravy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 = CH3, R2 = CF3 alebo OCF3, R3 = SO2CH3 a jej farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny majú antiarytmické vlastnosti a pôsobia ako inhibítor celulárnych Na+/H+ antiporterov. Pripravujú sa reakciou guanidínu so zlúčeninou všeobecného vzorca (II), kde jednotlivé symboly majú uvedený význam a sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov, na liečbu, napríklad, arytmií, angíny pectoris, infarktu.

Substituované guanididy kyseliny škoricovej, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282018

Dátum: 10.08.2001

Autori: Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Albus Udo

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22, A61K 31/44...

Značky: guanididy, škoricovej, kyseliny, substituované, liečivo, obsahuje, diagnostika, liečivá, spôsob, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom najmenej jeden zo substituentov R1, R2, R3 , R4 a R5 je dusíkatý heterocyklus. Sú to liečivá srdcových a obehových ochorení. Získavajú sa reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s guanidínom.

Indenoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282011

Dátum: 03.08.2001

Autori: Vadlamudi Roa Venkata Satya Veerabhadra, Scholz Wolfgang, More Tulsidas Sitaram, Lal Bansi, Ghate Anil Vasantrao, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Kulkarni Anagha Suhas, Gupte Ravindra Dattatraya Asheerwad, Lang Hans-jochen

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155, A61K 31/435...

Značky: indenoylguanidíny, obsahujú, použitie, spôsob, přípravy, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sú použiteľné na liečenie srdcových arytmií, sú použiteľné ako kardioprotektívne činidlá u cicavcov, pričom sa podávajú týmto cicavcom v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.

Derivát alkenylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281919

Dátum: 09.07.2001

Autori: Minck Klaus-otto, Beier Norbert, Baumgarth Manfred, Gericke Rolf

MPK: A61K 31/155, A61K 31/165, C07C 279/22...

Značky: ktorý, alkenylbenzoylguanidínu, farmaceutický, použitie, spôsob, obsahuje, derivát, přípravy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 A, R2 SO2A, R3 -CR5=CR6R7, -C(R6R5)-CR7=CR9R8, -C(R6R5)-C(R7R8)-CR9=CR10R11 alebo C3-7cykloalkenyl alebo C4-8cykloalkenylalkyl, R4 A alebo Ph, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 od seba nezávisle H alebo A, A C1-6alkyl, Ph fenyl prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru A, OA, NR4R5, F, Cl, Br, J a CF3 a jej fyziologicky vhodné soli, ktoré majú antiarytmické vlastnosti a...

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Albus Udo, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: benzoylguanidíny, diagnostika, ortosubstituované, použitie, obsahuje, výroby, liečivá, liečivo, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

Benzoylguanidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 278583

Dátum: 08.10.1997

Autori: Schölkens Bernward, Linz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Englert Heinrich Christian

MPK: C07D 295/14, C07C 277/00, C07C 279/22...

Značky: liečiv, výroby, spôsob, výrobu, benzoylguanidíny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú významy uvedené v opise a ich farmaceuticky prijateľné soli. Spôsob ich výroby pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca (III) na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde R1, R2, R3 až R5 majú významy uvedené v opise. Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na výrobu liečiv.

Derivát arylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281135

Dátum: 06.03.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Dorsch Dieter, Beier Norbert, Minck Klaus-otto

MPK: A61K 31/63, A61K 31/155, A61K 31/18...

Značky: derivát, obsahuje, spôsob, přípravy, prostriedok, arylbenzoylguanidínu, ktorý, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a/alebo jej fyziologicky nezávadnú soľ. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti týchto zlúčenín a ich schopnosť pôsobiť ako inhibítory celulárnych antiporterov Na+/H+ sa používajú na výrobu liečiv na liečenie arytmií, angíny...

Derivát alkylbenzolguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281051

Dátum: 06.03.1996

Autori: Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Dorsch Dieter, Beier Norbert

MPK: A61K 31/275, A61K 31/155, A61K 31/18...

Značky: derivát, farmaceutický, prostriedok, přípravy, alkylbenzolguanidínu, ktorý, obsahuje, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa i spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie pri výrobe farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, anginy pectoris, infarktu a na preventívne ošetrovanie týchto indikácií.